طبق کدام مسئولیت و منصبی به مردم گزارش میدهید؟!

0
1068

اینکه  مردم ایران چه انتظاری از آقای پرویز خزایی (مجیزگوی  اعظم سیستم برده داری رجوی) دارند که او ناچار باشد به مردم گزارش 7 صفحه ای بدهد، قابل هضم نیست ولی او اینقدر پر رو است که این گزارش 7صفحه ای خود به مردم ایران- دراصل یک مقاله ی تبلیغی بنفع رجوی- را منتشر کرده است! … علم غیب دارید عزیز؟! هنوز 90درصد ازمردم ، علیرغم تمام نارضایتی های که میتوانند از جمهوی اسلامی داشته باشند، وارد فاز تظاهرات مسالمت آمیز نشده اند و تو حرف از جنگ مسلحانه میزنی ؟ شما که بخاطر دشمنی با منافع ملی ایران ودریوزگی دربرابر دشمنان اصلی تر آنها ( سلطه گران ومرتجعین پیرو آنها ) دشمن مردم شمرده میشوید ، چگونه میتوانید ، وکالتا ازطرف آنها سخن بگویید؟ آیا فکر میکنید که مردم اینقدر ازمرحله پرتند که دشمن خود- باند رجوی  را – بعنوان وکیل مدافع وسخنگوی خود انتخاب کرده باشند؟؟!!

طبق کدام مسئولیت ومنصبی بمردم گزارش میدهید؟!

حمید تبریزی ـ 10.05.2018

طبق کدام مسئولیت ومنصبی بمردم گزارش میدهید؟!

اینکه  مردم ایران چه انتظاری از آقای پرویز خزایی (مجیزگوی  اعظم سیستم برده داری رجوی) دارند که او ناچار باشد به مردم گزارش 7 صفحه ای بدهد، قابل هضم نیست ولی او اینقدر پر رو است که این گزارش 7صفحه ای خود به مردم ایران- دراصل یک مقاله ی تبلیغی بنفع رجوی- را منتشر کرده است!

درقسمتی ازاین مقاله میخوانیم :

“کسی که خودرا نماینده خدا برروی زمین و مردم را چون افراد صغیر و دیوانه و مهجور، تابع ولایت مطلقه خود میشمارد، (نص صریح قانون اساسی رژیم)، و هیچگونه تظاهرات مسالمت آمیز را بر نمیتابد و …”.

سازمان شما که معتقد است که اعضاء  به چیزی  جز مسعود رجوی نیاندیشیده واختیارات جان ومال وناموس خود را دراختیار او- که  ازنظر شما ، جز خدا درمقابل کسی پاسخگو نیست – قرار دهد که داد، چگونه میتواند از عدم تمرکز قدرت وازاین حرف ها بزند؟!

بیآیید شما این کار را بکنید و با برسمیت شناختن آزادی بیان درتشکیلات خود ، نشان دهید که ظرفیت اعتراضات مسالمت آمیز را که هرآن میتواند ازطرف گروگان های رجوی انجام گیرد، دارید!

بازهم :

” مکانیسم دفاع در مقابل گلوله های اس اس و پاسدار در این قیام و مقاومت هم، در دل تاریخ معاصر جهان ریخته شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر آنرا مشروع میداند …بلی وبلی تشکیل و ترکیب قیام و هسته های مقاومت، که ما هزار اشرف و کانون شورشی مینامیم، و دیگران درسراسر تاریخ، نام ها و عبارات خود را برآن گذاشتند، همین است “.

این کارها را مردم سوریه ولیبی و … که تحت اشغال قرار گرفته اند، میتوانند وفق قانونی که شما گوشزد کردید، انجام دهند اما بدبختی اینجاست که شما دشمنی کینه توزانه ای با این رزمندگان دارید وعملا ثابت میکنید که به ادعاهای خود درمورد وظایف واختیارات نهضت های رهائیبخش هیچ اعتقادی ندارید!

دیگر اینکه ایران کشور اشغال شده ای نیست که این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شامل آن باشد !

درادامه :

” آری به صدای بلند گفته ومیگوییم، و خواهیم گفت، که دیگر تاریخ ایران و مادران و پدران و خانواده ها، دیگر این روند گلوله در مقابل سکوت و راه پیمایی صلح آمیز را تاب نمی آورند”

علم غیب دارید عزیز؟!

هنوز 90درصد ازمردم ، علیرغم تمام نارضایتی های که میتوانند از جمهوی اسلامی داشته باشند، وارد فاز تظاهرات مسالمت آمیز نشده اند و تو حرف از جنگ مسلحانه میزنی ؟

شما که بخاطر دشمنی با منافع ملی ایران ودریوزگی دربرابر دشمنان اصلی تر آنها ( سلطه گران ومرتجعین پیرو آنها ) دشمن مردم شمرده میشوید ، چگونه میتوانید ، وکالتا ازطرف آنها سخن بگویید؟!

آیا فکر میکنید که مردم اینقدر ازمرحله پرتند که دشمن خود- باند رجوی  را – بعنوان وکیل مدافع وسخنگوی خود انتخاب کرده باشند؟؟!!

ایضا :

” دوم: برجام – جورج بوش رئیس جمهوروقت آمریکا گفت: بعد از همه این سالها،(غفلت ما درجهان)، اپوزیسون ایران چشم ما را باز کرد. بنابراین ما معتقدیم که رژیم،اگر به بمب اتمی دست نیافته است علت اصلی این بوده که این مقاومت مدام در کمین رژیم نشسته و حیله های آخوندی و سایت های جدید را کشف و افشا کرده است …”.

شما درغفلت نبودید آقای رئیس جمهور سابق!

بلکه با مهارت تمام اطلاعات راست ودروغ خود را دراختیار این هموطنان وطن فروش ما قرار دادید تا سپر بلا شده و نیروهای امنیتی ایران درکشف شیوه های جاسوسی شما سردرگم شوند وبدبختانه این هموطنان بی وطن ما این ماموریت خائنانه را بطور مضاعف انجام دادند!

همچنین :

” اما از همه این حرفها گذشته. این رژیم بدبخت نمیداند که رژیم های با ابعاد نجومی بزرگتری از او را نه بمب اتم توانست نجات دهد ونه موشک قاره پیما. امروز فقط دنبالشان در سطل زباله تاریخ میگردیم “.

خوب این حرف ها را برای خودتان نمیگویید ؟ اگر بمب اتم نتوانست کشورهای بزرگتر را نجات دهد، چه دلیلی داشت که رژیم ایران را نجات دهد؟!

چرا دراین مورد که اثری نداشت، اینهمه دست وپا زده ونقش ” سخن چین بدبخت وهیزم کش ” را بعهده گرفتید؟!

راستی کی میخواهید ازاین تناقض گویی ها نجات پیدا کنید؟!

بازهم :

“… اگر اصلا این رژیم سوریه را به حال خود رها کرده بود، مگر ۶-۷ سال پیش بشار اسد، مثل بن علی و مبارک سقوط نکرده بود، اگر رژیم ایران و مالکی و بشار اسد نبودند، مگر اصلا داعشی در این ابعاد و در این حجم شکل میگرفت “.

بفرض که چنین بود!

این عمل چه کمکی بمردم سوریه و برقراری صلح جهانی میکرد؟

آیا دراین صورت آمار کشته ها ومیزان خرابی ها ده ها برابر اینکه هست، نمیشد؟

آیا چیزی جز برداشتن یک گام غول آسا برای اجرای نقشه ی خاورمیانه ی بزرگ به ریاست اسرائیل که قرار بود کشور ما هم تکه پاره شود وجنگ های بی پایان محلی مجال یک زندگی ساده را هم به مردم منطقه ( مسلمان ها اغلب ) ندهد، میباشد!

این است خواست شما وبطور سفیهانه ای میپندارید که ازاین نمد کلاهی هم برای شما درست میشود والبته جرات طرح شفاف این نیت خائنانه وضد بشری خود را ندارید!!

ودگرباره :

” … این مردم خروشان … برای دادخواهی و نجات ایران از چنگال خلیفه تهران نشین و برای استقلال و آزادی و سکولاریسم و جدایی دین از دولت، (که صریحا در اساسنامه شورای ملی مقاومت آمده و چاپ ومنتشر شده است ،قیام کرده اند و با منطق قاطع تاریخ پیروز خواهند شد “.

اگر این مردم سکولاریزم وجدایی دین ازدولت را بخواهند ، بیشترین ضرر را باند رجوی که  سخت به مذهب آویخته ودرراه سیاست های ضدبشری اش، بیشترین سوء استفاده ها را ازدین میکند ، خواهد دید!

چرا برای نابودی سریع تر فرقه ی رجوی این نوع آرزو را مطرح میکنید  واینقدر عجله دارید؟!

و درغیر اینصورت، چرا فکر میکنید که ما باور میکنیم که شما صداقتی درگفتارتان وجود دارد؟!

حمید  تبریزی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید