محمد رزاقی: هشدار به خانواده های اعضاء اسیر در فرقه رجوی !

0
630

هشدار به خانواده های اعضاء اسیر در فرقه رجوی !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هجدهم آوریل ۲۰۱۸:… چند هفته گذشته خبر های موثقی از داخل تشکیلات فرقه رجوی بدست امده که بعد از استقرار اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف ۳ در آلبانی شخصآ مریم قجر و سران فرقه برای ۲ هدف مشخص اعضاء نگون بخت تحت فشار گذاشته اند تا از خانواده هایشان به عناوین مختلف پول طلب کنند و بدین … mohammad Razaghi

لینک به منبع

هشدار به خانواده های اعضاء اسیر در فرقه رجوی !

( خانواده هائی که داخل ایران و یا اروپا زندگی می کنند )

چند هفته گذشته خبر های موثقی از داخل تشکیلات فرقه رجوی بدست امده که بعد از استقرار اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف ۳ در آلبانی شخصآ مریم قجر و سران فرقه برای ۲ هدف مشخص اعضاء نگون بخت تحت فشار گذاشته اند تا از خانواده هایشان به عناوین مختلف پول طلب کنند و بدین شیوه بتوانند از خانواده هائی که در ایران و یا اروپا هستند اخاذی کنند .

ــ هدف اول مریم قجر داعشی از این شیوه برای پولشوئی هست که بتواند ادعا کند مخارج ملیونها دلاری که برای شوهای خودش و پرداختن به نماینده گان سابق ؛ و سناتور سابق ؛ وکیل سابق و … می پردازد توسط خانواده ها از داخل ایران و یا توسط خانواده ها در اروپا تامین می شود .

ــ هدف پلید و شوم دوم مریم قجر داعشی اینکه اگر موفق به دریافت پول از خانواده های اعضاء نگون بخت شد از انها برای جاسوسی و … سوء استفاده کند .

مریم قجر داعشی و سران فرقه در اسارتگاه اشرف ۳ در آلبانی اعضاء نگون بخت بصورت فردی صدا کرده و توجیه می کنند که باید با خانواده ات در ایران و هر کجا اروپا زندگی می کنند زنگ بزنید و درخواست پول بکنید !

سران فرقه رجوی داعشی برای اخاذی از خانواده ها ۲ سناریو آماده کرده و به هریک از اعضاء نگون بخت می گویند خودت هر ۲ سناریو را بخوان و ببین کدام نقش را می توانی بهتر بازی بکنی !

ــ  اعضاء نگون بخت باید با خانواده اش تماس گرفته و ادعا کنند مریض هستم و برای عمل جراحی نیاز به پول دارم !

ــ سناریو دیگر اینکه عضوء نگون بخت به خانواده اش زنگ بزند و ادعا کند می خواهم از البانی به کشورهای اروپائی بروم و برای گرفتن وکیل ؛ خرج راه و … نیاز به پول دارم !

در هفته های گذشته اعضاء نگون بخت فرقه  رجوی به نوبت تحت نظرسران فرقه از اتاق مخصوصی که برای اینکار در اسارتگاه اشرف ۳ در آلبانی در نظر گرفته شده با خانواده هایشان تماس گرفته و خواهان پول با همان سناریو هائی که گفتم شده اند .

با توجه به اینکه اکثر خانواده های اعضاء اسیرازحقه بازی و شارلاتان بازی مریم قجر داعشی و سران فرقه خبر دارند و هیچ دلخوشی از سران این فرقه ندارد وبالعکس متنفرهم هستند اغلب با جواب قاطع نه تنها از دادن پول خود داری کرده اند بعضی از خانواده ها می دانند سران فرقه می خواهند اخاذی و کلاهبرداری کنند حتا با جواب های دندان شکن این پروژه اخاذی و کلاهبرداری مریم قجر داعشی ناکام گذاشته اند !

نمونه جوابهای دندان شکنی که بعضی از خانواده ها به اخاذی و کلاهبرداری مریم قجر داعشی داده اند !

 ــ سران فرقه یکی از اعضاء نگون بخت دراسارتگاه اشرف ۳ در البانی توجیه می کنند که به خانواده اش زنگ بزند و ادعا کند مریض هست و برای بستری شدن و عمل جراحی نیاز به پول دارد!

جواب خانواده عضو نگون بخت : اگر واقعا مریض هستی از اردوگاه فرقه رجوی بیا بیرون ما خودمان حضوری می اییم ملاقات در بهترین بیمارستانها بستری ات می کنیم .

اما اگر مریم قجر قصد دارد از ما برای عمل جراحی صورت خودش پول بگیرد ما پولی برای عمل زیبائی مریم قجر نداریم بدهیم !

ــ سران فرقه یک عضوء اسیر و نگون بخت  دیگری را مجبور می کنه با خانواده اش تماس بگیرد و ادعا کند که می خواهد وکیل بگیرد تا بتواند از البانی به اروپا برود .

وقتی خانواده عضوء نگون بخت می پرسند ایا از فرقه رجوی جدا شده ومستقل می باشد ؟ و عضوء نگون بخت به تتته می افته و خانواده می فهمد که این تماس برای کلاه برداری هست جواب می دهند که خوب مریم قجر ادعا می کند شما ۱۲ هزار وکیل پشتیبان دارید شما هم ۲ هزار نفر هستید برای هر کدامتان ۶ تا وکیل کافی نیست ؟ اگر ۶ وکیل فرقه نتوانستند هیچ غلطی بکنند این یک وکیل که می خواهی بگیری چه غلطی می خواهد بکند ؟

ــ سران فرقه یکی دیگر از اعضاء را باز توجیه می کنند که از خانواده اش پول بخواهد و عضوء نگون بخت وقتی از خانواده اش طلب پول می کند و خانواده وی متوجه می شود که یکی از زنان فرقه رجوی همزمان عضوء نگون بخت توجیه می کند که چه بگوید خانواده شرع می کند به دادن جوابهای دندان شکن و می گوید مریم قجر برای بزک دوزک ؛ لباس های انچنانی ؛ دادن ۱۰ هزار دلار به هر دقیقه  سخنران امریکائی پول دارد اما برای عمل جراحی توکه ۳۰ سال خر حمبالی این فرقه را می کنی  پول ندارد ! و شروع می کند به فحش دادن به رجوی روح پلید ومریم قجر که زن فرقه رجوی با دستپاچکی دستور می دهد عضوء نگون بخت صحبت کردن قطع کند ! خخ

ــ در مورد دیگر سران فرقه یکی دیگر از اعضاء نگون بخت فرقه را توجیه می کنند که از خانواده اش ۲۰ هزار دلارطلب کند و خانواده وی اول خبر فوت پدر و مادر خودرا به عضوء نگون بخت می دهند و به  در خواست پول نه جواب منفی می دهند نه جواب مثبت به همین خاطر این عضوء نگون بخت بار دیگر مجبور می کنند با خانواده اش تماس بگیرد و چون سران فرقه هم خبر فوت پدر و مادر عضوء نگون بخت از پشت خط تلفنی که کنترل می شود شنیده بودند . اینبار توجیه می کنند که عضوء نگون بخت از خانواده خود بخواهد سهمیه ارثی که از پدرشا ن رسیده را به وی ارسال کنند !!!

خانواده عضوء نگون بخت وقتی متوجه می شوند این تماس می تواند یک کلاه برداری و اخاذی از طرف فرقه رجوی باشد ازعضوء نگون بخت فرقه سوال می کنند ایا از فرقه رجوی جدا شده که نیاز به پول پیدا کرده ؟

سران فرقه که می خواستند به هر طریق ممکن از خانواده عضوء نگون بخت اخاذی و کلاه برداری کنند به وی یاد می دهند که بگوید از فرقه جدا شده و نیاز به پول دارد .

خانواده عضوء نگون بخت هم در جواب می گویند خوب حال که جدا شده ای باید یک وکالت نامه رسمی از سفارت ایران در هر کشوری که زندگی می کنی برای ما بفرستی که ما بتوانیم ارثیه ترا بفروشیم و پولش را برایت  بفرستیم وگرنه ما به هیچ وجه نمی توانیم سهم ارثیه ترا بفروشیم .

وقتی سران فرقه جواب خانواده عضوء فرقه را می شنوند و می بینند به این شیوه هم نمی توانند از خانواده ها اخاذی و کلاهبرداری کنند دست از پا درازتر تماس عضوء نگون بخت با خانواده را قطع می کنند .

رجوی روح پلید ملیونها دلار از صدام ملعون در مقابل وطن فروشی ؛ دادن اطلاعات جبهه ها و شهرها ؛ ترورها و … از صدام ملعون گرفته و درکشورهای مختلف اروپا و امریکا ؛ کانادا ؛ حتا در ترکیه و امارات و … شرکتهای مختلف درست کرده وبعد از سقوط صدام ملعون اربابان جدیدیش ( شیوخ مرتجع عرب و موساد و … ملیونها دلار برای جاسوسی ؛ وطن فروشی و قارا کنیزی مریم قجر پرداخت می کنند .

مریم قجر برای سخنرانی یپنج دقیقه نماینده  سابق؛ وکیل  سابق و … از ۲۰ هزار دلار تا ۵۰ هزار دلار پرداخت می کند البته علاوه بر خرج سفر و استقرار در گرانترین هتلها و … اما باز می خواهد برای لاپوشانی دریافت دلار های خونین از شیخ مرتجع عربستان و موساد و .. به اخاذی و کلاهبرداری از خانواده های اعضاء نگون بخت دست می زند تا ادعا کند خرج فرقه رجوی داعشی را خانواده ها تامین می کنند !

اسناد انکار ناپذیر !

سخنرانان کرایه ای مجاهدین خلق فرقه رجوی

از این طریق به خانواده های اعضاء نگون بخت در داخل ایران و یا انهائی که در اروپا زندگی می کنند هوشیار باشند از طرف مریم قجر داعشی مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار نگیرند .

ازدوستان جدا شده درهر کجا که هستند ( در اروپا و ایران و… ) درخواست می کنم به هر طریق ممکن خانواده های اعضاء نگون بخت در این زمینه هوشیار سازند تا جلو اخاذی و کلاهبرداری مریم قجر داعشی از خانواده ها گرفته شود .

پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید