عجله کار شیطان است، فعلا منتظر بمانید!ا

0
471

عجله کار شیطان است، فعلا منتظر بمانید!ا

eskelet Maryam Rajaviصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۸:…  به چه دلیلی میخواهید بمردم القا کنید که ورود مایک پمپئو بنفع منافع ملی ایران است، وانگهی شما که درطول این نزدیک ۴۰ سال دربرابر منافع ملی ایران با تمام قوا صف کشیده اید ، چرا حالا مدافع آن شده اید؟ البته سیستم  سلطه گر آمریکائی است که دشمن تمامی بشریت ( ۹۹ درصدی ها) وازجمله مردم ایران است و دراینجا کسی با مردم آمریکا دشمنی نمیکند! دشمن مردم … 

http://iran-interlink.org

عجله کار شیطان است، فعلا منتظر بمانید!

۲۶/۱۲/۱۳۹۶

محمد حسین توتونچیان رجویست با ابراز شادمانی از برکناری تیلرسون ( وزیر خارجه ی آمریکا ) در نوشته ای تحت عنوان ” تبریک به همه ی براندازان ” آورده است:

” همانطور که جهان ناظر است در سایه بی‌ عملی‌ همین وزیر ,رژیم ایران در منطقه یکّه تازی میکرد و با همکاری و پشتیبانی‌ بشار اسد در سوریه بر روی مردم بی‌ گناه غوطه شرقی‌ بمب شیمیایی می‌‌ریخت ، به یمن موشک صادر میکرد و در ایران تظاهرات را سرکوب … “.

ساده اندیشی میکنی اخوی!

ترامپ علیرغم تسلیمی که دربرابر دولت پنهان شده ، هرموقع دست میدهد ، جنجالی براه انداخته ونارضایتی خود را از زورگویی های دولت سایه که همه چیز را براو تحمیل میکند، بروز میدهد و واقعه ی تیلرسون و … را ازاین نقطه ی نظر باید دانست!

بارها بشما توضیح داده شده که ترامپ بعنوان یک شوینیست سفید پوست آمریکائی ، بخاطر انتقاداتش از جهانی سازی نئولیبرال ها مورد توجه مردم آمریکا قرار گرفت و رئیس جمهور شد!

اما او که موافقتی با ” جهانی سازی ” ندارد ، توان مبارزه با دولت پنهان را نیافت وبه مواعید انتخاباتی اش پشت کرد که البته عوارض شدید این عقب نشینی ها را تجربه خواهد کرد!

بنابراین این عمل ترامپ که خاص خود اوست ، معلوم نیست که تا چه اندازه مورد تایید نئوکان ها خواهد بود واظهار شادمانی رجوی ها،  عجولانه ، زود هنگام و شیطانی است!

توجه داشته باشید هم نئوکان ها وهم ترامپ ، فاشیست تشریف دارند که اولی ها ” فاشیست های انگلو ساکسونی- صهیونیستی ( آوانجالیست ها – فاشیزم خاص قرن ۲۱″ بمراتب خطرناک تر دومی که ازنوع فاشیزم قرن ۲۰ است ، دارد!

بنابراین درتحلیل کارهای ترامپ، این تضاد مورد توجه باید قرار گیرد که البته رجوی ها این کاره نیستند وازآنها بر نمیآید!

اما درمورد غوطه ی شرقی باید گفت که آنجا قسمتی مهم از خاک سوریه است و ارتش سوریه به وظایف قانونی خود دربرابر تروریست های حاکم برآنجا عمل میکند وکشتارها دردرجه ی اول متوجه این تروریست ها و اربابان آنهاست که مردم را سپر دفاعی خود کرده اند وبه انها اجازه نمیدهند که محل جنگ را ترک کنند واین درحالی است که کریدورهای بازشده به مردم این امکان را میدهد که از صبح تا ساعت ۲ بعد ازظهر درکمال امنیت و تحت حفاظت ارتش سوریه منطقه را ترک کرده وکشته نشوند!

آقای توتونچیان میگوید :

” … دفاع از منافع ملی‌ مردممان ایجاب می‌کند که از هر تغییر و تحولی‌ که دردستگاه دیپلماسی آمریکا که به نفع مردم به پا خواسته ایران است استقبال کنیم .هم از این رو است که ورود آقای مایک پمپئو به دستگاه دیپلماسی آمریکا را به فال نیک میگیریم با این پیش فرض مسلم که رویای حمله آمریکا به ایران به همان اندازهٔ انحرافی است که دشمن مردم ایران را آمریکا دانستن . دشمن مردم ایران رژیمی‌ است که اموال آنها را خرج ویرانی سوریه می‌کند , سفره آنها‌را به نفع حزب‌ا‌لله لبنان خالی‌ می‌کند ،فرزندانشان را به مسلخ میبرد و آزدیشان را به بند می‌کشد. …”.

به چه دلیلی میخواهید بمردم القا کنید که ورود مایک پمپئو بنفع منافع ملی ایران است، وانگهی شما که درطول این نزدیک ۴۰ سال دربرابر منافع ملی ایران با تمام قوا صف کشیده اید ، چرا حالا مدافع آن شده اید؟

البته سیستم  سلطه گر آمریکائی است که دشمن تمامی بشریت ( ۹۹ درصدی ها) وازجمله مردم ایران است و دراینجا کسی با مردم آمریکا دشمنی نمیکند!

دشمن مردم آمریکا باند رجوی است که ازاین سلطه گران که دشمن مردم آمریکا هم هستند، دفاع کرده و برروی بند آنها لباس میگسترد!

اگر دخالت های آمریکا ومتحدان و نوکرانش درمنطقه نبود که مستقیما امنیت ملی ما را بخطر میاندازد، لزوم هزینه کردن در سوریه و … موردی نداشت وبنابراین این هزینه ها را هم بر دولت وملت ما کسانی تحمیل کرده اند که برای رجوی ها امام زاده ی شفا بخشی شده ودرصدد ایجاد خاورمیانه ی یزرگ وویرانی کشور ما هستند!

ونیز :

” …همچنین باید نشان بدهیم به عنوان آزادی خواه و میهن دوستان در تبعید از هر دستی‌ که از پشتیبانی‌ این رژیم برداشته میشود و از هر صدایی که علیه این رژیم بلند میشود با حفظ استقلال خود حمایت می‌کنیم و برای کسانی‌ که ما را به این خاطر سر زنش میکنند و به ما اتهام وابستگی به این دولت و آن دولت را میزنند پشیزی ارزش قائل نیستیم… “.

شما این وظیفه ی ملی خود را درجنگ عراق نشان دادید ولازم نیست دوباره آنرا تکرار کنید !

وابستگی شما ده ها سال است که به ثبوت رسیده و شکل اتهام صرف بودن خود را ازدست داده است وبنابراین تلاش مجدد وبی حاصلی برای عرضه ی کالای بنجل استقلال خود ، نکنید!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید