هسته های مقاومت- مصاحبه با سیامک گیلانی کادرسابق مجاهدین

0
956

هسته های مقاومت- مصاحبه با سیامک گیلانی کادرسابق مجاهدین

(تاریخ شفاهی ایران، بخشهای یک و دو)

سعید سلطانپور، تلویزیون راه حل، نوزدهم فوریه ۲۰۱۸:… تاریخ شفاهی ایران سال ۶۰ – اغاز درگیریهای مسلحانه -گفت و گوی سعید سلطانپور با سیامک گیلانی از کادرهای نظامی ( سابق ) مجاهدین خلق از سال ۶۰ تا ۶۹ بخش اول چگونگی جذب به سازمان مجاهدین سیامک گیلانی دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان. گفت و گوی سعید سلطانپور با سیامک گیلانی از  … 

سعید سلطانپور، تلویزیون راه حل
لینک به منبع

تاریخ شفاهی ایران سال ۶۰ – اغاز درگیریهای مسلحانه -گفت و گوی سعید سلطانپور با سیامک گیلانی از کادرهای نظامی ( سابق ) مجاهدین خلق از سال ۶۰ تا ۶۹ بخش اول چگونگی جذب به سازمان مجاهدین

سیامک گیلانی دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان –
Saeed Sltanpour with Siamak Gilani-EX MKO
rahehal TV – این مصاحبه در سال ۲۰۱۵ انجام شده است .

https://youtu.be/5SK2MREn-5Y

سعید سلطانپور، تلویزیون راه حل
لینک به منبع

تاریخ شفاهی ایران – درگیری های مسلحانه سال ۶۰- مصاحبه سعید سلطانپور با سیامک گیلانی – کادر سابق محاهدین خلق ( ۲) – بخش دوم – تشکیل و عملکرد هسته های مقاومت –

سیامک گیلانی ازکادرهای مجاهدین خلق از سال ۶۰ تا ۶۷ بوده است .
— Saeed Soltanpour interview with Siamak Gilani-EX Mojahedin – 1981
to 1988 – part 2 resistance group-
Rahehal TV – برنامه را ه حل – سعید سلطانپور –

این گفتگو ۲۰۱۵ انجام شده است . است .

https://youtu.be/e3ZWb22PUWU

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید