احسان بیدی: شکست مذبوحانه فرقه رجوی در آلبانیا

0
1183

آشکار شدن نیت کثیف اربابان سازمان مجاهدین فقط یک پروسه سه ساله در  کشور آلبانی نیاز داشت تا به دلیل داشتن سوءپیشینه تروریستی و  ساختار فرقه گرایانه   مسئولین این کشور احساس خطر کنند که نام  فرقه مجاهدین در لیست گرو ه های تروریستی این نهاد اداری ـ “مرکز مبارزه با تروریسم در کشور آلبانیا ” ـ در آلبانی ثبت شود . اتفاقا اعزام یک هیئت امریکایی به آلبانی که در ماه های گذشته اتفاق افتاد و منجر به تعطیلی و کنترل دقیق همه مراکز و مقرهای  سازمان تروریستی مجاهدین در کشور آلبانی شد را باید در این راستا بررسی کرد. بدون شک  شنیده شدن زنگ خطر حضور کثیف فرقه مجاهدین در آلبانی نقطه عطفی است که مردم و دولت این کشور به موقع شنیدند و دست آخر کار به این جا کشید که علاوه بر دهنه و افسار زدن به دهان مریم رجوی ، “مرکز مبارزه با تروریسم در کشور البانیا ” سازمان مجاهدین را در لیست گرو های تروریستی و همردیف نیروهای خطرناک قرار داد که البته یک پیروزی بزرگ برای ملت  آلبانیا و  سایر کشورهای منطقه است.به عبارت روشن تر ملت و دولت البانیا بخوبی نشان دادند که اینجا عراق نیست.

شکست مذبوحانه   فرقه رجوی در آلبانیا

احسان بیدی ، تیرانا ، آلبانیا ـ 09.02.2018

منبع : سایت نجات یافتگان در آلبانی

حتما باخبر شدید که در هفته اخیر مرکز مبارزه با تروریسم کشور آلبانیا سازمان مجاهدین و در لیست گروه های تروریستی قرار داد. سوال واقعی اینجا است که این پروسه چطور به اینجا ختم شد؟
بی شک برملا شدن هویت سازمان مجاهدین و نیروهای مخرب پشتوانه آن و برملا شدن دست اربابان سازمان میتواند یکی از پارامترهای موجود باشد. علاوه بر آن  سابقه سه دهه کشتار و کارهای تروریستی سازمان مجاهدین در کشور عراق و دیگر کشورهای منطقه دلیل دیگری بود .
ولی وقتی  نیم نگاهی به عملکرد سازمان ترویستی مجاهدین و خرابکاری های آن را در کشور میزبان یعنی آلبانی میکنم ، می بینیم صورت مسله چیز دیگری است.Albania-MEK_Maryam_Rajavi_Cult_listed_Terrorists_in_Albanian
زمانیکه سازمان مجاهدین پای خودش را در کشور  آلبانی  گذاشت با مجموعه کارشکنی هایی که انجام داد از جمله دخالت در امورات قضایی  با دادن رشوه و حتی خروج نفرات به طریق قاچاق و دستگیری عناصرسازمان مجاهدین که قصد داشتند با پاسپورت جعلی از فرودگاه فرار کنند و یا خریداری نفرات مزدور و به خدمت گرفتن نفرات فاسد به قصد ضربه زدن به امورات کشور آلبانی و حتی دخالت در نظم اجتماعی میتونه یک گزینه باشد.
حتما شما بهتر از من میدانید که ترس ملت و مردم این کشور  آلبانی از سازمان مجاهدین و حتی حکم اخراج این سازمان که دست اخر منجر به این شد که مک کین وارد صحنه شود و  دهنه و افسار به ملیجک خودش یعنی مریم رجوی بزند.

ولی سوال واقعی اینجا است که کشور آلبانیا که تحت نظارت و نفوذ آمریکا است چرا دست آخر در بررسی های یکی از نهادهای خود ،سازمان مبارزه با تروریسم ، سازمان مجاهدین را در لیست گروه های خطرناک و تروریستی قرار داد؟ بدون شک لابی های سازمان مجاهدین با نفوذی که در دستگاهای قضایی داشتند می بایست جلوی این امر را بگیرند؟
 نگاه به گذشته و اتفاقات اخیر به یک جواب ختم می شود یعنی وقتی جان بولتون در یکی از مقر های سازمان پرده از رازی برداشت که هدف کشور آلبانی نیست ، بلکه کشورهای بالکان است . مسئولین  این کشور و کشورهای هم جوار و حتی اروپا احساس خطر کردند که در پشت آمدن نیروهای سازمان مجاهدین از عراق و اقامت در کشور آلبانیا توطئه بسی کثیف خوابیده است.
بیشک در روند چهارساله حتما خبر دارید که این کشور دوبار تا مرز کودتا و حتی سرنگونی پیش رفت و حتما باخبر  هستید که در سه ، چهار سال گذشته سازمان مجاهدین با ترانزیت قرار دادن این کشور ، افراد خطرناک  و تحت تعقیب قضایی را به صورت غیرقانونی و قاچاق از این کشور فراری داد و حتی با ورود نیروهای دیگرش به این کشور سعی داشت که این کشور را به مانند عراق در معرض چالش های سیاسی و خطر سرنگونی قرار بدهد که هوشیاری این کشور و کشورهایی بالکان دست اخر کار را به جایی رساند که جلوی مرزها را گرفتند و حتی ورود نیروهای دیگر را به این کشور بستند.
آشکار شدن نیت کثیف اربابان سازمان مجاهدین فقط یک پروسه سه ساله در  کشور آلبانی نیاز داشت تا به دلیل داشتن سوءپیشینه تروریستی و  ساختار فرقه گرایانه   مسئولین این کشور احساس خطر کنند که نام  فرقه مجاهدین در لیست گرو ه های تروریستی این نهاد اداری ـ “مرکز مبارزه با تروریسم در کشور البانیا ” ـ در آلبانی ثبت شود . اتفاقا اعزام یک هیئت امریکایی به آلبانی که در ماه های گذشته اتفاق افتاد و منجر به تعطیلی و کنترل دقیق همه مراکز و مقرهای  سازمان تروریستی مجاهدین در کشور آلبانی شد را باید در این راستا بررسی کرد.

بدون شک  شنیده شدن زنگ خطر حضور کثیف فرقه مجاهدین در آلبانی نقطه عطفی است که مردم و دولت این کشور به موقع شنیدند و دست آخر کار به این جا کشید که علاوه بر دهنه و افسار زدن به دهان مریم رجوی ، “مرکز مبارزه با تروریسم در کشور البانیا ” سازمان مجاهدین را در لیست گرو های تروریستی و همردیف نیروهای خطرناک قرار داد که البته یک پیروزی بزرگ برای ملت  آلبانیا و  سایر کشورهای منطقه است.به عبارت روشن تر ملت و دولت البانیا بخوبی نشان دادند که اینجا عراق نیست.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید