پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی – اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی

0
664

پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی – اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی 

جعل شعر آهوی ناتمام توسط مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجویمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۸:… چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد . ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود … 

پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی

اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی !

چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد .

ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود نه تصویر ویدیوئی !

 به چند دلیل میتوان گفت که این پیامها از طرف سران فرقه بطور خاص شخص مریم قجر داعشی و شوهر سابق اش (  مهدی ابریشمچی ) سناریوئ هست برای زنده جا زدن روح پلیدی که به گفته اربابش مرحوم شده است .

به چند دلیل مشخص می توان اثبات کرد که اطلاعیه های منتسب به رجوی از طرف شخص رجوی روح پلید نبوده بلکه این اطلاعیه ها به اسم ان مرحوم مفقود القبر صادر شده است .

 با توجه به شناخت از رفتارها و ماهیت رجوی داعشی دلایل اثبات کننده که میتوان بیان کرد  :

۱ ــ با توجه اتفاقاتی که در هفته های گذشته در داخل ایران رخ داد اگر رجوی زنده بود بهترین موقعیت بود که خودش را بعنوان رهبر انقلاب نوین ! فرمانده ارتش ازادیبخش خلع سلاح شده ! رهبر مجاهدین زوار در رفته ها نشسته در اردوگاه البانی … خودش را نشان می داد که مشخص وقتی زنده نیست  بس نمی تواند خودش را در نشا ن بدهد .

۲ ــ رجوی داعشی کشته و مرده حرافی و یاوه گوئی ؛ بافتن زمین به اسما ن ؛ شرق به غرب و کلا استاد هارت و پورت بود و اگر زنده بود مطمئن بودم اطلاعیه هایش به این کوتاهی نبود ! معلوم می شود برای اینکه از لابلای اطلاعیه های منتسب به رجوی روح پلید گافی در نیاید مریم قجر و شوهر سابق اش سعی کرده اند اطلاعیه ها را هر چه کوتاه تر به اسم ان مرحوم صادر کنند .

۳ ــ مقایسه اطلاعیه های  گذشته رجوی داعشی مثلا اطلاعیه های  وقایع سال ۸۸ و برگزاری نشستهای متعدد صوتی در اردوگاه بد نام اشرف برای هفته های متمادی و حتا برگزاری کلاسهای قیام و استراتژی سرنگونی برای اعضاء نگون بخت با صدای خودش و نگاه مختصر به ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی کاملا ۱۸۰ درجه با هم فرق می کند و کوتاه بدون صدا و توسط یکی از گوینده گان خبر فرقه رجوی ( سعید حسینی  ) قرائت می شود !

در صورتیکه سران فرقه رجوی داعشی امروزها تحلیل می کنند وقایع هفته های گذشته را با سال ۸۸ اینطور مقایسه می کنند و می گویند وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده ولی تظاهرات وقایع چند هفته گذشته تضاد بین مردم ورژیم بوده و سمت وسوی سرنگونی را دارد !

حال باید به مخ پوسیده های سران فرقه گفت :

اگر خودتان حرفتان را قبول دارید و ادعا می کنید وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده  وقایع هفته های گذشه سمت و سوی سرنگونی را داشته بسس چرا رجوی روح پلید برای تضاد جنگ جناهها انقدر اهمیت قائل می شود که هفته های در اردوگاه بد نام اشرف برای اعضاء نگون بخت نشست صوتی می گذارد و حتا در مقابل سوال یکی از اعضاء که  در ان نشستهای صوتی  تحت بیان تناقض به رجوی داعشی گفته بود :

ــ ما در اردوگاه اشرف  در حال فوتبال بازی هستیم در حالی که مردم در خیابانهای تهران تظاهرات می کنند ! و رجوی داعشی در جواب گفته بود انهائی که در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر تظاهرات می کنند سرباز هستند و شما افسر هستید ! خخ

نشستهای صوتی که هفته ها طول می کشید رجوی داعشی در اردوگاه بد نام اشرف زمانی بود که هم شخص رجوی و هم مریم قجر داعشی در اردوگاه اور سوراواز مدعی بودند دولت عراق دست نشانده رژیم ایران می باشد !

البته نا گفته نماند رجوی داعشی با برگزاری نشستهای صوتی برای اعضاء نگون بخت در اردوگاه بد نام اشرف سوزش خود و مریم قجر داعشی با برگزاری نشستهای صوتی و دادن فحش به جدا شده ها به نمایش می گذاشت !

حال باید دید که چطور ان زمان رجوی می توانسته درعراق که دولتش به ادعای خودش دست نشانده رژیم ایران بوده  روزها و هفته های بر علیه جدا شده ها نشست بر گزار کند .

اما برای تظاهرات و اعتراضاتی که ادعا می کند بسوی سرنگونی رژیم ایران هست و خیلی هم مهم هست ظاهر نمی شود !

اخرین اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی را هر کس خوب نگاه کند دم خروس که نه خود خروس هم نه اصل مال بیرون زده یک روح پلید !

در اطلاعیه شماره ۵ منتسب به رجوی علاوه بر یاوه سرائی ؛ سفسططه بازی صادر خ به اسم رجوی داعشی یک شعری به اسم چکوارا چپانده اند که همین نشان دهنده جعلی بودن این اطلاعیه ها می باشد .

رجوی داعشی درهیچ نشست و بحثی از چگوارا نام نمی برد ! چون رجوی نمی خواست ذهن اعضاء نگون بخت به مقایسه باز شود .

رجوی داعشی پدر کلاشی و شیادی بود وی بهتر از هر کسی می دانست که اوردن نام چه گوارا مصادف بود با مقایسه و سوالی که به ذهن می امد .

چگوارا یکی از رهبران انقلابی عمل گرا بوده و زمان مبارزه سلاح بر دوش در کنار رزمنده گان کوبائی در جنگل و کوه بوده وهیچ وقت برای حفظ جانش در سوراخ نخریده و هیچ وقت برای منافع شخصی خودش قدمی بر نداشته با اینکه کوبائی اصل  نبود اما برای ازادی خلق کوبا جانفشانی کرد    چگوارا درست ۱۸۰ درجه  رجوی داعشی رفتار و کردار داشت و شخصآ فکر می کنم کلا مقایسه این ۲ نفرخود خطا هست و فقط برای مشخص شدن و اثبات و سقط شدن  رجوی روح پلید به اشاره این مقایسه کوتاه را نوشتم .

شعری که در اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی در اطلاعیه ۵ هست سران فرقه از کتاب آهوی نا تمام سروده آقای سینا به منش میباشد که در سال ۶۷ منتشر شده  !

جعل شعر آهوی ناتمام توسط مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجوی

اما مخ پوسیده های مستقر در اور سوراواز این شعر به اسم چگوارا در اطلاعیه منتسب به رجوی روح پلید چپانده اند .

به سران مخ پوسیده و کلاش فرقه رجوی داعشی باید گفت :

شما شاید بتوانید اعضاء نگون بخت برای مدت معین با صدور اطلاعیه های منتسب به رجوی داعشی فریب بدهید و این را هم اضافه کنم چون اعضاء نگون بخت اجازه و جرات سوال در باره رجوی داعشی را ندارند و سوال کردن در مرود محل یا زنده و مرده بودن رجوی داعشی مرز سرخ می باشد ولی مطمئن هستم انها نیز در ذهن خود این سوال و مقایسه ها را دارند  .

به مریم قجر داعشی و مهدی ابریشمچی بد نام میگویم این نعش و لش را بیشتر تکان ندهید بوی گندش بلند می شود و بیشتر شیادی و کلاشی تان رو می شود که می خواهید  با هزار من سریش ؛ تف  یک مرده روح پلید بعنوان زنده جا بزنید .

پاریس : محمد رزاقی

مد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۸:… چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد . ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود … مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive 2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen —پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی – اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی !ا

جعل شعر آهوی ناتمام توسط مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجویمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۸:… چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد . ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود … 

مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

لینک به منبع

پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی

اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی !

چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد .

ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود نه تصویر ویدیوئی !

 به چند دلیل میتوان گفت که این پیامها از طرف سران فرقه بطور خاص شخص مریم قجر داعشی و شوهر سابق اش (  مهدی ابریشمچی ) سناریوئ هست برای زنده جا زدن روح پلیدی که به گفته اربابش مرحوم شده است .

به چند دلیل مشخص می توان اثبات کرد که اطلاعیه های منتسب به رجوی از طرف شخص رجوی روح پلید نبوده بلکه این اطلاعیه ها به اسم ان مرحوم مفقود القبر صادر شده است .

 با توجه به شناخت از رفتارها و ماهیت رجوی داعشی دلایل اثبات کننده که میتوان بیان کرد  :

۱ ــ با توجه اتفاقاتی که در هفته های گذشته در داخل ایران رخ داد اگر رجوی زنده بود بهترین موقعیت بود که خودش را بعنوان رهبر انقلاب نوین ! فرمانده ارتش ازادیبخش خلع سلاح شده ! رهبر مجاهدین زوار در رفته ها نشسته در اردوگاه البانی … خودش را نشان می داد که مشخص وقتی زنده نیست  بس نمی تواند خودش را در نشا ن بدهد .

۲ ــ رجوی داعشی کشته و مرده حرافی و یاوه گوئی ؛ بافتن زمین به اسما ن ؛ شرق به غرب و کلا استاد هارت و پورت بود و اگر زنده بود مطمئن بودم اطلاعیه هایش به این کوتاهی نبود ! معلوم می شود برای اینکه از لابلای اطلاعیه های منتسب به رجوی روح پلید گافی در نیاید مریم قجر و شوهر سابق اش سعی کرده اند اطلاعیه ها را هر چه کوتاه تر به اسم ان مرحوم صادر کنند .

۳ ــ مقایسه اطلاعیه های  گذشته رجوی داعشی مثلا اطلاعیه های  وقایع سال ۸۸ و برگزاری نشستهای متعدد صوتی در اردوگاه بد نام اشرف برای هفته های متمادی و حتا برگزاری کلاسهای قیام و استراتژی سرنگونی برای اعضاء نگون بخت با صدای خودش و نگاه مختصر به ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی کاملا ۱۸۰ درجه با هم فرق می کند و کوتاه بدون صدا و توسط یکی از گوینده گان خبر فرقه رجوی ( سعید حسینی  ) قرائت می شود !

در صورتیکه سران فرقه رجوی داعشی امروزها تحلیل می کنند وقایع هفته های گذشته را با سال ۸۸ اینطور مقایسه می کنند و می گویند وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده ولی تظاهرات وقایع چند هفته گذشته تضاد بین مردم ورژیم بوده و سمت وسوی سرنگونی را دارد !

حال باید به مخ پوسیده های سران فرقه گفت :

اگر خودتان حرفتان را قبول دارید و ادعا می کنید وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده  وقایع هفته های گذشه سمت و سوی سرنگونی را داشته بسس چرا رجوی روح پلید برای تضاد جنگ جناهها انقدر اهمیت قائل می شود که هفته های در اردوگاه بد نام اشرف برای اعضاء نگون بخت نشست صوتی می گذارد و حتا در مقابل سوال یکی از اعضاء که  در ان نشستهای صوتی  تحت بیان تناقض به رجوی داعشی گفته بود :

ــ ما در اردوگاه اشرف  در حال فوتبال بازی هستیم در حالی که مردم در خیابانهای تهران تظاهرات می کنند ! و رجوی داعشی در جواب گفته بود انهائی که در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر تظاهرات می کنند سرباز هستند و شما افسر هستید ! خخ

نشستهای صوتی که هفته ها طول می کشید رجوی داعشی در اردوگاه بد نام اشرف زمانی بود که هم شخص رجوی و هم مریم قجر داعشی در اردوگاه اور سوراواز مدعی بودند دولت عراق دست نشانده رژیم ایران می باشد !

البته نا گفته نماند رجوی داعشی با برگزاری نشستهای صوتی برای اعضاء نگون بخت در اردوگاه بد نام اشرف سوزش خود و مریم قجر داعشی با برگزاری نشستهای صوتی و دادن فحش به جدا شده ها به نمایش می گذاشت !

حال باید دید که چطور ان زمان رجوی می توانسته درعراق که دولتش به ادعای خودش دست نشانده رژیم ایران بوده  روزها و هفته های بر علیه جدا شده ها نشست بر گزار کند .

اما برای تظاهرات و اعتراضاتی که ادعا می کند بسوی سرنگونی رژیم ایران هست و خیلی هم مهم هست ظاهر نمی شود !

اخرین اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی را هر کس خوب نگاه کند دم خروس که نه خود خروس هم نه اصل مال بیرون زده یک روح پلید !

در اطلاعیه شماره ۵ منتسب به رجوی علاوه بر یاوه سرائی ؛ سفسططه بازی صادر خ به اسم رجوی داعشی یک شعری به اسم چکوارا چپانده اند که همین نشان دهنده جعلی بودن این اطلاعیه ها می باشد .

رجوی داعشی درهیچ نشست و بحثی از چگوارا نام نمی برد ! چون رجوی نمی خواست ذهن اعضاء نگون بخت به مقایسه باز شود .

رجوی داعشی پدر کلاشی و شیادی بود وی بهتر از هر کسی می دانست که اوردن نام چه گوارا مصادف بود با مقایسه و سوالی که به ذهن می امد .

چگوارا یکی از رهبران انقلابی عمل گرا بوده و زمان مبارزه سلاح بر دوش در کنار رزمنده گان کوبائی در جنگل و کوه بوده وهیچ وقت برای حفظ جانش در سوراخ نخریده و هیچ وقت برای منافع شخصی خودش قدمی بر نداشته با اینکه کوبائی اصل  نبود اما برای ازادی خلق کوبا جانفشانی کرد    چگوارا درست ۱۸۰ درجه  رجوی داعشی رفتار و کردار داشت و شخصآ فکر می کنم کلا مقایسه این ۲ نفرخود خطا هست و فقط برای مشخص شدن و اثبات و سقط شدن  رجوی روح پلید به اشاره این مقایسه کوتاه را نوشتم .

شعری که در اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی در اطلاعیه ۵ هست سران فرقه از کتاب آهوی نا تمام سروده آقای سینا به منش میباشد که در سال ۶۷ منتشر شده  !

جعل شعر آهوی ناتمام توسط مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجوی

اما مخ پوسیده های مستقر در اور سوراواز این شعر به اسم چگوارا در اطلاعیه منتسب به رجوی روح پلید چپانده اند .

به سران مخ پوسیده و کلاش فرقه رجوی داعشی باید گفت :

شما شاید بتوانید اعضاء نگون بخت برای مدت معین با صدور اطلاعیه های منتسب به رجوی داعشی فریب بدهید و این را هم اضافه کنم چون اعضاء نگون بخت اجازه و جرات سوال در باره رجوی داعشی را ندارند و سوال کردن در مرود محل یا زنده و مرده بودن رجوی داعشی مرز سرخ می باشد ولی مطمئن هستم انها نیز در ذهن خود این سوال و مقایسه ها را دارند  .

به مریم قجر داعشی و مهدی ابریشمچی بد نام میگویم این نعش و لش را بیشتر تکان ندهید بوی گندش بلند می شود و بیشتر شیادی و کلاشی تان رو می شود که می خواهید  با هزار من سریش ؛ تف  یک مرده روح پلید بعنوان زنده جا بزنید .

پاریس : محمد رزاقی

Her Services For Iran’s Enemies لینک به منبع پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی ! چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد . ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود نه تصویر ویدیوئی ! به چند دلیل میتوان گفت که این پیامها از طرف سران فرقه بطور خاص شخص مریم قجر داعشی و شوهر سابق اش ( مهدی ابریشمچی ) سناریوئ هست برای زنده جا زدن روح پلیدی که به گفته اربابش مرحوم شده است . به چند دلیل مشخص می توان اثبات کرد که اطلاعیه های منتسب به رجوی از طرف شخص رجوی روح پلید نبوده بلکه این اطلاعیه ها به اسم ان مرحوم مفقود القبر صادر شده است . با توجه به شناخت از رفتارها و ماهیت رجوی داعشی دلایل اثبات کننده که میتوان بیان کرد : ۱ ــ با توجه اتفاقاتی که در هفته های گذشته در داخل ایران رخ داد اگر رجوی زنده بود بهترین موقعیت بود که خودش را بعنوان رهبر انقلاب نوین ! فرمانده ارتش ازادیبخش خلع سلاح شده ! رهبر مجاهدین زوار در رفته ها نشسته در اردوگاه البانی … خودش را نشان می داد که مشخص وقتی زنده نیست بس نمی تواند خودش را در نشا ن بدهد . ۲ ــ رجوی داعشی کشته و مرده حرافی و یاوه گوئی ؛ بافتن زمین به اسما ن ؛ شرق به غرب و کلا استاد هارت و پورت بود و اگر زنده بود مطمئن بودم اطلاعیه هایش به این کوتاهی نبود ! معلوم می شود برای اینکه از لابلای اطلاعیه های منتسب به رجوی روح پلید گافی در نیاید مریم قجر و شوهر سابق اش سعی کرده اند اطلاعیه ها را هر چه کوتاه تر به اسم ان مرحوم صادر کنند . ۳ ــ مقایسه اطلاعیه های گذشته رجوی داعشی مثلا اطلاعیه های وقایع سال ۸۸ و برگزاری نشستهای متعدد صوتی در اردوگاه بد نام اشرف برای هفته های متمادی و حتا برگزاری کلاسهای قیام و استراتژی سرنگونی برای اعضاء نگون بخت با صدای خودش و نگاه مختصر به ۵ اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی کاملا ۱۸۰ درجه با هم فرق می کند و کوتاه بدون صدا و توسط یکی از گوینده گان خبر فرقه رجوی ( سعید حسینی ) قرائت می شود ! در صورتیکه سران فرقه رجوی داعشی امروزها تحلیل می کنند وقایع هفته های گذشته را با سال ۸۸ اینطور مقایسه می کنند و می گویند وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده ولی تظاهرات وقایع چند هفته گذشته تضاد بین مردم ورژیم بوده و سمت وسوی سرنگونی را دارد ! حال باید به مخ پوسیده های سران فرقه گفت : اگر خودتان حرفتان را قبول دارید و ادعا می کنید وقایع سال ۸۸ جنگ جناههای درونی رژیم بوده وقایع هفته های گذشه سمت و سوی سرنگونی را داشته بسس چرا رجوی روح پلید برای تضاد جنگ جناهها انقدر اهمیت قائل می شود که هفته های در اردوگاه بد نام اشرف برای اعضاء نگون بخت نشست صوتی می گذارد و حتا در مقابل سوال یکی از اعضاء که در ان نشستهای صوتی تحت بیان تناقض به رجوی داعشی گفته بود : ــ ما در اردوگاه اشرف در حال فوتبال بازی هستیم در حالی که مردم در خیابانهای تهران تظاهرات می کنند ! و رجوی داعشی در جواب گفته بود انهائی که در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر تظاهرات می کنند سرباز هستند و شما افسر هستید ! خخ نشستهای صوتی که هفته ها طول می کشید رجوی داعشی در اردوگاه بد نام اشرف زمانی بود که هم شخص رجوی و هم مریم قجر داعشی در اردوگاه اور سوراواز مدعی بودند دولت عراق دست نشانده رژیم ایران می باشد ! البته نا گفته نماند رجوی داعشی با برگزاری نشستهای صوتی برای اعضاء نگون بخت در اردوگاه بد نام اشرف سوزش خود و مریم قجر داعشی با برگزاری نشستهای صوتی و دادن فحش به جدا شده ها به نمایش می گذاشت ! حال باید دید که چطور ان زمان رجوی می توانسته درعراق که دولتش به ادعای خودش دست نشانده رژیم ایران بوده روزها و هفته های بر علیه جدا شده ها نشست بر گزار کند . اما برای تظاهرات و اعتراضاتی که ادعا می کند بسوی سرنگونی رژیم ایران هست و خیلی هم مهم هست ظاهر نمی شود ! اخرین اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی را هر کس خوب نگاه کند دم خروس که نه خود خروس هم نه اصل مال بیرون زده یک روح پلید ! در اطلاعیه شماره ۵ منتسب به رجوی علاوه بر یاوه سرائی ؛ سفسططه بازی صادر خ به اسم رجوی داعشی یک شعری به اسم چکوارا چپانده اند که همین نشان دهنده جعلی بودن این اطلاعیه ها می باشد . رجوی داعشی درهیچ نشست و بحثی از چگوارا نام نمی برد ! چون رجوی نمی خواست ذهن اعضاء نگون بخت به مقایسه باز شود . رجوی داعشی پدر کلاشی و شیادی بود وی بهتر از هر کسی می دانست که اوردن نام چه گوارا مصادف بود با مقایسه و سوالی که به ذهن می امد . چگوارا یکی از رهبران انقلابی عمل گرا بوده و زمان مبارزه سلاح بر دوش در کنار رزمنده گان کوبائی در جنگل و کوه بوده وهیچ وقت برای حفظ جانش در سوراخ نخریده و هیچ وقت برای منافع شخصی خودش قدمی بر نداشته با اینکه کوبائی اصل نبود اما برای ازادی خلق کوبا جانفشانی کرد چگوارا درست ۱۸۰ درجه رجوی داعشی رفتار و کردار داشت و شخصآ فکر می کنم کلا مقایسه این ۲ نفرخود خطا هست و فقط برای مشخص شدن و اثبات و سقط شدن رجوی روح پلید به اشاره این مقایسه کوتاه را نوشتم . شعری که در اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی در اطلاعیه ۵ هست سران فرقه از کتاب آهوی نا تمام سروده آقای سینا به منش میباشد که در سال ۶۷ منتشر شده ! جعل شعر آهوی ناتمام توسط مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجوی اما مخ پوسیده های مستقر در اور سوراواز این شعر به اسم چگوارا در اطلاعیه منتسب به رجوی روح پلید چپانده اند . به سران مخ پوسیده و کلاش فرقه رجوی داعشی باید گفت : شما شاید بتوانید اعضاء نگون بخت برای مدت معین با صدور اطلاعیه های منتسب به رجوی داعشی فریب بدهید و این را هم اضافه کنم چون اعضاء نگون بخت اجازه و جرات سوال در باره رجوی داعشی را ندارند و سوال کردن در مرود محل یا زنده و مرده بودن رجوی داعشی مرز سرخ می باشد ولی مطمئن هستم انها نیز در ذهن خود این سوال و مقایسه ها را دارند . به مریم قجر داعشی و مهدی ابریشمچی بد نام میگویم این نعش و لش را بیشتر تکان ندهید بوی گندش بلند می شود و بیشتر شیادی و کلاشی تان رو می شود که می خواهید با هزار من سریش ؛ تف یک مرده روح پلید بعنوان زنده جا بزنید . پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید