سعید ناصری: استارت سرکوب و تهدیدات اسیران اشرف سه در آلبانی

0
820

استارت سرکوب و تهدیدات اسیران اشرف سه در آلبانی

سعید ناصری، یاران ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۸:… باید همه اعضا به همان زمان سابق یعنی اشرف عراق برگردند چه در کار و چه درنشست وانقلاب و اگر خدایی ناکرده چنین موردی بیرون زد همان کارهای اشرف را روی آن‌ها پیاده کرده یعنی بار اول آن‌ها را به مدت یکماه زندانی کرده وبعد به داخل جمع برده شوند اگر تکرار شد ریل شکنجه وازار واذیت … 

Struan_Stevenson_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MEK_Saddam_Hussainپاسخ منفی فدریکا موگرینی به درخواست ملاقات مریم رجوی در پارلمان اروپا

Maryam_Rajavi_Iran_Protests_Regime_Change_MEK_MKO_NCRIاعتراضات ایران، تغییر رژیم، و مجاهدین خلق

لینک به منبع

استارت سرکوب و تهدیدات اسیران اشرف سه در آلبانی

از آنجایی که فرقه رجوی کینه عمیقی به اسیران ناراضی دارد برای انتقام  وساکت کردن آن‌ها دست به کار شده و طرحهایی که این مدت مریم ودیگر سران فرقه روی آن کار میکردنند را به اجرا گذاشت وبه همه فرماندهان دست باز داده که طرحهای سازمان را تک به تک وبطور دقیق در دستور کار خود وبه اجرا بگذارند ونگذارید مثل اشرف کسی نفس بکشد وباید طوری آن‌ها را در کار ونشست خسته کنید که به این چیزها فکر نکنند

باید همه اعضا به همان زمان سابق یعنی اشرف عراق برگردند چه در کار و چه درنشست وانقلاب و اگر خدایی ناکرده چنین موردی بیرون زد همان کارهای اشرف را روی آن‌ها پیاده کرده یعنی بار اول آن‌ها را به مدت یکماه زندانی کرده وبعد به داخل جمع برده شوند اگر تکرار شد ریل شکنجه وازار واذیت واگر نیز باز ادامه داشت دیگر خود دانید و جمع یعنی به زبان بی‌زبانی هر بلایی که دوست دارید سر آن بیاورید ناگفته نماند که سران فرقه به همین منظور در بیرون از شهر این محل را انتخاب کردند که صدایشان به جایی نرسد و اولین استارت این کار را با  پولهایی که به عنوان کمک به آن‌ها میدادند را سازمان به آن‌ها ندهد زیرا دیگر کسی بیرون نمیرود ونیازی به پول وکمک ندارد هیچ‌کس حق ندارد تلفن یا کامپیوتر داشته باشد واگر کسی داشت نمیتواندهمراه خودش باشد زیرا لزومی ندارد که کسی که مبارزه میکند در این چیزها غرق شود آن‌ها فقط حق دارند در انقلاب غرق شوند و در حال حاضر اعضای ناراضی به همراه فرماندهان خودبه کار ودرست کردن وساخت وساز مقر جدید مشغول بوده ودستور صبحگاه وشامگاه طبق اشرف صورت میگیرد نشستهای غسل هفتگی عملیات جاری نشستهای اجرایی به قوت خود باقی است و کماکان به مغزشویی ادمها ادامه میدهند کسانی که قبل از این جابجایی جدا شده بودند گفتند که شانس با ما یاری کرد که زودتر جدا شدیم اگر به این مقر جدید میرفتیم خدا میدانست که چندین سال دیگر باید مثل اشرف بله چشم اطاعت قربان میکردیم وصدایمان به جایی نمیرسید لذا از اسیران وناراضیان میخواهیم که با هم متحد شده ونگذارید دوباره تجریه تلخ اشرف را تجربه کنید دست به دست هم دهید وراه

خودتان را خودتان انتخاب کنید نه دیگران

سعید ناصری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید