فرقه ی رجوی بهمراه آمریکا، مشکلی بنام حقوق بشر ندارد!

0
765

آمریکا دردی بنام حقوق بشر درهیچ جای جهان ندارد وبلکه همواره برعلیه آن عمل میکند. برانداختن دولت های ملی ومترقی و برسرکار آوردن عوامل مستبد وخونریز خود دراین کشورها  که امری غیر قابل انکار وصد درصد ضد حقوق بشری است ، در سرشت این سیستم سلطه گر بوده وپرداختن به مسئله ی حقوق بشر درمواردی است که بطور مزورانه ای میخواهد کشور خاصی را بخاطر موضوعی دیگر ، تحت فشار قرارداده و وادار به تسلیم اش نماید! اگر دولت ایران حاضر شود که قدمی درتقویت بنیه ی دفاعی خود برندارد و ژاندارمی اسرائیل به منطقه را برسمیت شناخته و همزمان به اعدام وکشتار هم روی بیآورد ، هرگزبا اعتراضی ازطرف این ارباب و مایه ی امید رجوی ، مواجه نخواهد شد! حاصل خیرخواهی نبودن این فشارها برایران درست است ، اما اعتراضات آن دسته ازمردم ایران هم ، لازم نیست که ازطرف باند رجوی بگوش آنها برسد که خود امکانات بسیار زیادی دردریافت اخبار و نفوذ دربین معترضین دارد!

 فرقه ی رجوی بهمراه آمریکا، مشکلی بنام حقوق بشر ندارد!

ارسال شده از طرف حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان ـ 19.01.2018

رسانه های گروه رجویه ، دربررسی بیانیه ی اخیر ترامپ که با محتوای نقض تعهدات امریکا صادر شد، نوشته است :

” به این ترتیب اگر تاکنون بحث حقوق‌بشر تحت‌الشعاع مسأله موشکی و دخالتهای منطقه‌یی رژیم قرار داشت و از اولویت برخوردار نبود، اکنون به‌ یمن قیام سراسری مردم ایران، جای شایسته خود را پیدا کرده است. البته مورد توجه قرار گرفتن هرگز حاصل لطف و خیرخواهی نیست بلکه ثمره بلافصل سخت‌کوشی و پیگیری خستگی‌ناپذیر مجاهدین و مقاومت مردم ایران برای پژواک دادن صدای مردم ایران در جهان و مجامع بین‌المللی و نتیجه قیام است “.

آمریکا دردی بنام حقوق بشر درهیچ جای جهان ندارد وبلکه همواره برعلیه آن عمل میکند.

برانداختن دولت های ملی ومترقی و برسرکار آوردن عوامل مستبد وخونریز خود دراین کشورها  که امری غیر قابل انکار وصد درصد ضد حقوق بشری است ، در سرشت این سیستم سلطه گر بوده وپرداختن به مسئله ی حقوق بشر درمواردی است که بطور مزورانه ای میخواهد کشور خاصی را بخاطر موضوعی دیگر ، تحت فشار قرارداده و وادار به تسلیم اش نماید!

اگر دولت ایران حاضر شود که قدمی درتقویت بنیه ی دفاعی خود برندارد و ژاندارمی اسرائیل به منطقه را برسمیت شناخته و همزمان به اعدام وکشتار هم روی بیآورد ، هرگزبا اعتراضی ازطرف این ارباب و مایه ی امید رجوی ، مواجه نخواهد شد!

حاصل خیرخواهی نبودن این فشارها برایران درست است ، اما اعتراضات آن دسته ازمردم ایران هم ، لازم نیست که ازطرف باند رجوی بگوش آنها برسد که خود امکانات بسیار زیادی دردریافت اخبار و نفوذ دربین معترضین دارد!

ونیز :

” اما فراتر از تأثیرات سیاسی و اقتصادی، پیام اصلی این تحریمها حمایت از قیام ایران و محکومیت سران سرکوب رژیم است که باید طبعاً مردم را در تهاجم به‌رژیم ضدبشر مصمم‌تر از قبل می‌کند و رژیم را نیز وادار می‌کند که در روال همیشگی خود در اعدام و زندان و شکنجه ولو اندکی محتاطانه‌تر عمل کند. توقف اجرای اعدام محکومین  مواد مخدر  و تجدید نظر در احکام قبل اعدام و آزادی شماری از زندانیان سیاسی و رفع فیلترینگ تلگرام، از علائم همین چرخش تعادل به‌سود مردم و از نتایج بلافصل قیام است. عقب‌نشینی رژیم متقابلاً در بالا بردن روحیه مردم و تهاجم بعدی مؤثر خواهد بود.

همین چشم‌انداز است که رژیم را تا این اندازه نگران و هراسان کرده است چون می‌داند هرگونه کوتاه‌آمدن از اعدام و سرکوب که به‌منزله دم و بازدم محسوب می‌شود، مترادف مرگ است  “.

ترامپ وحمایت ازمردم ایران؟؟!!

میتوانید دلیل آنرا توضیح دهید؟!

باور عمومی براین است که این نوع حرکاتی که شما به  ترامپ نسبت داده اید ، با گروه خونی او سازگار نیست واو صرفا برای فشار بیشتر بر روی جمهوری اسلامی که آنرا درمقابل اسرائیل و … دست بسته نگه دارد ، ازاین اعتراضات سوء استفاده میکند!

توقف اعدام مجرمین مواد مخدر، صرفا باین خاطر انجام گرفته که  مسئولین کشور بدین نتیجه رسیده اند که ثمری نداشته  ونتوانسته که این معضل بزرگ اجتماعی را حل کند!

بقیه ی موارد، مانند رفع فیلترینگ تلگرام و …، جزو برنامه های دولت است  ودراین مورد هم رئیس جمهور وهم وزیر ارتباطات ، بارها بطور صریح صحبت کرده  وگفته اند که هدف دولت توسعه ی فضای مجازی است ونه اعمال محدودیت های بی ثمر برعلیه آن!

ضمنا اگر اعدام وسرکوب حکومتی را حفظ میکرد ، باید که حکومت پینوشه ها ، پول پوت ها و… برجا بودند که نیستند!

درهر صورت ، دشمنی بامردم ودخیل بستن به ترامپ ها ، رویاهای ضد بشری رجوی را محقق نخواهد ساخت!

حمید  تبریزی

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید