ایران یاران : دو مطلب از همایون کهزادی و سعید ناصری

0
432

فرقه رجوی دست از پا درازتر برگشتند به لانه

(+ درماندگی رحمان کریمی و سازمان مجاهدینش )

یاران ایران، پاریس، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸:… پس آقای کریمی هم خوب قضیه را فهمیده سازمانی که اسمی ازش نیست واورا به حساب نیاورده بودند یعنی نیست یعنی وجود خارجی ندارد وبخاطر همین است که بیشتر نفراتش دارند از این سازمان جدا می‌شوند وبه جایی نمیرسد حتی نفرات خودش هم به این ایمان آورده‌اند که سازمان هیچ برد سیاسی وحتی اجتماعی …

درماندگی رحمان کریمی بر سر سازمان بعد از جریان اعتزاض های مردمی

همایون کهزادی، یاران ایران
لینک به منبع

 بعد از اینکه در جریان اعتراض های مردمی سازمان خود را به آب اتیش زد ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفت وفهمیدند که کسی این سازمان را نمیشناسد وحتی نمیخواهند اسم او را ببرند یکی از مهره‌های رجوی از فرط درماندگی ناچار به بازگو کردن حقانیت وحرفهای دل خودش شد که سازمان مجاهدین را میتوان انکار کرد ولی حذف هرگز سازمان مجاهدین به لحاظ فیزیکی البته وجود دارندولی مهم این است که آیا حمایتی دارند آیا به‌به لحاظ عقیده ورهبری نیز همینطور است وجود دارند یا خیر آیا جایگاهی در میان مردم دارند آیا این سالیان کسی از این فرقه نامی برده است تنها خود سازمان است که در سایتهایش یک تجمع بیست نفره را صد هزار اعلام میکند ومردم ایران را حامی مقاومت میدانند اگر این‌گونه است خوب مردم ایران در این اعتراض ها  اسمی از این فرقه یا رهبری آن میبردند اگر شما هم حامی این مردم بودید پولهای کلان را صرف استمرار تحریمهای ایران نمیکردید. بخاطر همین است که رحمان کریمی با زبان بی‌زبانی این را اعتراف میکند وبا چشمان خود دید که چی شد پس این همه میگفتند مردم ایران وپایگاه اجتماعی پس چرا اسمی از این سازمان نبود بله  درست حدس زده‌اید همینطور است این سازمان از روزی که به عراق آمد وبا صدام حسین که دشمن مردم ایران بود بیعت کرد ووطن فروشی میکرد دیگر این سازمان هیچ جایگاهی نداشت ونخواهد در آینده هم به دست آورد چون بقول خودشان این‌ها برای مردم ایران مبارزه میکردند ولی از آن طرف با صدام علیه ایران ومردم ایران مبارزه میکردند.

پس آقای کریمی هم خوب قضیه را فهمیده سازمانی که اسمی ازش نیست واورا به حساب نیاورده بودند یعنی نیست یعنی وجود خارجی ندارد وبخاطر همین است که بیشتر نفراتش دارند از این سازمان جدا می‌شوند وبه جایی نمیرسد حتی نفرات خودش هم به این ایمان آورده‌اند که سازمان هیچ برد سیاسی وحتی اجتماعی هم در میان هیچ‌کس ندارد واینگونه دلسرد از این سازمان یاد میکنند البته این حرف از زاویه قدرت نیست بلکه چیزی هست که نمود بیرونی دارد وبا چشمان خود می‌بینند شاید بعضی‌ها فکر کنند این آقای کریمی از زاویه قدرت این سازمان این حرف را زده ولی نه چون از ترس اینکه فردا مثل بقیه مارک مزدور یا بریده نخورد مجبور بودطوری حرف دلش را بزند که نه سیخ بسوزد نه کباب

همایون کهزادی

فرقه رجوی (منافقین) : دست از پا درازتر برگشتند به لانه

سعید ناصری، یاران ایران
لینک به منبع

 فرقه رجوی در جریان اعتراضات مردم ایران بر سرگرانی خودش را به آب اتیش زد تا شاید بتواند این اعتراضات را به سود خودش تمام کند اما نشد که نشد چقدر پولهای کلان خرج کرد چقدر خودش را به درب ودیوار کوبید اما دریغ از یک اسم بردن از این فرقه سازمان چه پولهای کلانی را که خرج تجمع های خود نکرد وچه جیغهای بنفشی که نکشید وچه وعده‌های به اسیران دربندش در البانی نداد اما بعد از مدتی دست از پا دراز تر برگشت ونتوانست کاری بکند حتی به نحوی که تظاهراتی را که سلطنت طلبها در سوئد داشتن را میخواستن به نام خودشان بگذارند اما با مقاومت آن‌ها را فراری دادند در این مدت مریم رجوی با مهارت دوجایه خوری کرد از یک طرف با پیامهای مسعود رجوی که همگان میدانند نیست برای مردم پیام میداد وهم از طرف دیگر میخواست با وعده‌های تو خالی مثل همیشه اسیرانی را که در البانی نگاه داشته را فریب دهد که هم بدانید مسعود زنده است وهم اینکه چیزی به سرنگونی نمانده است اما در همین فاصله زمانی اعتراضها تعداد زیادی از اسیران البانی را ترک کرده واز آن‌ها جدا شدند مریم رجوی فکر میکرد بهترین فرصت است که بتواند برای مدتی آن‌ها را در چنگال خود مثل همیشه فریب دهد ولی افسوس که دست فرقه برایشان باز شده وکسی زیر بار این حرفها نرفت این اعتراض ها برای فرقه رجوی نتنها سود نبود بلکه ضرر چند جانبه بود هم در میان مجامع بین‌المللی شناخته شد که کاره‌ای نیست وهم از نیروهای خودش ضربه خورد وهم پولهای کلانی را خرج کارهای پوشالی وبی نتیجه کرد اینبار مردم ایران خوب جواب این فرقه را دادند وبا منتشر کردن تصاویر مریم رجوی که تو سکوت کن آب پاکی را روی دست این فرقه ریخته که تروریست ها نباید در امور داخلی ایران دخالت کند فرقه ای که تا دیروز با صدام وامروز برای هر چه بیشتر تر کردن تحریم ها تلاش میکند چگونه میتواند حامی ملت ایران باشد

سعید ناصری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید