آیا این رجز خوانی ها را سر باز ایستادن نیست؟!

0
883

بچه که نمی ترسانی بچه جان! اروپا جایی است که فتنه های باند رجوی ازآنجا برمیخیزد و همین اروپا قادراست که  نوک تان را بچیند! اگر اروپا چنین تحلیلی ازاوضاع ایران دارد واگر مخصوصا نابسامانی های اقتصادی ایران را دلیل اصلی نارضایتی مردم میداند، بهترین تحلیل را ازاوضاع دارد ومیداند که با برطرف شدن قسمتی ازاین مشکلات ، آرامش کافی درکشور برقرار میشود و شما سبک سرانه تصور نکنید که سرنگونی با این اعتراضات پراکنده ومردمی که اکثریت قاطع شان هنوز هم آمادگی شرکت درتظاهرات نداشته وهنوز منتظر کارسازی دولت هستند وازعواقب جنگ داخلی اطلاع دارند،میسر است! اروپای بشدت تهدید شده ازطرف ترامپ مجنون، ممکن است که بخواهد این بار بی گدار به آب نزند و اتخاذ موضع مستقل را با صرفه تر بداند ووراجی های امثال شما، تغییری درموضع اش نمیدهد!

آیا این رجز خوانی ها را سر باز ایستادن نیست؟!

ارسال شده از طرف آقای حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان ـ 04.01.2018

13/10/1396

این بار نکیسا بامداد وارد میدان رجزخوانی بی انتهای فرقه ی رجوی شده تا شعار خشونت آمیزمنسوب به مسعود مفقود – ” آتش جواب آتش ” – را  مکرر مطرح نماید.

این مرید رجوی مینویسد :

” دولت های آمریکا و کانادا با موضع گیری های رسمی از قیام مردم ایران حمایت کرده اند و این درست برخلاف سال ۸۸  است که باراک حسین اوباما به دروغ به مردم ایران وعده کمک و پشتیانی داده بود. اینبار اما ر ییس جمهور آمریکا و رییس مجلس سنا و … از خواسته های مردم ایران حمایت کرده اند…”.

امپریالیست ها درهر لباسی که باشند- محافظه کار یا نومحافظه کار- هرگز رابطه ی مثبتی با مردم حق طلب وعدالت محور ندارند وبنابراین حمایت ریاکارانه ی آنها ازاعتراضات مردم ، ناشی ازدلایل زیر است :

1-  تحلیل اش این باشد که این اعتراضات ، کارپایه ی درست وحسابی ندارد ونهایتا به شورش کور وجنگ داخلی تبدیل میشود و چه فرصتی بهتر ازاین برای میوه چینی وصید ماهی  برای او؟!

2- جنبش را مردمی ، استقلال خواهانه ودر عکس جهت سلطه پذیری بداند.

درمورد اخیر ، با اعلام حمایت دروغین ازاین جنبش ، درصدد لطمه زدن بر آن باشد وبخواهد که پاره ای ازمردم دچار شک وتردید شده وباورشان به حقانیت جنبش کمتر شده وبا رها کردن آن ، حرکت را به شکست بکشانند!

3- هدف ترساندن وزیر فشار گذاشتن دولت مستقری باشد که درآن کشور ی که این اتفاق درآنجا افتاده ، باشد و این فشارها با نیت باج گیری باشد.

فراموش نکنیم که شورای عالی امنیت ملی ایران به آمریکا هشدار داده که بعنوان متجاوز، خاک سوریه را ترک کند وسران خشمگین آمریکا بخواهند مقابله به مثل کنند!

4- بطور ساده، قصد انتقامی دربین باشد که بنظر میرسد آمریکا بلحاظ شکست سنگینی که از ارتش سوریه و متحدان آن – ایران و …- خورده است ، با اعلام پی درپی حمایت ازاین وآن ، قصد انتقامجوئی داشته باشد .

بنظر میرسد که هرکدام ازعوامل فوق بادرجات متفاوتی دراین موضعگیری های آمریکا دخیل باشد که البته برای تعیین نقش هرکدام ازعوامل ، باید منتظر گذشت زمان و افشا شدن بعضی ازاسناد شد.

درادامه ی نوشته ی این بچه مرشد رجوی میخوانیم :

“همینجا باید به دولتهای اروپایی و افراد و خبرگزاری هایی که سعی در منیمیزه کردن قیام سراسری مردم ایران دارند و زیرکانه یا سکوت کرده اند و یا خروش سرنگونی مردم ایران را تنها به وضعیت بد اقتصادی، گرانی و .. مخابره می کنند و …”.

بچه که نمی ترسانی بچه جان!

اروپا جایی است که فتنه های باند رجوی ازآنجا برمیخیزد و همین اروپا قادراست که  نوک تان را بچیند!

اگر اروپا چنین تحلیلی ازاوضاع ایران دارد واگر مخصوصا نابسامانی های اقتصادی ایران را دلیل اصلی نارضایتی مردم میداند، بهترین تحلیل را ازاوضاع دارد ومیداند که با برطرف شدن قسمتی ازاین مشکلات ، آرامش کافی درکشور برقرار میشود و شما سبک سرانه تصور نکنید که سرنگونی با این اعتراضات پراکنده ومردمی که اکثریت قاطع شان هنوز هم آمادگی شرکت درتظاهرات نداشته وهنوز منتظر کارسازی دولت هستند وازعواقب جنگ داخلی اطلاع دارند،میسر است!

اروپای بشدت تهدید شده ازطرف ترامپ مجنون، ممکن است که بخواهد این بار بی گدار به آب نزند و اتخاذ موضع مستقل را با صرفه تر بداند ووراجی های امثال شما، تغییری درموضع اش نمیدهد!

ونیز :

” تجارت نفت و گاز و کالا را با ارزش های انسانی معاوضه نکنید و تا دیر نشده روابط با رژیم آدمکش ملاها را قطع و با مردم و مقاومت آن دوستی کنید “.

رعایت ارزش های انسانی در روابط دولت ها رسم نیست و صحبت منافع ملی و… مطرح است ازسویی و ارزش های انسانی که درمناسبات رجوی معنی ندارد،  از سوی دیگرچرا باید مورد توجه شما باشد که تجربه ای دراین مورد ندارید؟!

ونیز:

” … مردم ایران به درستی سوریه یعنی شیشه عمر رژیم تروریستی را نشانه گرفته اند که رژیم آن را همیشه عمق استراتژیک خود نامیده است…”.

اگر پاره ای ازمردم ایران با مخارجی که در سوریه توسط ایران شده ، مخالفند، باید ازآنها پرسید این مخارج درمقابل هزینه های سنگینی که دولت میپردازد، درمقابل ریخت وپاش هایی که مرفهین بی درد میکنند، عددی بشمار میآید؟

واقعا کم است واین مخالفت ها ازسر ناآگاهی وگرفتار آمدن دردست رسانه های سلطه گر غرب واقمار خاورمیانه ای آنها ، صورت میگیرد که البته با شفاف سازی دولت وتوضیح اهمیت موضوع ، این حساسیت ها ونارضایتی های غیر منطقی تدریجا ازبین میرود!

ایران درسوریه با تروریزم مبارزه میکند ودست شرکت کنندگان دراین مبارزه و دولتی که بودجه ی آنرا تامین میکند ، درد نکند!

مخالفان با حضور ایران درسوریه ، بطور آگاهانه وکمتر اگاهانه ، عملا با داعش وتروریزمی که منبع اش سلطه گران جهانی ومرتجعین شکم کلفت منطقه است ، همسویی میکنند!

حمید  تبریزی

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید