احسان بیدی: اوضاع در اشرف سه در آلبانی

0
1660

سران فرقه رجوی به نفرات درون تشکیلات در زندان اشرف سه گفته اند که اماکنی که نیمه کاره است را باید خودمان تعمیر کنیم که نفرات درجواب انها گفته اند که ما را آورده اید اینجا که از ما بیگاری بکشید . چرا سازمان که این همه پول خرج میکنه برای مهمانهایی خارجی اش حاضر نیست اینجا پولی خرج کنه و از ما که متوسط عمرمان به بالای 55 سال رسیده است ، بیگاری می کشد. مورد دیگر این بوده که خیلی ازنفرات ازکارکردن امتناع کرده اند.نکته قابل توجه این است که اعضای سازمان در مکان قبلی که بوده اند میتوانسته اند به بیرون از پایگاه آمده و درشهر تردد کنند و حتی برای ورزش کردن به بیرون بیایند . اما الان افراد اجازه تردد به بیرون ندارند و با شرایط و ضوابط مشخصی به افراد محدودی برای رفتن اجازه می دهند . در همین ارتباط با ابداع طرح مسخره ای به نام ” ویزا ” افراد برای رفتن به بیرون از زندان باید درخواست ” ویزا ” کنند و مسئولین این کار نیر با حکیمه سعادت نژاد می باشد که مسئول این زندان کرده اند.

اوضاع در اشرف سه در آلبانی

احسان بیدی ، تیرانا، آلبانی ـ 26.12.2017

منبع : سایت نجات یافتگان در آلبانی

بعد از جابجایی فرقه رجوی از داخل تیرانا به مکان پرت دیگری خارج از شهر که رجوی  اشرف سه نامگذاری کرده ،  از بدو ورود دست به اعتراض زدند چون در مکان جدید کمترین امکانات زندگی برای افراد وجود ندارد، نمونه آن بعضی از اماکن درب ندارد  و حتی از پتو بجای درب استفاده میکنند. یادم میاد که ما زمانی در زمین های حمرین عراق و پادگان اشرف بعد از حمله آمریکایی ها چنین وضعیتی را داشتیم، همین نکته نشان می دهد که مریم رجوی نفرات را به عقب برگردانده و به زور انها را به زندان جدید بنام اشرف سه برده تا با با تولید کار پوشالی دوباره افراد را به مانند برده نهتنها به لحاظ ذهنی بلکه به لحاظ جسمی نیز بهره کشی واستثمار مضاعف کند. جا دارد اشاره کنم فرقه رجوی با حیله و نیرنگ های خودش  در محل های قبلی که در داخل شهر تیرانا کمیساریا سکونت داشت این میزان بهره کشی جسمی برایش مقدور نبود.ehsan Bidi 2
بد نیست  نمونه ای ازاعتراضات نفراتی که به زور به آنجا منتقل شده اند را بازگو نمایم.
سران فرقه رجوی به نفرات درون تشکیلات در زندان اشرف سه گفته اند که اماکنی که نیمه کاره است را باید خودمان تعمیر کنیم که نفرات درجواب انها گفته اند که ما را آورده اید اینجا که از ما  بیگاری بکشید . چرا سازمان  که این همه پول خرج میکنه برای مهمانهایی خارجی اش  حاضر نیست اینجا پولی خرج کنه و از ما که متوسط عمرمان به بالای 55 سال رسیده است ، بیگاری می کشد. مورد دیگر این بوده که  خیلی ازنفرات ازکارکردن امتناع کرده اند.
نکته قابل توجه این است که اعضای سازمان در مکان قبلی که بوده اند میتوانسته اند به بیرون از پایگاه آمده و درشهر تردد کنند و حتی برای ورزش کردن به بیرون بیایند . اما الان افراد اجازه تردد به بیرون ندارند و با شرایط و ضوابط مشخصی به افراد محدودی برای رفتن اجازه می دهند . در همین ارتباط با ابداع طرح مسخره ای به نام ” ویزا ” افراد برای رفتن به بیرون از زندان باید درخواست ” ویزا ” کنند و مسئولین این کار نیر با حکیمه سعادت نژاد می باشد که مسئول این زندان کرده اند.
جا داره به خوانندگان عزیز یاد کنم این فشار درزمان اشرف که درعراق بودیم نیز مضاعف بود وحتی نفرات که میخواستند ازمقر خودشان بروند سطل زباله خالی کنن باید ویزا می داشتند ، چون نفرات فرار میکردند.
جای تعجب دارد که جواب نفرات به حکیمه که یکی ازمسولین بالای سازمان است این بود که اگر نگذاری بیرون برویم با بیل میگیریم میزنیمت وبعد ازاین اتفاق سران فرقه کهاحساس خطر کردند تمام زن ها را صدا زده و گفته نباید شما درمحیط بیرون با انها برخورد کنید والان شریف نفر دوم سازمان و محمود عطایی خودشان  آنجا میگردند و نگهبانی داده و با آدم ها برخورد تشکیلاتی کرده تا نفرات دست به کودتا و اعتراض نزنند
همچنین باید اشاره کنم به خبر دیگر اینکه الان نفرات به بول خیلی نیاز داشته جون فرقه بعد از انتقال نفرات به اشرف سه و از انجاییکه تجربه داشته اگر پول  در دست نفرات باشه انها برای رفع نیاز و یا خروج اقدام میکنند، پول در اختیار آنها نمی گذارد.
الانی شرایط بی اعتمادی را سازمان در دستور خط کار تشکیلاتی خودش در ارتباط با اعضای قرار داده تا جاییکه  که کمد نفرات و یا کیف پول انها را خالی کرده وبه هزارشیوه دست به دزدی می زند و یک محیط کاملا نا امنی را بوجود آورده است.
الان درون تشکیلات شبیه به بازار سیاه شده و نفراتی که مورد اعتماد سازمان بوده و به بیرون تردد داشته جنس تهیه کرده وبه سه برابر قیمت دراشرف سه میفروشند که به این شیوه فرقه میخواهد پول انها تمام شود و از انجاییکه معشیت انها زیر فشار است نفرات دست به دزدی میزنند.
نکته بعد اینکه سازمان الان دست به یک توطئه زده واینکه نفرات درون اشرف سه به هیج وجه اجازه بیرون رفتن وحتی دوا و دکتر ندارند و سازمان با یک ماشین تمامی نفرات را سرجمع و آنها را به یک فروشگاهی که ازقبل ان منطقه راسفید کرده میبره و حتی برای موارد پزشکی نیز چنین می کند.
دردنیای مدرن در گوشه ای از جهان در زندان اشرف سه هستند موجوداتی که انگار دوره غارنشینی را تجربه می کنند و این است عاقبت بادی که مسعودرجوی کاشت ومیباید طوفان درو کند.
احسان بیدی البانیا تیرانا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید