نامۀ حسین نژاد به عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین در مورد نامۀ فرقۀ رجوی به او

0
735

نامۀ حسین نژاد به عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین در مورد نامۀ فرقۀ رجوی به او

پیوند رهایی، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۷:… بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین و رئیس فراکسیون جنبش فتح در مجلس ملی فلسطین؛ با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و خلق و دولت فلسطین و با آرزوی برقراری کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف. اینجانب علی حسین نژاد از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران و مترجم … رهبری سکتاریست امروز سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که در اوج بن بستها و شکستهای ایدئولوژیک و استراتژیک خود و انزای مطلقش در میان ایرانیان داخل و خارج کشور و قرار گرفتن در آستانۀ فروپاشی به دنبال موج ریزش و جدایی در میان اعضا و مسئولان و فرماندهانش در کشور آلبانی بویژه بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و خلع سلاح و اخراجشان از عراق به کشور آلبانی تنها به کمک و یاری جنگ طلب ترین جناحهای امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی چشم دوخته است، به دنبال تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت اسرائیل و تصمیم انتقال سفارت آمریکا به آنجا، بعد از مدتی سکوت ننگین در قبال این موضع ضد صلح و ضد حقوق بین الملل ترامپ که حاکی از نهایت وابستگی رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به آمریکا و اسرائیل بود و در حالیکه موجی از اعتراضات به این تصمیم تمام جهان را فرا گرفته بود به دنبال انتقادهای شدید اپوزیسیون ایران در خارج کشور از این رهبری که روزگاری ادعای دوستی دیرین با مردم و آرمان فلسطین را داشت، اخیرا در سایتهای این فرقه نامه ای را به زبان فارسی بدون متن عربی آن با امضای محمد سید المحدثین به جنابعالی منتشر کرده و بالای آن هم قید کرده که این نامه فقط برای انتشار در رسانه های فلسطینی می باشد!! تا مبادا در رسانه های دیگر جهان انعکاس یافته و موجب ناراحتی اربابان آمریکایی و اسرائیلی حضرات گردد!!Hosseinnejad-rede

علامه حسینی مشاور مریم رجوی اعلام جدایی کردجدایی آقای علامه حسینی مشاور ارشد مریم رجوی از فرقه مجاهدین

لینک به منبع

نامۀ حسین نژاد به عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین در مورد نامۀ فرقۀ رجوی به او

انتشار نامۀ خصوصی یک مسئول رده چندم فرقه به یک دوستش در دولت و پارلمان فلسطین با وانمود کردن آن به عنوان موضعشان در قبال تصمیم ترامپ با پایتخت اسرائیل اعلام کردن بیت المقدس یک برخورد تحقیر و توهین آمیز با شما و دولت و مردم فلسطین و فریب افکار عمومی عربی و فلسطینی و ایرانی است.

إلى عزام الأحمد مستشار الحکومه الفلسطینیه حول رساله زمره رجوی إلیه

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین و رئیس فراکسیون جنبش فتح در مجلس ملی فلسطین؛

با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و خلق و دولت فلسطین و با آرزوی برقراری کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف. اینجانب علی حسین نژاد از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران و مترجم ارشد سابق رهبری آن در عراق که بارها نامه های سران این سازمان به مرحوم ابو عمار و ابو مازن و شخص جنابعالی را به عربی ترجمه کرده ام، موضع اخیر امپریالیسم آمریکا به نمایندگی امروز دونالد ترامپ مبنی بر اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را شدیدا محکوم می کنم و اعلام می دارم که بیت المقدس پایتخت بر حق و تاریخی و همیشگی دولت و کشور فلسطین می باشد.

رهبری سکتاریست امروز سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که در اوج بن بستها و شکستهای ایدئولوژیک و استراتژیک خود و انزای مطلقش در میان ایرانیان داخل و خارج کشور و قرار گرفتن در آستانۀ فروپاشی به دنبال موج ریزش و جدایی در میان اعضا و مسئولان و فرماندهانش در کشور آلبانی بویژه بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و خلع سلاح و اخراجشان از عراق به کشور آلبانی تنها به کمک و یاری جنگ طلب ترین جناحهای امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی چشم دوخته است، به دنبال تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت اسرائیل و تصمیم انتقال سفارت آمریکا به آنجا، بعد از مدتی سکوت ننگین در قبال این موضع ضد صلح و ضد حقوق بین الملل ترامپ که حاکی از نهایت وابستگی رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به آمریکا و اسرائیل بود و در حالیکه موجی از اعتراضات به این تصمیم تمام جهان را فرا گرفته بود به دنبال انتقادهای شدید اپوزیسیون ایران در خارج کشور از این رهبری که روزگاری ادعای دوستی دیرین با مردم و آرمان فلسطین را داشت، اخیرا در سایتهای این فرقه نامه ای را به زبان فارسی بدون متن عربی آن با امضای محمد سید المحدثین به جنابعالی منتشر کرده و بالای آن هم قید کرده که این نامه فقط برای انتشار در رسانه های فلسطینی می باشد!! تا مبادا در رسانه های دیگر جهان انعکاس یافته و موجب ناراحتی اربابان آمریکایی و اسرائیلی حضرات گردد!!

این نوع برخورد فرقۀ رجوی یعنی انتشار نامۀ خصوصی یک مسئول رده چندم فرقه به یک دوستش در دولت و پارلمان فلسطین با وانمود کردن آن به عنوان موضعشان در قبال تصمیم ترامپ با پایتخت اسرائیل اعلام کردن بیت المقدس، به جای موضعگیری و اطلاعیۀ رسمی سازمانی یا نامه از جانب بالاترین مسئول این فرقه که امروز شخص مریم رجوی است که آن هم بایستی خطاب به رهبری دولت فلسطین می بود، یک برخورد تحقیر و توهین آمیز با شما و دولت و مردم فلسطین و فریب افکار عمومی عربی و فلسطینی و ایرانی است. این در حالیست که مریم رجوی رهبر کنونی این فرقه در مرگ یک لابی اروپایی یا آمریکایی شان شخص خودش نامۀ تسلیت می فرستد.

رهبری کنونی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که هر روز اطلاعیۀ رسمی با امضای ارگان رسمی البته موهومش به نام «شورای ملی مقاومت» و گاهی نیز با امضا و مهر و آرم خود سازمان مجاهدین علیه ما جداشدگان از آن و مخالفانش با انواع ناسزاها و تهمتها و توهینها صادر می کند؛ در مورد موضوعی به این مهمی آن هم با ادعاها و توهمات خودبزرگ بینی بسیار بزرگتر از واقعیت بعد از سکوتی طولانی به جای صدور اطلاعیه و موضعگیری رسمی با امضای سازمان مجاهدین یا شورای دست سازش به نامه ای خصوصی به شما بسنده می کند آن هم و با قید اینکه مخصوص انتشار در رسانه های فلسطینی است و آن هم با امضای محدثین بدون هیچگونه ذکر سمت و موقعیتش در شورای خودشان به عنوان مسئول کمیسیون امور خارجه تا مبادا اربابان آمریکایی نئوکان و جنگ طلبشان و در رأس آنها ترامپ و سران رژیم صهیونیستی و در رأس آنها نتن یاهو از دستشان دلخور شوند و از دلارهای اهدایی شان و حمایتهای سیاسی شان کم کنند.

جالب است که این نامه به صورت متن کامل و با امضای محدثین تنها به زبان فارسی و فقط در سایتهای فارسی فرقۀ رجوی منتشر شده و در سایتهای انگلیسی و حتی سایت عربی آنها که اینجانب سالیان متمادی مدیر و مترجم آن بودم منتشر نشده است و در سایت عربی شان تنها به خلاصۀ مضمونی و خبری آن به صورت نقل قول اکتفا کرده اند، از این رو می توان اساسا در وجود چنین نامه ای تردید داشت و در صورت وجود آن نیز چنانکه از متن مضمونی و نقل قولی آن به زبان عربی بر می آید به صورت مضحک و با فرهنگ و تأثیر پذیری زبانی کاملا فارسی و ایرانی بدون مراعات فرهنگ عربی و اسلامی و با غلطهای فاحش دستوری است از جمله گذاشتن ال بر سر «فتح» و عدم اطلاعشان از فرق بین مجلس قانونگذاری و مجلس ملی فلسطین که بیسوادی سران کنونی این سازمان مدعی روابط دیرین با جنبش فتح و فلسطین را می رساند.

علاوه بر همۀ اینها و مهمتر اینکه مطلقا آنها در نامه شان به شما اگر واقعا چنین نامه ای در کار باشد موضع و تصمیم اخیر ترامپ را محکوم نکرده اند بلکه نوشته اند این تصمیم به سود رژیم ایران می باشد و ما نخواهیم گذاشت رژیم ایران از آن استفاده کند!! و این حرف آنها در حقیقت تأیید ضمنی اصل تصمیم و موضع ترامپ مبنی بر اعلام شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل می باشد.

آقا عزام الاحمد؛

اینجانب با توجه به حضور و کارم به مدت سه دهه در بخشهای دیپلماسی عربی و روابط خارجی سازمان مجاهدین که تحت مسئولیت همین آقای سید المحدثین کار می کردم بویژه در عراق شاهد انواع دورویی ها و دروغ و فریب و سیاستهای یک بام و دو هوا در رابطه با دولتها و جریانهای سیاسی توسط این فرقه بودم. آنها بیانیه های تقلبی و ساختگی به نام مردم عراق و شخصیتهای عراقی و عرب و حتی مصاحبه های ساختگی به نام شخصیتها و نمایندگان پارلمان عراق جعل و منتشر می کردند و به نام و امضای گروهها و انجمنها و شوراهای ساختگی و موهوم عرب و عراقی اطلاعیه در حمایت از خودشان و باقی ماندنشان در عراق صادر و منتشر می کردند که تماما اینجانب به عنوان مترجم ارشدشان در جریان و دست اندرکار مستقیم آنها بودم.

در همین راستا سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) حتی وقتی در عراق زیر حاکمیت و حمایت مالی و نظامی هنگفت دولت صدام حسین بودند از طریق دفاترشان در کشورهای اروپایی و آمریکا ارتباطات و مبادلات وسیع اطلاعاتی و سیاسی با دولت آمریکا و دولت اسرائیل داشتند تا مورد حمایت آنها نیز قرار بگیرند و به همین علت مطلقا در رسانه های خودشان حتی در زمان صدام جنایتهای اسرائیل علیه مردم فلسطین و جنایتها و سیاستهای آمریکا علیه مردم عراق را محکوم نمی کردند و هنوز هم محکوم نمی کنند.

امروز همۀ تحلیلگران و نهادهای ذیربط دولتها از جمله سازمان اطلاعات عربستان سعودی که سند آن توسط ویکی لیکس منتشر شد تأکید می کنند که سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) دیگر فاقد هر گونه پایگاه مردمی در داخل ایران است و هیچ نقش و تأثیری در روند تحولات داخل ایران و مسائل مربوط به ایران ندارد، و دقیقا به همین دلیل نتیجه می گیرند که اطلاعات منتشر شده توسط این سازمان در رابطه با اماکن فعالیت هسته ای ایران برخلاف ادعای این فرقه نه توسط خودش از داخل ایران بلکه توسط اسرائیل و ماهواره های آن گرفته شده و در اختیار سران این فرقه گذاشته می شود.

آنها حتی وحشیانه ترین و بزرگترین حملات و جنایتها و کشتارها و سیاستهای آمریکا و اسرائیل علیه مردم عراق و فلسطین را در پرهیز از ناراحتی اسرائیل و آمریکا هرگز محکوم نمی کردند و در رابطه با فلسطین هنوز هم محکوم نمی کنند.

سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) هرگز از عملیات و حملات دولت وارتش عراق علیه رژیم صهیونیستی حمایت و پشتیبانی نکردند بطوریکه این مواضع به غایت خائنانۀ این سازمان که در خاک عراق و خاک عرب اقامت داشت و از همۀ امکانات مالی و نظامی دولت و مردم عراق و زمینشان استفاده می کرد مورد اعتراض دولت و حزب بعث عراق که یک حزب به شدت ناسیونالیستی بود قرار گرفت و بارها در ملاقاتهای رجوی با صدام حسین و مسئولان دولت وقت عراق آنها از رجوی خواستار موضعگیری علیه اسرائیل و مشخص کردن موضع خودشان در قبال سیاستهای آمریکا علیه عراق و بمبارانهای وحشیانۀ مردم عراق توسط آمریکا و نیز جنایتهای اسرائیل علیه مردم فلسطین می شدند و از سران فرقۀ رجوی می خواستند که تبلیغاتشان با فرهنگ سیاسی اروپایی و آمریکایی و مواضع یک سان با دشمنان عرب و عراق از جمله اسرائیل و تبلیغ حمایتهای مقامات و شخصیتها و مطبوعات و رسانه های خارجی حامی و لابی اسرائیل و ضد مردم فلسطین از این سازمان و ترویج دیدارهایشان با آنها و سخنرانی ها و نوشته های آنها در تلویزیون و رسانه های سازمان مجاهدین که تماما با پول دولت و مردم عراق تهیه و اداره می شدند را متوقف کنند ولی سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به صورت خائنانه و نامردمانه مطلقا به این درخواستهای مشروع دولت عراق که اصول اولیه روابط میان مهمان و میزبان آن هم دراز مدت بوده و می باشد توجهی نمی کردند و به روابط خودشان با کانالها و نمایندگان شناخته شدۀ اسرائیلی و لابیهای اسرائیل در آمریکا و اروپا ادامه می دادند. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا نیز نهایت همکاری را با آمریکائیان با جاسوسیهایشان علیه مردم عراق و مقاومت عراق که اینجانب در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شاهد آن بودم  به عمل آوردند.

آنها در همین حال با وقاحت و دورویی تمام تنها برای فریب افکار عمومی عرب و عراق آن موقع که در اوائل دهۀ نود میلادی شما سفیر فلسطین در عراق بودید با التماس و اصرار و فشار نزد مقامات عراقی با شما در بغداد ملاقات می کردند یا مریم رجوی در اروپا با مرحوم ابو عمار ملاقات می کرد تا همراه با گزارشها و اطلاعیه هایی که اینجانب ترجمه می کردم به صورت دست کاری شده به سود خود و تحریف و سانسور صحبتهای شما عکسی و فیلمی برداشته و در رسانه های فارسی و عربی شان منتشر کرده و از چهره و اعتبار شما به سود خودشان و مواضع و سیاستهای فریبکارانه شان بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی بکنند.

 ملاقات سال گذشتۀ مریم رجوی با ابو مازن نیز تماما و دقیقا در همین راستای بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی در تلاش مذبوحانه برای بیرون آوردن خودشان از انزوای مطلق در میان ایرانیان و اعراب بود.

اینجانب با توجه به کار و تجربۀ سالیانم در بخشهایی از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که همین آقای محدثین مسئول آنها بود یعنی بخشهای سیاسی و دیپلماسی عربی خواستم بدین وسیله شما و رهبران و شخصیتهای فلسطینی را از دورویی و فریبکاری و سوء استفاده های سران این فرقه از نام و چهرۀ تان برای پیشبرد اهداف خودشان و فریب ایرانیان برای توجیه و لاپوشانی همکاریهایشان با آمریکاییها و صهیونیستها آگاه کنم.

یاریها و پشتیبانی های جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین در زمان قبل از انقلاب ۷۹ به انقلابیون ایران از جمله بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین در تاریخ ملت ایران جاودانه است. ما اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران که از قبل از انقلاب ۷۹ مبارزۀ خلق قهرمان فلسطین یکی از منابع الهام و انگیزشمان برای مبارزه با دیکتاتوری و وابستگی بوده آرزوی پیروزی مردم فلسطین با تشکیل دولت مستقل خودشان در تمامی سرزمین اصلی و تاریخی فلسطین به پایتختی قدس شریف را داریم وإنها لثوره حتى النصر (و آن انقلابی است تا پیروزی).

علی حسین نژاد – عضو و مسئول و مترجم ارشد سابق سازمان مجاهدین در عراق

پاریس – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷

رساله من حسین نجاد إلى عزام الأحمد مستشار الحکومه الفلسطینیه حول رساله زمره رجوی إلیه

نشر منظمه مجاهدی خلق رساله خاصه من مسئول فی مرتبه دانیه إلى صدیق له فی دوله فلسطین والمجلس الوطنی الفلسطینی وإظهارها مظهر موقف المنظمه من قرار ترامب اعتبار القدس عاصمه للکیان الصهیونی لیس إلا تعاملا فوقیا استحقاریا موهنا مع سیادتک ومع الحکومه الفلسطینیه والشعب الفلسطینی وخداعا للرأی العام العربی والفلسطینی والإیرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

السید عزام الأحمد وزیر الدوله فی الحکومه الفلسطینیه ورئیس کتله حرکه فتح فی المجلس الوطنی الفلسطینی؛

 تحیه طیبه،

أتمنى دوام العافیه والموفقیه لکم وللشعب الفلسطینی وللحکومه الفلسطینیه فی تحقیق الدوله الفلسطینیه المستقله على کامل أراضیها وبعاصمتها القدس الشریف.

إنی علی حسین نجاد من المنشقین عم منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه والمترجم الأقدم السابق لقیادتها فی العراق حیث ترجمت مرات عدیده رسائل قاده المنظمه إلى المرحوم أبو عمار وأبو مازن وشخص حضرتک إلى العربیه، أدین بشده الموقف الأخیر للإمبریالیه الأمریکیه التی یمثلها الیوم دونالد ترامب باعتبار القدس الشریف عاصمه لإسرائیل (الکیان الصهیونی) وأعلن أن بیت المقدس هی العاصمه التاریخیه الأبدیه لدوله فلسطین.

إن قیاده الیوم السکتاریه لمنظمه مجاهدی خلق (زمره رجوی) التی تعیش حالیا مآزق عدیده وهزائم أیدیولوجیه واستراتیجیه وعزله تامه لدى الإیرانیین داخل إیران وخارجها وأصبحت على وشک الانهیار والتفسخ إثر موجه انفصالات وانشقاقات الأعضاء والمسئولین والقاده عنها فی ألبانیا خاصه بعد الاحتلال الأمریکی للعراق ونزع أسلحتهم وتسفیرهم من العراق إلى ألبانیا راحت تتطلع الیوم إلى دعم الأجنحه الإمبریالیه الأمریکیه المثیره للحروب وإلى دعم الکیان الصهیونی، فمن هذا المنطلق وإثر قرار ترامب الأخیر اعتبار القدس الشریف عاصمه لإسرائیل ونقل السفاره الأمریکیه إلیها، وبعد التزامها الصمت المشین حیال هذا الموقف المعادی للسلام والحقوق الدولیه الذی اتخذه ترامب مما کان ولا یزال یدل على غایه تبعیه القیاده الحالیه لمنظمه مجاهدی خلق (زمره رجوی) إلى أمیرکا وإسرائیل وفی الوقت الذی کانت فیه موجه الاحتجاجات على هذا القرار الأمریکی الجائر قد عمت العالم، وإثر انتقادات شدیده وجهتها المعارضه الإیرانیه الشریفه خارج البلاد إلى قیاده منظمه مجاهدی خلق التی کانت تدعی یوما ما الصداقه العریقه بینها وبین الشعب الفلسطینی والقضیه الفلسطینیه، فإنها قامت مؤخرا بنشر رساله فی مواقعها باللغه الفارسیه فقط من دون نصها العربی وبتوقیع محمد سید المحدثین إلى سیادتک مؤکدا فوق نصها الفارسی فی موقعها الرسمی أن هذه الرساله تخص النشر فی وسائل الإعلام الفلسطینیه!!! حذرا من نشرها فی وسائل إعلام العالم باللغات الأخرى لکی لا یتسبب فی زعل أسیادهم الأمریکان والصهاینه منهم!!!.

إن هذا النوع من تعامل زمره رجوی أی نشر رساله خاصه من مسئول فی مرتبه دانیه إلى صدیق له فی دوله فلسطین والمجلس الوطنی الفلسطینی وإظهارها مظهر موقف المنظمه من قرار ترامب اعتبار القدس عاصمه للکیان الصهیونی لیس إلا تعاملا فوقیا استحقاریا موهنا مع سیادتک ومع الحکومه الفلسطینیه والشعب الفلسطینی وخداعا للرأی العام العربی والفلسطینی والإیرانی، وذلک بدلا عن اتخاذ موقف رسمی بإصدار بیان رسمی عن المنظمه أو رساله من أعلى مسئول وزعیم لها وهو الیوم مریم رجوی زوجه مسعود رجوی المتوفى إلى زعیم الدوله الفلسطینیه أو منظمه التحریر الفلسطینیه لکون القضیه قضیه هامه عالمیه، فیما أن مریم رجوی الزعیمه الحالیه لهذه الزمره تبعث شخصها برساله التعزیه عاده عند وفاه لوبی إوربی أو أمریکی للزمره.

إن القیاده الحالیه لمنظمه مجاهدی خلق (زمره رجوی) التی تصدر یومیا بیانا رسمیا بتوقیع جهازها الرسمی ولکن الوهمی المسمى بـ “المجلس الوطنی للمقاومه الإیرانیه” وأحیانا بتوقیع وشعار المنظمه ضد نحن المنفصلین والمنشقین عنها یتضمن صنوف الشتائم والتهم والإهانات الموجهه إلینا، تکتفی فی ما یخص قضیه بهذه الأهمیه بإرسال رساله خاصه إلى حضرتک وحتى تلک بتأکید منهم أنها تخص النشر فی وسائل الإعلام الفلسطینه! وبتوقیع محمد سید المحدثین من دون ذکر منصبه وموقعه فی مجلسهم الوهمی بصفته رئیس لجنه الشؤون الخارجیه فیه، وذلک بعد صمت طویل وبدلا عن إصدار بیان وموقف رسمی بتوقیع منظمه مجاهدی خلق أو مجلسها المصطنع وبرغم مزاعمها وادعاءاتها وأوهامها بالأنانیه، وکل ذلک لکی لا یزعل منها أسیادها الأمریکان والصهاینه لیخفضوا دعمهم المالی والسیاسی.

ومن الملفت للنظر أن هذه الرساله نشرت بنصها الکامل باللغه الفارسیه فقط فی المواقع الفارسیه للمنظمه ولم ینشروها فی موقعهم باللغه الإنجلیزیه ولا فی موقعهم باللغه العربیه والذی کنت أنا مدیره ومترجمه لسنوات عدیده بل اکتفوا فی موقعهم بالعربیه بنشر مضمون الرساله وخلاصتها على هیئه تقریر إخباری نقلی مما یجعل القارئ یشک فی کون الرساله موجوده على أرض الواقع! ویطرح السؤال بأنه لماذا لم ینشروا نص الرساله باللغه العربیه؟ وحتى تلک الخلاصه أو التقریر الإخباری باللغه العربیه مشحونه بإخطاء نحویه ولغویه عدیده وحالات من التأثر بالثقافه الفارسیه والإیرانیه ومنها إلحاق “أل” بأول کلمه “فتح”!! وعدم علمهم بالفرق بین المجلس التشریعی والمجلس الوطنی الفلسطینی مما یدل على عدم تعلم القاده الحالیین للمنظمه والذین یدعون بأن علاقات عریقه تربطهم بحرکه فتح وفلسطین.

وإضافه إلى کل ذلک والأهم أنهم وفی هذه الرساله إلى سیادتک إذا کانت موجوده فی الحقیقه لم یدینوا موقف ترامب وقراره الأخیر وإنما کتبوا فقط إن هذا القرار یخدم النظام الإیرانی و”أننا لن نسمح للنظام الإیرانی بأن یستغله”!! وکلامهم هذا لیس إلا تأییدا ضمنیا لقرار وموقف ترامب باعتباره القدس الشریف عاصمه إسرائیل.

سیاده الوزیر عزام الأحمد؛

إنی وبسبب حضوری وعملی لثلاثه عقود فی قسمی الدبلوماسیه العربیه والعلاقات الخارجیه لمنظمه مجاهدی خلق فی فرنسا والعراق واللذین کان یرأسهما محمد سید المحدثین خاصه وفی العراق کنت شاهدا على صنوف النفاق والکذب والخداع وسیاسه الکیل بمکیالین فی ما یتعلق بالحکومات والکیانات السیاسیه والتی تتسم بها زمره رجوی. إنهم کانوا یصدرون بیانات مزوره وملفقه باسم المواطنین العراقیین والشخصیات العراقیه والعربیه وحتى کانوا یلفقون وینشرون مقابلات مصطنعه باسم شخصیات عراقیه ونواب عراقیین وکانوا یصدرون وینشرون بیانات باسم وتوقیع جمعیات ومجالس عربیه وعراقیه وهمیه مصطنعه بأنهم یدعمون بقاء أعضاء المنظمه فی العراق وأنا کمترجمهم الأقدم کنت أترجمها من نصوصها الفارسیه إلى العربیه مصورین بأنها کتبت أصلا بالعربیه على أیدی العراقیین.

وفی هذا الإطار کانت لقاده منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه (زمره رجوی) وحتى عندما کانوا مدعومین مالیا وعسکریا باهظا من قبل حکومه صدام حسین وکانوا على أرض العراق ارتباطات وتبادلات استخباریه وسیاسیه واسعه مع الإداره الأمریکیه والحکومه الإسرائیلیه لیتمتعوا بدعمهما أیضا، ولهذا السبب لم یکونوا یدینون ویستنکرون إطلاقا فی وسائل إعلامهم وحتى فی عهد صدام حسین جرائم إسرائیل بحق أبناء الشعب الفلسطینی وجرائم وسیاسات أمیرکا ضد أبناء الشعب العراقی وهم مازالوا على هذا الموقف.

الیوم یؤکد جمیع المحللین والأجهزه المختصه التابعه للحکومات بما فیها جهاز المخابرات السعودیه (حسب وثیقه کشف عنها ویکی لیکس) أن منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه (زمره رجوی) لم یعد لها قبول أو شعبیه داخل إیران ولا تأثیر لها فی الأحداث والتطورات فی الداخل الإیرانی والشؤون الإیرانیه، وبالضبط یتوصلون من هذا المنطلق إلى أن المعلومات المنشوره من قبل هذه المنظمه حزل مواقع الأنشطه النوویه الإیرانیه لا تأتیهم من داخل إیران کما یزعمه قاده المنظمه وإنما الکیان الصهیونی هو الذی یسربها إلى قاده هذه الزمره بعد التقاطها بأقمارها الصناعیه.

هذا وإنهم لم یستنکروا حتى أبشع وأضخم الهجمات والجرائم والمجازر والسیاسات الأمریکیه والصهیونیه ضد الشعبین العراقی والفلسطینی ولا یستنکرون فی الوقت الحاضر أیضا جرائم إسرائیل بحق الشعب الفلسطینی حذرا من زعل إسرائیل وأمیرکا منهم.

إن قاده منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه (زمره رجوی) لم یدعموا إطلاقا عملیات الحکومه العراقیه والجیش العراقی ضد الکیان الصهیونی حتى أن الحکومه العراقیه وحزب البعث العراقی الذی کان حزبا قومیا بامتیاز احتجا على هذه المواقف الخیانیه لمنظمه مجاهدی خلق التی کانت ضیفه للشعب العراقی والحکومه العراقیه وکانت تستخدم أرض العراق للسکن والنشاط العسکری والسیاسی. وکان شخص الرئیس صدام حسین والمسؤولین العراقیین آنذاک قد طلبوا مرات عدیده من مسعود رجوی عند لقائه بهم أن تتخذ المنظمه موقفا من الکیان الصهیونی من سیاسات أمیرکا ضد العراق وعملیاتها بالقصف الوحشی للمواطنین العراقیین وکذلک جرائم الکیان الصهیونی بحق المواطنین الفلسطینیین. کما کانوا یطلبون من قاده زمره رجوی إیقاف نشاطاتهم الإعلامیه ذات الثقافه السیاسیه الأوربیه والأمریکیه والمواقف المماثله لمواقف أعداء العرب والعراق بمن فیهم الکیان الصهیونی والترویج لحالات دعم السلطات والشخصیات والصحف ووسائل الإعلام الأجنبیه الداعمه للکیان الصهیونی والمعادیه للشعب الفلسطینی لهذه المنظمه والترویج والدعایه للقاءاتهم بهم وخطاباتهم ومکتوباتهم على وسائل إعلام منظمه مجاهدی خلق ومنها تلفزیون المنظمه والتی کانت جمیعها تهیأ وتدار بأموال وإمکانیات الحکومه العراقیه والشعب العراقی ولکن قاده منظمه مجاهدی خلق (زمره رجوی) وبکل غدر وخیانه لم یکونوا یأبهون إطلاقا بهذه الطلبات الشرعیه للحکومه العراقیه والتی هی من المبادئ الأولیه الأصیله للعلاقات بین الضیف والمستضیف خاصه أن المنظمه کانت ضیفه بعیده المدى فی العراق؛ بل إنهم کانوا یستمرون فی علاقاتهم بقنوات صهیونیه ونواب برلمانات صهاینه ولوبی إسرائیل فی کل من أمیرکا وأروبا مستغلین فی ذلک الأموال والإمکانیات العراقیه. وبعد الاحتلال الأمریکی للعراق أیضا کنت ولکونی مترجما فی قسم العلاقات الخارجیه للمنظمه شاهدا على غایه تعاونهم مع الأمریکان بأعمال تجسسیه لصالحهم ضد الشعب العراقی والمقاومه العراقیه.

وفی نفس الوقت وبکل وقاحه ونفاق وبهدف خداع الرأی العام العربی والعراقی وعندما کنت سیادتک فی أوائل التسعینیات سفیرا لفلسطین فی العراق کانوا یلتقون بک فی بغداد أو کانت مریم رجوی تلتقی بالمرحوم أبو عمار فی أوربا لکی یصدروا تقاریر إخباریه دعائیه وبیانات کنت أنا أترجمها وتتسم بتحریفات وحالات رقابه وقلب لتصریحاتکم لصالحهم مرفقه بصور وأفلام وکانوا ینشرونها فی وسائل إعلامهم بنصوص حسب رغباتهم لیستغلوا سمعتکم ووزنکم للترویج لمواقفهم وسیاساتهم القائمه على الخداع والمراوغه.

هذا وإن لقاء مریم رجوی فی العام الماضی بأبو مازن هو الآخر کان تماما وبالضبط یهدف إلى هذا النوع من الاستغلال الإعلامی والسیاسی فی محاوله یائسه لإخراج أنفسهم من العزله التامه إیرانیا وعربیا.

إنی ونظرا لتجربتی وعملی لعقود فی أقسام ودوائر لمنظمه مجاهدی خلق (زمره رجوی) کان السید محدثین ذاته رئیسا لها وهی الأقسام أو الدوائر السیاسیه والدبلوماسیه العربیه أردت وبذلک أن أطلع سیادتک وجمیع القاده الفلسطینیین والشخصیات الفلسطینیه على نفاق ونفعیه قاده هذه الزمره وکونهم مکیاولیین وتعودهم على استغلال أصحاب الوزن والسمعه لصالح أهدافهم ومنها الاحتیال على الإیرانیین  المعارضین للتغطیه على تقاربهم وتعاونهم مع الأمریکان والصهاینه.

إن مساعدات ومساندات حرکه فتح ومنظمه التحریر الفلسطینیه لثوار إیران فی عهد ما قبل الثوره الإیرانیه بمن فیهم مؤسسی منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه الشهداء ستبقى خالده فی ذاکره وتاریخ الشعب الإیرانی، کما ونحن الأعضاء القدامى فی منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه کنا نستلهم منذ ما قبل الثوره الإیرانیه من کفاح الشعب الفلسطینی البطل فی نضالنا ضد الدیکتاتوریه والتبعیه، فنتمنى الانتصار النهائی للشعب الفلسطینی بإقامه دولته المستقله على کامل أراضیه بعاصمتها القدس الشریف وإنها لثوره حتى النصر.

علی حسین نجاد – عضو ومسئول ومترجم أقدم سابق فی منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه

باریس – ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷

(پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید