قانون رسمی فرقه ی رجوی: عضویت برگشت ناپذیر

0
1046

مفاد این تعهدنامه با عنوان واضح و آشکار “عضویت بازگشت ناپذیر” در سازمان مجاهدین خلق اصل اساسی شرایط حضور در یک فرقه است و نشان می دهد که چگونه یک گروه سیاسی می تواند کارکرد فرقه ای داشته باشد. دکتر الکساندرا استین که خود زمانی عضو یک فرقه بوده است و امروز کارشناس فرقه شناسی است می گوید:” مردم فکر نمی کنند که گروه های سیاسی هم می توانند فرقه باشند. اما می توانند باشند. هزاران فرقه ی سیاسی در سراسر دنیا وجود دارند.” ده ماده ای که در تعهدنامه ی فرقه ی رجوی وجود دارد و شرایط حاکم بر فرقه مطابق است با تمام معیارهایی که دکتر استین برای تعریف یک سیستم فرقه ای تعیین می کند. او تعریفی از فرقه ها ارائه می دهد که شامل پنج نکته است :” یک: رهبر فرقه کاریزماتیک و مستبد است. دو. ساختار گروه افراد را منزوی می کند. سه: ایدئولوژی تمامیت گرا، مثلاً تو فقط به من نیاز داری و هیچ سیستم اعتقادی دیگری به کارت نمی آید. چهار: فرایند شستشوی مغزی . پنج: تبدیل کردن افراد به پیروان مطیعی ی که هر چه بگویی را صرف نظر از منافع و حفظ بقای خود، انجام می دهند.”

قانونقانون رسمی فرقه ی رجوی: عضویت برگشت ناپذیر

Maryam_Rajavi_MEK_Forcing_Hustages_Albaniaمزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی 

قانون رسمی فرقه ی رجوی: عضویت برگشت ناپذیر

توسط انجمن نجات مرکز فارس در ۲۲ آذر ۱۳۹۶

در حالیکه اعضای فرقه ی مجاهدین خلق در چند روز اخیر در حال منتقل شدن به قرارگاهی در نقطه ای خارج از شهر تیرانا هستند، تا در کمپ موسوم به ” اشرف سه” مستقر شوند، سران سازمان اعضا را مجبور به امضای سند تعهد به “عضویت بازگشت ناپذیر” می کنند.

وب سایت ایران اینترلینک که نسخه ای از این سند را به دست آورده است می نویسد:” اعضای مجاهدین خلق باید اعلام کنند که داوطلبانه به اشرف سه می روند و متعهد به تغییر خشونت آمیز رژیم ( سرنگونی) هستند. باید بپذیرند که عضویتشان در مجاهدین خلق مادام العمر است و نمی توانند هرگز آن را ترک کنند. سبک زندگی بورژوازی غربی را رد کنند و با آن وسوسه نشوند. به انقلاب مریم” ( به معنای تجرد و زندگی بدون فرزند) متعهد باشند.”

مفاد این تعهدنامه با عنوان واضح و آشکار “عضویت بازگشت ناپذیر” در سازمان مجاهدین خلق اصل اساسی شرایط حضور در یک فرقه است و نشان می دهد که چگونه یک گروه سیاسی می تواند کارکرد فرقه ای داشته باشد. دکتر الکساندرا استین که خود زمانی عضو یک فرقه بوده است و امروز کارشناس فرقه شناسی است می گوید:” مردم فکر نمی کنند که گروه های سیاسی هم می توانند فرقه باشند. اما می توانند باشند. هزاران فرقه ی سیاسی در سراسر دنیا وجود دارند.”

ده ماده ای که در تعهدنامه ی فرقه ی رجوی وجود دارد و شرایط حاکم بر فرقه مطابق است با تمام معیارهایی که دکتر استین برای تعریف یک سیستم فرقه ای تعیین می کند. او تعریفی از فرقه ها ارائه می دهد که شامل پنج نکته است :” یک: رهبر فرقه کاریزماتیک و مستبد است. دو. ساختار گروه افراد را منزوی می کند. سه: ایدئولوژی تمامیت گرا، مثلاً تو فقط به من نیاز داری و هیچ سیستم اعتقادی دیگری به کارت نمی آید. چهار: فرایند شستشوی مغزی . پنج: تبدیل کردن افراد به پیروان مطیعی ی که هر چه بگویی را صرف نظر از منافع و حفظ بقای خود، انجام می دهند.”

عهدنامه ترور خشونت و وطن فروشی تیرانا آلبانیManipulation techniques used in the cult of Rajavi. No other slaves are forced to make such total commitments to their masters. They must sign away their whole life

در حقیقت، این تعهدنامه ای که سران فرقه رجوی اعضا را ملزم به امضای آن کرده اند خود بیان گر ساختار غیردموکراتیک تشکیلاتشان است. به علاوه، کمپ اشرف سه راه را برای انزوای بیشتر اعضا هموار می کند تا ساز و کار شستشوی مغزی و کنترل ذهن فرقه را ساده تر کار کند.

به عقیده ی دکتر استین، در فضای انزوای درون فرقه ها ، دایره ای از ترس و وابستگی به وجود می آید. اعضا شدیداً به گروه وابسته اند چرا که هیچ جایگزینی برای خود نمی یابند. برای نمونه، در مورد اعضای مجاهدین خلق، امضا کردن سند ” عضویت بازگشت ناپذیر” برابر ست با به گروگان گرفته شدن افراد برای همه عمر و امضا نکردن آن در ذهن اعضا به منزله بی خانمانی و بی پولی و ناامنی القا شده است.

چنانچه دکتر استین می گوید :” در فرقه به هیچ کس نمی توانید اعتماد کنید و اگر بگویید که به نظرتان اینجا مشکلی وجود دارد ، احتمال تنبیه شدنتان زیاد است و هیچ جا هم ندارید که بروید. ترسیده اید اما هیچ کس هم در زندگی تان برایتان نمانده است ، بنابراین به کسانی که همان ترس را ایجاد می کنند متوسل می شوید.”

اشرف سه در شرف تبدیل شدن به مکانی ست که قربانیان فرقه ی رجوی تنها به رجوی ها و اعقابشان متوسل شوند و این همان چیزی ست که مریم رجوی در آرزویش است.

مزدا پارسی

(پایان)

رسمی فرقه ی رجوی: عضویت برگشت ناپذیر Email, RSS Follow inShare Email Share on Tumblrارسال – Maryam_Rajavi_MEK_Forcing_Hustages_Albaniaمزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷:… ده ماده ای که در تعهدنامه ی فرقه ی رجوی وجود دارد و شرایط حاکم بر فرقه مطابق است با تمام معیارهایی که دکتر استین برای تعریف یک سیستم فرقه ای تعیین می کند. او تعریفی از فرقه ها ارائه می دهد که شامل پنج نکته است :” یک: رهبر فرقه کاریزماتیک و مستبد است. دو. ساختار گروه افراد را منزوی می کند … Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in AlbaniaMojahedin Khalq (Saddam’s Private Army, Rajavi cult) Terror Training Camp in Albania آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues لینک به منبع لینک به متن انگلیسی قانون رسمی فرقه ی رجوی: عضویت برگشت ناپذیر توسط انجمن نجات مرکز فارس در ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در حالیکه اعضای فرقه ی مجاهدین خلق در چند روز اخیر در حال منتقل شدن به قرارگاهی در نقطه ای خارج از شهر تیرانا هستند، تا در کمپ موسوم به ” اشرف سه” مستقر شوند، سران سازمان اعضا را مجبور به امضای سند تعهد به “عضویت بازگشت ناپذیر” می کنند. وب سایت ایران اینترلینک که نسخه ای از این سند را به دست آورده است می نویسد:” اعضای مجاهدین خلق باید اعلام کنند که داوطلبانه به اشرف سه می روند و متعهد به تغییر خشونت آمیز رژیم ( سرنگونی) هستند. باید بپذیرند که عضویتشان در مجاهدین خلق مادام العمر است و نمی توانند هرگز آن را ترک کنند. سبک زندگی بورژوازی غربی را رد کنند و با آن وسوسه نشوند. به انقلاب مریم” ( به معنای تجرد و زندگی بدون فرزند) متعهد باشند.” مفاد این تعهدنامه با عنوان واضح و آشکار “عضویت بازگشت ناپذیر” در سازمان مجاهدین خلق اصل اساسی شرایط حضور در یک فرقه است و نشان می دهد که چگونه یک گروه سیاسی می تواند کارکرد فرقه ای داشته باشد. دکتر الکساندرا استین که خود زمانی عضو یک فرقه بوده است و امروز کارشناس فرقه شناسی است می گوید:” مردم فکر نمی کنند که گروه های سیاسی هم می توانند فرقه باشند. اما می توانند باشند. هزاران فرقه ی سیاسی در سراسر دنیا وجود دارند.” ده ماده ای که در تعهدنامه ی فرقه ی رجوی وجود دارد و شرایط حاکم بر فرقه مطابق است با تمام معیارهایی که دکتر استین برای تعریف یک سیستم فرقه ای تعیین می کند. او تعریفی از فرقه ها ارائه می دهد که شامل پنج نکته است :” یک: رهبر فرقه کاریزماتیک و مستبد است. دو. ساختار گروه افراد را منزوی می کند. سه: ایدئولوژی تمامیت گرا، مثلاً تو فقط به من نیاز داری و هیچ سیستم اعتقادی دیگری به کارت نمی آید. چهار: فرایند شستشوی مغزی . پنج: تبدیل کردن افراد به پیروان مطیعی ی که هر چه بگویی را صرف نظر از منافع و حفظ بقای خود، انجام می دهند.” عهدنامه ترور خشونت و وطن فروشی تیرانا آلبانیManipulation techniques used in the cult of Rajavi. No other slaves are forced to make such total commitments to their masters. They must sign away their whole life در حقیقت، این تعهدنامه ای که سران فرقه رجوی اعضا را ملزم به امضای آن کرده اند خود بیان گر ساختار غیردموکراتیک تشکیلاتشان است. به علاوه، کمپ اشرف سه راه را برای انزوای بیشتر اعضا هموار می کند تا ساز و کار شستشوی مغزی و کنترل ذهن فرقه را ساده تر کار کند. به عقیده ی دکتر استین، در فضای انزوای درون فرقه ها ، دایره ای از ترس و وابستگی به وجود می آید. اعضا شدیداً به گروه وابسته اند چرا که هیچ جایگزینی برای خود نمی یابند. برای نمونه، در مورد اعضای مجاهدین خلق، امضا کردن سند ” عضویت بازگشت ناپذیر” برابر ست با به گروگان گرفته شدن افراد برای همه عمر و امضا نکردن آن در ذهن اعضا به منزله بی خانمانی و بی پولی و ناامنی القا شده است. چنانچه دکتر استین می گوید :” در فرقه به هیچ کس نمی توانید اعتماد کنید و اگر بگویید که به نظرتان اینجا مشکلی وجود دارد ، احتمال تنبیه شدنتان زیاد است و هیچ جا هم ندارید که بروید. ترسیده اید اما هیچ کس هم در زندگی تان برایتان نمانده است ، بنابراین به کسانی که همان ترس را ایجاد می کنند متوسل می شوید.” اشرف سه در شرف تبدیل شدن به مکانی ست که قربانیان فرقه ی رجوی تنها به رجوی ها و اعقابشان متوسل شوند و این همان چیزی ست که مریم رجوی در آرزویش است. مزدا پارسی (پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید