بهمن اعظمی: ارزش افراد در سازمان مجاهدین با سابقه های حداقل ۱۵ سال

0
484

ارزش افراد در سازمان مجاهدین با سابقه های حداقل ۱۵ سال 

، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۷:… چرا ما که سالها در سازمان بودیم وسنی هم گذشته به ما ماهیانه ۸دلار میدادند؟حقوق ماهانه کارگر ساده در همین البانی که یک کشور فقیر است ماهانه ۲۵۰ دلار است . اگر سابقه بیش از ۱۰ سال هم داشته باشد در محلی که کار می کند بالای ۳۰۰ دلار است . در صورتی که ۸دلار برای خریدن ۳ بستنی هم کافی نبود … 

لینک به منبع

ارزش افراد در سازمان مجاهدین با سابقه های حداقل ۱۵ سال

میخواستم یک موضوعی را در رابطه با ارزش افراد درون سازمان برای شما بگویم . من سه سال در آلبانی بودم تمام نفرات که رها شده اند یا در انجا اسیر هستند این درد من را دارند . ما آدمهایی بودیم که در اسارت این سازمان بودیم وهیچ امکاناتی که درشان یک انسان امروزی یعنی کسی که در قرن بیست ویکم در قرن ارتباطات باشد را ما نداشتیم. بخصوص در سازمانی که ادعا دارد انقلابی ترین و متکاملترین است . حتی از ۳ سال پیش که در آلبانی هستم ونمونه اش که ذهن همه افراد را میگرفت و می گیرد، این بود که چرا ما که سالها در سازمان بودیم وسنی هم گذشته به ما ماهیانه ۸دلار میدادند؟حقوق ماهانه کارگر ساده در همین البانی که یک کشور فقیر است ماهانه ۲۵۰ دلار است . اگر سابقه بیش از ۱۰ سال هم داشته باشد در محلی که کار می کند بالای ۳۰۰ دلار است . در صورتی که ۸دلار برای خریدن ۳ بستی هم کافی نبود حتی اکثر مواقع از ماه هم ۷ روزی میگذشت ولی همین پول را هم واریز نمیکردند . ووقتی که سوال میکردیم چرا این پول را واریز نمیکنید این همه روز از ماه گذشتهاست ؟ خیلی جالب میگفتند که الان سازمان دستش خالی است ! وپولی ندارد که به حساب شما بریزد !!؟؟ این سوال همه افراد بود که اگر پول ندارد این همه وسائل وماشین را سازمان برای چه میخرد ؟ یا اینکه این همه مهمان با هزینه سازمان از کشورهای مختلف میایند؟ یا مسولین بخصوص زنان فرمانده می روند درفروشگاه های شیک و گران خرید های انچنانی میکنند، که ما ها فقط پشت ویترین می توانستیم ان وسائل را نگاه کنیم . ولی به ما که میرسد میگویدپول نداریم انهم ۸ دلار !! بخدا این سوال همه نفرات بود ومثالهای دیگر که اکثر افراد میزدند .سناتور مک کین که به اینجا میاید صدها هزار دلار خرج میکنند، یاددیگر سناتور یا شخصیت های کرایه شده و حتی مقامات کرایه شده البانیائی دیگران ولی به ما که میرسد میگویند که نداریم.ً ولی میدیدم که خواهران رده بالا از فروشگاههاییبیرون می امدند که خیلی معروف بود .که فقط آدمهای با کلاس وپولدار؟! به آنجا رفت وآمد دارند .خواهرانی را که میدیدم که با ساکهای پر بیرون می امدند .مگر میشد که با ۸ دلار این همه جنس خرید؟ ما خودمان را میکشتیم ۳ تا بستنی هم نمیتوانستیم بخریم ولی اینها با ماهانه صدها دلار هم خریدن جنس راضی نمیشدند. ولی این پول آنها از کجا میامد ؟ خدا میدانست دیگر طوری شده بود . کار به جائی رسیده بود که خودشان هم دیگر رویشان نمیشد که بگویند که پول ندارد . چون خرجهایی را که سازمان در آلبانی میکرد در حد دولت یک دولت بود . خرید ماشین انواع مختلف تمام نو ، ساختمان ، مهمانی های انچنانی بخصوص که سناتور ها یا شخصیت های کرایه شده از امریکا و اروپا به البانی می اوردند . این خرجها را بکندو به اعضای نگون بخت که می رسید میگفتند که نداریم . بله این جامعه بی طبقه توحیدی سازمان بود که افراد پایین ماهی ۸ دلار بود . اما پول وامکانات دیگر برای افراد خاص که تمام اوامر ملکه مریم را اجرا میکردند بخصوص برای زنان فرمانده و سران تشکیلات که در البانی بودند .بله این نمونه مثالها مشتی از خوار بود که خواستم بگویم سازمانی که خرجهای کلان میکرد به ما که میرسید با دروغ وکلک به ما به اندازه یک انسان توجه نداشتند خودتان قضاوت کنید که من که بعد از ۲۵ سال مبارزه حق حتی داشتن یک مقدار ناچیز پول را در جیب خود نداشتم وباید همیشه بیرون میرفتم حسرت خوردن یک غذا یا یک بستنی که دست همه بچه ها کوچک بود را من در رویا میدیدم ویا همه افراد جز تعداد کثیری افراد که دور وبر ملکه مریم بودند .

نفر جدا شده از فرقه ، تیرانا آلبانی .
بهمن اعظمی ۲۵/۱۱/۲۰۱۷

///////////////////////////////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید