چرا رجوی نیاز به دروغ گفتن دارد

0
818

چرا رجوی نیاز به دروغ گفتن دارد

(+ خواب و خیالهای فرقه رجوی)

بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، نهم نوامبر ۲۰۱۷:…  خدا شاهد هست که در آن ایام چقدر پول صرف این کارها کردند، ولی ما که تمام جوانی خودمان را گذاشته بودیم، پشت ساده ترین وسایل یا عمل های جراحی می ماندیم چون سازمان می گفت پول ندارد. این واقعیت بود که در عمل نفرات را فقط با پول دادن به آنها و خورد و خورک و پذیرایی به اشرف می آوردند. همین کارهایی که هر سال در فرانسه می کنند که با خرج …

چرا رجوی نیاز به دروغ گفتن دارد

مجید آتش افروز (مستعار)
لینک به منبع

این روزها مریم رجوی بازم به دروغ رو آورده که به نیروهای اسیر دل خوشی بدهد که دیگر همه چیز تمام شده و راه سرنگونی باز شده و چه و چه، که با نشست گذاشتن توسط زهرا مریخی میخواهد این را پیش ببرد. خودش چه گلی به سر نفرات زده که زهرا مریخی میخواهد بزند که وعده سرنگونی میدهد. در عراق در کنار مرز و با آن همه توپ و تانک کاری از پیش نبرد که حالا میخواهد پیش ببرد.

طی سالیانی که در این فرقه بودم خوب فهمیدم که چگونه و با چه عملکردی اینها سر یک به یک آدمها را گرم میکردند و حالا هم همه در درون خودشان میگویند مگر این سالیان با این وعدها پیش نیامدیم. چرا بازم دوباره به همان حرفها رو آورده ایم که به نفرات میگویند و از قول آن ملعون گور به گور شده هم پیام میدهند که تا بهمن سال ۹۷ بمانید سرنگونی محقق میشود.

این نیز بگذرد ولی آخرش با دروغ کاری از پیش نمی برند و همه میدانند که بجز وطن فروشی چه در زمان صدام و چه حالا با آمریکا و آن سناتورهای از دور خارج شده که دور خودشان جمع کرده اند به هیچ کجا نخواهند رسید و دست به هر توطئه ای هم بزنند ظرف چند روز برملا میشود چون ناصادق هستند. اگر رجوی درست می گوید به درون خودش رجوع بکند ببیند چه خبر است. هرچند رجوع به درون کار آدم های با وجدان است و نه کار رجوی. تمام وجود رجوی دروغ و دغل است که به چند نمونه اشاره میکنم.

در یکی از نشستها سر نفرات جدا شده در تیپف TIPF گفت نزدیک به ده میلیون دلار از خوراک شما را خرج اینها کرده ایم. وقتی در آلبانی از فرقه جدا شدم و با نفرات آن زمان تماس گرفتم و سوال کردم گفتند دریغ از یک دلار که خرج کرده باشد. گفتند خودشان در کمپ مجبور به کار کردن و کسب درآمد بودند. این است یک نمونه از دروغ های آشکار رجوی.

دروغ دیگر در رابطه با نفرات هتل مهاجر بود. در هر نشستی که آن ملعون گور به گور شده می گذاشت امکان نداشت که به هتل مهاجر اشاره نکند. رجوی هتل مهاجر را به عنوان زندان و محل شکنجه افراد معرفی می کرد. میگفت در هتل مهاجر چقدر نفرات دزدیده شده یا سر به نیست شده اند یا تبدیل به مزدور وزارت اطلاعات شده اند و همه را از جدا شدن و رفتن به هتل مهاجر می ترساند. تازه به دروغ میگفتند که به هر نفر هم هزار دلار داده اند تا مجبور نشوند پیش کسی دست دراز نکنند که باز هم دروغ بود.

باید از مریم رجوی سوال کرد چرا حتی به کسانی که خودتان میگفتید بهترین و ارزشمند ترین نفرات روی زمین هستند این هم دروغ می گویید. فرماندهان هم هر موضوعی را می خواهند توضیح بدهند ابتدا با دروغ شروع می کنند که واقعیت چیز دیگری بود که ما خبر داشتیم که هرگز از چشم ما دور نبود. پس باید از خودتان شروع بکنید چون یک روزی خودتان باید بیایید اعتراف بکنید که چرا این همه عوام فریبی داشتید بخصوص بعد از سقوط صدام حسین چون دیگر خبری از سرنگونی نبود و تمام رویاهای شما نقش بر آب شد.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی
مجید آتش افروز

خواب و خیالهای فرقه رجوی

محمد علی قدرتی (مستعار)
لینک به منبع

بعد از سرنگونی صدام حسین و روی کار آمدن دولت جدید در عراق، رجوی دوباره خواب و خیال های پوشالی درست کرده بود. به خوبی آن ایام یادم هست که بعد از سرنگونی صدام دیگر کسی چشم اندازی برای رجوی نمی دید.

او با خیال بافی های معمولش تا مدتی سر نیروهای خودش را گرم کرد. آن هم با چه هزینه هایی برای نفرات عراقی که خودش می گفت اینها حامیان ما هستند. با چشمان خودم دیدم چون در آن ایام با نیروهای عراقی کار می کردم و شاهد بودم که چقدر برای آنها خرج می کردند و چقدر پول به آنها می دادند تا آنان را به برنامه هایی که در اشرف می گرفتند بیاورند.

نام این ها که صرفا برای مادیات می آمدند را حامیان اشرف گذشته بودند. چه حامیانی که با غذا دادن و رسیدگی های ویژه که در عمل از خورد و خورک نفرات زده می شد می آمدند. ولی به نیروهای خودش که می رسید صبحت از نداشتن پول می کرد.

خدا شاهد هست که در آن ایام چقدر پول صرف این کارها کردند، ولی ما که تمام جوانی خودمان را گذاشته بودیم، پشت ساده ترین وسایل یا عمل های جراحی می ماندیم چون سازمان می گفت پول ندارد. این واقعیت بود که در عمل نفرات را فقط با پول دادن به آنها و خورد و خورک و پذیرایی به اشرف می آوردند. همین کارهایی که هر سال در فرانسه می کنند که با خرج زیاد و تور مسافرتی افراد را برای برنامه خودشان می آورند.

این یک واقعیت تلخ هست که از طرف دیگر با نیروهای خودش با چه دست بستگی های مالی برخورد می کنند، ولی چطور برای خیال های پوشالی خودشان راحت بی اندازه خرج می کنند.

از این مورد زیاد هست که فقط یک سر سوزن آن را خودم در اشرف دیدم ولی دوران این خواب و خیال های پوشالی تمام شد است.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی
محمد علی قدرتی

(پایان)

***

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

همچنین:

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید