” کاتوسا ” ، آنطور نبود که رجوی فکر میکرد!

0
1394

باندرجوی که  به ” کاتوسا = قانون تنبیه دشمنان آمریکا؟! ” زیادی دل بسته بود وآنرا مائده ی آسمانی بی نظیری برای بقدرت رسیدن خود میدانست ، با گذشت چند روز ازجنجال بپا شده توسط این قانون؟! ، کم کم ازدوران شیفتگی به دوران افسردگی میل کرده است! با این حال، این فرقه ی گرفتار دررویا ودرعین حال وطن فروش ، با نوشتن مطالبی میخواهند که اسرای نگونبخت خود را برای چند صباحی که شده ، امیدوار نگه دارند! برای ثبوت  نادرستی این سرمایه گذاری باند رجوی دراین مورد ، لازم آمد که نگاهی اجمالی به آنچه که طی دهه های اخیر برآمریکا گذشته ، نمود. سیستم آمریکائی ، گزینه هایی زیادی درچنته داشت ودارد که ازاین ها برای مهار بحران های ذاتی یا ادواری خود استفاده میکند . زمانی صنعت فوردیسم را وارد معرکه کرد وبا تولید انبوه اتوموبیل با کیفیت ، جهان را به شگفت آورد وبرای مدت نسبتا زیادی ، بحرانهای خود را حل کرد وبر بیکاری مزمن غلبه نمود! تیلوریزم ( سیستم تسمه نقاله که بااستعمار سخت کارگران میزان تولید را بالا میبرد ) از گزینه های دیگر این ابرقدرت تازه بدروران رسیده بود که سخت به کارش آمد. جنگ جهانی اول ودوم ، مانند مائده ای آسمانی براین این کشور بود و کمک کرد که بدون دادن هزینه های زیاد ، چنگال های خود را در اقصی نقاط جهان فروببرد! این جنگ ها اگر سودی داشت، صرفا وصرفا برای آمریکا بود!

 ” کاتوسا ” ، آنطور نبود که رجوی فکر میکرد!

ارسال شده از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ 05.11.2017

باندرجوی که  به ” کاتوسا = قانون تنبیه دشمنان آمریکا؟! ” زیادی دل بسته بود وآنرا مائده ی آسمانی بی نظیری برای بقدرت رسیدن خود میدانست ، با گذشت چند روز ازجنجال بپا شده توسط این قانون؟! ، کم کم ازدوران شیفتگی به دوران افسردگی میل کرده است!

با این حال، این فرقه ی گرفتار دررویا ودرعین حال وطن فروش ، با نوشتن مطالبی میخواهند که اسرای نگونبخت خود را برای چند صباحی که شده ، امیدوار نگه دارند!

برای ثبوت  نادرستی این سرمایه گذاری باند رجوی دراین مورد ، لازم آمد که نگاهی اجمالی به آنچه که طی دهه های اخیر برآمریکا گذشته ، نمود.

سیستم آمریکائی ، گزینه هایی زیادی درچنته داشت ودارد که ازاین ها برای مهار بحران های ذاتی یا ادواری خود استفاده میکند .

زمانی صنعت فوردیسم را وارد معرکه کرد وبا تولید انبوه اتوموبیل با کیفیت ، جهان را به شگفت آورد وبرای مدت نسبتا زیادی ، بحرانهای خود را حل کرد وبر بیکاری مزمن غلبه نمود!

تیلوریزم ( سیستم تسمه نقاله که بااستعمار سخت کارگران میزان تولید را بالا میبرد ) از گزینه های دیگر این ابرقدرت تازه بدروران رسیده بود که سخت به کارش آمد.

جنگ جهانی اول ودوم ، مانند مائده ای آسمانی براین این کشور بود و کمک کرد که بدون دادن هزینه های زیاد ، چنگال های خود را در اقصی نقاط جهان فروببرد!

این جنگ ها اگر سودی داشت، صرفا وصرفا برای آمریکا بود!

اقتصاد لیبرالی ”  میلارد کینز ” را قبول نمود تا با دادن قسمت کوچکی از اموال غارت کرده اش به کارگران ، مردم را راضی نگهدارد.

دولت رفاه محصول نظریات این اقتصاد دان بود وحتی قسمتی ازمزایای آن نصیب حداکثر 20 درصد از شهر نشینان ما هم شد والبته روستائیان ما که65 درصد مردم کشور را تشکیل میدادند ، ازاین نعمت بهره ای نبردند!

صنعت کامپیوتر ( دات. کام) را که منبع اش آلمان وچکسلواکی بود، تصاحب کرد واشتغال فراوانی ایجاد کرد وقدری از شدت بحران های ماهوی سیستیمی اش کاست!

دراوایل دهه ی 1970، طمع سرمایه داران تاب رفاه نسبی مردم را نیآورد و روبه ” گلوبالیزم = تسلط تمام عیار برجهان ” آوردند که ظهور دونالد ریگان  و مارگارت تاچر به این روند شتاب بیشتری بخشید و جوامع سلطه گر را غرق در بحران ” ازخود بیگانگی ” کرد.

سقوط شوروی وغارت منابع اقتصادی وانسانی عظیم آن ، قدری ازاین بحران کاست که عمری کوتاه داشت !

دیگر ” اختراعات دوران ساز= اختراع دیگ بخار، صنعت بزرگ اتومبیل سازی ، صنعت دات. کام ، حباب مسکن سازی و … ” درکار نبود که مشکلات خاص نظام سلطه- تابعیت را حل کند!

پس این سلطه گران چه باید بکنند؟!

تنها گزینه ی باقیمانده متشنج کردن جهان وایجاد جنگ جهانی است که دومی با توجه آرایش قوای جهانی ممکن نیست !

بدین ترتیب آمریکا به راه های کم دامنه تری بنام ” کاتسا ” روی آورده تا با متشنج کردن جهان ، به سرمایه گذاران بفهماند که تنها آمریکاست که میتواند از امنیت سرمایه گذاری حمایت کند وبهتر است پولشان را درآنجا متمرکز کنند!!

تمام های وهوی های ترامپ درتحقق این امر است که با برخورد قاطع کشورهای مهم مواجه شد وحتی صحبت حذف دلار بمیان آمد!

حذف دلار از سیستم معاملاتی بخشی از جهان، دلار وخود آمریکا را به خاک سیاه خواهد نشانید وسیادت 70ساله اش  برجهان را برباد خواهد داد و بنابراین باند رجوی سرمایه گذاری های عبثی بر روی دیوانه بازی های ” کاتسا ” کرده ومانند بقیه ی سرمایه گذاریهایش به ثمر نخواهد نشست!

نوید

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید