این نیروهای دموکرات ، درکجا هستند!

0
951

این نیروهای دموکرات ، درکجا هستند! 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، هجدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  ممکن است که این وزیر خارجه و سخنگوی رجویایی آن اشاره کنند که چه منافعی دراین دلسوزی به مردم ایران دارند؟! استعمال واژه ی ” دوباره ” این است که گویا حکومت قبلا دردست مردم ایران بوده وحالا نیست! بازهم اجازه میدهید از شما بپرسم که این ایام فرخنده ای که حکومت دردست مردم ایران بود ، به کدام برهه ی تاریخی مربوط است که بی خبرانی مانند من … 

http://iran-interlink.org

این نیروهای دموکرات ، درکجا هستند!

در رسانه های رجوی چنین آمده است :

” رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که استراتژی جدید اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت از نیروهای دموکراسی خواه براى تغییر رژیم تهران است “.

همین ترامپ دردوران کارزار انتخاباتی اش گفته بود که تغییر رژیم ها کار دولت آمریکا نیست وبا این سخن ، آرای قابل توجهی بدست آورده بود وحالا که از قولش برگشته ، آیا نباید که به رای دهندگان خود توضیح دهد ؟!

واقعا مردم امریکا را کم شعور حساب کرده اید؟!

آقای تیلرسون هم  نام ونشان این نیروهای دموکرات را روشن نکرده وهم معلوم ننموده که سیستم آمریکائی درطول یک قرن سیادت خود برجهان ، درچه تاریخی وازچه نیروی دموکراتی حمایت کرده که این بار میخواهد درایران هم بکند؟!

کسی جز آمریکا بود که دولت های مردمی آلنده، دکتر مصق ، آربنز ، سوکارنو و … را برانداخت ودولت های مستبد وخونریز پینوشه ، محمد رضا شاه ، سوهارتو و… را  جایگزین آنها ساخت؟!

آیا باند رجوی از یک میلیون کشته ی کودتای اندونزی ، اطلاعی ندارد که اینگونه حرف های مزورانه ی تیلرسون ها را تبلیغ میکند؟!

آیا تیلرسون وسخنگوی آن – فرقه ی رجوی – نمیدانند که سالها بعد از سرنگونی دیکتاتور پینوشه – که آمریکا مانع محاکمه ی او شد – مادرانی وجود دارند که دنبال سرنوشت نامعلوم فرزندانشان دربازداشت گاه های پینوشه هستند و هیچ نشانی از آنها بدسنت نیآورده اند؟!

ونیز :

” تیلرسون در مصاحبه‌اى با شبکه ” سى ان ان” روز یکشنبه ۱۵ آکتبر ۲۰۱۷، گفت که استراتژی جدید ایالات متحده نه تنها مقابله با برنامه هسته‌ای است بلکه مقابله همه جانبه با همه تهدیدات ایران است “.

 اولا برنامه ی هسته ای ایران احتیاج به مقابله ندارد وهمه ی فعالیت های صلح آمیزآن ، زیر نظر آژانس است واین مرکز بین المللی همواره بر قانونی بودن فعالیت های ایران صحه گذاشته است.

ثانیا هم رجوی ها وهم تیلرسون سندی درمورد ” سایر تهدیدات ایران ” ارائه نمیدهند که درباره اش بحث واظهار نظر شود و اعتبار این ادعا درحد بادی است که ازدهان این پدر وپسر( تیلرسون ورجوی) خارج شده است!

درادامه :

” وی گفت: ” تلاش ما، حمایت از صداى مردم ایران برای آزادی و دمکراسی است و امیدواریم روزی دوباره کنترل حکومت‌شان را در دست گیرند “.

ممکن است که این وزیر خارجه و سخنگوی رجویایی آن اشاره کنند که چه منافعی دراین دلسوزی به مردم ایران دارند؟!

استعمال واژه ی ” دوباره ” این است که گویا حکومت قبلا دردست مردم ایران بوده وحالا نیست!

بازهم اجازه میدهید از شما بپرسم که این ایام فرخنده ای که حکومت دردست مردم ایران بود ، به کدام برهه ی تاریخی مربوط است که بی خبرانی مانند من، چیزی درباره اش نشنیده ، ندیده ونخوانده ایم ؟!

وسرانجام :

” تیلرسون در سخنانش همچنین به پشتیبانی تهران از شبه نظامیان حوثی در یمن، حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، تضعیف امنیت و ثبات و ادامه حمایت رژیم ایران از تروریسم در منطقه اشاره کرد “.

پس بتمرگید وحرف اصلی و نیات قلبی خود را بدون پرداختن به مسائلی که نقدش کرده ومفتضحتان کردم ، مطرح کنید و راست وپوست کنده بگویید که بشار اسد کنار برود و سوریه ی قطعه قطعه شده ، تحت نظارت عالی!! اسرائیل قرار گرفته تا نقشه ی خاور میانه ی بزرگ تان را سریعتر اجرا کنید!

چرا  در طرح اصل مطلب خود لالمانی میگیرید ما که باهم تعارف نداشتیم !

صابر

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید