نگاهی به بیانیه ی “اتحاد زندانیا‌ن سیاسی ایران” – مریدان رجوی

0
837

نگاهی به بیانیه ی “اتحاد زندانیا‌ن سیاسی ایران” – مریدان رجوی

 مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیصابر از تبریز (امضاء محقوظ)، ایران اینترلینک، نهم اکتبر ۲۰۱۷:… ” اتحاد زندانیا‌ن سیاسی ایران” که یکی از دهها نام مستعار باند رجوی است بیانیه ای دراعتراض به کاندیداتوری دکتر ظریف برای دریافت  جایزه ی صلح  نوبل صادر کرده که ضمن نقل قسمت های آن ، به نقد شان میپردازم. دراین بیانیه آمده است: ” هنریک اوردالانستیتو تحقیقاتی صلح نروژ … 

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

http://iran-interlink.org

نگاهی به  بیانیه ی “اتحاد زندانیا‌ن سیاسی ایران” – مریدان رجوی

۱۷/۰۷/۱۳۹۶

” اتحاد زندانیا‌ن سیاسی ایران” که یکی از دهها نام مستعار باند رجوی است بیانیه ای دراعتراض به کاندیداتوری دکتر ظریف برای دریافت  جایزه ی صلح  نوبل صادر کرده که ضمن نقل قسمت های آن ، به نقد شان میپردازم.

دراین بیانیه آمده است :

” هنریک اوردالانستیتو تحقیقاتی صلح نروژ آقای هنریک اوردال – از طریق سایت ” NRK ” مطلع شدیم که کاندیدای محبوب شما برای احراز جایزه صلح نوبل آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت ایران است. اتحاد زندانیان سیاسی که متشکل اززندانیان از بند رسته حکومت ایران است مایل است به عرض شما برساند که انتخاب اشتباه شما با منافع عالیه مردم ایران در تضاد و تناقضی آشکار است “.

اگر این کار در تضاد با منافع ملی ایران است ، کاری است که رجوی ها میخواهند وچرا باید مورد اعتراض قرار گیرد؟!

عکس قضیه هم درست است وآن اینکه باند رجوی این کار را بنفع منافع ملی ایران میداند وچون خود وطن فروش است ، آنرا برنمی تابد!

همچنین :

” ما معتقد هستیم که شما و نهاد تحقیقاتی شما در رابطه با مردم ایران و مردم خاورمیانه بخصوص مردم سوریه ، عراق و یمن یا بکلی بی اطلاع هستید یا با اشراف به ویرانه گریهای رژیم ایران در منطقه منافع شرکتهای تجاری نروژ را بر سرنوشت وخامت بار میلیونها تن از مردم خاورمیانه و ویرانه شهرهای سوریه ، عراق و یمن که رژیم ایران در آنها نقش مستقیم دارد را ترجیح میدهد “.

درعصر لبریز شدن اطلاعات ، اتهام بی اطلاعی به این شخص نمی چسبد وویرانی شهرهای سوریه ، عراق ویمن دردرجه ی اول بدست آمریکا وعوامل منطقه ای ودوستان جهانی اش وبا عاملیت انواع گروه های تکفیری دست ساز اسرائیل، آمریکا ،عربستان و .. انجام شده وشما دردفاع ازاین اربابان خود، دروغ بیشرمانه ای را مطرح میکنید!

هم هیلاری کلینتون نئولیبرال وهم شخص ترامپ ، با صراحت زیاد مطرح کرده اند که این آمریکا بود که علت العلل بوجود آمدن داعش بود و ترامپ نیز اعتراف کرده که ایران با این پدیده ی شوم درحال نبرد است!

درادامه :

” لطفا به اطلاع اعضاء انستیتویی که شما ریاست آن را به عهده دارید برسانید که پیشنهاد شما برای کاندیداتوری محمد جواد ظریف یعنی تایید اعدام ۲۰۰۰ نفر در دوران حکومت روحانی است ، یعنی تایید ارسال سلاح و مهمات و پاسدار به سوریه برای ویرانی شهرها و آواره کردن مردم این سرزمین است  “.

صدور احکام قضائی به وزارت خارجه وشخص ظریف ارتباطی ندارد وازطرف دیگر بهتر بود که به این مقام نروژی یاد آور میشدید که تعداد اعدام های ایران ، هنوز هم کمتر ازتعداد قربانیانی است که پلیس آمریکا بدون داشتن حکم قضائی و تنها با سوء ظنی کوچک ، درخیابان ها بقتل شان می رساند!

فعلا بگذریم که بهپادهای آمریکا چه کشتاری از مردم درسراسر جهان میکند وباند رجوی دراینمورد مانند موش مرده ساکت میماند!

سلاح ومهمات ایران اما، خوشبختانه درخدمت باز پسگیری اراضی سوریه ازدست آدمکشان حرفه ای وتکفیری تحت حمایت غرب بوده ودرنهایت امر به بازسازی این کشور خدمت میکند.

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید