باند رجوی غنوده درآغوش امپریالیزم ووضعیت انقلابی!

0
458

باند رجوی غنوده درآغوش امپریالیزم ووضعیت انقلابی!

 سیروس غضنفری، تبریز، ایران اینترلینک، چهارم اکتبر ۲۰۱۷:… گیریم که شرایط بگونه ایست که شما تصویر کرده اید ، این شرایط انقلابی به چه درد شما که در سست ترین قسمت زنجیر ضدانقلاب جهانی قرار گرفته اید ، میخورد؟! شما این موقعیت را که با خیانت های خود به انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷و قرارگرفتن در صف تروریزمی که مال شما مهیب ترین … 

http://iran-interlink.org

باند رجوی غنوده درآغوش امپریالیزم ووضعیت انقلابی!

 فرقه ی رجوی در سرسخن ( سرمقاله ) اش دست به تحلیل شرایط انقلابی زده ودر متنی با عنوان “حرکتهای بی‌سابقه انقلابی و نشانه‌های وضعیت انقلابی ” مینویسد :

” این روزها، حرکتها و تظاهرات اعتراضی اقشار مختلف مردم، در تهران و شهرهای مختلف کشور، به‌ یک صحنه و منظره‌ آشنای روزمره تبدیل شده است؛ کارگران محروم و به‌جان‌آمده  و دیگر اقشار ستمدیده به خیابانها می‌آیند و با شعارهایی که هر روز رنگ تندتری پیدا می‌کند و رادیکال‌تر می‌شود، علیه رژیم غارتگر و ستمکار آخوندی فریاد اعتراض سر می‌دهند “.

اولا شما که در آغوش امپریالیزم ومرتجعین لاعلاج منطقه غنوده اید ، چه کاری با وضعیت انقلابی دارید که با بوجود آمدن آن ،  بعنوان ضد انقلابی ترین جریان موجود خارج از کشورمغبون خواهید شد؟!

ثانیا این حرکت ها  که مورد اشاره ی شما قرار گرفته،جنبه ی صنفی داشته ودرکمتر کشوری است که این اتفاقات نمی افتد مگر درشیخ نشین ها و جوامع بسیار عقب مانده!

تظاهرات کارگران فرانسه و …، بغایت عظیم تر از اینها بوده والبته باند رجوی عادت ندارد که اینها را هم ببیند و بداند که سرنگونی حکومت ها باین سادگی ها نیست وادوات ولوازم بیشتری میطلبد!

شعار کارگران جنبه ی صنفی دارد و سرنگونی حکومت که امری سیاسی است ، طبیعتا دردستور کار تشکل ها وجریان های صنفی نیست !

ونیز :

” آری، هراس و نگرانی از شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر قیام، برخی مهره‌های رژیم را واداشته ژست دلسوزانه نسبت به‌ کارگران و طرفداری از آنها بگیرند. به‌نوشته یک روزنامه حکومتی «برخی نمایندگان به‌خاطر شیوه برخورد با کارگران، به‌وزیر کشور تذکر دادند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای رسیدگی به‌وضعیت این دو کارخانه تحت فشار قرار گرفت ” .

بازهم جای شکرش باقی است که این صداها- بطوریکه خودتان ناخواسته بدان اذعان دارید – شنوندگانی دربین حکومتیان و مجلسی ها دارد وماهم آرزومیکنیم که رجوی هم اینقدر گوش شنوائی دربرابر ضجه وناله های اسرا وبردگان فکری- جسمی خود داشته باشد!

درمورد اینکه درکشور ما مشکلات زیادی وجود دارد ، حرفی نیست!

صحبت ازاین است که باند رجوی درموقعیت ومقامی نیست که ماهیتا بتواند ازمنافع اقشار خلق حمایت کند که اگر میکرد ، این حمایت راازاعضای خود میکرد که شنیده است : “چراغی که به خانه لازم است ، برمسجد حرام است “!

همچنین :

” بالاخره این واقعیت مهم که در حال حاضر آتش اعتراضات به ‌اقشاری رسیده که جز زنجیرهای اسارتشان چیزی برای از دست دادن ندارند و این همان واقعیتی است که رژیم آخوندی به‌شدت از آن در هراس است “.

این عبارت ازکسی است که ضد نظام سلطه وتابعیت بود وشما بعنوان قرار گرفتگان در پشت سر جناح سلطه ، نمیتوانید با نقل قول ازاو ، به تحقق امیال ضد بشری ومالیخولیایی خود کمک کنید!

این نوع برخورد ، ماکیاولیستی وبشدت عوامفریبانه وریاکارانه است هموطن سرمقاله نویس!

اگر پاره کردن زنجیر خوب است ، کمک کنید که کمپ نشینان آلبانی این کار را انجام داده تا بدینوسیله التزام عملی خود به این مهم را نشان دهید!

دیگر اینکه :

” هم‌چنان که در بیانیه سی و ششمین سالگرد شورای ملی مقاومت آمده بود: «مجموعه رویدادها در جبهه حاکمان و در صفوف توده‌ها و نیز اوضاع کلی کشور نشان از آن دارد که جامعه در شرایط انقلابی قرار دارد و رژیم به‌شدت نگران آن است که مهار اوضاع از دستش خارج شود “.

گیریم که شرایط بگونه ایست که شما تصویر کرده اید ، این شرایط انقلابی به چه درد شما که در سست ترین قسمت زنجیر ضدانقلاب جهانی قرار گرفته اید ، میخورد؟!

شما این موقعیت را که با خیانت های خود به انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷و قرارگرفتن در صف تروریزمی که مال شما مهیب ترین بود وسایر اقدامات ضد ملی وضدبشری خود از خود سلب کرده اید ودشوار که زمانی برسد وشما بهره ای ازموقعیت های انقلابی- که درارزیابی آن همچنان درمشکل خواهید بود – نخواهید برد!

سیروس غضنفری

عضو جدا شده از مناسبات ضد انقلابی رجوی

تبریز

ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید