هشدار احسان بیدی در مورد شرایط اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی + ویدئو

0
266

مریم رجوی دریک توطئه جدید، هنگامیکه  به البانی آمده بود  تمام جداشده هاییکه میخواهند از سیستم  فاسدان جدابشوند ، انها را تهدیدکرده و گفته اگر از مجاهدین خارج بشوید و به دنیای آزاد برید: اولا چون کمیساریای عالی پناهندگان بول شمارا نمیدهد و ما بول شما را میدهیم به هیچ وجه شما را دیگر تامین  مالی نمیکنیم و میبایستی اونجوری که ما میگوییم برید بیرون و الان هم ورودی و خروجی را بشدت بسته و از طرفی هم تمام مسولین سازمان دارند توی بوق و کرنا میکنند و جداشده هایی که  هنوز درسیستم انها درتشکیلات هستند را میترسانند . رهبری مجاهدین می گوید اگر برید بیرون جداشده هاییکه بیرون هستند یا معتادشده اند یاکارندارند و از ا نجاییکه  ما پول باید به انها بدیم ما می توانیم انها را بازی بدهیم و پول  شما را نمیدهیم و حتی اقامت شما را به مخاطره می اندازیم.

هشدار احسان بیدی در مورد شرایط اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی + ویدئو

احسان بیدی، تیرانا ، آلبانی ـ 28.06.2017

منبع : سایت نجات یافتگان در آلبانی

باسلام به خدمت تک تک دوستان عزیزم وخانوادهاییکه عزیزانشان در دستگاه  رجوی اسیر هستند.

هشدار ! هشدار ! هشدار!

خواهشا هرکسی که صدای من را میشنود به ارگانهای بین المللی و تمام ارگانهای حقوق بشری این هشدار را بدهند. دوستان مریم رجوی دریک توطئه جدید، هنگامیکه  به البانی آمده بود  تمام جداشده هاییکه میخواهند از سیستم  فاسدان جدابشوند ، انها را تهدیدکرده و گفته اگر از مجاهدین خارج بشوید و به دنیای آزاد برید:

اولا چون کمیساریای عالی پناهندگان بول شمارا نمیدهد و ما بول شما را میدهیم به هیچ وجه شما را دیگر تامین  مالی نمیکنیم و میبایستی اونجوری که ما میگوییم برید بیرون و الان هم ورودی و خروجی را بشدت بسته و از طرفی هم تمام مسولین سازمان دارند توی بوق و کرنا میکنند و جداشده هایی که  هنوز درسیستم انها درتشکیلات هستند را میترسانند . رهبری مجاهدین می گوید اگر برید بیرون جداشده هاییکه بیرون هستند یا معتادشده اند یاکارندارند و از ا نجاییکه  ما پول باید به انها بدیم ما می توانیم انها را بازی بدهیم و پول  شما را نمیدهیم و حتی اقامت شما را به مخاطره می اندازیم.

هشدار ! هشدار ! هشدار!

تعداد جدیدی جداشدن مبلغ 45 هزار  لخ ( واحد پول آلبانی ) تایی که میبایستی میدادند را کرده سی هزار لخ تا یعنی معادل 270 دلار و همین امر از انجاییکه سازمان مجاهدین  یک زدوبند با ژنو  و مسئولین کمیساریایی عالی پناهندگان کرده و به همین دلیل کمیساریا پایش  را کشیده کنار و سازمان گفت من بول جداشدهارا میدهم ومریم رجوی ازاین حربه برای تطمیع دیگرنفرات استفاده می کند.

هشدار ! هشدار ! هشدار!

مریم رجوی تهدید کرده ، علنا تهدیدکرده است،  نزدیک بر صد و بنجاه نفر میخواهند جدا بشوند و مریم رجوی درب خروجی سازمان مجاهدین را بسته و گفته هر مدام از اعضای سازمان  خودش را به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کند  و هر کسی از تشکیلات ما جدا بشه نه تنها بولش را نمیدهیم بلکه  اقامت انها را به مخاطره می اندازیم.

هشدار به خانواده ها ، هشدار به  ارگانهای بین المللی ، هشدار به وجدانهای بیدار ، هشدار !

احسان بیدی

البانی _تیرانا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید