عیسی آزاده از تنگناهای مجاهدین خلق در آلبانی و … سخن می گوید

0
1904

چرا ما اسیران باید همچنان در حسرت یک دیدار خانوادگی باشیم؟ زن و زندگی پیش کشتان باد چرا حتی ما را از دسترسی به شبکه های اجتماعی و انترنت محروم کرده اید؟ چرا حتی اجازه نمی دهید ما به تنهایی در خیابانهای آلبانی یا در سواحل آن قدمی بزنیم و قصۀ درد و حرمانمان را با درختان و آب دریا بازگو کنیم آیا از درختان و آب دریا هم وحشت دارید؟ … 

عیسی آزاده از تنگناهای مجاهدین خلق در آلبانی و … سخن می گوید

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt6_2juIrGk&t=1s

———————————-

مطالب در ارتباط

https://www.youtube.com/watch?v=xWS8gz7POUs

https://www.youtube.com/watch?v=4OqS5kIaJi8

https://www.youtube.com/watch?v=ryt7nniepEU&feature=youtu.be

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید