پیام حسین نژاد جدا شده ازفرقۀ رجوی به بقایای اسرای فرقه در آلبانی

0
656

پیام آقای قربانعلی حسین نژاد عضو و مسئول سابق در ستاد سیاسی و بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق و مترجم ارشد جدا شدۀ رهبری سازمان در عراق و فرانسه خطاب به دوستان و برادران و خواهران اسیر ذهنی باقی مانده در تشکیلات فرقۀ رجوی در آلبانی .

پیام حسین نژاد جدا شده ازفرقۀ رجوی به بقایای اسرای فرقه در آلبانی

18.12.2016 ـ پیوند زهایی

لینکبه منبع

پیام آقای قربانعلی حسین نژاد عضو و مسئول سابق در ستاد سیاسی و بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق و مترجم ارشد جدا شدۀ رهبری سازمان در عراق و فرانسه خطاب به دوستان و برادران و خواهران اسیر ذهنی باقی مانده در تشکیلات فرقۀ رجوی در آلبانی .

پاریس – دسامبر

_____________________________________

پیام احسان بیدی به اعضای مجاهدین در آلبانی

https://www.youtube.com/watch?v=oBXtIUcRU0o

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید