مهدی خوشحال: پاسخی از سردار جنگل

0
423

پاسخی از سردار جنگل

 مهدی خوشحال، ایران فانوس، پنجم دسامبر ۲۰۱۶:…  سایت اینترنتی افشاگر وابسته به مجاهدین خلق، اخیراً ویدئویی را منتسب به مسعود رجوی که تنها صدا دارد و تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۱ را قید کرده است، با آب و تاب روی سایت قرار داده است. این ویدئو „مسعود رجوی ـ نامه ای از سردار جنگل“ نام دارد و به مدت ۱۹ دقیقه است. مسعود رجوی در این ویدئو ابتدا … 

لینک به منبع

پاسخی از سردار جنگل

مهدی خوشحال، ایران فانوس، ۰۵٫۱۲٫۲۰۱۶

سایت اینترنتی افشاگر وابسته به مجاهدین خلق، اخیراً ویدئویی را منتسب به مسعود رجوی که تنها صدا دارد و تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۱ را قید کرده است، با آب و تاب روی سایت قرار داده است. این ویدئو „مسعود رجوی ـ نامه ای از سردار جنگل“ نام دارد و به مدت ۱۹ دقیقه است.

http://www.iran-efshagari.com/مسعود-رجوی-نامه-یی-از-سردار-جنگل/

مسعود رجوی در این ویدئو ابتدا از دوام ۷ ساله جنبش جنگل و ۴۹ ساله جنبش مجاهدین یاد می کند و این دو جنبش را که هیچ وجه تشابهی با هم ندارند، در قیاس با هم قرار می دهد و خیانت روسها به جنبش جنگل را علت شکست این جنبش می داند و لابد رمز ماندگاری فرقه خود را عدم خیانت دولت سابق عراق و حکومتهایی که مجاهدین خلق طی این سالها به آنها وابسته بودند می داند.

او سپس به اصل قضیه می پردازد و نامه و یا امان نامه ای که رییس نیروی قزاق رتمستر کیکا چینکوف، خطاب به میرزا کوچک خان، می نویسد و در آن نامه پس از تهدید میرزا که خسارات جنگ به عهده او خواهد بود و سپس به تسلیم میرزا اشاره دارد، می پردازد و النهایه پاسخ میرزا به اتریاد طهران را که با „دیر آمدی ای نگار سرمست“ شروع می شود را می خواند و به گونه همیشگی جنبش جنگل را در قیاس با جنبش مجاهدین و میرزا کوچک خان را در قیاس با خود قرار می دهد و در ازای پاسخ میرزا کوچک خان به نامه رییس اتریاد طهران که پاسخ دندانشکنی بود، در قیاس با نامه خود که به رهبران تهران نوشته است یاد نمی کند.

http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15810

از آنجا که میرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل همان گونه که در ایام حیاتش نامه درخور به دشمنانش نوشته و سخت از منافع مردم دفاع کرده و هم اکنون زنده نیست تا از خود و منافع مردم در مقابل بیگانگان و تروریسم وهابی، دفاع کند و از آنجا که نگارنده این سطور قبل از انقلاب بخشی از هویت سیاسی ام متاثر و ملهم از جنبش جنگل و با مطالعه کتاب سردار جنگل اثر ابراهیم فخرایی و از این موارد آغاز شده، در غیاب سردار جنگل میرزا کوچک خان، پاسخ مسعود رجوی را خود می دهم.

دوست طالشی دارم که گاه با هم می نشینیم و تا پاسی از شب حرف می زنیم. اتفاقاً چند روز قبل و آخرین بار گفت و گپ مان در ارتباط با جنبش جنگل و میرزا کوچک خان بود. دوستم عکسی از پدر بزرگش که همراه میرزا بود به من نشان داد و گفت که پدربزرگش همرزم میرزا بوده و علت مرگ میرزا را نه برف و کولاک کوههای طالش بلکه فداکاری میرزا تعریف می کرد. او ادامه داد، میرزا با بنیه قوی ای که داشت، براحتی قادر به عبور از برف و یخبندان کوههای طالش بود، اما همرزم و همراهش گائوک آلمانی در مقابل سرما و گرسنگی از حال رفت و میرزا ناچار شد تا گائوک را به دوش بکشد و درنتیجه خود در ادامه راه خسته و کوفته شد و بر خاک افتاد.

در همین رابطه و قبلاً نیز طی مقاله ای به نام “ چگونه سرداران جاودانه می شوند“ به چگونگی شخصیت و مرام مبارزاتی میرزا کوچک خان و مجاهدین خلق، پرداخته ام.

جدا از این که جنبش مسلحانه جنگل در عصر خود درست یا غلط بوده باشد و یا بعدها ثمر داده و یا نداده باشد و یا ثمرش هرز رفته و یا نرفته باشد، بی شک امروز اگر میرزا زنده بود راه و رسم مبارزاتی اش را متناسب با زمان و مکانی که در آن زندگی می کرد، انتخاب می کرد و هرگز از طریق پول و سلاح بیگانه به مردم خود خیانت نمی کرد.

دو خصلت انسانی و مبارزاتی میرزا کوچک خان جنگلی، مسعود رجوی که سهل است بلکه او را با همه رهبران مبارزه متمایز می کند و اصالت مبارزاتی اش را بر تاریخ آشکار می کند اول این که، در آذرماه سال ۱۳۰۰  میرزا جانش را فدای همرزم و مردمش کرد و دوم این که، وقتی میرزا در ارتفاعات طالش بر خاک افتاد تنها یک ریال در جیبش باقی مانده بود. این چنین بود که میرزا در قلب مردم و روح جنگل جاودانه شد و آنان که شبها سر بر بالشت دشمن می گذارند و میلیونها بشکه نفت دستمزد می گیرند هرگز قادر نخواهند بود خود و فرقه شان را با میرزا کوچک خان و جنبش جنگل، مورد قیاس قرار دهند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید