آرزویی که مسعود رجوی با خودش به گور خواهد برد

0
207

آرزویی که مسعود رجوی با خودش به گور خواهد برد(رهبری بر ایران)

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، یازدهم نوامبر ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بعد از سی سال نقشه کشیدن برای سرنگوی برای دو حکومت یعنی رژیم شاه و دولت فعلی ایران بعد از تحولات منطقه عراق تمام نقشه هایش نقش بر آب شد. رحوی با هزاران دروغ و نیرنگ در تمامی این سالها به نیروهایش در عراق میتونست آنها را چه به اجبار و چه به دلخواه البته دلخواهی وجود نداشت … 

یاران ایران پاریس خروج مجاهدین خلق از عراق گردهمایی اعضای انجمن یاران ایران قسمت اول و دوم

لینک به منبع

آرزویی که مسعود رجوی با خودش به گور خواهد برد(رهبری بر ایران)

مسعود رجوی بعد از سی سال نقشه کشیدن برای سرنگوی برای دو حکومت یعنی رژیم شاه و دولت فعلی ایران بعد از تحولات منطقه عراق تمام نقشه هایش نقش بر آب شد.

رحوی با هزاران دروغ و نیرنگ در تمامی این سالها به نیروهایش در عراق میتونست آنها را چه به اجبار و چه به دلخواه البته دلخواهی وجود نداشت همه چیز به اجبار بود در عراق نگهدارد.

ولی الان دیگه همه چیز عوض شده دیگه نه از عراق خبری هست و نه از صدام و نه از خود رجوی؟برای همین این فرقه دیگه نمیتونه با ترفندهای گذشته این آدمها رو در اسارت خودش نگهدارد.

درست است که الان هم با اینکه این آدمها از عراق به یه کشور آزاد رسیده اند ولی باز در همین کشور هم با دنیای بیرون ارتباطی ندارند؟

واقعآ سئوال اینجاست که رجوی از چی میترسی؟ مگه نه اینکه این آدمها در این چند سال گذشته امتحان خودشان را پس دادند پس چرا به آنها اجازه نمیدهید که با دنیای آزاد ارتباط داشته باشند؟

اگر واقعآ میخواهی این آدمها را امتحان کنی آنها را یک هفته در همین کشور آلبانی رها کن ببین اگر این آدمها پس از با خبر شدن از کارهای گذشته این سازمان باز هم در کنار تو و تشکیلات از هم پاشیده تو باقی ماندن بدان آنهایی که ماندگار هستند از جنس خود تو هستند ولی من میدونم که اگر کسی ذره ای وجدان داشته باشد پس از اینکه متوجه جنایت های تو و خیانت های تو شود دگر حاضر نخواهد بود در این فرقه بماند.

پس خودت خوب اگاه هستی که اجازه نمیدهی به آنها با دنیای آزاد رابطه داشته باشند ول بدان و آگاه باش که دوره تو به سر آمده و آخرهای این راه پر جنایت تو هست تو هرگز نمیتوانی به ایران نزدیک شوی چه برسد که بخواهی حکومت کنی

ولی تا دیر نشده میتوانی از این ملت تفاضای بخشش کنی بلکه ذره ای شاید از بار گناه هانت کم شود البته من مطمن هستم که خداوند به خاطر همه دلهای این پدر و مادرها که تو سوزانده ای هرگز تو راه نخواهدبخشید ولی در هر صورت راه توبه باز است.

علیرضا نصراللهی انجمن یاران ایران

پاریس

***  

احسان بیدی سیاوش رستارClinton-Albania deal ensures MEK (Rajavi cult) members stay as terrorists

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیIranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید