فرقۀ رجوی: عقب نشینی پیروزمند!! ارتش آزادی!! از «جوار خاک میهن» به اروپا مبارک باد!!!

0
787

فرقۀ رجوی: عقب نشینی پیروزمند!! ارتش آزادی!! از «جوار خاک میهن» به اروپا مبارک باد!!!

 قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  اینجانب به نوبۀ خود هم آوا با دیگر دوستان جداشده از این فرقه این اولین مرحلۀ رهایی اسرای فرقۀ رجوی و از خطر جستن آنان را به عموم هم میهنان در داخل و خارج کشور بویژه به خانواده های این عزیزان تبریک می گویم. به مسعود رجوی نیرنگ باز و فریبکار که امروز در اطلاعیه اش در صفحۀ اول سایت رسمیش این انتقال و در حقیقت عقب نشینی از «جوار خاک میهن» به اروپا را «پیروزی بزرگ ارتش … 

لینک به منبع

فرقۀ رجوی: عقب نشینی پیروزمند!! ارتش آزادی!! از «جوار خاک میهن» به اروپا مبارک باد!!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

روز جمعه ۹ سپتامر ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ شهریور ۹۵ سخنگوی فرقۀ رجوی و بعد هم خبرگزاریها بسته شدن کمپ لیبرتی در بغداد و انتقال همۀ رهبران و افراد اسیر این فرقه از جهنم عراق به کشور آلبانی و کشورهای دیگر اروپایی را اعلام کردند. این خبر برای همۀ ایرانیان در داخل و خارج ایران بویژه خانواده های اسیران فرقه خبری بسا خوشحال کننده می باشد چرا که عزیزانشان علیرغم ادامۀ اسارت در «هفت حصار» فرقه ای رجوی حداقل از خطرات تروریسم و آسیب پذیری در دوزخ عراق جنگ زده نجات یافته اند و اینک چشمهای امید تنها به رهایی آنان از چنگال اهریمنی فرقۀ رجوی و پا گذاشتنشان به دنیای آزادی اندیشه و تفکر و کار و تلاش برای آزادی مردم و میهنشان از دیکتاتوری با اراده ای آزاد و شیوه های اصولی نوین در آگاهی بخشی همچون مردم و روشنفکران داخل میهن دوخته شده است.

اینجانب به نوبۀ خود هم آوا با دیگر دوستان جداشده از این فرقه این اولین مرحلۀ رهایی اسرای فرقۀ رجوی و از خطر جستن آنان را به عموم هم میهنان در داخل و خارج کشور بویژه به خانواده های این عزیزان تبریک می گویم.hosseinnejad2

به مسعود رجوی نیرنگ باز و فریبکار که امروز در اطلاعیه اش در صفحۀ اول سایت رسمیش این انتقال و در حقیقت عقب نشینی از «جوار خاک میهن» به اروپا را «پیروزی بزرگ ارتش آزادی»!! نام نهاده و آن را از زبان لابیهای آمریکایی اش و برخی تشکلهای موهوم خود ساخته اش با ادعای شهرهای داخل ایران!! تبریک و مبارک باد گفته است؛ باید گفت: اگر این انتقال پیروزی بزرگ «ارتش»! موهوم تو می باشد چرا آنهمه بعد از سقوط اربابت صدام حسین کاسۀ گدایی برای آمریکایی ها برداشتی که در عراق به «مجاهدین» پناهندگی جور کنند و آنها را مشمول کنوانسیون چهارم ژنو بشمارند؟ چرا همان موقع چنانکه همگان از جمله رهبران نیروهای اپوزیسیون ایران در خارج کشور به شدت توصیه می کردند این «بزرگترین پیروزی» را محقق نساختی؟ زیرا به راحتی می توانستی همۀ افراد را همان موقع به خارج عراق منتقل کنی تا جان آنهمه کشته از این اسرای دربند فرقه ات پیش پای تروریسم و اوضاع عراق زیر سلطۀ دشمنان آنان را حفظ کنی.

به رجوی شیاد که خوب می دانیم اعلام مرگش جز سیناریویی مشترک با شیوخ بدنام عربستان نیست باید گفت: تو که انتقال خودت و مریمت و نوچه هایت و همۀ ما به عراق را «انتقال به جوار خاک میهن» نام نهادی و پرواز خودت به عراق را «پرواز تاریخساز» توصیف کردی چه گلی در این سی سال بودن در عراق به سر ما و مردم کاشتی و کدام «تاریخ» را جز تاریخ شکست و کشتار و سرافکندگی و وابستگی و خواری ساختی که اینک در اروپا بکاری و بسازی آن هم بی سلاح و با دو هزار و اندی پیر و مسن و بیمار و معلول و مجروح و روحیه باخته و مسأله دار؟!! تو که اشرف را و عراق را همیشه برای ما «کانون نبرد استراتژیک» می نامیدی و هر ایرانی را که به قول تو «در اروپا نشسته و خودش را مبارز می نامد» به باد تمسخر و توهین و ناسزا می گرفتی که چرا بلند شده به عراق نمی آید تا «خدمت زیر پرچم را در ارتش آزادی انجام دهد»؛ اینک چرا اعتراف به شکست آشکار و روشن این استراتژیت نمی کنی؟ هرچند که ما جداشدگان که دهها سال روشهای فرافکنانه و وقیحانۀ تو را در فرار به جلو و انداختن تقصیر شکستها به گردن ما بیچارگان اسیرت را تجربه کرده ایم و می شناسیم، خوب می دانیم که «پیروزی» نامیدنهای این نوع شکستها وعقب نشینیها و در حقیقت فرارهای تو و سران فرقه ات از سال شصت از تهران تا ۶۵ از فرانسه و تا شکست فروغ و تا فرار از عراق بعد از سقوط صدام تنها و تنها مصرف خارجی دارد و به درد نگهداشتن نیروهای خارج کشوری ات می خورد ولی در داخل تشکیلات سازمان بویژه در آلبانی اکنون نیز همانند برخوردت با ما بعد از شکست فروغ و نیز بعد از دستگیری مریم در فرانسه؛ با وقاحت تمام یقۀ اسرای بیچارۀ فرقه ات را گرفتی که: «شرم کنید!! شرم یک احساس انقلابی است!! هر کس باید بنیشند و خودش را بخواند و نکرده اش را بنویسد که چه کاری را نکرده و کدام مسئولیتی را انجام نداده که موجب شد ما را از عراق بیرون کنند و اشرف و لیبرتی را از دست بدهیم»!! و حتما هم اینک به جای «تنگه و توحید» (مقصر شمردن فرد خودش را که چرا از تنگه چهارزبر نزدیک کرمانشاه نتوانسته عبور کند… تا با رهبر به وحدت برسد!) شعار «تیرانا و توحید» را ساز می کنی تا «هر کس خودش را بخواند که چه شد ما به جای تهران از تیرانا سردرآوردیم»!!. زهی وقاحت و بیشرمی! حضرت غایب و پنهان و مرحوم و ملعون و همیشه فراری و دررفته!…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا حاج مسعود رجوی برای دوست و دشمن نسخه مرگ می نویسد؟

آرشیو موضوع : مسعود رجوی و صدام حسین

رجوی و پایان سه دهه تحلیل آبکی در عراق

قبل از اینکه گزارش بی طرفانه !! رادیو فردا در مورد ” سه دهه حضور رسمی اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق پایان یافت ”  را بخوانید به عکس های زیر توجه کنید که خود همه چیز را شفاف و عریان می کند. باید از رجوی فقط برسید پس چرا سی سال اشتباه و خیانت؟ پس چرا  …

میرباقر صداقی: خاطره ای از سرنگونی صدام حسین و خلع سلاح مجاهدین خلق ایران

خاطره ای از سرنگونی صدام حسین و خلع سلاح مجاهدین خلق ایران  میر باقر صداقی، ایران ستارگان، اول سپتامبر ۲۰۱۶:… همان شب را تمامی نفرات محور پنجم گرسنه و تشنه روی تپه گذراندیم صبح فردای همان روز یک تانک فرماندهی نیروهای آمریکائی وسط تپه ها در بغل تانکها و توپها و نفربرهای مجاهدین لحظه ای توقف …

رضا صادقی:خاطراتی دردناک ازعراق (۵) – کارگران کودک عراقی در اشرف

خاطراتی دردناک ازعراق (۵) – کارگران کودک عراقی در اشرف  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و پنجم اوت ۲۰۱۶:…  در سایت رسمی سازمان مجاهدین مقاله ای در حمایت از ارباب سعودی بچه کش و زن ستیز رجوی با عکس زیر در این لینگ منتشر شده است با عنوان: «ایجاد مراکز آموزشی و فنی برای …

آریایی:خروج شرمگینانه از عراق پس از سی و یک سال

خروج شرمگینانه از عراق پس از سی و یک سال میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، نوزدهم اوت ۲۰۱۶:…  در بد بینانه ترین احتمالات هرگز تصور نمی شد مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی چنین سرنوشتی برایشان رقم بخورد، به گونه ای که شرمگینانه در پیچ و خم اجبارات و تعهدات داده شده به …

«بازی تاج و تخت» و «خانه پوشالی» در رمان صدام

بازی تاج و تخت» و «خانه پوشالی» در رمان صدام داستان‌هایی که دیکتاتورهای بزرگ نوشتند جان داگدیل/ ترجمه: شیدا قماشچی تاریخ ایرانی: در ماه دسامبر یک عنوان جدید به رمان‌های نوشته شده توسط دیکتاتور‌ها اضافه خواهد شد. کتاب صدام حسین که ناشران آن را ترکیبی از «بازی تاج و تخت» و «خانهٔ پوشالی» می‌نامند پیش از کریسمس وارد بازار می‌شود تا در بازار …

چرا حاج مسعود رجوی برای دوست و دشمن نسخه مرگ می نویسد؟

چرا حاج مسعود رجوی برای دوست و دشمن نسخه مرگ می نویسد؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام می ۲۰۱۶:…  پلیس فرانسه براساس اسنادی که از مقر مریم قجر عضدانلو بدست آورده بود اعلام داشته که حاج مسعود رجوی و فرقه اش مترصد ترور کسانی بوده اند که از جمع فرقه رجوی جداشده اند. در واقع …

مجید روحی:حاج مسعود رجوی مارک زدن به جداشده های فرقه ات سرپوش گذاشتن …

ما جداشده ها با افشاگری هایمان از ماهیت کثیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش می خواهیم مردم دنیا و خانواده بچه های در زنجیر بدانند که چه کسی بر ما و فرزندان آنها یا به یک سری از انسانها با چه مارک و تهمتی ظلم کرده اند به همین خاطر حاج مسعود رجوی و فرقه اش از …

مجید روحی:حاج مسعود رجوی چرا درس نمیگیرید؟ چرا اصرار به ماندن در عراق دارید؟

حاج مسعود رجوی چرا درس نمیگیرید؟ چرا اصرار به ماندن در عراق دارید؟  مجید روحی، ایران اینترلینک، یازدهم می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی بهتر از هر کسی می داند که با خروج اعضای اسیر در فرقه اش از عراق تشکیلات قرون وسطایی اش از هم می پاشد و از طرف دیگر معلوم می گردد که …

نادر نادری:عذاب وجدانی که سال هاست با آن درگیر هستم

عذاب وجدانی که سال هاست با آن درگیر هستم  نادر نادری، وبلاگ آیندگان، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:… بعد از کشتار های طوز خرماطو به سمت قره تپه حرکت کردیم که در بین مسیر هم درگیری های پراکنده ای داشتیم که مردم برای دفاع از خانه کاشانه خودشان بود و هیچ نیروی نظامی در کار نبود …

میرباقر صداقی: تکذیب خزعبلات فرقه رجوی بر علیه من

تکذیب خزعبلات فرقه رجوی بر علیه من میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:… ا امضا کنندگان نامه در نشستهای طعمه سال هشتاد حضور داشتیم مگر مسعود رجوی نمیگفت راه خارجه نداریم بله من با ایمان گفتم گناه کشته شدن پنجاه و دو نفر در اشرف به گردن مسعود رجوی است مسعود رجوی قاتل تمامی …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید