و چه کسی رجوی ها را بخاطر این ترورها محاکمه کند؟!

0
326

 منظور این نوچه ی رجوی، شوی مفتضح 19تیر ماه این گروه هفت خط درحومه ی پاریس بود که دستآورد مهم اش، حضور شاهزاده ی اطلاعاتی عربستان واعلام مرگ مسعود رجوی بود وبقیه ی داستان همان بود که در سال های گذشته بود والبته آبی از آب تکان نمیخورد و رجوی ها میماندند با بادکنک های خالی شده در دستان لرزان شان! به محمود عباس هم که برسیم، باید گفت او تقریبا در میان انقلابیون واستقلال طلبان جهان، جایگاهی ندارد.برخی براین نظرند که فرقی نمیکند بود ونبودش ودیگرانی هم هستند که ادعا دارند که لحظات زندگی این مرد، دراختیار برباد دادن جنبش فلسطین است ! عباس زمانی خود را دربرابر نظر ورای مردم قرار داد و مردود شد ونمیتواند سخنگوی دولت وملت فلسطین باشد و چون اینگونه است، حکومت ها ارزشی بیش ازآنکه برایش درنظرگرفته شد، قایل نبوده وحمایت این سازش کار وخائن مذکر از شما هم، تابع این متغیر است!

و چه کسی رجوی ها را بخاطر این ترورها محاکمه کند؟!

منبع: انجمن نجات

درحالی که شرمندگی باند رجوی از فرار رهبران بی اختیارش از لیبرتی، شتاب روزافزونی می گرفت و حملات وانتقادات متعددی براین فرقه ، رسانه های مجازی را پر کرده بود، سالگرد اعدام های سال 1367 از گرد راه فرا رسید وباند رجوی آنرا بعنوان مائده ی آسمانی قاپیده وشروع به نوشتن انشاهای مخصوص بخود کرده تا بدینوسیله توطئه ی سکوت را دربرابر واقعه ی عبرت آمیز فرار فرماندهان باند رجوی ازعراق ، اتخاذ نمایند و بخیال خود از آثار این انتقادهای اصولی وبشدت گزنده کم کند!
هموطنان ره گم کرده ی وابسته به فرقه ی رجوی!
گیریم که برای یکی دوماه موفق شدید که به سوالات وانتقادات جواب ندهید، بعد چه خواهید کرد؟!
باری !
آقای شهیاد احسانی ناطق ازجمله انشا نویسان فرقه ی رجوی است که درمطلبی با تیتر ” استقامت و حضور انقلابی مجاهدین کلید دستاوردهای امروز»” آورده است:
” پس از گردهمایی بزرگ پاریس با شرکت پر رنگ خلق قهرمان و شخصیت های برجسته سیاسی جهان و منطقه وحضور پر قدرت رییس جمهور منتخب خانم مریم رجوی در صحنه های بین المللی ، بخصوص خاورمیانه و ملاقات با محمود عباس. که در کل سیاست خارجی رژیم را زیر سوال برد، و برهمه به وضوح آشکار شد که ملت و دولت منتخب فلسطین نه تنها سیاست های رژیم را در برابر خود قبول ندارند، بلکه موافق اپوزیسیون رژیم هستند.همین موضوعات رژیم را به سوز گداز انداخته بود و مانند سیلی محکمی بر صورت رژیم نشست”.
منظور این نوچه ی رجوی، شوی مفتضح 19تیر ماه این گروه هفت خط درحومه ی پاریس بود که دستآورد مهم اش، حضور شاهزاده ی اطلاعاتی عربستان واعلام مرگ مسعود رجوی بود وبقیه ی داستان همان بود که در سال های گذشته بود والبته آبی از آب تکان نمیخورد و رجوی ها میماندند با بادکنک های خالی شده در دستان لرزان شان!
به محمود عباس هم که برسیم، باید گفت او تقریبا در میان انقلابیون واستقلال طلبان جهان، جایگاهی ندارد.
برخی براین نظرند که فرقی نمیکند بود ونبودش ودیگرانی هم هستند که ادعا دارند که لحظات زندگی این مرد، دراختیار برباد دادن جنبش فلسطین است !
محمود عباس زمانی خود را دربرابر نظر ورای مردم قرار داد و مردود شد ونمیتواند سخنگوی دولت وملت فلسطین باشد و چون اینگونه است، حکومت ها ارزشی بیش ازآنکه برایش درنظرگرفته شد، قایل نبوده وحمایت این سازش کار وخائن مذکر از شما هم، تابع این متغیر است!
شهیاد احسانی ناطق مینویسد:
” هنوز صورت رژیم و ولی فقیه مفلوکش از این سیلی ها سرخ بود که این بار، انتشار فایل صوتی منتظری با هیات مرگ بیانگر سیاست داخلی رژیم بود …”.
سیلی ای درکار بود یا نبود ، که ماهیت اش تشریح شد. اما ما چند بار بشما تذکر دادیم که این فایل صوتی دربرابر صحبت ها وروایاتی که طی سالها درمطبوعات داخلی ایران انعکاس یافت، حاوی مطالب تازه ای نبود ومردم داخل کشور را هرگز به هیجان درنیآورد و افکار عمومی هوشمند ایران، بالحاظ شرایط موجود و بررسی مسائل عمده وتفکیک آنها از غیر عمده، دردام مسائلی نیافتادند که آنها راازتفکر وتمرکز برروی مشکلات عملا موجود کشور ، بازدارد.
رفتار مردم در این مورد بگونه ای این پیام را می رساند که با درست کردن اوضاع اقتصادی کشور وزمانی که مردم دررفاه نسبی بسر می برند، میتوانند درکمال صبر وحوصله، به تاریخ برگشته واینگونه حوادث را بنفع خود ومصالح ملی حل نمایند!!
بدی کار دراین مورد ودررابطه با شما این است که مسعود رجوی زنده یا مرده، باید درصندلی اول اتهام بنشیند وشما لابد این را نمیخواهید!
همچنین:
“… بنظر من تنها عاملی که موجب این افشاگری ها می گردد. تنها و تنها استقامت 37 ساله مجاهدین و حقانیت هدف و راه این مقاومت است وبس، که در سایه راه گشایی و راهنمایی های رهبری اجازه انحراف و تحلیل رفتن را نداد، تا بعد از 28سال صدای مظلومیت مجاهدین شهید به گوش دنیا برسد و این نکته بر تمام دنیا اثبات شود که رژیم ملایان پدرخوانده داعش است “.
مسئله برعکس است!
مجاهدین هرچه  استقامت درراه غلط شان کردند ، نتایج منفی ای را ازلحاظ کمک به محدودیت فضای سیاسی بازتر به مردم تحمیل کردند!!
اگر این کار خیانت ویا با نگاه خوشبینانه حماقت نیست، پس چیست؟!
رهبری کیست؟ چرا جرات نام بردن ازمسعود رجوی ندارید؟!
دراین نوار به اعدام 850 نفر ودرنوبه قرار داشتن 250 نفر دیگر اشاره شده است و این درحالی است که ترورها و بمب گذاری های شما – بدون لحاظ آمار کشته وشهید شدگان توسط شما و در هم دوشی با صدام – بیش از ده برابر این رقم بوده ودراینجا صحبت ازمظلومیت کردن، به رویی احتیاج دارد که این وقاحت وپررویی درجریانی جز باند رجوی نمیتواند وجود داشته باشد!
اما پدر خوانده ی داعش که همان ترکی الفیصل باشد، درست دربرابر مریم نشسته بود وتلاش شما برای میل انظار به طرف دیگر، بی فایده است!!
سرانجام اینکه:
” … در آخر با تشکر از خلق قهرمان که با انجام تظاهرات در اقصی نقاط جهان، همراه و همزبان با رییس جمهور منتخب خانم مریم رجوی خواستار محاکمه عاملان و سردمداران رژیم شدند. خواستار محاکمه عاملان و عامران این جنایت هولناک می باشم. واز سازمان ملل و تمامی دول آزاد و آگاه خواستارم در همراهی با مجاهدین و خلق قهرمان و خانواده هایی که عزیزان خود را در این نسل کشی آشکار از دست داده اند، برای محاکمه این جنایتکاران ابو داعشی همراه ومددکار باشند “.
این تظاهرات بی رمق و بی ازتباطبا مطالبات زمان، ربطی به خلق قهرمان نداشت که اگر داشت، بازتاب داخلی هم نشان میداد که نداد!
آیا این آمادگی را دارید که بعنوان متهم ردیف اول، رهبران شما را برصندلی اتهام بنشانند؟!
ممکن است نام این دول آزاد را نام ببرید؟!
چگونه است که این سازمان ملل متحد درقتل عام یک میلیون نفر ازمردم رواندا حرفی نزد؟!
چطور شد که دربرابر تیراندازی های منجر به قتل پلیس آمریکا که تلفات آن با کل اعدام قاچاقچیان وقاتلین درایران برابری میکند، ماست دردهان کرده است و …
حمید

_________________________________________

مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

برای شناخت و  ارزیابی بهتر از زوایای پیدا و پنهان یک فرقه ایدئولوژیک شاید سال ها نیاز به تحقیق ، پژوهش و  روشنگری باشد ، البته با همه این تلاش ها، باز شاید نتوان برای جامعه خطر فرقه های خشونت طلب و تروریستی را آشکار کرد، زیرا فرقه ها با تکیه بر جهل و نادانی از یک سو، …

خطر ائتلاف‌های ضدایرانی در منطقه را دست‌کم نگیرید

در شرایط امروز این احتمال وجود ندارد که محورها و  ائتلاف های دائمی به وجود بیاید. از طرف دیگر، ترکیه همیشه ایران را به عنوان یک رقیب دیده است. تغییر لحنِ ترکیه فقط یک حرکت تاکتیکی است. روسیه هم همیشه از ایران به عنوانِ ابزار استفاده کرده است. از دیدگاهِ روسیه، ایران در حال حاضر گزینه های زیادی …

کریم غلامی:نگاهی به فرار خفت بار سران مجاهدین از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه

مجاهدین در ایران آتش جنگی را به راه انداختند که نهایتا خودشان در این آتش سوختند. وضعیت کنونی مجاهدین چنان شده که با اسم های جعلی در حال فرار از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه هستند!“. بی شرافتی رهبران و سران مجاهدین در آن است، وقتی که وضعیت برای خودشان خطرناک می شود، با هواپیمای خصوصی پا به فرار …

در ذهن یک داعشی چه می‌گذرد؟

 برنامه داعش برای حمله به غرب و مناطق خارج از عراق و سوریه چیست؟ دیدم در فرانسه، بلژیک، ترکیه، لبنان و دیگر جاها چه کرده است. برادرانمان در اروپا، آمریکا و کل دنیا مشغول آماده کردن سورپرایزهایی هستند. آنچه قبلاً انجام داده‌ایم در مقایسه با این سورپرایزها شبیه یک جک خواهند بود. {literal}{{/literal}شبکه اروپایی داعش که …

بمب‌گذار دفتر نخست‌وزیری که بود و چه شد؟

چند هفته پس از انفجار نخست‌وزیری در شامگاه ۲۲ شهریور ۱۳۶۰ آیت‌الله املشی، دادستان کل کشور در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری را به عنوان عامل انفجار نخست‌وزیری معرفی کرد. آیت‌الله ربانی املشی گفت: «عامل انفجار نخست‌وزیری همان شخصی بود که نام او در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز، رییس‌جمهوری و …

مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند. آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ …

نامه مطهری به پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت الله منتظری

نامه مطهری به پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت الله منتظری خبرگزاری ایسنا، تهران، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۶:… این امر محل بحث نیست. محل بحث این است که با توجه به این که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره …

محمد حسین سبحانی : پرداخت بدهی ” امپریالیسم ” به مجاهدین خلق

اما مسئله اصلی ، خروج  مسئولین ارشد مجاهدین خلق  و احتمالا  خود مسعود رجوی  از عراق، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در یک توافق پشت پرده با همکاری آمریکا و عربستان سعودی در حال اجراست و آمریکا قرار است بدهی خود به تروریسم را بپردازد . در همین ارتباط  در دو ماه گذشته ده‌ها نفر از مسئولین ارشد فرقه مجاهدین با اسم جعلی …

ایران فانوس: کتابی که هم راه بود و هم راهنما

کتابی که هم راه بود و هم راهنما ایران فانوس، بیست و ششم اوت ۲۰۱۶:…  پس از این که جنبش اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۶ در ایران آغاز شد و می رفت در داخل و خارج از ایران راه خود را پیدا کند و تاثیراتش را در داخل و اپوزسیون خارج نیز بگذارد، اتفاقی که …

چکیده بیانات مسعود خدابنده عضو ارشد سابق مجاهدین

 کمپ های لیبرتی و اشرف نمونه آن است. این جماعت در قرارگاه مریم در اورسوراواز یونیفورم نظامی می پوشند و کسانی هستند که قریب ده سال است از این محل خارج نشده اند. زیر خیابان بین دو قسمت قرارگاه تونل زده اند که برای رفتن از یک بخش به بخش دیگر مجبور نشوند از درب خارج شده و …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید