کتمان فرار زبونانه، احتیاج به اینهمه پرگویی هم دارد!

0
554

صحبت از احتمال غروب دائمی ای است که  قرار بود با مرگ مسعود رجوی که طبق نظر مریم خورشید بخاطر اوست که نمایان میشود، جهان را بخطر بیاندازد؟! و باند او دراین مورد مهم ، هیچ نوع  وظیفه ی جوابدهی را بعهده نگرفته است!!! کسانی خود را ازجواب دهی درخصوص این موضوع معاف کرده اند که مسئله ی مرگ  وزندگی خورشید و کاینات انسانی ونباتی  رابا زندگی مسعود گره زده اند!! بلی آنها بودند که  چنین ادعای بزرگی داشتند وحالا پررویانه ، خود را به نفهمی می زنند!! آیا این موجود پست که یکی از عوامل اصلی این نوع اعدام ها وترور هاست ، زنده است یا مرده؟! البته که باند رجوی قادر به پاسخ دادن باین سئوال نیست! آیا وزیر توطئه گر اطلاعات عربستان دروغ گفته ودرصدد ضد تعقیب زدن بوده تا رجوی زنده را بادرد سرهای کمتری به مکان امن تر انتقال دهد؟!

کتمان فرار زبونانه، احتیاج به اینهمه پرگویی هم دارد!

منبع: انجمن نجات  ـ 30.08.2016

کمپ لیبرتی که ازنظر رجوی قرار بود که درصورت تکان خوردن کوه ها هم حرکتی نکند و به اقامتگاه دائمی فریب خوردگان او تبدیل شود که شاید دری به تخته خورده و این باند درکنار نیروهای  مهاجم ائتلاف عربی- آمریکائی واسرائیلی به ایران، ” چلبی وار” به خدمت گرفته شده و درحکومت ائتلاف پرورده  درایران مقام و موقعیتی داشته باشد، با فشار سنگین خانواده ها ازهم فرو ریخت وبار دیگر  نادرستی تحلیل های رجوی را برهم زد!
پس این باند دربرابر این آبروریزی شدید چه میبایست ومی توانست بکند؟!
آنها راه علاج را درطرح مجدد  مسئله ی اعدام های سال 1367 دیدند که خود نقش مهمی در ایجاد آن بعهده داشتند!
مدارکی که اخیرا در این مورد ارائه شد، سطحی بسیار پایین تر از ساتل های گذشته داشت و اطلاعات فرد بیکاره ای مانند من که از رسانه ها و … بدست آمده، بسیار بیشتر ازاینها بوده که با چنین آب وتاب بی قواره ای تبلیغ میشود!
باند رجوی که متهم به ترور 16000 نفر درایران است ودرهمراهی با ارتش عراق تعداد قابل توجهی از مردم این مرز وبوم را کشته ویا به کشتن داده ، آمار این اعدامی ها را که صاحبان همین نوارها کمتر از 5000 نفر میدانند، رقم آنها را به 30000 نفر رسانده تا بتواند آماری برابر قربانیان حملات تروریستی و جنگی خود بسازد وآنگاه از سازمان های بین المللی هم بخواهد که حکومت ایران را مورد محاکمه قرار داده ولابد باند رجوی را بخاطر کشتارمتقابل 5 برابری ، مورد تفقد ودلجویی قرار دهد!
درزمانی که این سازمان ملل متحد بی استخوان دربرابر این هردو مورد ودرزمان خود دچار بی عملی بود ، اینکه چگونه خواهد توانست این کار را بعد از گذشت سالیان انجام دهد، برکسی روشن نیست و ازاین جهت که تحولاتی برعلیه حکومت ایران انجام نگرفته ، روشن است که صحبت خربزه وخیار است و غیر عملی!
باند رجوی کشف تازه ای نکرده که اینهمه هیاهو براه انداخته است و تحقیقا میخواهد ( آی دزد ، آی دزد) کند که از شدت حملات منطقی خانواده ها ورسانه ها بر علیه خود بکاهد که  عملا موفقیتی دراین کار نداشته است!
هم وطنان بی وطن!
صحبت از احتمال غروب دائمی ای است که  قرار بود با مرگ مسعود رجوی که طبق نظر مریم خورشید بخاطر اوست که نمایان میشود، جهان را بخطر بیاندازد؟! و باند او دراین مورد مهم ، هیچ نوع  وظیفه ی جوابدهی را بعهده نگرفته است!!!
کسانی خود را ازجواب دهی درخصوص این موضوع معاف کرده اند که مسئله ی مرگ  وزندگی خورشید و کاینات انسانی ونباتی  رابا زندگی مسعود گره زده اند!!
بلی آنها بودند که  چنین ادعای بزرگی داشتند وحالا پررویانه ، خود را به نفهمی می زنند!!
آیا این موجود پست که یکی از عوامل اصلی این نوع اعدام ها وترور هاست ، زنده است یا مرده؟!
البته که باند رجوی قادر به پاسخ دادن باین سئوال نیست!
آیا وزیر توطئه گر اطلاعات عربستان دروغ گفته ودرصدد ضد تعقیب زدن بوده تا رجوی زنده را بادرد سرهای کمتری به مکان امن تر انتقال دهد؟!
خواننده ی محترم استحضار دارد که  گماشته های دست اول رجوی با مدارک قلابی ، با پول عربستان وهواپیماهای آمریکائی از عراق بیرون برده شده اند و این سئوال مطرح بوده که آیا مسعود رجوی جزو این منتقل شدگان نیست؟!
عمل این باند منحوس در عدم تکذیب  ویا تایید واضح مسئله ی مرگ ومیر رجوی و شدت  طرح بیش از حد مسائل مسال 1367 ، بنوعی این فرصیه را تقویت میکند!
مسئله ی اصلی همین است وباقی قضایا فرع برآن.
چرا که ازنظر تئوری سازان باند رجوی، این اعدام شدگان دربرابر قداست؟! و محوریت مسعود رجوی ، پشیزی ارزش نداشتند و این بازار گرمی ها همه بخاطر رجوی و  انحراف افکار عمومی ازاین مسئله است وازاین نقطه ی نظر، مسئله ی اصلی فرقه ی رجوی بوده وباقی قضایا کشک است!
فرید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشریه پازتا ایمپکت تیرانا: مجاهدین نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

آرشیو موضوع : مسعود رجوی

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره۳ ) – نشست های غسل هفتگی برای سرنگونی؟!

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره۳ ) – نشست های غسل هفتگی برای سرنگونی؟!  علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۶:…  آقای رجوی به نظر من اگه شما دست از این دیکتاتوری برمی داشتید و نیروهای خودتان را آزاد می گذاشتید،به خدا اگه حتیً یک نفر از آنها از شما جدا …

محمد حسین سبحانی : پرداخت بدهی ” امپریالیسم ” به مجاهدین خلق

اما مسئله اصلی ، خروج  مسئولین ارشد مجاهدین خلق  و احتمالا  خود مسعود رجوی  از عراق، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در یک توافق پشت پرده با همکاری آمریکا و عربستان سعودی در حال اجراست و آمریکا قرار است بدهی خود به تروریسم را بپردازد . در همین ارتباط  در دو ماه گذشته ده‌ها نفر از مسئولین ارشد فرقه مجاهدین با اسم جعلی …

صداقی:از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت

از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت چه چیز فرقه کرده است میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و پنجم اوت ۲۰۱۶:…  حمایت مستقیم آل سعود از فرقه رجوی و این میهمانیهای آشکار و نهان نشان از شکست استراتژیک آل سعود در عراق , سوریه و یمن …

عبدالکریم ابراهیمی:پیوند آل سعود با مریم رجوی، سیاستی مضحک و شکست خورده

 جالب اینکه بعد از شرکت ترکى فیصل در مراسم خیمه شب بازى مریم رجوى در بورژه پاریس و سخنرانى در آنجا و بعد از ماجراى کودتاى ناکام در ترکیه و چرخش آن کشور بر ضد سیاست قبلى خود و آل سعود، عربستان چنان از تحولات آینده به وحشت افتاده که به سیم آخر زده و با سیاستى نا …

محمود سپاهی:خاکسپاری مسعود رجوی یا مناسک حج

ویا شاید این دعوت یک پیوندی باشد بین عربستان وسازمان وتهدیدات ترکی در رابطه با ایران البته هیچ بعید نیست مگر زمان جنگ ایران وعراق همین کار را نکردند مگر همین ها نبودند که با دادن مختصات به دولت عراق زن وبچه وپیر وجوان را زیره بمبهای عراقی به کشتن دادند مگر با فرمان همین صدام کرد کشی …

نشریه پازتا ایمپکت تیرانا: مجاهدین نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

Polemikë e madhe pasi MEK nuk mund të provojë nëse lideri Massoud Rajavi ka vdekur apo është gjallë گازتا ایمپکت، تیرانا، آلبانی، بیست و یکم اوت ۲۰۱۶:… (نشریه پازتا ایمپکت تیرانا (آلبانی) مطلب هافینگتون پست تحت عنوان “جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است” را به زبان آلبانی ترجمه و تکثیر …

ایران قلم:چرا مریم رجوی از مرده یا زنده بودن مسعود رجوی ابهام زدایی نمی کند؟

اما حالا کم کم آثار زهر اعلام « مرحوم » بودن مسعود رجوی بارز می‌شود و نیروهای درون تشکیلات از خود سؤال می‌کنند که واقعیت چیست ؟ آیا برادر مسعودر جوی مرده است؟ اگر مرده است چرا فیصل ترکی عنصر امنیتی عربستان سعودی آن را اعلام می کند؟ و اگر برادر مسعود « مرحوم « نشده و زنده …

ایران اینترلینک:مرگ مسعود رجوی

مرگ مسعود رجوی  ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۶:… یک ماه پس از اعلام مرگ مسعود رجوی توسط “شاهزاده ترکی الفیصل” رئیس سابق سرویس امنیتی عربستان سعودی و ولینعمت جدید سازمان مجاهدین خلق پس از مرگ صدام حسین، مریم رجوی و دیگر سران این فرقه هنوز از اعلام و اثبات “زنده یا مرده” بودن رهبرشان عاجزند. در …

علیرضا نصراللهی:نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره ۲)

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره ۲)  علیرضا نصراللهی، یاران ایران، سی ام ژوئیه ۲۰۱۶:… مثلا سر یه فاکت کوچک میگفتند:بیشرف،کثافت،آشغال …آخه این چه عملیات جاری بود که برای پیشرفت مبارزه و ارزش آدم باید هر شب صورت میگرفت؟ ما که با هزار آرزو آمده بودیم که در راهی که تو میگفتی راه …

مهدی خوشحال: آیا مسعود رجوی به غیبت کبری رفته است؟

آیا مسعود رجوی به غیبت کبری رفته است؟  مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی رهبر فرقه مجاهدین طی ۵۰ سال مبارزاتش در هیچ صحنه خطرناکی حضور فعال نداشت و حاضر نبود. او از سال ۱۳۵۱ در زندان که سمبه ساواک را پر زور می دید، یا غش و ضعف می کرد …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید