میرباقر صداقی:عکس و نامه ای که هیچوقت به دست خانواده ام نرسید

0
376

عکس و نامه ای که هیچوقت به دست خانواده ام نرسید 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  من و واقف نامه دختر خاله که باز بود را خواندیم او نوشته بود که مدتها به انجمن مجاهدین در آلمان میرفته به آنها التماس میکرده تا خبری از ما بگیرد که ما زنده هستیم یا نه اما خانمی به اسم مهین با او بد رفتاری میکرده و به سئوالهای او جواب نمیداده است بلاخره در اثر اصرار زیاد مجبور شده است این نامه را بفرستد وپیغام سکته … 

لینک به منبع

عکس و نامه ای که هیچوقت به دست خانواده ام نرسید

 میر باقر صداقی پنجشنبه بیست وشش ماه می دوهزاروشانزده پنجمین سری خانواده های افراد به گروگان گرفته شده در کمپ لیبرتی بعد ازدو یا سه دهه دوری تمامی تهدیدات امنیتی موجود در عراق را به جان خریدند تا شاید رهبری مجاهدین دلش به رحم آمده اجازه ملاقات چند دقیقه ای برای آنها برای دیدن فرزندانشان را بدهد اما رهبران مجاهدین مثل سنگ پای قزوین از رو نرفتند نه تنها اجازه ملاقات ندادند بلکه نفرات کمپ لیبرتی را مجبور کردند تا به پدر و مادرهای پیر خود حمله کنند و با ضرب و شتم آنها خصم آشتی ناپذیر خود را با خانه و خانواده را به نمایش بگذارند . متعاقب آن رهبری مجاهدین چند عنصر شستشوی مغزی شده را واداشتند تا در سایتهایشان قلم فرسایی کرده تعریف جدید از خانواده مجاهدین ترسیم کنند گوئی ارتباط خونی اشخاص هیچ ارزشی برای رهبری مجاهدین ندارد و هر کسی که ایدئولوژی ارتجاعی مسعود رجوی را قبول ندارد و حاضر نیست بخاطر این فرقه قربانی شده و به چوبه دار و زندان برود خانواده محسوب نمیشود .

نامه گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی عراق

صد البته نامه صدوبیست وهفت تن از فعالان حقوق بشر به دبیر کل ملل متحد در محکومیت فرقه رجوی در ضرب و شتم خانواده ها قابل تقدیر است . اما اخبار مربوط به درد ورنج خانواده ها ناخود آگاه زخم های کهنه خود مرا نیز باز کرد شاید بیان آین خاطرات در روشن شدن هر چه بیشتر ماهیت ضد انسانی فرقه رجوی در پیش هواداران خارجه نشین و بی خبر از مناسبات وتشکیلات درونی این فرقه کمک کند .

شاید سال هفتادو پنج بود یا هفتادو شش دقیقا یادم نیست . تمامی یگانهای برای نشستهای ایدئولوژیک توسط فرقه در قرارگاه باقرزاده جمع شده بودیم بعد از نهار یکی از روزها برادر رسول مرا صدا کرد و گفت میر باقر برو برادرت میر واقف را هم پیدا کن بیار پیش من خبر مهمی برای شما دارم من رفته بعد از پیدا کردن واقف هر دو پیش برادر رسول آمدیم برادر رسول نامه ای را به من و واقف داد که دختر خاله مان خانم ملیحه از آلمان برایمان فرستاده بود در ادامه گفت که او گفته پدرتان در اثر غم و غصه سکته کرده است نیاز هست شما چند تا عکس به همراه نامه برای او بفرستید تا به ایران بفرستد تا شاید این نامه و عکسها کمکی برای بهبودی پدرتان باشد و گفتند که به فرمانده یگانهای شما هم ما هم ابلاغ کردیم که در تهیه عکس به شما کمک کنند .

بعد از توضیحات برادر رسول و رفتن او من و واقف نامه دختر خاله که باز بود را خواندیم او نوشته بود که مدتها به انجمن مجاهدین در آلمان میرفته به آنها التماس میکرده تا خبری از ما بگیرد که ما زنده هستیم یا نه اما خانمی به اسم مهین با او بد رفتاری میکرده و به سئوالهای او جواب نمیداده است بلاخره در اثر اصرار زیاد مجبور شده است این نامه را بفرستد وپیغام سکته پدرمان را به ما بفرستد و در نهایت گفته بود منتظر نامه و عکس از ما است و در آخر نامه آدرس و شماره تلفن خود را نوشته بود .

آنموقع فرمانده قرارگاه ما خانم مژگان پارسایی بود و فرمانده یگان مستقیم من خانم مریم اکبری ,همانجا در قرارگاه باقر زاده خانم مریم اکبری قول داد تا بعد از برگشتن به اشرف مرا به عکاسی قرارگاه اشرف بفرستد نشستها ( متینگها ) رهبری در قرارگاه باقرزداده تمام شد ما به اشرف برگشتیم اما به مدت سه ماه خانم مریم اکبری مرا سرمیدواند و به دلایل واهی مرا برای عکاسی نمی فرستاد تا اینکه در نهایت مجبور شد هماهنگی لازم را برای گرفتن عکس را بکند .

عصر یکی از روزها من پیش جنت صادقی برادر کوچک شکنجه گر مجاهدین ( بهرام جنت صادقی ) رفتم او تنها یک عکس از من گرفت و بعد از دو هفته این عکس را برای من فرستاد من این عکس را همراه نامه ای که من و واقف با هم نوشته بودیم را به مریم اکبری دادم تا برای دختر خاله ام در آلمان بفرستد نه ماه از روز ارسال نامه ما و عکس من گذشت تا اینکه باز در یکی از متینگهای رهبری واقف را دیدم او گفت که نامه ما و عکس من برگشت خورده است و مسئولین سازمان گفته اند که آدرس خانه دختر خاله من در آلمان عوض شده است و بچه های انجمن در آلمان نتوانسته اند دختر خاله مرا برای تحویل دادن نامه پیدا کنند .

زمان گذشت و گذشت تا اینکه من از فرقه رجوی جدا شدم و به زندان ساخته شده توسط مجاهدین یعنی تیف رفتم بعد از اولین سری نفراتی که از تیف توسط صلیب سرخ به ایران فرستاد شدند مادر من شنیده بود که من در زندان تیف هستم و با گرفتن شماره تلفن زندان تیف مرا بعد از شانزده سال پیدا کردند البته من در زندان تیف امکانی که آمریکائیها با مترجم افغانی برای پیدا کردن خانوادها ایجاد کرده بودند را استفاده کردم اما بدلیل اینکه پدرو مادرم از خوی نقل مکان کرده بودند و به اندیشه رفته بودند نتوانستم ردی از آنها پیدا کنم .

چهارو نیم سال تمام در زندان تیف حبس کشیدم بدون اینکه بدانیم چرا باید آنجا باشیم فقط میدانستیم این تبانی مجاهدین با آمریکائیها است تا ما را در نامیدی مجور به ایران رفتن کنند .

در پایان تیف در نهایت آمریکائیها ما را در بیابانهای عراق رها کردند خودم را به شهر اربیل رساندم در اولین تماس ام با دختر خاله ام در آلمان دیدم که مجاهدین نامه و عکس ما را هیچوقت ارسال نکرده بودند و به دروغ گفته بودند که آدرس دختر خاله ما تغییر کرده است . آنجا بود که دختر خاله من خوی حیوانی مجاهدین در برخورد با خانوادها را در آلمان برایم توضیح داد .

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مبارزه مسلحانه

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

هم اکنون 13 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی …

بررسی و نگاهی به سی خرداد ۶۰ و وضعیت فعلی فرقه رجوی

بررسی و نگاهی به سی خرداد ۶۰ و وضعیت فعلی فرقه رجوی

بررسی و نگاهی به سی خرداد ۶۰ و وضعیت فعلی فرقه رجوی – قسمتهای اول، دوم و پایانی  انجمن نجات، مرکز مازندران، سیزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  تمام شعارهای داده شده در ابتدای پیروزی انقلاب توسط فرقه رجوی به فراموشی سپرده شد و دیگر خبری از امپریالیسم و … نیست و هر چه که هست پز دادن …

اشرف دهقانی:رفیق حمید اشرف در خاطرات یک ساواکی

اشرف دهقانی:رفیق حمید اشرف در خاطرات یک ساواکی

در رابطه با ضربه های سال 1355 به سازمان ما، بدون آن که لزوم توجه به تکنیک های ساواک نفی شود اما مسئله اساسی کشف اشتباهات و ضعف خود این سازمان، کوشش در فهم آن ها و تجربه آموزی از آن ها برای هموار کردن راه آیندگان است. آیا چگونگی ساختار تشکیلاتی ای که سازمان چریکهای فدائی خلق …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

محمد حسین سبحانی: یادی از زندان ابوغریب و مهندس مهدی بازرگان

محمد حسین سبحانی: یادی از زندان ابوغریب و مهندس مهدی بازرگان

در زندان ابوغریب ما با هم در بند 2 بودیم، او خاطره هایی از برادر کوچکتر من که او هم در زندان قزل حصار در حبس بود، داشت و گفتگو با او برایم دوست داشتنی بود و یاد برادرم حسین را برایم زنده می کرد. یک روز حمید رضا از من پرسید، محمد تو اگر بخواهی …

تهدید واقعی تروریسم : انسان هایی که تبدیل به فداییان رجوی شدند

محمد حسین سبحانی: یادی از زندان ابوغریب و مهندس مهدی بازرگان

جرمیا گولکا یکی از مولفین گزارش رند درباره ی مجاهدین خلق ، در مقاله ای در سال 2012 با عنوان ” فرقه ی مجاهدین” از سیاستمداران سرشناس امریکایی که از این فرقه حمایت می کردند و بالاخره آن را از فهرست تروریستی حذف کردند، انتقاد کرد. گولکا به حامیان مجاهدین هشدار داد:” سخنرانان مراسم مجاهدین، تصادفاً یا عمداً …

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت “

ترور و خشونت یا پرهیز از خشونت در مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت، رهبران اولین قربانیان هستند و فدای هزاران میشوند، اما در استراتژی “خشونت و ترور”، رهبران هزاران نفر را قربانی میکنند، و خود را به اروپا وخانه های امن میرسانند. مقاله ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت ” …

بازخوانی پرونده مجاهد جاسوس

بازخوانی پرونده مجاهد جاسوس

من آنچه به خاطر دارم این است که فردی به نام تیمسار مقربی به دلیل جاسوسی برای شوروی در رژیم قبل بازداشت و خیلی سریع اعدام شد. بعد از انقلاب که ساواک منحل شد و همه چیز به دلیل شرایط آن روز‌ها به هم ریخته بود، عده‌ای از گروه‌ها از جمله سازمان مجاهدین علاقمند بودند که به …

ضرورت مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا

بازخوانی پرونده مجاهد جاسوس

امروزه دیگر هیچ گروهی در میان نیروهای سیاسی ایران، اعتقاد به مشی مبارزه مسلحانه ندارد و رادیکال‎ترین اشخاص و گروه‎های سیاسی (حتی در خارج از کشور) به‎کلی از آن دست کشیده‎اند؛ اما نوستالژی آن در اذهان باقی است. اگر پیش‎فرض‎های پویان را بکاویم و بشکافیم؛ دارای عیوب فراوانی است که در اینجا مجال بحث حول آنها …

محمد حسین سبحانی: وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟

محمد حسین سبحانی: وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟

خطاب به نهاد ها و جوامع بین المللی وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟ 13.09.2014 محمد حسین سبحانی بدوت تردید تنوع افکار …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید