مجید روحی:حاج مسعود رجوی و فرقه اش کالبدی مریض و متعفن که …

0
975

حاج مسعود رجوی و فرقه اش کالبدی مریض و متعفن که در تمام تاریخش بر هیچ پرنسیپی استوار نمانده است 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم می ۲۰۱۶:…  اما چرا امروز حاج مسعود رجوی در مارپیچ سکوت فرو رفته است مگر نه اینکه سرنوشت حاج مسعود رجوی با صدام حسین معلون گره نخورده بود. حاج مسعود رجوی مگر شما از حمایت مردمی برخوردار نبودید؟ حاج مسعود رجوی آمادگی برای سرنگونی چه شد؟ هنگامی که حاج مسعود رجوی سر از این مارپیچ برخواهد آورد که “دیپلماسی پنهان” جواب بدهد … 

لینک به ایران اینترلینک

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک کالبد مریض و متعفن که هیچ خاصیتی ندارد و از دیروز تاریخ خود تا کنون بر هیچ پرنسیبی استوار نمانده است

سرنوشت مسعود رجوی و صدام حسین

 مجید روحی* فرقه * نام کهن گروههای توتالیتر است و فرقه گراها اعتقاد دارند که رهبرشان *جام جهان نما * است و همیشه همه چیز را می داند

همین نگاه باعث می شود که در عرصه سیاسی خودکامگی و یکه تازی ، حزب و گروه و دسته خود را تأیید کنند و اساساْ برای سایرین هیچ احترام و ارزشی قائل نباشند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش نیز شبیه تمام فرقه های دیگر است و هر چه خود را بیشتر بیاراید هنگامی که رازی از آنان برملا می شود بوی نامطبوع بیشتری دارد

حاج مسعود رجوی قطب فرقه اش خود را قطب عالم امکان می داند حاج مسعود رجوی مدعی است تمام رازها و رمزهای هستی را می داند

حاج مسعود رجوی واضع عقاید و افکاری است که قانون فرقه اش محسوب می شود ملاک صحت و درستی این قوانین و افکار، همان ایدئولوژی است که حاج مسعود رجوی ارائه می کند و در نهایت خود حاج مسعود رجوی مترادف با ایدئولوژی گرفته می شود

حاج مسعود رجوی رنگهای دنیا را انکار می کند و چون جهان بینی وی سیاه و سفید را تجویز می کند مسائل واقعی را بسیار سطحی و نازل ساده سازی می کند و به همین خاطر هیچگاه حاج مسعود رجوی خود را در معرض ارزیابی قرار نمی دهد

حاج مسعود رجوی و فرقه اش هم مانند سایر فرقه ها می داند که بافته هایشان فریبی بیش نیست ، از این رو حاج مسعود رجوی میزان موفقیتش را تأثیر گذاری بر روی اعضای اسیر در فرقه اش قرار داده است

تأثیر گذاری با استفاده از هر روشی برای استیلاء بیشتر براعضای اسیر در فرقه اش برای این کار مثل تمام فرقه های انحرافی و گروههای خودکامه در قدم اول شمشیر عریانی را علیه فردیت بیرون کشیده است

توتالیتاریسم بخصوص در شکل کهن خویش ضدیت بی حد و مرزی با فردیت دارد ، همه را یکسان و یکدست می خواهد

حاج مسعود رجوی ذهنیات و خاطرات اعضای اسیر در فرقه اش را نیز تیول شخصی خود می داند

هیچ یک از اعضای اسیر در فرقه رجوی حق ندارد به دیروز و فردایش فکر کند همه ذهنها اعضای اسیر در فرقه رجوی باید پاک شود و اداره آن را به دست حاج مسعود رجوی قطب فرقه بسپارند

حاج مسعود رجوی قطب فرقه بوسیله گماشتگان خود دشمنان بالقوه ای که آنان در ذهن دارند را پیدا کرده و به مجازات می رساند

حاج مسعود رجوی در فرقه اش از این نیز پیشتر رفته اند از آنجا که اعضای اسیر در فرقه اش را وسیله ای برای تحقق آمال موهوم و محتوم این ایدئولوژی بحساب می آورند و اعضای اسیر در فرقه متعلق به ذات برتر حاج مسعود رجوی می باشند و تنها وظیفه به قدرت رساندن او را دارند حتی جنسیت نیز حذف گردیده است

از این پس اعضای اسیر در فرقه نه زن هستند و نه مرد عنصر هستند عناصری متعلق به حاج مسعود رجوی قطب فرقه اعضای اسیر در فرقه باید بی رنگ باشد و تنها در پرتو نور حاج مسعود رجوی رهبری شکل بگیرد

همه اعضای اسیر در فرقه اش باید به حاج مسعود رجوی بیندیشند و تنها یک هدف داشته باشند ، رسیدن به حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه اعضای اسیر در فرقه نباید نسبت به حقایقی که به چشم می بینند شک کنند

از کرامات حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه همین بس که از پرتو خود ، موجودی بنام مریم قجر عضدانلو را ساخت تا واسطه فیض حاج مسعود رجوی شود

همه اعضای اسیر در فرقه باید به مریم قجر عضدانلو بیندیشند و هر یک از اعضای اسیر در فرقه به مریم قجر عضدانلو رسید رها خواهد شد و دیگرانی از جنس مریم قجر عضدانلو به او رسیده و در نور مریم قجر عضدانلو ذوب شدند و مریم تکثیر شد و هر چه مریم تکثیر شود حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه بالاتر می رود و دست نیافتنی تر می شود ……

ما از وجود این عقاید در قرن بیست و یکم صحبت می کنیم . اکنون در کلیسای قرون وسطی و در صومعه ها و قلاع قرن هفتم و هشتم نیستیم باید باور کنیم که در همین روزگار نیز چنین پندارهایی یافت می شود شاید هم در آینده هیچگاه این خرافات و فریب کاریها ریشه کن نشود فرقه گرایی ریشه در یک بیماری دارد ، حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه جنون خود بزرگ بینی شخصی که توان تسلط بر عده ای بعنوان اعضای اسیر در فرقه اش را دارد

آنچه این جنون و بیماری را مخرب می سازد آموزه های سیاسی و اجتماعی فرقه است که بر اساس آن نیرو فقط فدایی حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه است و هدفش نابود سازی هر آنچه غیر از او می باشد

جنون برتری طلبی حاج مسعود رجوی رهبر قطب فرقه و قوانین فرقه اش همیشه از نگاه سایرین پنهان داشته می شود این پنهانکاری نشان دهنده وقوف حاج مسعود رجوی و فرقه اش بر این امر است که اگر در یک ارزیابی در فضایی آزاد و سالم قرار گیرند هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت و از گردونه حذف خواهند شد

حاج مسعود رجوی و فرقه اش با چنین اندیشه های خرافی و متحجرانه ای ، عامل نابودی و محو خود را در درون خود پرورش می دهد

چرا که حاج مسعود رجوی با ذات انسان به تقابل برخواسته است درست در وضعیتی که حاج مسعود رجوی و فرقه اش راه بقاء و ماندن خود را پناه بردن به «خون نامه» و «قسم نامه» در چارچوب یک فرقه می دانند با مطالعه قوانین حاج مسعود رجوی و فرقه اش معلوم می شود که به تعداد تک تک فدا ئیان فرقه ، دشمنان بالقوه ای نیز هم زمان حضور دارند
واقعیتی که هرروز به چشم می بینیم گواه این است که اعضای اسیر در فرقه رجوی که دیرتر از فرقه حاج مسعود رجوی اعلام جدایی می کنند خشمگینانه تر پرده ها را کنار می زنند

اصولاً برای تاریخ عمل کردن و حوالت دادن به فردای تاریخ ،ترفند کسانی مثل حاج مسعود رجوی است که هیچ پاسخی برای امروز و حرکتی که در حال انجام دادن آن می باشد ندارند

اما زمان، همچنان متوقف نمی ماند که حاج مسعود رجوی برای همیشه ،فردای تاریخ را سپر بلای خیانتها و اشتباهات خود بنمایند

فردای تاریخ فرا می رسد امروز همان فردای تاریخ است که بنا بود تا خلق ایران چشمشان آنچنان خیره به پیروزیهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بماند،که دیگر جای هیچ سئوال و اما و اگری باقی نماند

امروز فردای تاریخ حاج مسعود رجوی و فرقه اش است که بیش از چندین دهه است که همه چیز و همه کس را به آن حوالت دادند و با براه انداختن شانتاژ و هوچی گری ،شعور سایرین را لگد مال کردند

در دیروز تاریخ، هنگامی که در برابر انبوه انتقادات ،بخاطر ایجاد خشونت و تروریسم در فضای سیاسی ایران مورد سئوال واقعه شدند،حاج مسعود رجوی و فرقه اش انتقادات را به ریشخند گرفتند و گفتند: اگر ما سی خرداد را براه نمی انداختیم ،فردای تاریخ باید حساب پس می دادیم که چرا نایستادیم؟

امروز فردای تاریخ است ، باید به حاج مسعود رجوی و فرقه اش گفت :مدالی که بخاطر این کارتان دریافت داشتید بهتر است همیشه بر گردنتان آویزان کنید تا تاریخ تابلوی حاج مسعود رجوی را قاب کند و در کنار عکس صدام حسین معلون بگذارد که قهرمانان خونریزی و عدم تحمل هستید

حاج مسعود رجوی و فرقه اش زمانی که موج کشتار و خونریزی را در ایران براه انداختید ،فردای تاریخ را تصویر می کردید که بر سریر قدرت تکیه زده اید و خشونتها را فراموش شده فرض می دیدید

حاج مسعود رجوی تاریخ فرار از ایران ، به بهانه ایجاد آلترناتیو و تشکیل حکومت موقت و بازگشت شش ماهه به ایران را بخاطر دارید

حاج مسعود رجوی فردای تاریخ نشان داد که ناف شما و فرقه تان به جای دیگری بند بود

حاج مسعود رجوی همین دیروز بود که دوست و دشمن به شما گفتند از رفتن به زیر چتر صدام حسین معلون پرهیز کنید و به برادر کشی راضی نشوید

حاج مسعود رجوی چگونه مشامتان از بوی قدرت و نظامی گری مست شده بود و بی اعتناء به تمام اصول اخلاقی و انسانی ،چشمهاتان را بستید و دست به هر جنایتی زدید و “فردای تاریخ”را بر سر سایرین زدید

حاج مسعود رجوی چه زود رسید این فردای تاریخ

حاج مسعود رجوی کجایی که خودت را قطب عالم امکان میدانستی حاج مسعود رجوی کجایی که “نمی شد شما را در روابط بین الملل نادیده گرفت

حاج مسعود رجوی در چندین سال گذشته بارها این حقیقت به اثبات رسید که حاج مسعود رجوی و فرقه اش زائدی بیش نیستند که فقط قادرند آسمان به ریسمان ببافند
در این چندین سال گذشته بارها به اثبات رساندید که هیچ نیستید و در حال حاضر به دنباله روان دست چندم نیروهای مخالف دولت ایران تبدیل شدید

حاج مسعود رجوی عاجزانه از آمریکایی ها خواستید که آنها را برای اینکه دولت ایران را ناراحت کنند شما و فرقه تان را نگهدارند  اقرار کردند که در دو سال گذشته در ایران هیچ عملیاتی نداشتند و تعهد می کنند که دیگر از این کارها نکنند و پشت سر نیروهای اشغالگر عمل کنند. اکنون ،پس از سقوط صدام حسین معلون حتی قادر نیستند که یک بیانیه خشک و خالی برای توجیه هواداران خود صادر نمایند و معلوم گردید که وزنه این مقاومت حاج مسعود رجوی و فرقه اش به کجا بند بود

اما چرا امروز حاج مسعود رجوی در مارپیچ سکوت فرو رفته است مگر نه اینکه سرنوشت حاج مسعود رجوی با صدام حسین معلون گره نخورده بود

حاج مسعود رجوی مگر شما از حمایت مردمی برخوردار نبودید؟

حاج مسعود رجوی آمادگی برای سرنگونی چه شد؟

هنگامی که حاج مسعود رجوی سر از این مارپیچ برخواهد آورد که “دیپلماسی پنهان” جواب بدهد ،آنوقت باز نامه نگاریها و اعلامیه و حوالت دادن به فردای تاریخ آغاز خواهد شد
چرا که حاج مسعود رجوی باز هم پاسخی بر آنچه که می گذرد نخواهد داشت

برای دیروز و امروز حاج مسعود رجوی و فرقه اش خیانتها ، پرده پوشی ها و زد و بندهای پنهان است که می توان آنها را به فردای تاریخ احاله کرد

حاج مسعود رجوی بر “فردای تاریخ ” سنتی حاکم است که با فرارسیدنش ، چشمها را بر حقایق می گشاید و رازها از پرده برون می افتد

حاج مسعود رجوی از این پس تا فردای تاریخ نیز این سنت جاری است رساندن یک کالبد مریض و متعفن که هیچ خاصیتی ندارد و از دیروز تاریخ خود تا کنون بر هیچ پرنسیبی استوار نمانده است و تن به هر هرزگی داده است و هر دیکتاتوری یک دوره خریداری اش نموده است به فردای تاریخ جز سرافکندگی و حضیض ،سودی به حال صاحبش نخواهد داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

از سوی دیگر متأسفانه به خاطر تربیتی که داشته‌ایم، اهمیت روایت مستند تاریخ چنان که باید و شاید در ذهن ما جا نیفتاده و به یک فرهنگ تبدیل نشده است. حتی با اسنادی که در اختیار افراد هست نیز مسئولانه برخورد نمی‌شود. تراب حق‌شناس وقتی پس از ۳۵ سال نوار گفتگوی تقی شهرام و حمید اشرف را انتشار …

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

به مناسبت سالگرد اعدام حنیف نژاد. سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد  ایران دیدبان، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را …

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!  رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!  ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

ماجرایی مثل ۲۸ مرداد ۳۲، بسته به آنکه آن را در کدام کتاب بخوانیم، یا پای سخن کدام راوی ماجرا بشنویم، می‌تواند همدلی ما را با یک سوی داستان برانگیزد و تقویت کند. اما من به شخصه مثل بسیاری از شما، این فرصت را نداشته‌ام تا همه روایت‌های موجود در مورد آن را کنار هم قرار دهم و …

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی گروهک رجوی  مصطفی آزاد، وبلاگ قاصد، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… تشکیلاتی که بزعم ادعاهای ترقیخواهانه اش در سایت و کانال ماهواره ای خود پمپ بنزین قرارگاه را بصورت یک روز درمیان زنانه و مردانه کرده بود و بقول مریم رجوی در ایران ازاد!!! بعد حاکمیت انها همجنس گرایان در …

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

به گفته وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، حمله هوایی علیه ملا اختر منصور توسط هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در یکی از مناطق دورافتاده پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. در بیانیه پنتاگون تنها تأیید شده که نتیجه این حمله هنوز به طور قطعی مشخص نیست. با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که یک فرمانده …

کریم غلامی:سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  مجاهدین هر ساله با راه اندازی تبلیغات گسترده، خود را برای برگزاری مراسم سالگرد ۳۰ خرداد آماده می کردند. اما امسال رسانه های وابسته، چه مستقیم و چه غیر مستقیم در یک سکوت کامل به سر می …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد. احمد خمینی فرزن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید