نامۀ خانم ماه منیر ایران پور به رئیس کمیساریای پناهندگان و سفیر آمریکا در عراق

0
1219

بنابر این اکنون من از شما درخواست دارم تا مانند مواردی در گذشته از جمله تحویل سلاح‌ها و سپس تخلیۀ اشرف و اکنون نیز تخلیۀ لیبرتی از رهبران سازمان مجاهدین خلق که مقیم عراق و فرانسه هستند قاطعانه بخواهید تا به برادرانم اجازه دهند که با اینجانب و افراد خانواده‌مان بدون هرگونه فشار و استرس و نیز بدون حضور عوامل سازمان ملاقات کنندبی‌شک این اقدام شما در جهت اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان میثاق مورد پذیرش همگی ما می باشد.من همچون گذشته اولاً منتظر پاسخ صریح و مکتوب شما، و ثانیاً اقدام عملی شما در این راستا هستم.

نامۀ خانم ماه منیر ایران پور به رئیس کمیساریای پناهندگان و سفیر آمریکا در عراق

(همراه با ترجمۀ انگلیسی نامه)

پیوند رهایی ـ 20.05.2016

لینک به منبع

ریاست محترم کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو جناب آقای فیلیپ گراندی

سفیر محترم کشور آمریکا در عراق

سلام و درود بر شما

من ماه‌منیر ایران‌پور هستم و این چندمین نامه‌ای است که برای شما می‌نویسم و تاکنون به من پاسخ نداده‌ایدبرادران من به‌نام‌های احمدرضا و محمدرضا ایران‌پور چهارده سال پیش به قصد اقامت، تحصیل و کار در غرب کشورمان را ترک کردند و متأسفانه در ترکیه به دام قاچاقچیان انسان که برای سازمان مجاهدین خلق کار می‌کردند افتاده؛ فریب خورده و با خدعه به عراق و اشرف برده شدند و اکنون در کمپ لیبرتی محصور و محبوسندمن و خانواده‌ام بارها برای ملاقات به عراق رفته‌ایم اما متأسفانه به‌ دلیل ممانعت سازمان مذکور موفق به ملاقات نشده‌ایمسازمان مجاهدین خلق به دروغ ادعا می‌کند که برادرانم خودشان مایل به ملاقات با ما نیستنداکنون من از شما یک سؤال دارم؛ آیا افرادی کهزندانی و محبوسندوارتباطشان کلاً با بیرون قطع است و فقط حرف زندان‌بان خود را می‌توانند بشنوند و بخوانند؛ حرفشان معتبراست؟!!

وقتیداعش فیلم درخواست گروگان‌هایش ازدولتشان راپخشمی‌کندآیا کسیبرای درخواست آن گروگان‌هاپشیزیارزشقائلمی‌شود؟!!

من به شما پاسخ می‌دهم!! خیر؛چونهمهمی‌دانندکه گروگان‌هاخواستهوحرف‌هایگروگان‌گیرهارامی‌زنندومی‌گویندکهشرایطاین داعشی‌ها رابپذیریدواصلابهمنافعملتیاکشورشان هم فکر نمی‌کنندچونمی‌خواهندسرشانبریدهنشود.

در درون سازمان مجاهدین خلق هم داستان همان‌طور است با این تفاوت که اکنون این سازمان خلع سلاح شده و دستش خالی است و تحت نظارت است؛ علی‌الظاهرزور و اجبارفیزیکی درکارنیستولینوعدیگریازفشار و اجبار آنجا در جریاناست؛یعنیقطعارتباطفردبابیرونتاحرفیازبیروننشنودونخواندسران سازمان مجاهدینخلق مداممی‌گویندفردنمی‌خواهد با خانواده‌اش ملاقات کند درصورتیکه افراد را با به‌کاربردن تکنیک‌های دقیق روانشناسانه مورد شستشوی مغزی و کنترل ذهن قرار داده و نمی‌گذارند آزاد باشند و خودشان به‌صورت واقعی و با ارادۀ آزاد خودشان تصمیم بگیرندمناسبات درون این سازمان که به زعم بسیاری از پژوهشگران[1] در روند دگردیسی خود اکنون تبدیل به فرقه‌ای خشن گردیده شبیه روایت جورج اوورول است در کتاب[2] 1984.

اینیکاصلثابتوجهانیحقوقیاستکهارادهوخواستونظرشخص،وقتیمتعلقبهاواستکهآزادباشدیعنیارادهباآزادیرابطهارگانیکدارند.

بنابر این اکنون من از شما درخواست دارم تا مانند مواردی در گذشته از جمله تحویل سلاح‌ها و سپس تخلیۀ اشرف و اکنون نیز تخلیۀ لیبرتی از رهبران سازمان مجاهدین خلق که مقیم عراق و فرانسه هستند قاطعانه بخواهید تا به برادرانم اجازه دهند که با اینجانب و افراد خانواده‌مان بدون هرگونه فشار و استرس و نیز بدون حضور عوامل سازمان ملاقات کنندبی‌شک این اقدام شما در جهت اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان میثاق مورد پذیرش همگی ما می باشد.

من همچون گذشته اولاً منتظر پاسخ صریح و مکتوب شما، و ثانیاً اقدام عملی شما در این راستا هستم.

ماه‌منیر ایران‌پور

شیراز، ایران

می 2016

iranpoor2


[1]– Gessler. Antoine, Dans les chaînes du mensonge. (2007) &  Janja Lalich and Margaret Singer, Cults in Our Midst (1996)

[2]–  1984 george orwell

 

 

President of The High Commissioner for Refugees in Geneva, Mr. Philip Grundy

America’s Ambassador in Iraq,

Greetings to You.

I am Mahmonir Iranpour. This is one of the several letters that I write to you but sofar You don’t have responded to me. My brothers with the names of Ahmadreza and Mohammadreza Iranpour left our country with the aims of inhabitancy, education and work in west fourteen years ago. Unfortunately they were trapped in Turkey by human traffickers who had worked for Mojahedin-e Khalq Organization(MKO) and they were taken to Iraq and Ashraf by using the ruse and deception. Now they are surrounded and convited in Liberty Camp. My family and I have gone to Iraq so many times to visit them but unfortunately due to the prohibition of mentioned organization, we have failed to visit them. MKO falsely claims that my brothers themselves are not willing to meet us. Now I ask you a question: whether thoes who are imprisoned and incarcerated and their connections are entirely cut off from the outside world and also they just can hear and read their jailer’s words, their speeches are authentic? When Da’ish plays back video of  its hostages’ request from their governments, does anyone sell them short?

I’ll answer you, No. because everyone knows that the hostages talk about the statements and demands of hostage- takers and they say that accept Da’ish’s conditions and they don’t ever think of interests of their nations or countries since they don’t want to be decapitated or beheaded. In Mko, the story  also likes this But with a difference that this organization has been disarmed and monitored and they are empty- handed. Apparently, there is no phisycal force and coercion, but there is another kind of coercion that is going on there; namely the individuals’ disconnection from outside world in order to not read and hear anything from outside. Heads of MKO constantly say that the individual does not want to meet his/her family, while they brainwash and control the individuals’ mind with applying the accurate pschological techniques and prevent them to be free and to make their own decisions as real and based on their free will. Relations within this organization which according to many researchers turned into a rough sect in its metamorphosis process, is similar to George Orwell’s narrative in his book 1984. It is a fixed and global legal principle that will, demand and view point of the person belong to him when he is free means that will has organic relation with freedom. Therefore, now like cases in the past including delivery of arms and evacuation of Ashraf and also Liberty, I am asking you to tell decisively the leaders of MKO, who are in Iraq and French, to let my brothers meet our family members and I without any pressur and stress and also without the presence of MKO’s members. Undoubtedly, this your action in order to perform The Universal Declaration of Human Rights as the covenant, is accepted by all of us. As before, I am waiting first for your explicit and written answers and seconly your practical action regarding this issue.

Mahmonir Iranpour

Shiraz, Iran

2016-05-09


[1]– Gessler. Antoine, Dans les chaînes du mensonge. (2007) &  Janja Lalich and Margaret Singer, Cults in Our Midst (1996)

[2]–  1984 george orwell

______________________________________

آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

نامۀ دوم خانم ماه منیر ایران پور به نخست وزیر عراق

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

نامۀ دوم خانم ماه منیر ایران پور به نخست وزیر عراق پیوند رهایی، نوزدهم می ۲۰۱۶:… برادران من احمد رضا و محمد رضا ایران بور چهارده سال است که گرفتار سازمان مجاهدین خلق هستند. برادرانم که قصد سفر به غرب و اقامت، تحصیل و کار در آنجا را داشتند در ترکیه توسط صیادان این سازمان گرفتار …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و هتک حرمت استراتژی آن شده؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم می ۲۰۱۶:…  اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال حاج مسعود رجوی عزم …

لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، شانزدهم می ۲۰۱۶:… قبل از عید نوروز امسال (۹۵) که آخرین سری خانواده ها برای دیدار با جگر گوشگان خود به جلوی کمپ لیبرتی رفته بودند روز ها بود که در آنجا تظاهرات اعتراضی علیه اسیر …

نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق  پیوند رهایی، پنجم می ۲۰۱۶:…  آیا در یک سازمان و یا دسته نظامی سربازان وپرسنل، طی دوران خدمت باید از دیدار خانواده هایشان محروم باشند؟؟ آیا در کجای جهان حتی زندانی از ملاقات و تماس با خانواده اش برای دهها سال محروم می …

نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی پیوند رهایی، نهم آوریل ۲۰۱۶:…  اقای صافی من این را قبلا از رجوی پرسیده بودم اما هیچگاه پاسخی نگرفتم . اینک از شما می پرسم این چه تشکیلاتی هست که دران افرادش نه به اینترنت دسترسی دارند و نه به تلفن همراه؟، چیزی …

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی خدیجه (رقیه) خدایی، سراب، آذربایجان شرقی، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  نمیدانم کدام سلوک و مذهبی میخواهد و میتواند یک انسان چنین خوش بین و رئوف را تغییر دهد کدام منطق قبول میکند که مادری سی سال از دیدار فرزندش محروم باشد و این چه …

نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین ( سالگرد اسارت برادرانم در فرقه رجوی)

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین  نرگس بهشتی، ندای حقیقت، ششم آوریل ۲۰۱۶:…کجایند کمیساریا کجایند مسئولین سازمان ملل من برادرم مصطفی رامیخواهم و تاجان دربدن دارم پیش میروم خطاب به رجوی میگویم رجوی خائن مرتضی ی من را به کشتن دادی ولی مصطفی را ازچنگالت نجات میدهم تا ان سردنیا خواهم رفت وفریاد میزنم …

سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، دهم مارس ۲۰۱۶:…  از حال و روز برادران جدا شده ام که در چند روز گذشته به همراه بعضی از اعضای خانواده شان در هتل اقامت داشتند و اکنون باید خداحافظی کنند نمی دانم چه بگویم، مانند پرندگان سرکنده بی قرار، چون پروانه …

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی ندای حقیقت، هشتم مارس ۲۰۱۶:…  جناب آقای حیدر العبادی من ۱۴ سال است برادرم را ندیده ام چندین بار به عراق سفر کرده ام و با مقامات مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و وزیر حقوق بشر عراق نیز ملاقات کرده ام ولی تا کنون موفق به دیدار …

برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

مسعود رجوی که اینهمه با ما خانواده ها دشمن است ومیگوید که هرکس با من نیست دشمن من است، معلوم است که اگر بقدرت برسد با مردم دیگر چه خواهد کرد! درپایان کلام اعلام میکنم که من هرکار لازمی را جهت انتقال برادرم به خارج ازعراق و کشور امن ، خواهم کرد و ابدا ساکت نخواهم شد. نظر …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید