دراین مورد کسی یارای رقابت با رجوی را ندارد!

0
1246

اگر دشمنی درکار نباشد، رجزخوانی های شبانه روزی شما درآلترناتیو بودن هم کشک است!! اما برخلاف نظر شما ، ما دشمنانی بحد وفور داریم که دولت وحاکمیت ایران به ده ها سال وقت احتیاج دارند که نقش مخرب آنها را خنثی کنند ولازم به وجود دشمن دیگر و … نیست:جبران عقب ماندگی مزمن ۴۰۰ ساله وخود کفا کردن صنعتی وکشاورزی کشور که مشکلات اساسی ماست که خود تفرعاتی مانند بیکاری ، افزایش طلاق واعتیاد وافسردگی را بهمراه دارد، ودولت ایران وقتی برای دشمن تراشی خارجی ندارد!!

دراین مورد کسی یارای رقابت با رجوی را ندارد!

انجمن نجات ـ 11.05.2016

لینک به منبع

مطلب منتشر شده ی آقای بهرامی رجویست ” عصای گیر کرده در سیمان و رجزهای توخالی ” نام یافته وبعلت طولانی بودن آن، لازم دانسته شد که به نقل قول نکات اصلی تر آن پرداخته ونقدی جانانه از آن بشود.

آقای حمیدرضا بهرامی مینویسد:

” … دیگر عملا دشمنی در کار نیست که با آن مبارزه کند و رژیم اکنون با شیطان بزرگ و استکبار مشغول قدم زدن است ،از این رو خامنه ای دست به دشمن سازی و …”.

اگر دشمنی درکار نباشد، رجزخوانی های شبانه روزی شما درآلترناتیو بودن هم کشک است!!

اما برخلاف نظر شما ، ما دشمنانی بحد وفور داریم که دولت وحاکمیت ایران به ده ها سال وقت احتیاج دارند که نقش مخرب آنها را خنثی کنند ولازم به وجود دشمن دیگر و … نیست:

جبران عقب ماندگی مزمن ۴۰۰ ساله وخود کفا کردن صنعتی وکشاورزی کشور که مشکلات اساسی ماست که خود تفرعاتی مانند بیکاری ، افزایش طلاق واعتیاد وافسردگی را بهمراه دارد، ودولت ایران وقتی برای دشمن تراشی خارجی ندارد!!

همچنین:

” رژیم برای سر پانگه داشتن خود به دوعامل دیگر نیازدارد که یکی از آنها سلاح هسته ای است. چندی پیش رفسنجانی گفته بود که ما زمانی بر روی ساخت سلاح هسته ای کار میکردیم اما بعدا از ادامه ی آن منصرف شدیم. برای همگان روشن است که رژیم برای بقای خود به یک عامل بازدارنده ی نظامی نیاز دارد و سران توتالیتر ایران این عامل بازدارنده را یک بمب اتمی دیده و می بینند و رژیم از همان ابتدای کار بر روی ساخت سلاح هسته ای کار کرده بود …”.

از سلاح هسته ای برای سرکوب داخلی استفاده نمیکنند وچه بسا که به کشورهایی مانند ایران باوجود داشتن چنین سلاحی ، میدانی برای استفاده ی خارجی هم نمیدهند!
پس سلاح اتمی ناموجود ایران، هیچ مشکلی را ازدولت ایران حل نخواهد کرد!

دیگر اینکه منصرف شدن ازانجام کاری ، جرم محسوب نمیشود که اگر شود، باید کشورهایی مانند اسرائیل، پاکستان و … را ازبین برد که منصرف هم نشده وبه بمب سازی خود ادامه دادند وچنین حادثه ای هم رخ نداده است و بنابراین این برده ی قلمی رجوی ، هذیان میگوید!!

آقای بهرامی طی سخن آب نکشیده ای مدعی شده است که :

” …تنها گزینه برای رژیم شکست خورده ی ولایت همانا صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه و جهان است،این گزینه سال هاست که از سوی رژیم دنبال میشود و متاسفانه کشورهای غربی و عربی آنچنان برخورد جدی با این پدیده ی شوم نکرده اند ابته استثناهایی در این زمینه هست مثلا دفاع دولت سعودی از دولت قانونی یمن در مقابل تروریست های صادراتی رژیم به آن کشور صحنه و تعادل قوا را چرخانده وکشورهای منطقه و اسلامی به نقش بی ثبات کننده ی رژیم پی برده و درصدد مقابله با آن هستند،اما دولت های غربی و خصوصا دولت باراک اوباما هنوز هم سیاست کثیف مماشات را پیگیری میکند … “.

آیا ایران صاحب این قدرت است که بتواند چنین کاری انجام دهد؟!

شما که عاشق تروریزم وارتجاع هستید ، تصور میکنید که دیگران هم ناچارند برای حفظ موقعیت خود ، به تروریزم مشغول شوند که البته این گناه دیگران نیست و اشتباه شماست ( کافر همه را به کیش خود پندارد)!

برای دولتی که عزم جزمی برای جبران خسارت های چندین ساله ی استعماری دارد، دست زدن به تروریزم و… هیچ فایده ای ندارد و بلکه نقض غرض است و تنها مغزهای بیماری مانند مغز رجویست ها، چاره ی هردردی را درانجام ترور وخرابکاری میداند !

خواننده ی محترم!

به ابراز ارادت این نوچه ی رجوی به رژیم قرون وسطایی عربستان توجه می فرمایید؟

دولت قانونی یمن ، دولت عبداله صالح بود که عربستان ان را برانداخت ودولت دیگری را سرکار آورد که با اعتراضات مردم مواجه شده واستعفا داد و تنها این عربستان بود که استعفای این دولت را نپذیرفت ودستورداد که رئیس جمهوری برگماشته اش دریمن، استعفای خود را بازپس گیرد تا درسایه ی این دولت قلابی ومستعفی، مردم یمن را که ازگذشته ها چشم طمع به خاک آنها دارد، قتل عام کرده وزیر ساخت هایش را نابود سازد!!

بلی رجوی دموکرات ونشسته برنوک پیکان تکامل بشری؟؟!! ازاین کارها خوشش میآید و اوباما را که با صلاحدید کارشناسان اطلاعاتی- نظامی اش به ایران حمله نکرد، این چنین به باد استهزا ودشنام میگیرد!!

آرزوی ضدبشری و دیرینه ی رجوی، اینگونه از قلم نوچه اش تراوش میکند:

” …اکنون که رژیم ناگزیر از همه ی بحران ها برای بقای بیشتر خود صدور بنیادگرایی را سرعت بخشیده آیا کشورهای غربی به نقش بی ثبات کننده ی رژیم پایان خواهند داد “؟

دعوت به تجاوز نظامی به ایران آشکار تر ازاین هم میشود؟!

چنین وقاحتی را تاریخ کمتر میتواند سراغ داشته باشد که رجوی بنمایش گذاشته است!

نوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق

محمد رضا روحانی: رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند

رجوی جاسوسی میکند تا تروریست شناخته نشود!!

رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند محمد رضا روحانی، پژواک ایران، سوم نوامبر ۲۰۱۵:…  در این میان نقش تعیین کننده رهبر عقیدتی است که سمت و سوی قضیه را تعیین می‌کند. این اردوگاه در عراق نه محل ترانزیت و موقت است، نه زندان است و نه قتلگاه. این جا یک اشرف است و رهبر فرموده‌اند …

سعید جمالی: هواداران مجاهدین بخوانید! + به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟

سعید جمالی: هواداران مجاهدین بخوانید! + به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟

هواداران مجاهدین بخوانید!  سعید جمالی، پژواک ایران، دوم نوامبر ۲۰۱۵:… کدام وضعیت موجود کدام دلیل و استدلال کدام شرایط کدام وضعیت دهسال گذشته نشان داده یا میدهد که میشود در لیبرتی بر علیه رژیم مبارزه ای را انجام داد. کدام مبارزه یا کدام اقدام مبارزاتی طی دهسال گذشته انجام شده؟ آیا نتیجه نگاه داشتن افراد در …

مصاحبه سایت ایران قلم با آقای محمد حسین سبحانی ـ اهداف پاپوش سازی جدید گشتاپوی فرقه مجاهدین خلق

سعید جمالی: هواداران مجاهدین بخوانید! + به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟

در ضمن روشن است که فردی که فرزند اعضای خود این سازمان بوده و به قول خود سازمان اخراج شده و از نظر سازمان سابقه منفی و نارضایتی از سازمان داشته ، بعد از بکارگیری دوباره وی در درون تشکیلات طبعا وی را در معرض اخبار محدودتری قرار می‌داده اند…

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، بیست و نهم اکتبر ۲۰۱۵:… ای ننگ بر شما سران فرقۀ رجوی که ده سال از عمر یک جوان را با شعار پوچ و دروغین مبارزه و مقاومت تباه کردید آنهم در زمانی که تمام کار …

روسیاهی اعضای به اصطلاح شورای مفت خور رجوی ها

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

فوتسال زنان ایران ضربه کاری بر تز ضد زن رجوی ها (+ روسیاهی شورای مفت خور رجوی) انجمن نجات، مرکز مازندران، چهارم اکتبر ۲۰۱۵:… آقایان مفت خور و بی خاصیت به اصطلاح شورای فرقه ، آیا واقعا شما این کشتار زائرین را ندیدید ؟ آیا اصلا دلتان از مرگ این تعداد از زائرین به درد نیامد؟ …

کریم غلامی: هذیان گویی های یک مزدبگیر مسعود رجوی (آقای مزدور سامع)

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

هذیان گویی های یک مزدبگیر مسعود رجوی (آقای مزدور سامع) کریم غلامی، ایران فانوس، دوم اکتبر ۲۰۱۵:…  آقای مزدور مهدی سامع، پنجاه و یکمین سال تاسیس سازمان را تبریک گفته هر چند که می دانیم این به اصطلاح “یاداشت” ایشان چیزی نیست جز تاکید مجدد بر مزدوریش و ابراز ارادت برای اربابش، اما گذشته از این …

نیمه پاسخی به حرفهای نیمه تمام آقای سامع

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

نیمه پاسخی به حرفهای نیمه تمام آقای سامع مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۵:… آقای سامع بدانند در روزهایی که سازمان مشغول وصل ارتباط شیوخ عراقی با فرماندهان آمریکایی در شرق قرارگاه مشغول کار سیاسی بودند، در غرب قرارگاه با بلند گو برای نفرات خودشان سرود قدیمی مرگ بر امریکا مینواختند که نکند …

سکوت شریک شدن در جرم است ـ برده جنسی داعش: قیمت من هشت دلار بود

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

جینان پس از اسارتش در اولین حملات پیکارجویان گروه «حکومت اسلامی» به شمال عراق، مدتی توسط این گروه به نقاط مختلف منتقل شد و در ‌‌نهایت توسط دو مرد، یک مامور سابق پلیس و یک روحانی خریداری شد. به نوشته سایت فرانسوی زبان، «لا لیبر» بلژیک، جینان می‌گوید «قیمت من ده هزار دینار …

علی فراستی:معمای مجاهدین خلق. بمناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس آن

علی فراستی:معمای مجاهدین خلق. بمناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس آن

معمای مجاهدین خلق. بمناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس آن علی فراستی، ایران امروز، پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… موضوعی که همواره در ابهام قرار داشته منابع مالی این سازمان است. هزینه های سنگین برگزاری مراسم و تظاهرات در کشورهای مختلف جهان؛ گرداندن شبکه های مختلف اطلاع رسانی و پرداخت هزینه های سنگین لابی گری در اروپا و آمریکا این برداشت …

محمد حسین سبحانی :صاحبخانه جدید مسعود رجوی؟ بمناسبت سالگرد عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر

علی فراستی:معمای مجاهدین خلق. بمناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس آن

در واقع پایه و بنیان استراتژی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط مسعود رجوی و مجاهدین بر روی قابلیت های بالقوه خاک عراق و همچنین حمایت های همه جانبه صدام حسین از آنها بنا شده بود و به همین دلیل فروپاشی حکومت صدام حسین به منزله پایان  موجودیت استراتژی سازمان مجاهدین بود و اساسا با آمدن دولت جدید عراق …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید