شادمانی رجوی از سرقت آشکار اموال خلق قهرمان ایران!!

0
993

شادمانی رجوی از سرقت آشکار اموال خلق قهرمان ایران!!

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم می ۲۰۱۶:…  برجام  ، حل تمامی اختلافات بین آمریکا وایران را در راس امور قرار نداده بود و آمریکا هم متعهد نشده بود که دشمنی های خود با ایران را که اساسا برای تسلیم کامل ما بکار گرفته میشود ، کنار بگذارد! این تحریم های آمریکائی قبل از مسائل هسته ای ودرهمان سال های اول انقلاب برقرار شده بود وربطی به موفقیت یا شکست برجام ندارد! دیگر اینکه این پول ها مال مردم ایران … 

http://iran-interlink.org

شادمانی رجوی از سرقت آشکار اموال خلق قهرمان ایران!!

۱۴/۰۲/۱۳۹۴

باتلاق برجام “! نام مطلبی استکه در رسانه های رجوی منتشر شده وطی آن آمده است:

” ۳ماه و نیم از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌یی رژیم با ۵+۱ یا برجام می‌گذرد، در حالی که رژیم انتظار داشت و دولت روحانی به‌تأکید وعده می‌داد که با اجرای برجام، همه مسائل در مسیر حل قرار می‌گیرد و به عبارتی درهای بهشت به روی رژیم باز می‌شود، اما با اولین میوه برجام، اخذ غرامت ۲میلیارد دلاری، به نظر می‌رسد که این درهای جهنم است که به روی رژیم بازشده است… ” .

درمسیر حل قرار گرفتن و حل شدن عین هم نیستند و آیا لغو تحریم های اقتصادی ظالمانه ، قادر شدن ایران به  حرکت درآوردن آزادانه وراحت کشتی هایش در آب های بین المللی ، دور شدن ابرهای سیاه حملات نظامی جنایتکارانه به کشورمان و… ، درمسیر حل مسائل نیستند؟!

برجام  ، حل تمامی اختلافات بین آمریکا وایران را در راس امور قرار نداده بود و آمریکا هم متعهد نشده بود که دشمنی های خود با ایران را که اساسا برای تسلیم کامل ما بکار گرفته میشود ، کنار بگذارد!

این تحریم های آمریکائی قبل از مسائل هسته ای ودرهمان سال های اول انقلاب برقرار شده بود وربطی به موفقیت یا شکست برجام ندارد!

دیگر اینکه این پول ها مال مردم ایران بوده و دولت به نمایندگی ازطرف مردم آنها را صرف هزینه های عمومی میکند که خوشحالی باند رجوی از مصادره وسرقت این پول، تنها ماهیت ضد مردمی ان وکینه وعداوت اش به ” خلق قهرمان” را نشان میدهد!

بعد، به آمریکائی که خبره ی این سرقت های روشن است، چنین رهنمود داده میشود:

” …اقدام بعدی آمریکا چیست؟ حتی کاملاً محتمل است که این اقدام به آمریکا محدود نخواهد ماند. رژیم در کشورهای مختلف جنایتهای تروریستی متعددی در حق شهروندان مرتکب شده است، حتماً مصدومان و بازماندگان قربانیان این حوادث هم به صرافت دریافت غرامت از رژیم خواهند افتاد “.

کجایی عمو یا عمه!

کوبا هنوز بعد از ۶۰ سال نتوانسته قسمتی ازاراضی اش را ازآمریکا بازپس بگیرد واین بمعنی پایان جهان نیست!

مبارزه با اشغالگری وسلطه گری کماکان ادامه دارد وجزو ذات زندگی فعلی بشری است وآیا شما پنداشتید که تاریخ ازحرکت باز ایستاده است؟!

مردم ایران ودیگران میدانند که تا این نظام سلطه وتابعیت درجهان حکمفرماست، چاره ای جز مبارزه برای محو آن نداشته واین مبارزه را جزئی اززندگی روزمره ی خود میدانند وبه آن عادت کرده اند!!

اگر قرار به پرداخت غرامت باشد، این غرامت بیش ازهمه شامل خود آمریکا وشرکایش خواهد شد واگر بخواهند پول ملتی را به بهانه های مختلف بالا کشیده وبه سرقت ببرند وخود بجای پرداختن غرامت، باج سبیل بگیرند، مبارزات رهائی بخش ادامه خواهد داشت!!

قول به معده ی شریف رجوی، چنین مطرح میشود:

” …اما در این میان حرفهای تند دو سه روز پیش روحانی و رفسنجانی و ظریف در رابطه با آمریکا را چگونه باید دید؛ آیا این اظهارات و متهم کردن آمریکا به دزدی و راهزنی و و عده پیگیری واقعه و باز ستاندن وجوه رفته را، عقب‌نشینی آنها از مواضع قبلی‌شان، مبنی بر بستن با «کدخدا» و ادامه و استمرار برجام تا فرجام، باید تلقی کرد ” ؟

گفتم وبارهم میگویم که اجرای برجام ماهیت تجاوزگران به حقوق مردم اقصی نقاط جهان را عوض نمیکند و سرقت این پول ایران ، به معنی عقب نشینی از توافقاتی نیست که با قدرت های برتر جهان- نه فقط آمریکا- بعمل آمده است.

هیچکس  درایران براین تصور نیست که قرار است با توافق بر روی برجام، طمع ورزان جهانی تماما  دست ازکارشان برخواهند داشت !

ما بطور ساده درعرصه ای ازاختلافات مان با آمریکا وقدرت های بزرگ جهانی دیگر به توافق رسیده ایم و بقیه ی مشکلات باقی مانده که بیشترآن ها بتدریج یاازطریق مذاکرات ویا مبارزات حل خواهد شد وبازهم مشکلاتی باقی خواهد ماند!!

ونیز:

” … واقعیت این است که برگشت و عقب‌نشینی از برجام مطلقاً امکان ندارد، نه به‌لحاظ سیاسی و نه مقدم بر آن به‌لحاظ عملی. زیرا مگر امکان دارد اورانیومهای اکسید شده یا آنچه را که به خارج کشور فرستاده شده برگرداند؟ مگر باز گرداندن قلب رآکتور اراک به محل قبلی‌اش امکان‌پذیر است؟ تازه اگر به فرض محال اینها هم عملی باشد، با خفگی اقتصادی و با قطعنامه شورای امنیت و مکانیسم ماشه و در دستور قرار گرفتن اقدام نظامی چه خواهد کرد؟ بنابراین هیچ نوع عقب‌نشینی و دور زدنی متصور نیست و این تاس لغزنده یا به تعبیر خود رژیم باتلاقی است که رژیم در آن افتاده و خلاصی از آن نخواهد یافت “.

کسی درایران  قصد عقب نشینی ازبرجام ندارد واین شما بودید وهستید که مایل باین کار بوده وهستید.

این شورای امنیت نیست که ازما دزدی میکند وبنابراین دلیلی برتقابل با این نهاد وجود ندارد که تصمیم به حمله ی نظامی به ایران گرفته و قند دردهانتان بگذارد.

شما خود فرضیه ی غلطی را مطرح میکنید وبه نتیجه گیری دلخواه خود – که صدالبته بیشتر مصرف داخلی ودرون تشکیلاتی دارد- میرسید!

 دردنیای واقعی ، خبری ازاین فرضیات شما بچشم نمیخورد!

صابر

_________________________________________

آرشیو موضوع : مسعود رجوی

مجید روحی:حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن

پیروان فرقه ژاپنی اوم‌شینریکیو در اروپا چه می‌کنند؟

حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا را ، گفت مرکز فرماندهی مرزسرخه، یعنی اگر حمله …

حاج مسعود رجوی! امام حسین چراغها را خاموش نکرد که یارانش را بگذارد و خودش فرار کند

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

حاج مسعود رجوی! امام حسین چراغها را خاموش نکرد که یارانش را بگذارد و خودش فرار کند مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  «جا و مکان مأموریت» حاج مسعود رجوی هر بار از جانب خودش به گونه‌ای «تعیین» می‌شود که او مجبور است زنده بماند و از خطر …

هادی شبانی:چرا مسعود رجوی در سال ۱۳۵۱ اعدام نشد ؟

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

در ادامه وی بیان می کند : سال ۱۳۵۰ که برادرش (مسعود) دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که: «آقا! دستم به دامن ات، برادرم را نجات دهید!» و من هم گفتم که: «ببینم چه کاری می توانیم بکنیم و بعد مسعود، محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم می رفت و ضمن …

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمان مجاهدین داستانی را در مورد دادگاهی شدن سران سازمان در سال ۱۳۵۱ که در دادگاههای شاه به اعدام محکوم شدند را در سایت های خود به چاپ رسانده و تلاش نموده تا مسعود رجوی را …

چرا مسعود رجوی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ همراه با اعضای مرکزیت مجاهدین اعدام نشد

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

چرا مسعود رجوی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ همراه با اعضای مرکزیت مجاهدین اعدام نشد میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… کاظم رجوی پس از ۱ـ۲ سال برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، فعالیت می‌کرد. من هم برای مسافرتی به سوئیس رفته بودم و از طرف ساواک کاری داشتم و ۸-۹ …

پیروان فرقه ژاپنی اوم‌شینریکیو در اروپا چه می‌کنند؟

پیروان فرقه ژاپنی اوم‌شینریکیو در اروپا چه می‌کنند؟

در سال ۱۹۸۹، این گروه که غالبا از با کلمه اختصاری اوم، از آنان یاد می‌شود، توانست در ژاپن رسمیت یافته و موقعیت یک سازمان مذهبی را به دست آورد. شوکو آساهارا موفق شد در سراسر جهان پیروانی پیدا کند، در دانشگاه‌ها سخنرانی کرده و چندین کتاب بنویسد. این گروه در اوج موفقیت ده ها هزار عضو در …

ازنظر رجوی واربابان، اصل بربرائت نیست!

پیروان فرقه ژاپنی اوم‌شینریکیو در اروپا چه می‌کنند؟

ازنظر رجوی واربابان، اصل بربرائت نیست! صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی ام مارس ۲۰۱۶:…  روزنامه ی مورد استناد با بودجه ی عربستانی که خود ازمتهمان اصلی فاجعه ی ۱۱ سپتامبر است ، کار میکند و جهت گیری های خبری اش روشن است ومسلم که باطرح این ادعا ها به اصل معروف ” …

این مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

پیروان فرقه ژاپنی اوم‌شینریکیو در اروپا چه می‌کنند؟

پس میبنید که شما بیش ازدیگران آزادی عمل داشتید وحتی اجازه پیدا کرده بودید که سازمان مسلح موازی با ارگان های نظامی- انتظامی ایجاد کنید! این فعالیتهای وسیع وآزاد، به ماه های بعد ازانقلاب مربوط است وگرنه شما بعنوان یک جریان چریکی درجه دوم ، نقش بغایت کمتر از رقبای خود درروزها وماه های قبل ازانقلاب داشتید که خوشبختانه …

وقتی که قافیه برای رهبران مجاهدین تنگ می‌آید

وقتی که قافیه برای رهبران مجاهدین تنگ می‌آید

وقتی که قافیه برای رهبران مجاهدین تنگ می‌آید سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:… اکنون این سوال پیش می‌آید اگر واقعاً این‌طور بود و رهبران مجاهدین چنین پیش‌بینی را در خصوص انتخابات می‌کردند و چنین اخباری بدست آنان می‌رسید، چرا با صدور اطلاعیه‌ای آنرا رسماً تحریم نکردند تا نتایج بهتری از این …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید