خیانت علیه مردم ایران و وطن فروشی رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است

0
962

خیانت علیه مردم ایران و وطن فروشی رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است 

مجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم می ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی و فرقه اش ابر مزدوری که پیوسته رنگ و لباس عوض می کند، جز به منافع خود، به مصالح مردم و میهن ایران توجهی ندارد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاضر است این کشور را به خاک و خون بکشاند، به سرنوشت عراق و افغانستان دچار سازند تا خودش به تهران برسد و بر تخت قدرت نشیند. شکی نیست که چنین مهره مزدور و خائنی لیاقت حکومت و ریاست … 

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

خیانت علیه مردم ایران و وطن فروشی رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است

“من آمده ام تا خودم و فرقه ام را فدای خلق در زنجیرم بکنم”

جمله فوق از سخنان حاج مسعود رجوی رهبر فراری فرقه میباشد

 مجید روحیروزی که حاج مسعود رجوی پشت به مردم و میهن نمود، از صف خلق جدا و لباس خیانت به تن کرد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش را منافق نامیدند، چون دورویی و هزار چهره ای پیشه کرد. سکه فرقه گرایی حاج مسعود رجوی که آن رویش نفاق، خیانت، مزدوری، ایران ستیزی، خشونت، ترور، جاسوسی و هزار رفتار و عمل ناشایست دگر بود. آری حاج مسعود رجوی ارزش و اعتبار خود و فرقه اش را به بهایی ناچیز فروخت و از دست داد. حاج مسعود رجوی و فرقه اش فریب لبخند شیطانی بیگانگان و دشمنان ایران را خورد، چه زود به مهره اجنبی، آلت و ابزار امپریالیسم و صهیونیسم جنایتکار تبدیل شد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش چون سخت نیازمند بود، برای ادامه حیات ذلت بارش مجبور شد به مزدوری و نوکری اجنبی تن بدهد، نمونه اش همدستی با صدام حسین دیکتاتور بود که در اولین مسیر انحرافش سنگ تمام گذاشت

حالا هم می بینیم، حاج مسعود رجوی کجاست و با کیست، چه اهدافی را دنبال می کند، برای رسیدن به اهداف شومش چه نقشه هایی می ریزد و در حال اجرا دارد. بیچاره شرکت تعاونی و خدمات رسانی به دشمنان ایران را تأسیس کرده، در باب خیانت و وطن فروشی، آب از سرش گذشته و راه بازگشتی ندارد. نمونه اش موضعگیری او در برابر حوادث و بحران های منطقه است. حق را باطل، قاتل را مقتول، ظالم را مظلوم، بیگانه را دوست، متهم را شاکی، جاسوسی را مبارزه و … جلوه میدهد! عوارض و عواقب مزدوری حاج مسعود رجوی و فرقه اش همین است

در یک کلام حاج مسعود رجوی و فرقه اش مسیری را در پیش گرفته که خلاف جهت و میل به حق مردم ایران قدم بر میدارد، موضعگیری می کند. هیچ وجه اشتراک، همکاری، همفکری و تفاهمی با مردم ایران ندارد. هر قدمی که بر میدارد در راستای اطاعت کور، فرمانبرداری مغرضانه، همکاری صمیمانه با دشمنان مردم ایران است. عجیب اینجاست که با این شرح و توصیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش هرگز زیر بار نمی رود و به فکر اصلاح و نجات خود نیست! عیب کار حاج مسعود رجوی این است که واقع بین و انتقاد پذیر نیست.

حاج مسعود رجوی باطل را حق جلوه می دهد، ظلم ظالمان را تأیید و حکام مستبد، مرتجع و حامی تروریست را تأیید می کند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بارها جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل را تأیید کرده است، ولی در برابر هر فاجعه، قتل عام انسانی (غزه، منا، بغداد و…) سکوت می کند، چون جرأت انتقاد و اعتراض ندارد. به محض اینکه لب به اعتراض و محکوم کردن اربابان بگشاید، فوراً حمایتشان را از دست می دهد؛ پس برای اینکه حاج مسعود رجوی و فرقه اش عمر ننگینش را از امروز به فردا رساند، مجبور است به هر خفت و خواری تن بدهد، سکوت کند، همصدای جنایتکاران شود، به نفع آنان در بوق تبلیغاتی بدمد، حتی اگر واقعیت را بداند و بفهمد باز آب در آسیاب دشمنان مردم ایران می ریزد. بعضی رفتارهای حاج مسعود رجوی ریشه در خوی و خصلت نهفته در ذات و وجودش دارد

در حالی که علت خشکسالی را تمام و کامل به رژیم ایران نسبت می دهد، گرفتگی معابر آب و فاضلات شهری و روستایی را به علت باران و سیل را بازهم به رژیم ایران نسبت می دهد، سرما و گرما را همین طور………

حاج مسعود رجوی و فرقه اش ابر مزدوری که پیوسته رنگ و لباس عوض می کند، جز به منافع خود، به مصالح مردم و میهن ایران توجهی ندارد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاضر است این کشور را به خاک و خون بکشاند، به سرنوشت عراق و افغانستان دچار سازند تا خودش به تهران برسد و بر تخت قدرت نشیند. شکی نیست که چنین مهره مزدور و خائنی لیاقت حکومت و ریاست بر مردم را نداردو نخواهد داشت حاج مسعود رجوی، تروریستی ظالم و ضد مردم است، حاج مسعود رجوی هیچ وقت عابد نمی شود. چون عابد شدن و پرهیز از ارتکاب به ظلم و خیانت سرآغاز خشم و غضب اربابان حامی تروریسم است، دولت هایی که خود مؤسس گروههای تروریستی هستند و در راستای منافع و اهدافشان آنها را بکار می برند. بنابراین هر تغییر و تحرکی از حاج مسعود رجوی و فرقه اش ریشه در نیاز و وابستگی او دارد، تروریست هایی با زندگی انگلی، وابستگی تمام عیار، روحیه ای بیمار و بیعار که به ماشین تبلیغاتی، تروریستی، جاسوسی بیگانگان تبدیل شده اند

می خواهم درستی این مسئله را با طرح دو سئوال برای دوستان به اثبات برسانم

اگر حاج مسعود رجوی دارای اهداف و ایدئولوژی انسانی و انقلابی مشخصی بود نه کاخ نیشن می شد و نه خیانت کار

اگرحاج مسعود رجوی سمت سوی شعارش را می دانست یعنی از شکل به محتوا می آمد مثل امروز بی آبرو ،بی حیثیت نمیشد…

حاج مسعود رجوی و فرقه ورشکسته اش چاره ای ندارند جز اینکه رنگ عوض کنند و تغییر ارباب دهند؛ حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا دیروز خبررسان موساد و سازمان سیا بودند، امروز جاسوس آل سعود گشته اند، دیروز در خفا و پشت پرده فعالیت داشتند، امروز از در و پنجره رسانه های رژیم سعودی وارد شده اند، تا اسرار جدیدی را به قول خودشان افشاءِ کنند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا قبل از برجام، آخرین تلاش و تقلای خود را به خرج دادند تا توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ صورت نگیرد، رژیم اسرائیل و عربستان سعودی با اقمار عربی جیره خوارش، مخالف توافق بودند، ولی عاقبت مذاکرات چند ساله ی برجام برخلاف میل مخالفان به نتیجه رسید و خواب های پنبه دانه ای دشمنان ایران و مردم ایران حاج مسعود رجوی و فرقه اش نقش برآب شد

مریم قجر عضدانلو با عرب گرایی آشکار گفته است ایران بمب اتم می سازد و باز وعده سقوط و سرنگونی داده است

با نگاهی به رسانه های وابسته به فرقه خیانت پیشه حاج مسعود رجوی، متوجه می شویم که گفته ها، نوشته های آنها به هذیان گویی شبیه است و کاملاً ضد نقیض است. دائم حاج مسعود رجوی و فرقه اش رنگ عوض می کنند، گاه به سفارش ارباب در سکوت و انزوای مطلق و گاهی در حال رقص و پایکوبی برای آل سعود! حاج مسعود رجوی و فرقه اش که جاسوسان ورشکسته برای کسب مشتی دینار و دلار کثیف به هر خفت و خواری دست می زنند

در شرایطی که جهان به صداقت و سلامت فعالیت هسته ای ایران گواهی می دهند، مریم قجر عضدانلو در مصاحبه ای با مزدوران آل سعود، به اسرار فروشی مشغول است. خبر از ساخت و ساز بمب اتمی می دهد، باز وعده خنده دار سرنگونی را تکرار می کند، حاج مسعود رجوی و فرقه اش در ادامه اسرار فروشی گفته است: ایران ۶۰ هزار سرباز به سوریه برای حمایت از اسد اعزام کرده است. ایران در باتلاق سوریه در حال غرق است. اگر سوریه سقوط کند، تهران هم سقوط خواهد کرد
واقعاً به افشاگری هزار بار تکرار شده و افتضاحات حاج مسعود رجوی و فرقه اش باید از ته دل خندید، وقتی تیتر خبر را خواندم کنجکاو شدم که حاج مسعود رجوی و فرقه اش این بار چه دروغی سرهم کرده و به خورد ارباب ابله داده است، دیدیم که حرف تازه ای نیست، تکرار اراجیفی است که از گذشته، تاکنون هزار بار بطور رسمی و غیررسمی در رسانه های خبری اروپا و آمریکا از جمله کشورهای عربی منطقه منتشر شده اند

بمب اتمی، اعزام نیرو به سوریه، سرنگونی ایران، همیشه تکیه کلام و ورد زبان حاج مسعود رجوی بوده و هست. شگردهای عوامفریبانه، دروغپردازی، وارونه نمایی، ایران ستیزی، خیانت، بیگانه لیسی و جاسوسی حاج مسعود رجوی و فرقه اش تازگی ندارد، این حاج مسعود رجوی هزار چهره قبلاً مرتکب خیانت به مردم ایران و وطن فروشی شده اند، زیرا جاسوسی و خیانت علیه مردم ایران رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است، لذا حاج مسعود رجوی و فرقه اش لحظه ای دست بردار نیستند و نخواهند بود

(پایان)

____________________________________________________

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

رجوی ها و بلایی که بر سر زنان فرقه آورده اند

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

رجوی ها و بلایی که بر سر زنان فرقه آورده اند (قسمتهای اول و پایانی)  صالحی، انجمن نجات، مرکز مازندران، سوم می ۲۰۱۶:…  اگر چه رجوی ها در ظاهر ادعای اعطای مسئولیت به زنان را دارند اما در حقیقت تمام زنان باید به آنچه رجوی دستور می دهد عمل کنند و هیچ یک، حتی فردی …

حاج مسعود رجوی و مواردی ازنقض حقوق بشر و …

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

حاج مسعود رجوی و مواردی ازنقض حقوق بشر و جنایت و خیانت و وطن فروشی در کارنامه سیاهش  مجید روحی، ایران اینترلینک، دوم می ۲۰۱۶:…  اکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را پیام آور صلح و آزادی می دانست، با انحراف از اصول و نادیده گرفتن حقوق اعضای اسیر در فرقه ، …

مجید روحی:شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی مجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و …

مزدا ارسی:از سانترالیسم دمکراتیک تا دیکتاتوری مسعود رجوی!

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

از سانترالیسم دمکراتیک تا دیکتاتوری مسعود رجوی!  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  درباره ی مجاهدین خلق این میراث به یک تراژدی انسان انجامید. سانترالیسم دموکراتیک تبدیل به ابزاری برای تسلط بر اعضای سازمان شد. آن مبارزات کذایی برای آزادی خلق – تحت رهبری مسعود رجوی – کیش شخصیتی به …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا را ، گفت مرکز فرماندهی مرزسرخه، یعنی اگر حمله …

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند… مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه رجوی سناریوی را چیدن و در چادر سهیل ختار را به قتل رساندن و کسی را اجازه ندادن که حتی جنازه سهیل ختار را ببیند …

هادی شبانی:چرا مسعود رجوی در سال ۱۳۵۱ اعدام نشد ؟

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

در ادامه وی بیان می کند : سال ۱۳۵۰ که برادرش (مسعود) دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که: «آقا! دستم به دامن ات، برادرم را نجات دهید!» و من هم گفتم که: «ببینم چه کاری می توانیم بکنیم و بعد مسعود، محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم می رفت و ضمن …

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟  عاطفه اقبال، وبلاگ یادداشت ها، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۶:… چرا حتی در آلبانی با مذاکرات پشت پرده، کمیساریا پول جدا شدگان از مجاهدین را قطع میکند تا شما آنرا به عهده بگیرید؟ چرا از هر کس که جدا میشود یک برگه امضا شده میگیرید مبنی …

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین، چند نکته و یک سئوال

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، بیست و یکم آوریل ۲۰۱۶:… آیا اگر اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران و تمام کشتگان میدانهای تیرباران شاه بخصوص بنیادگذاران سازمان مجاهدین ،امروز زنده بودند بر آنچه که بر سازمان مجاهدین خلق ایران رفت و بر کارکردهای سیاسی، تشکیلاتی، …

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمان مجاهدین داستانی را در مورد دادگاهی شدن سران سازمان در سال ۱۳۵۱ که در دادگاههای شاه به اعدام محکوم شدند را در سایت های خود به چاپ رسانده و تلاش نموده تا مسعود رجوی را …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید