حاج مسعود رجوی و مواردی ازنقض حقوق بشر و …

0
1517

حاج مسعود رجوی و مواردی ازنقض حقوق بشر و جنایت و خیانت و وطن فروشی در کارنامه سیاهش 

مجید روحی، ایران اینترلینک، دوم می ۲۰۱۶:…  اکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را پیام آور صلح و آزادی می دانست، با انحراف از اصول و نادیده گرفتن حقوق اعضای اسیر در فرقه ، مردم عراق و ایران فرقه ای مخوف و ضد بشری تبدیل شده است. با نگاهی به کارنامه سیاه حاج مسعود رجوی و فرقه اش می توان صد ها مورد اساسی از نقض آشکار حقوق بشر را بر شمرد این همه موارد ننگین و ضد انسانی مشتی از خروار … 

http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24880

لینک به منبع (صفحه فیسبوک آقای روحی)

حاج مسعود رجوی و مواردی ازنقض حقوق بشر و جنایت و خیانت و وطن فروشی در کارنامه سیاهش

مجید روحیحاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را پیام آور صلح و آزادی می دانست، با انحراف از اصول و نادیده گرفتن حقوق اعضای اسیر در فرقه اش بین مردم عراق و ایران به فرقه ای مخوف و ضد بشری تبدیل شده است با نگاهی به کارنامه های سیاه حاج مسعود رجوی و فرقه اش می توان صد ها مورد اساسی از نقض آشکار حقوق بشر را بر شمرد این همه موارد ننگین و ضد انسانی مشتی از خروار است

ترور مستشاران امریکایی در راستای مبارزات ضد امپریالیستی قبل از انقلاب ۵۷ ، اعلام مبارزه مسلحانه بر اساس حذف فیزیکی افراد، آغاز استراتژی ترورهای کور از سی خرداد۶۰ و کشتار گارگران و مردم بی گناه ایران و ………

* اقدام به هواپیماربایی در ادامه گسترش عملیات های تروریستی و فرار از ایران، سر آغاز خیانت آشکار به سرمایه های ملی و میهنی

* بستن قرارداد با رژیم بعث عراق صدام حسین دیکتاتور

* فریب جوانان ایرانی و شهروندان خارجی و جذب آنان به داخل تشکیلات فرقه حاج مسعود رجوی

* سلب آزادی و انتخاب از اعضای اسیر در فرقه برای اطاعت کورکورانه از حاج مسعود رجوی که مغایر با قوانین حقوق بشر است

* اهانت آشکار و مستمر به آزادی، استقلال و ایدئولوژی اسلامی مردم ایران

* به کشتن دادن و سر به نسیت کردن هزاران اعضای اسیر در فرقه در حملات نظامی، در نوار مرزی ایران و عراق با شعار فریبنده فتح تهران و ایران بدست ارتش آزادیبخش که حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در لیست جنایتکاران جنگی و حامیان نظامی صدام حسین دیکتاتور قرار می دهد

* ترویج و تبلیغات دروغ و تحمیل آن ها به مردم ایران به ویژه جوانانی که با فریب و کلک بدام حاج مسعود رجوی و فرقه اش افتادند

* اقدام به فریب جوانان و آدم ربایی و کشاندن هواداران فریب خورده از ایران به داخل خاک عراق و زندانی کردن آنان به دستور حاج مسعود رجوی تحت شرایط سخت و طاقت فرسای در داخل فرقه رجوی

* شستشوی مغزی و یک بعدی کردن اعضای اسیر فرقه سلب آزادی های مشروع و گرفتن حق انتقاد کردن و اعتراض نمودن از وضعیت طاقت فرسای در فرقه رجوی

* اقدام به راه اندازی آموزش های خاص فرقه به دستور حاج مسعود رجوی، سر گرم نمودن نیروهای به دام افتاده توسط تیم های شکار نیرو در راستای کنترل اعضای اسیر در فرقه رجوی

* بی توجهی به حقوق اولیه زنان و اعمال ستم مضاعف بر علیه آنان، به استثمار کشاندن زنان در راستای پیشبرد اهداف ضد انسانی حاج مسعود رجوی

* راه ا ندازی ازدواج های اجباری، تحمیلی و نا خواسته تا بهار ۱۹۹۱

* اعلام انقلاب ایدئولوژیک طلاق های دسته جمعی و اجباری در فرقه رجوی

* انهدام کانون خانواده و تبعید بیش از ۸۰۰ نفر از بچه ها ، آغاز دوران تلخ کودکان، جدایی فرزندان از پدر و مادرانشان در فرقه رجوی

* اقدام به کردکشی در جریان جنگ خلیج فارس و سرکوب انتفاضه، قتل شیعیان عراق به دستور حاج مسعود رجوی

* اذیت و آزار و شکنجه کردن و زندانی کردن افراد جدا شده و ناراضیان و مخالف تشکیلات حاج مسعود رجوی در فرقه اش

* حذف اجباری آثار و علائم خانواده، گرفتن تعهد و قسم و قرآن از اعضای اسیر در فرقه مبنی بر این که دیگر هیچگاه به خانواده های خود مراجعه نکنند

* زدن مارک بهدستور حاج مسعود رجوی به بیماران جنسی به آن دسته از اعضای اسیر در فرقه که حاضر به طلاق و جدایی از همسران خود نشدند

* مبارزه با محفل و محفل گرایی، روابط دوستانه بین اعضای اسیر در فرقه و جمعی که حق طبیعی انسانهاست

* جدال با کانون خانه و خانواده تا انهدام کامل آن و زدن تیر خلاص سه طلاقه بر خانواده ها

* اعلام طلاق اجباری برای همه حتی طلاق برای مجردهایی که هنوز ازدواج نکرده اند و احتمال ازدواج آن ها می رود

* اغفال مریم قجر عضدانلو همسر مهدی ابریشم چی و ازدواج زود هنگام با او که فریب فرقه ای محسوب شد

* جدا نمودن مادر و کودک، ممنوعیت عشق و عطوفت به فرزندان در کانون خانواده ای که متلاشی شده بود، ممنوعیت لبخند و خنده برای اعضای اسیر در فرقه و اعلام این که احتمال انعکاس اشعه جنسی ناشی از حرکات طبیعی اعضای اسیر در فرقه بر خلاف خواسته های فرقه رجوی است

* منع نماد های پیوند کانون خانواده و داشتن حلقه برای زن و مرد

* وادار کردن زنان و مردان به این که در روبروی هم ایستاده و ضمن اعلام بیزاری و نفرت برای خراب کردن همه پلها و پیوندهای خانوادگی به صورت هم تف بکنند

*واداشتن زن و مرد به سیلی زدن و اعلان نفرت کردن از طرف مقابل

* از اعضای اسیر در فرقه به دستور حاج مسعود رجوی با کلک و دروغ تعهد کتبی می گرفتن تا سر نگونی آخوندهای دجال در عراق بمانند

* دید و بازدید های خانوادگی به دستور حاج مسعود رجوی در فرقه اش ممنوع بود

* آوردن دختران با کلک و دروغ ( بچه های تبعید شده) از کشور های خارجی و وادار نمودن آنان به دستور حاج مسعود رجوی به ازدواج های اجباری و تحمیلی با اعضای اسیر در فرقه در رده های بالا و سالخوردگان فرقه رجوی

* به گروگان گرفتن و زندانی نمودن اعضای اسیر در فرقه در جریان طلاق ایدئولوژیک

* ترور شخصیت اعضای اسیر در فرقه با زدن برچسب های نا روا به دستور حاج مسعود رجوی به اعضای ناراضی که خواهان جدایی و خروج از فرقه بد نام رجوی بودند

* تبدیل مجموعه اسکان اچ به زندان های مخوف ، کشیدن سیم های خاردار ، درست کردن خاک ریزهای مرتفع به دور زندان های در اسارتگاه اشرف به دستور حاج مسعود رجوی

* تصویب حکم اعدام به دستور حاج مسعود رجوی برای اعضای ناراضی و خواهان جدا شدگان از فرقه رجوی

*تصویب حکم مرگ خانواده به دستور حاج مسعود رجوی در بهار۱۹۹۱

* حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی دادن وعده های پوچ سر نگونی زود هنگام آخوندهای دجال با هدف کنترل و قفل اعضای اسیر درفرقه اش

* به دستور حاج مسعود رجوی تبعید نوزادان شیر خواره و بچه های بی پناه ، بعد از فروپاشی خانواده ها به کشورهای اروپایی

*به دستور حاج مسعود رجوی انحلال کودکستان ها، آموزشگاه ها و مدارس بچه ها در اسارتگاه اشرف

* به دستور حاج مسعود رجوی اعمال سانسور شدید خبری، قطع رسانه های ارتباط جمعی، جلو گیری از اطلاع رسانی به اعضای اسیر در فرقه تا در جریان اوضاع سیاسی جهان و موقعیت حاج مسعود رجوی قرار نگیرند

* ترویج آنارشیسم و حرکت های ضد مردمی، منع ارتباط افراد در تشکیلات و هر گونه تجمع، تشکل در درون فرقه رجوی

* به دستور حاج مسعود رجوی بیگاری و کار کشیدن بدون مزد برای سر گرم کردن اعضای اسیر در فرقه اش

* توقیف خود سرانه هزاران نفر که هر کدام با فریبکاری و تبلیغات دروغ به عراق کشیده شده اند

* اعمال ستم به زنان با هدف به استثمار کشاندن موجودیت آنها در راستای پیشبرد اهداف ضد انسانی حاج مسعود رجوی در فرقه اش

* حاج مسعود رجوی در شرایطی که به هیچ کس اجازه انتقاد نمی دهد، خود نیز انتقادی را نمی پذیرد

* استفاده از شیوه های نظیر ضرب و شتم کتک زدن و بی حرمتی بی حد و مرز علیه نیرو ها و اعضای مسئله دار، ناراضی و خواهان جدایی از فرقه ( در ضرب و شتم ها بعضاً عضو شورای تروریستی و اعضای شورای رهبری فرقه نیز شرکت مستقیم داشتند.)، سرکوب روز افزون ، ایجاد فضای رعب و وحشت برای کنترل و جلو گیری از ریزش نیرو ها

* به دستور حاج مسعود رجوی تشکیل زندان مخفی در اکثر شهر های عراق، با تدوین قوانین زندان، باز جویی و تشکیل پرونده، تعقیب مراقبت اعضای اسیر در فرقه

* ممنوعیت فعالیت های سیاسی و اعلام وابستگی به گروهها و سلب آزادی قلم و بیان و اندیشه در تشکیلات فرقه به دستور حاج مسعود رجوی

* قطع کامل ارتباط تلفنی اعضای اسیر در فرقه با خانواده هایشان، مگر و در مواردی که اهداف تروریستی در دستور کار قراربگیرد

* به دستور حاج مسعود رجوی اعزام تیم های تروریستی به داخل ایران اقدام به خمپاره باران مناطق و منازل مسکونی ، کشتار شهروندان بیگناه بدنبال عملیات های کور تروریستی

* به دستور حاج مسعود رجوی اعمال دیکتا توری شدید در مناسبات درونی فرقه و زیر پا گذاشتن حداقل حقوق و آزادی های اعضای اسیر در فرقه و تبدیل آن ها به تیم های تروریستی

* سوء استفاده از احساسات صادقانه و مذهبی نیرو ها و اعضای اسیر در فرقه در جهت تئوریزه کردن امامت حاج مسعود رجوی، نهایتاً فریب نیروهای تازه کار و تلقین خرافاتی از مافوق تصور بودن حاج مسعود رجوی

* اتلاف وقت اعضای اسیر در فرقه به امور اجرایی بی حاصل ( پادویی بی چون و چرا برای صدامحسین دیکتاتور و اشغالگران) در تمام شبانه روز با هدف مشغول نمودن اذهان و نداشتن فرصت تفکر

* صدام نوازی و وابستگی تمام عیار با رژیم بعث عراق، تشکیل ارتش خصوصی صدام و شرکت در عملیات های سر کوب و کشتار مردم بی گناه در عراق و ایران

* به دستور حاج مسعود رجوی غارت و چپاول اموال و سرمایه های مردم بی گناه عراق تحت پوشش معامله نفت در برابر غذا

* خود کشی ها و مرگ های مشکوک ، سر به نیست کردن ، مرض های روانی ، جنایات اردوگاه رمادی و پلیس مخفی عراق بر علیه جدا شدگان

* نقض فاحش حقوق بشر در درون تشکیلات تروریستی، فریب نیرو های تازه وارد در قالب تیم های مصرفی ترور اهداف داخل ایران

* ترویج سیاست و فرهنگ گزارش نویسی افراد از همدیگر، جاسوس پروری به دستور حاج مسعود رجوی در فرقه اش

* به دستور حاج مسعود رجوی جمع آوری رادیوها، روزنامه ها، نشریات و کتب سایر گروه ها و احزاب که به نحوی در روشنگری اعضای اسیر در فرقه موثر بودند

* تدوین قوانین مرگ برای کسانی که پشت سر حاج مسعود رجوی بد گویی کنند

* به دستور حاج مسعود رجوی ممنوعیت دید و بازدید های خانوادگی در دوران حاکمیت صدام و سوء استفاده از اعضای اسیر در فرقه در ملاقات با خانواده هایشان بعد از سقوط صدام

* سوء استفاده از کودکان و بچه های تبعیدی در راستای اخاذی و گدایی از شهروندان خارجی تحت عنوان جمع آوری کمک های مالی اجتماعی و مصرف آن ها در عملیات های تروریستی در داخل ایران، سر کیسه کردن شهروندان خارجی و جعل اسناد برای ادامه اخاذی از آنان

* حاج مسعود رجوی و فرقه اش در ایفای نقش ستون پنجم به نفع صدام حسین دیکتاتور در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق و به کشتن دادن هزاران شهروند ایرانی با دادن اطلاعات عملیاتی به صدام حسین دیکتاتور

* به فرمان حاج مسعود رجوی ترویج فرهنگ خود سوزی در بین اعضای اسیر در فرقه و ایجاد فضای خشونت و شانتاژ که منجر به خودسوزی زنان در پاریس شد

* نفی حق مالکیت از اعضای اسیر پیوستی به فرقه و ضبط کلیه دارایی های که با خود داشتند به نفع اهداف تروریستی حاج مسعود رجوی و فرقه اش

* اعمال شکنجه ، شلاق زدن با کابل برق بر سر و پشت و کف پاها ، “معبد” یعنی کتک زدن با مشت و لگد تا زمانی که زندانی در مقابل عکس حاج مسعود رجوی زانو بزند و در خواست عفو نماید

*به دستور حاج مسعود رجوی شکنجه در اتاق فوتبال ، که در آنجا تعداد ۶ نفر در دو تیم ۳ نفره زندانی را مثل توپ فوتبال با مشت ولگد به سمت یکدیگر پاس می دادند

* به دستور حاج مسعود رجوی صحنه اعدام مصنوعیدرست میکردن و زندانی را به میدان تیر می بردند و به اطراف سر و بدن او شلیک می کردند، به منظور رعب و وحشت و گرفتن اعتراف

* فریب جوانان ایرانی که در جستجوی کار به کشور های همسایه مسافرت کرده اند و توسط تیم های شکار فرقه حاج مسعود رجوی در پوشش شرکت های کاریابی بدام افتاده اند غیر قانونی به اسارتگاه اشرف اورده و با زور لباس نظامی تنشان میکردن برای مبارزه

* اعزام تیم های ترور برای حذف فیزیکی اعضای جدا شده در کشورهای اروپایی

* حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی با افتخار به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکرد و حکم مرگشان را صادر میکرد

* اما مهمتر از همه سوء استفاده حاج مسعود رجوی از اعتماد زنان نگون بخت و دزدیدن ناموس آنها توسط شخص حاج مسعود رجوی و راه اندازی رقص رهایی و مجبور کردن زنان نگون بخت به لخت شدن و رقصیدن جلو حاج مسعود رجوی می باشد

* حاج مسعود رجوی با افتخار تمامی قشرهای روشن فکر و متخصص در ایران را نفهم و بی شعور قلمداد می کرد و در نشستهای عمومی به تمام قشرهای روشن فکر ایران توهین می کرد

* حاج مسعود رجوی به دانشجویان ایران در نشست عمومی توهین و اهانت می کرد و آرزوی تیرباران کردن دانشجویان ایران را داشت

* حاج مسعود رجوی و فرقه اش هیچ مرزی در وطن فروشی و مزدوری برای اجنبی را باقی نگذشته اند

* حاج مسعود رجوی و فرقه اش هم صدا با نتانیاهو و سعودی ها تنها مخالفان لغو تحریم های مردم ایران بودند و هستند

* حاج مسعود رجوی تنها عملیاتهایی که در عمرش در آن شرکت داشته و با موفقیت انجام داده عملیاتهای فرار از کشور به منظور نجات جانش بود
تلاش حاج مسعود رجوی برای فرار از کشور در سال ۱۳۵۷

زمینه‌سازی برای خروج از کشور پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی

فرار حاج مسعود رجوی در مرداد ۱۳۶۰

همراه کردن بنی‌صدر در فرار از کشور و ازدواج با فیروزه بنی‌صدر

فرار از فرانسه به عراق در سال ۱۳۶۵

فرار سال ۸۱ و ۸۲ مریم و حاج مسعود رجوی پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان

فرار حاج مسعود رجوی پس از فروپاشی عراق

* دزدیدن اعتماد اعضاء اسیر در فرقه توسط حاج مسعود رجوی و کشاندن اعضای اسیر فرقه به عراق و به کشتن دادن عده زیادی از اعضای اسیر نگون بخت

* دزدیدن اعتماد اعضای اسیر فرقه توسط حاج مسعود رجوی و نگه داشتن اعضای اسیر فرقه نزدیک به چندین سال در اسارتگاههای فرقه اش در عراق تحت عنوان سرنگون کردن آخوندهای دجال

* دزدیدن عمر اعضای اسیر فرقه توسظ حاج مسعود رجوی چنانکه اعضایی که در زمان انقلاب در سنین جوانی بودند اکنون پیرمردانی مریض هستند که در اسارتگاهای فرقه رجوی روزگار سپری می کنند

* ایجاد رعب و وحشت، تهدید جداشدگان از فرقه به اعدام ، برخورد های خیابانی ، ضرب و شتم جدا شدگان

اکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را پیام آور صلح و آزادی می دانست، با انحراف از اصول و نادیده گرفتن حقوق اعضای اسیر در فرقه ، مردم عراق و ایران فرقه ای مخوف و ضد بشری تبدیل شده است. با نگاهی به کارنامه سیاه حاج مسعود رجوی و فرقه اش می توان صد ها مورد اساسی از نقض آشکار حقوق بشر را بر شمرد

این همه موارد ننگین و ضد انسانی مشتی از خروار است، علاقمندانی که پیشینه حاج مسعود رجوی و فرقه اش را دنبال و بررسی می کنند، بهتر است در باره هر کدام از موارد یاد شده تحقیق بیشتری بعمل آورند ، یقیناً کارنامه و سوابق تروریستی حاج مسعود رجوی و فرقه اش فراتراز ماده های ذکر شده در منشوراعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد است حاج مسعود رجوی در راس فرقه اش با فریب و اسارت هزاران قربانی مرتکب جنایات عدیده ای شده

__________________________________________

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

مجید روحی:شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی مجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و …

مزدا ارسی:از سانترالیسم دمکراتیک تا دیکتاتوری مسعود رجوی!

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

از سانترالیسم دمکراتیک تا دیکتاتوری مسعود رجوی!  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  درباره ی مجاهدین خلق این میراث به یک تراژدی انسان انجامید. سانترالیسم دموکراتیک تبدیل به ابزاری برای تسلط بر اعضای سازمان شد. آن مبارزات کذایی برای آزادی خلق – تحت رهبری مسعود رجوی – کیش شخصیتی به …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا را ، گفت مرکز فرماندهی مرزسرخه، یعنی اگر حمله …

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند… مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه رجوی سناریوی را چیدن و در چادر سهیل ختار را به قتل رساندن و کسی را اجازه ندادن که حتی جنازه سهیل ختار را ببیند …

هادی شبانی:چرا مسعود رجوی در سال ۱۳۵۱ اعدام نشد ؟

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

در ادامه وی بیان می کند : سال ۱۳۵۰ که برادرش (مسعود) دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که: «آقا! دستم به دامن ات، برادرم را نجات دهید!» و من هم گفتم که: «ببینم چه کاری می توانیم بکنیم و بعد مسعود، محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم می رفت و ضمن …

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟  عاطفه اقبال، وبلاگ یادداشت ها، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۶:… چرا حتی در آلبانی با مذاکرات پشت پرده، کمیساریا پول جدا شدگان از مجاهدین را قطع میکند تا شما آنرا به عهده بگیرید؟ چرا از هر کس که جدا میشود یک برگه امضا شده میگیرید مبنی …

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین، چند نکته و یک سئوال

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، بیست و یکم آوریل ۲۰۱۶:… آیا اگر اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران و تمام کشتگان میدانهای تیرباران شاه بخصوص بنیادگذاران سازمان مجاهدین ،امروز زنده بودند بر آنچه که بر سازمان مجاهدین خلق ایران رفت و بر کارکردهای سیاسی، تشکیلاتی، …

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمان مجاهدین داستانی را در مورد دادگاهی شدن سران سازمان در سال ۱۳۵۱ که در دادگاههای شاه به اعدام محکوم شدند را در سایت های خود به چاپ رسانده و تلاش نموده تا مسعود رجوی را …

مسعود خدابنده: معامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین میکند که اعضای مجاهدین خلق …

داستان سازی مجاهدین برای فرار از واقعیتها با دستکاری ماجرای دادگاه رجوی

معامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین میکند که اعضای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان تروریست بمانند.  وقتی افرادی مانند بیدی و رستار تصمیم میگیرند که عضویت در این گروه تروریستی را رد کنند، نه تنها آنان با تهدید و ارعاب مجاهدین خلق روبرو میشوند – که آنان تهدید کردند که به طور خاص بیدی را …

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

این زمینه‌ها چقدر می‌تواند در وقوع جنایت علیه مهاجران موثر باشد؟ سعید پیوندی معتقد است در این مورد ما نه تنها با سکوت دولتی و رسمی مواجه هستیم بلکه نیروهای زنده جامعه ایران، روشنفکران و رسانه​ها نیز در این مورد کوتاهی کرده‌اند. او می‌گوید: «این گروه‌ها می‌بایست در طی ۳۰ـ ۲۰ سال گذ

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید