رجوی را به ده راه نمیدهند،سراغ خانه ی کدخدا…

0
955

رجوی را به ده راه نمیدهند، سراغ خانه ی کدخدا را میگیرد!! (+ اعتبار کاظم رجوی …) 

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:… هرچه هم نوشته واورا به عرش اعلا ببرند، حمایت بیدریغ او از دیکتاتوری درون تشکیلاتی رجوی وعدم اعتراضش به کمک های نظامی- جاسوسی مسعود ومریم به دشمن متجاوز و برتن کردن لباس ارتش آزادیبخش رجوی که حکم ستون پنجم ارتش متجاوز صدام را برعهده داشت ، هیچ وجهه ی ملی ومردمی از دکتر کاظم رجوی باقی نمیگذارد وعدم اعتراض او … 

رجوی را به ده راه نمیدهند، سراغ خانه ی کدخدا را میگیرد!!

لینک به منبع

درمورد انتقال اسرای رجوی ازاشرف به لیبرتی ، برابر قرارداد موجود بین رجوی از یکسو و دولت های ذینفع وسازمان ملل متحد ازسوی دیگر ، باید گفت که دیگر مدت تعیین شده برای ماندن این اسرا درکمپ ترانزیتی لیبرتی سپری شده و تا این ساعت میبایست کسی از گروگان های رجوی درلیبرتی نباشد!

اما رجوی که مردم را بیشعور میداند، خودرا به آن راه زده وبازهم امتیازاتی درکمپ لیبرتی میخواهد!

گوآنکه این احتمال هم که رجوی با سروسامان دادن به زندان کمپ تیرانا ، ممکن است این گروگان ها را بدانجا منتقل کند ، اما ظاهرا این امکانات درآلبانی درحد مطلوب مهیا نشده و باند مجاهدین رجوی برسر لیبرتی کماکان چانه زنی میکنند تا برای مهیا ساختن زندان تیرانا، وقت بیشتری داشته باشد؟!

درهر صورت ، فرقه ی رجوی اطلاعیه یا فراخوانی باتیتر ” فراخوان به تضمین حفاظت مجاهدان اشرفی در لیبرتی و سپردن عاملان حملات به اشرف و لیبرتی به‌دست عدالت ” در رسانه هایش منتشر کرده که درآن گفته شده است:

” در این نامه، ضمن محکوم کردن دخالتهای جنایتکارانه رژیم آخوندی در عراق، آمده است: یکی از جنایتهای پوشیده که هنوز انجام دهندگان آن بدست عدالت سپرده نشده اند، کشتار پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی توسط مالکی و نیروهای تحت امر اوست….کسانی که این جنایتها را مرتکب شدند دشمنان مردم عراق و همان مفسدینی هستند که مردم عراق در تظاهرات خود برای اصلاحات خواهان محاکمه آنها هستند “.

نوع وماهیت دخالتهای ایران روشن نشده تا محکوم هم بشود!

آیا این دخالت های ادعایی مبهم، بیشتر از دخالتهای نظامات سلطه گر جهانی و مرتجعین منطقه و پادوی حقیر آنها بنام باند رجوی است که داعش ها را آفریده و نصف کشور عراق را بدست آنها داده است و …؟!

اگر اینطور نیست که نیست ، چرا این دخالت ها مورد اعتراض قرار نگرفته است ؟!

دیگر اینکه ماهم ازبرپایی هرمحاکمه ی که درمورد جنایت های انجام شده درمورد اسرای اشرف و لیبرتی ومردم عراق ، حمایت کرده و از شما میخواهیم که از این خواست ما حمایت کرده وکمک کنید که جنایتکاران درهر مقام ، لباس وملیتی به پای میز محاکمه کشیده شوند!

اگر این انجمن ها و آکادمیسین های موهوم، اطلاعی از ماهیت ترانزیتی کمپ لیبرتی ندارند ، میبایست این موضعگیری را بعد از بررسی کم وکیف قضیه انجام داده و اینگونه به عامل دست جنایتکاری مانند رجوی گرفتار نمی شدند!!

درادامه میخوانیم:

انجمن پزشکان و آکادمیسینها در دفاع از حقوق بشرمی افراید: “از سازمان ملل، کمیساریای حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان میخواهیم از جنبه انسانی مسؤلیت پذیرفته و از دولت عراق بخواهند که این جنایتکاران را به دست عدالت بسپارد. حفاظت از ساکنان لیبرتی در برابر تهدیدات امنیتی وظیفه مبرم دولت عراق است که نسبت به آن متعهد شده است “.

به محاکمه که میرسد، ما نظرخودمان را درپاراگراف بالا مطرح کرده وخواستار تعمیم داده شدن این محاکمه شدیم واز شما وفراخوان دهندگان مشابه وحامی شخص رجوی خواستیم که پیگیر قضیه بوده و لا اقل دراین مورد همکاری مشترکی داشته باشیم!

موضوع دیگر اینکه، دولت عراق هم درسطح و وضعیت جاری خود از ساکنان لیبرتی حمایت میکند واگر دراوقاتی حمله ی خمپاره ای به این کمپ میشود، ازدولت عراق نباید انتظار داشت که زمانی که خود درشهرهایش مورد حملات وسیع تر ازاینها هم قرار میگیرد، بتواند کار مهمی انجام دهد!

شما بجای طرح این درخواست سخت، بطور ساده به رجوی گوشزد کنید که این گروگان های خود را به کشورهای امن تر اروپایی انتقال دهد که کاری بغایت عملی تر از جلوگیری برخورد گلوله های خمپاره به کمپ لیبرتی است!

گروهی از خانواده های اسرای رجوی

آذربایجان شرقی

ایران

اعتبار کاظم رجوی، درحد اطاعت بی چون و چرا از مسعود و مریم است!

لینک به منبع

دیشب به سیمای انحصار و استبداد رجوی نگاه میکردم که اتفاقا به شرح زندگی واقدامات این شخص مشغول بود.

سوای تعریفات و بزرگ نمائی های این فرستنده ی آزادی کش ، توجه من به ابراز ارادتی بود که وی پیش مریم ومسعود میکرد و اصالتا از طرف خود و نیابتا ازطرف اعضای خانواده اش، مراتب تسلیم پذیری خود را به مریم ومسعود عرضه میکرد و مخصوصا چاپلوسی اش درباره ی این خانم دلاله ، جلب توجه میکرد!

نیز، نامه ای ازاو خطاب به برادر کوچکترش مسعود رجوی را در وبلاگ های این باند دیدم که ازجملات بشدت مریدوار استفاده کرده و با ” فدایت” آنرا امضاء کرده بود. کاری که برشخصیت یک حقوقدان اثر بغایت منفی میگذارد!

درنوشته ای دررسانه های مجازی باند رجوی با عنوان ” کاظم رجوی شهیدی که ایران مدیون او است ” آمده است :

” … در قله رفیع ترین محبوبیت و احترام تاریخ ما، تلاش به ثمر نشسته اش در نجات رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی از اعدام در زمان دیکتاتوری محمدرضا شاه مزدور است. نفرین ابدی بر قاتلان این شخصیت والا باد “.

من برخلاف دوستان دیگر که برای وابسته دانستن کاظم رجوی به ساواک از کتاب بشدت مغرضانه ی ” دردامگه حادثه ” ی پرویز ثابتی ( رئیس اداره سوم ساواک ومعروف به مقام امنیتی ) که طی آن کاظم رجوی یک حقوق بگیر ساواک معرفی شده، دلیل وشاهد نمیآورم وبعنوان کسی که از تاریخ معاصر ایران چیزها میداند و درمواردی، خود یک تاریخ زنده است، تیلیغ این کتاب را که طی آن حقایق زیادی وارونه نمایی شده، بضرر رشد آگاهی مردم میدانم!

اما اینرا هم میدانم که اقلا درکشتار ۹ نفری تپه های اوین درسال۱۳۵۴ ، تمام تیرباران شده های غیر قانونی ، از رهبران جریانات چریکی بود و رجوی معاف شده از نوشیدن این شربت شهادت ، این افتخار را نصیب کادرهای درجه دومی مانند ذوالانوار و جوان خوش دل کرد واین مسئله کاملا قابل تامل است !!!
دوباره میخوانیم:

” این روزها به مناسبت شهادت این راد مرد تاریخ ایران، مطالب متنوعی در بزرگداشت دکتر کاظم رجوی نوشته میشود. در رثای چنین مردانی هر قدر نوشته شود و گفته شود باز هم کم است آنهم نه بخاطر خودش بلکه بخاطر درسی که از حیات پر ارج آنان نصیب جامعه میشود… “.

هرچه هم نوشته واورا به عرش اعلا ببرند، حمایت بیدریغ او از دیکتاتوری درون تشکیلاتی رجوی وعدم اعتراضش به کمک های نظامی- جاسوسی مسعود ومریم به دشمن متجاوز و برتن کردن لباس ارتش آزادیبخش رجوی که حکم ستون پنجم ارتش متجاوز صدام را برعهده داشت ، هیچ وجهه ی ملی ومردمی از دکتر کاظم رجوی باقی نمیگذارد وعدم اعتراض او به ترورهای بی سابقه ی باند رجوی دراوایل دهه ی ۶۰ مزید برعلت شده واورا شبیه حقوق دانانی میکند که اینک برای منافع حقیر وزودگذر خود، هرروز به مقامات دولتی و بین المللی ذیربط فشا ر میآورند که رجوی کماکان بتواند اسرا و بردگان خود را درلیبرتی حفظ کند!

نوید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید