تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

0
1210

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه رجوی سناریوی را چیدن و در چادر سهیل ختار را به قتل رساندن و کسی را اجازه ندادن که حتی جنازه سهیل ختار را ببیند و اعلام کردن هنگام تنظیف سلاح و شلیک ناخواسته سهیل به قتل رسید تمام قرارگاه میدانستن که سهیل ختار یکی از ناراضیان فرقه حاج مسعود رجوی بود و به دستور حاج مسعود رجوی به قتل رسید … 

لینک به ایران اینترلینک

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

چگونه در داخل تشکیلات تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند و هیچ کس نیست جوابگوی مرگ آنها باشد

soheil khattar 2

سهیل ختار بدستور مسعود رجوی به قتل رسید

مجید روحیبه نام آنکه جان داد و زندگی و بنام خدایی که همیشه حقایق را روشن می سازد و ظالم را رسوا می نماید

گرگ صفتی و شقاوت خصیصه اصلی حاج مسعود رجوی است

همیشه حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی در قرارگاه باقرزاده میگفت که سر در فرقه اش نوشته اند * فدا و صداقت *

ویا در زندانهای فرقه حاج مسعود رجوی بازجویان میگفتن قبل از شکنجه سر در فرقه رجوی نوشته شده * فدا و صداقت *

ولی چنین نوشته ای سر در ورودی فرقه حاج مسعود رجوی اصلا وجود خارجی نداشت کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش * فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

با نگاهی به تاریخ و نظری به مرگ بدنامان و دیکتاتورها و جلادان و آدمکشان تاریخ به درستی درخواهیم یافت که اینگونه افراد قبل از دچار شدن به مرگ فیزیکی دچار مرگ عقیدتی و شخصیتی گردیده اند

فاصله و زمان مرگ شخصیتی تا مرگ فیزیکی در بین این افراد گرچه می تواند متفاوت باشد ولیکن آنچه مسلم است اینست که اینگونه افراد پس از مرگ عقیدتی  شخصیتی اگر سالها نیز همچنان زنده باشند زندگی آنها معمولی و طبیعی نیست و تا رسیدن زمان مرگ فیزیکی در مخفی گاه ها نوعی روزمره گی و زندگی گیاهی توام با ترس و وحشت و نگرانی را سپری می کنند

درجایی خواندم که اینگونه افراد درحقیقت مرده و جنازه هایی هستند که درانتظار تدفین شدن می باشند

حاج مسعود رجوی موجودی است تشنه قدرت و معروفیت و برای رسیدن به قدرت حتی در اندازه یک کرسی درمجلس هم حاضر است دست به هر جنایت و کشتاری بزند

حاج مسعود رجوی را با توجه به تاریخچه زندگی اش می توان چنین تعریف نمود _  حاج مسعود رجوی اوج و نهایت و آخر رذالت _ پستی _ فرومایگی _ دنائت _ شیادی _ دروغگویی _ فریبکاری _ دجالیت_ بی سوادی _ نادانی و حماقت _بزدلی _ پاچه خواری _ سرسپردگی _ مزدوری _ زن ستیزی _ بلاهت _ دریوزگی _ عهد شکنی _ خیانت _ ریاکاری _ بیشرمی و…….

حاج مسعود رجوی جانور کم یابیست که در عمر ننگین و سراسر جنایت و خیانت خود همیشه زائده و سربار بوده است و زندگی خفت بارش به مزدوری و بیکاری و بی عاری سرسپردگی گذرانده سپری شدهاست

سابقه ی حاج مسعود رجوی مشحون از فرار، سازشکاری و تن دادن به هر شرایطی برای نجات جان خودش از خطرات و سختی ها است و بر سر این موضوع با هر کس معامله کرده است و نزدیکترین یارانش را نیز به کشتن داده است تا خود جان بدر ببرد

سهیل ختار در اواخر سال ۲۰۰۱ به همراه مهران رستگار که با هم فامیل نزدیک بودند جهت کار به ترکیه آمده بودند ولی از شانس بد با کلک و دروغ هواداران حاج مسعود رجوی در ترکیه که قرار بود آنها را به اروپا بفرستن سر از اسارتگاه و زندان اشرف در آوردن و به دستور حاج مسعود رجوی با زور لباس ارتشی تن سهیل ختار کردن

به دستور حاج مسعود رجوی چند عکس با لباس شخصی از سهیل ختار  و نامه که خود مسئولین فرقه رجوی نوشته بودند بدون اینکه خود سهیل ختار بداند از طریق هواداران حاج مسعود رجوی در اروپا برای پدر و مادر سهیل ختار پست کردند که پدر و مادر سهیل ختار فکر کنند که پسرشان در اروپا هست

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

سهیل ختار در قرارگاه ما بود و همیشه ناراحت و گرفته و گوشه گیر و جمع گریز بود برایم سوال شده بود که چرا سهیل ختار انقدر در خودش است ؟

یک روز بعد از صبحانه با سهیل ختار داشتم محفل میزدم که سهیل ختار برایم تعریف کرد که مسئولین فرقه رجوی به من قول صد در صد دادن که بفرستن اروپا ولی الان زیر گلشان زدن و میگویند اگر نمیخواهی بمانی باید دو سال بروی زندان انفرادی و دو سال هم زندان انفرادی خروجی و هشت سال هم به خاطر اینکه غیر قانونی وارد عراق شدی بروی زندان ابوغریب عراق و اگر حاج مسعود رجوی دستور بدهد که در پرونده ات بنویسیم جاسوس هستی و بدهیم به برادرانمان استکبارات عراق در جا اعدامت میکنند و سرت را از تنت جدا میکنند

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

سهیل ختار سر دروغ و کلکی که حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهش زده بودن یکی از ناراضیان  و مخالفان حاج مسعود رجوی در تشکیلاتش بود که حتی به دستور حاج مسعود رجوی در اسارتگاه اشرف زندانی هم شده بود و ……

یکی از سناریو های که به دستور حاج مسعود رجوی در فرقه اش به راه انداخته بود اعضای ناراضی و مخالف تشکیلاتش را میفرستاد زندان و زیر شکنجه که از اعضای ناراضی زیر شکنجه کلی اعتراف بگیرند و حتی اعضای ناراضی زیر شکنجه بنویسن که ما نفوذی هستیم برای ترور حاج مسعود رجوی امده ایم ولی حاج مسعود رجوی ما را بخشید و اف داد و بعد ها مدارکی را که از اعضای ناراضی زیر شکنجه گرفته اند هم در تشکیلات علیه اش استفاده کنند و هم اگر فرار کرد از فرقه رجوی و خودش را به اروپا رساند و خواست چهره پلید حاج مسعود رجوی و فرقه اش را افشا کند حاج مسعود رجوی و فرقه اش علیه اش استفاده کنند که اگر به سایتهای فرقه رجوی مراجعه کنید از این مدارک خیلی زیاد میبینید

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

یگان ما در امام ویس در نفت شهر سیطره زده بودیم . من با نوید بودم که نسبتی فامیلی با سهیل ختار داشت

مسئولین در امام ویس در همان نفت شهر سهیل ختار را آزارو اذیت می کردند که ناراضی و مخالف تشکیلات فرقه حاج مسعود رجوی بود و خیلی مواظب سهیل ختار بودند که فرار نکند حتی سهیل ختار که میرفت توالت صحرای چند تا از مسئولین همراهش میرفتند

به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه رجوی سناریوی را چیدن و در چادر سهیل ختار را به قتل رساندن و کسی را اجازه ندادن که حتی جنازه سهیل ختار را ببیند و اعلام کردن هنگام تنظیف سلاح و شلیک ناخواسته سهیل به قتل رسید

تمام قرارگاه میدانستن که سهیل ختار یکی از ناراضیان فرقه حاج مسعود رجوی بود و به دستور حاج مسعود رجوی به قتل رسید

چند روز بعد از به قتل رساندن سهیل ختار اسدالله مثنی شکنجه گر حاج مسعود رجوی نوید را صدا کرد که به نوید جریان به قتل رسیدن  سهیل ختار را بگوید

که در اثر تنظیف سلاح و شلیک ناخواسته تیر زیر چانه سهیل ختاراصابت کرده و به قتل رسید

حال سئوال پیش می آید : آیا سهیل ختار که جدیدالورود بود و مسئولش همیشه  کنارش است و چهار چشمی مواظبش است و بدون دستور مسئولش حتی آب نمی خورد چه طور جرات کرده در صحنه جنگ تنظیف سلاح کند آن هم بدون ریل خلع فشنگ ؟

 همیشه در فرقه رجوی هنگام تنظیف سلاح اول یکی از مسئولین فرقه رجوی برای خلع فشنگ سلاح را خوب چک می کند و بعد با فرمان ریل خلع فشنگ را می رود بعد فشنگ را از سلاح دور می کند و بعد تنظیف سلاح می کنند سهیل ختار که آموزش سلاح دیده و هر هفته تنظیف سلاح میکرده چطور می شود در اسارتگاه اشرف شلیک ناخواسته اتفاق نیافتاده و در صحنه جنگ شکلیک ناخواسته اتفاق می افتد و درست تیر زیر چانه سهیل ختار اصابت میکند و به دستور حاج مسعود رجوی کسی اجازه دیدن جنازه سهیل ختار و اصابت تیر را ندارد ؟

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

نوید خیلی ناراحت و گریان برگشت به او تسلیت گفتم بعد با نوید درد دل می کردم که درباره سهیل ختار نوید تعریف می کرد که سهیل ختار مخالف و ناراضی فرقه حاج مسعود رجوی بود حتی چند بارسهیل ختار را بردند زندان انفرادی و زیر شکنجه

نوید اشک از چشمانش جاری بود

بعد به نوید گفتم نوید برو جنازه سهیل را به هر قیمتی شده  نگاه کن سهیل ختار را به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه به قتل رساندن نوید گفت خودم میدانم

نوید رفت و درخواست کرد برای دیدن جنازه سهیل ختار و اصابت گلوله اما مسئولین فرقه رجوی به نوید گفتن به دستور حاج مسعود رجوی کسی اجازه دیدن جنازه سهیل ختار را ندارد

 چون اگر فرقه رجوی سهیل ختار را به قتل نرسانده بود ترسی نداشت حتما می گذاشتن نوید جنازه سهیل ختار راچک کند

حاج مسعود رجوی و مسئولین فرقه اش می گوید تیر زیر چانه سهیل ختار اصابت کرده بود ولی سه تیر از پشت به سهیل ختار اصابت کرده بود به پا و پشتش سهیل ختار نه زیر چانه اش . حتی تشیع جنازه سهیل ختار نوید را هم نبردند

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

نوید خودش را به آب و آتش زد که به مراسم و خاکسپاری سهیل ختار برود مسئولین به نوید گفتن که حاج مسعود رجوی اجازه نمی دهد در مراسم شرکت کنی

به دستور حاج مسعود رجوی و فرقه اش نفرات جدید الورود را بردند برای مراسم تشیع جنازه سهیل ختار این سرپوشی دیگر بود بر جنایتهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش  بعد نوید رفت وسایلهای سهیل را تحویل گرفت  سرنیزه سهیل ختار را من از نوید یادگاری گرفتم و یک کوله ی انفرادی یک شانه مشکی یک قرآن کوچک را نوید برداشت یادگاری تا به پدر و مادر سهیل ختار بدهد

بعد به دستور حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای سو استفاده از خون سهیل ختار و پروژه شهید سازی  اعلام کردند که سهیل ختار در اثر بمباران به شهادت رسیده است

کاش حاج مسعود رجوی نوک سوزنی به نوشته سر در فرقه اش  *فدا و صداقت * اعتقاد داشت ؟

مسئولین فرقه رجوی میگویند شلیک ناخواسته بود

شلیک ناخواسته برای آدم های است که آموزش سلاح ندیده اند

چطور می شود سهیل ختار با روحیه ی بالا خودکشی کند  امکان پذیر نیست

نوید ناراحت بود که به پدر و مادر سهیل ختار چه بگوید  واقعا اگرحاج مسعود رجوی قبول دارد ورودی درب فرقه اش نوشته  *فدا و صداقت *به دستور حاج مسعود رجوی از هر مراسمی تشیع جنازه اعضای فرقه اش فیلمبرداری و عکس می گیرند  چرا فیلم تشیع جناره سهیل ختار را در سیمای ازادی فرقه اش نشان ندادن و یا عکسی از سهیل ختار ؟؟؟؟

مسئولین فرقه رجوی چرا قبل از کشتن سهیل نمی گفتند که سهیل ختار هویت و افتخار فرقه رجوی است و در زندان انفرادی به دستور حاج مسعودرجوی شکنجه شده ؟؟؟؟

چون در تشکیلات حاج مسعود رجوی انسان فاقد معناست

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد چرا بعد از به قتل رساندن سهیل ختار وی هویت و افتخار فرقه اش میشود  جای تعجب است که به دستور حاج مسعود رجوی در فرقه اش هر کسی را به راحتی به قتل میرسانند و می گویند در تنظیف سلاح نفر خودکشی کرده است و تیر به زیر چانه اش اصابت کرده است

حاج مسعود رجوی شیوه تحریف به قتل رساندن را می توانید در فرقه تان تغییر بدهید به این دلیل که بیش از حد تکراری شده

در مورد قتل سهیل ختار که به دستور حاج مسعود رجوی به قتل رساندن  مسئول آن شخص خود حاج مسعود رجوی می باشد  باید حاج مسعود رجوی پاسخ دهد چگونه در داخل تشکیلات تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند و هیچ کس نیست جوابگوی مرگ آنها باشد

سالهاست که جداشدگان و منتقدین فرقه رجوی فریاد می زنند که این فرقه رجوی براساس تعاریف جامعه شناسانه امروزی یک سکت یا فرقه تمام عیار با تمامی مختصات یک فرقه ی ایدولوژیک است

لذا یک تهدید اجتماعی و امنیتی برای کل جامعه و خصوصا برای اعضای خود و خانواده آنان محسوب می شود  من از جمله رزمندگان در زنجیر دیروز و آزادشدگان امروز که خود تمامی جنایات حاج مسعود رجوی را به چشم دیده و با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده ام از آنجا که هم اکنون عده ای بسیاری از اعضای سابق و قربانیان فرقه رجوی در اسف بار ترین وضع در زندان های رجوی زیر شکنجه روحی هستند و در حال نابودی و در بدترین شرایط روحی و جسمی سر می کنند از همه هموطنانم درخواست می کنم تا ضمن رساندن این پیام و فریاد این ستم دیدگان به گوش جهانیان از همه انسانهای بشر دوست یاری طلبیده و از مراجع بین المللی تقاضای کمک فوری.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : حقوق بشر

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند… مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه رجوی سناریوی را چیدن و در چادر سهیل ختار را به قتل رساندن و کسی را اجازه ندادن که حتی جنازه سهیل ختار را ببیند …

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟  عاطفه اقبال، وبلاگ یادداشت ها، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۶:… چرا حتی در آلبانی با مذاکرات پشت پرده، کمیساریا پول جدا شدگان از مجاهدین را قطع میکند تا شما آنرا به عهده بگیرید؟ چرا از هر کس که جدا میشود یک برگه امضا شده میگیرید مبنی …

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما …

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما …

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی پس یاسر اکبری نسب خودسوزی نکرده بلکه به دستور شما یاسر اکبری نسب را به قتل رسانده اند و این سناریو را برای سرپوش گذاشتن این …

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش نهم زنده یاد محمد نوروزی ( یکم)

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما …

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش نهم زنده یاد محمد نوروزی ( یکم) محمد کرمی، وبلاگ عیاران، دوم آوریل ۲۰۱۶:… محمد میگفت ما آمدیم که بقیه مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند ؛ کسی به زندان نیفتد که همسرش چشم به راه بماند , حالا خودمان باید بیخود و بی دلیل طلاق بدهیم که چی …

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

پس از گذشت سال ها تصاویر تلویزیونی خود گویای عمق این جنایت است. سطح کوچه های خاکی و خانه ها با خاک یکسان شده اند، این شهر دورافتاده و عقب نگاه داشته شده ی کردستان پر از اجساد مردان، زنان …

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین کریم غلامی، ایران فانوس، دهم مارس ۲۰۱۶:…  طی یک ماه گذشته به دلیل عفونت ریه هایم حدود ۳ هفته در بیمارستان بستری شدم. در مقاله های که قبلا نوشته ام در رابطه با این موضوع توضیح داده ام. ولی در این نوشته می …

شرح زندان و شکنجه در فرقۀ رجوی از زبان مریم سنجابی یکی از قربانیان و شاهدان

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

در اینجا میخواهم ابتدا اسامی نفراتی که بعنوان زندانبا ن و شکنجه کردن دوستان خودشان دست داشتند افشا کنم وسپس به خاطر ثبت در تاریخ اسامی نفراتی که قربانی این عمل شوم رجوی شدند را اعلام کنم. تعدادی از زندانبانان که در شکنجه افراد زندانی نیز دست داشتند عبارت بودند از: فاضل موسوی،حسن حسن زاده محصل(دو تن از مسؤلین ستاد …

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود? مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش …

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… تمام زنان را جمع می کنند و مادرش را هم به عمد به این نشست می اورند نام واقعی این نشست ها دادگاهی کردن فرد است . در این دادگاه ها هر آچه لایق …

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۹)

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۹)

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۹) ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:…  بسیاری پرسیده اند که چگونه میتوان فرقه بودن یک گروه را تشخیص داد چون ممکن است هر کس از هر گروهی که خوشش نمی آید، یا به دلیل اینکه در آن گروه بوده و حالا با آن اختلاف پیدا کرده …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید