یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

0
991

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری … 

لینک به منبع

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

نوح را اولین بار در قرارگاه پنجم در مقر ۳۵ دیدم بسیار خون گرم و مهربان بود همه بچه ها دوستش داشتند با لحجه شیرین جنوبی صحبت میکرد دلی ساده و پاک داشت نوح بخاطر پاکی دلش نزد همه بچه عزیز و شیرین بود با همه شوخ طبع بود نوح تحت مسئولیت محسن حمزلوئیان در ترابری در قسمت شارژباتری خودرو کار میکرد آنزمان فرمانده شواری رهبری ترابری و صنفی با خانمی به اسم مریم بود مریم همان زنی بود که در تصادفی بین واز و آیفا در خیابان ۴۰۰ اشرف باعث چپ شدن آیفای حسن …. شد و در این تصادف سر جهانبخش زیر کابین آیفا له شد و در جا کشته شد بعد از این حادثه این خانم بدون اینکه در دادگاهی محاکمه شود به مسئولیتش که همانا فرماندهی تدارکات مقر سی وپنج که شامل صنفی و ترابری و تی ان بود ادامه داد.

برخلاف اینکه نوح با همه مهربان بود و به همه بچه ها مثل خودش بعنوان یک قربانی نگاه میکرد با خانم مریم رابطه خوبی نداشت هزاران بار من و تمامی بچه ها شاهد این بودیم که این خانم به فرمان مهری علی قلی فرمانده کل مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم با نوح بد رفتاری میکند

مهری علی قلی( قاتل فرمان جوان کرد ایرانی )

اما نوح یکی از ناراضیانی بود که هیچوقت از شکنجه های روحی و جسمی شورای رهبری در نشستهای عملیات جاری انتقادی خم به ابرو نیاورد همیشه از خودش و همه بچه هائیکه تحت ستم فرقه رجوی بودند در نشستهای عملیات جاری دفاع میکرد روحیه تهاجمی و سرشار نوح در دفاع از بچه ها خشم شورای رهبری زن و مخصوصا خانم مهری علی قلی را در آورده بود این خانم که بخاطر خونخواری به فرماندهی مقر ۳۵ رسیده بود زیر دست خونخوار دیگری به اسم خانم زهره قائمی بود زهره قائمی همان زنی بود که در عملیات شرهانی دستور سر به نیست کردن محمد علی آبادیان را داده بود تا محمد علی زنده اسیر نشود شاید مازیار آنزمان به فرمان زهره به زور قرص سیانور را زیر دهان محمد علی شکانده باشد .

رده تشکیلاتی نوح مجدم ام جدید بود( ام رده بالاتر از عضویت است ) اما بدلیل اینکه زیر بار زورگوئیهای شورای رهبری زن نمیرفت او را بیشتر مواقع با لایه های عضو و کاندید عضو نشست میفرستادند خیلی وقتها من از دهان شورای رهبری زن مقر ۳۵ شنیده بودم که نوح با این ایستادگی در نشستهای عملیات جاری و انتقادی باعث بد آموزی دیگران میشود از اینرو کینه شورای رهبری مقر ۳۵ از نوح قابل وصف نبود تقریبا نوح با همه محفل داشت و درهر محفلی سازمان را از بالا تا پائین می شست .

زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری دیگر جواب ندارد و در تابلوی بولتن سالن غذا خوری نوشتند که نوح در ماموریت داخله شهید شده است در حالیکه همه میدانستند نوح بدلیل کم سوادی هیچ آموزش نظامی خاصی را ندیده است و طبق سیاق ثابت آموزشهای عملیاتی حداقل باید یکسال آموزش ببیند تا سازمان او را سر مرز بفرستد .

حتی شهادت نوح مجدم را سازمان برخلاف عرف معمول همیشه که بعد از هرعملیات و هر شهیدی در رادیو صدای مجاهد با بوق کرنامیگفت پخش نکرد مرگ نوح مجدّم را سازمان بدون سر وصدا به فراموشی سپارد بدلیل خفقان نشستهای عملیات جاری و شستشوی مغزی نوح از خاطره ها محو شد حتی سازمان حاضر نشد در مزار مروارید قرارگاه اشرف سنگ یادبودی به یاد نوح مجدّم بنا کند همیشه در سازمان رسم بود وقتی کسی شهید میشد و جسدش به اشرف برنمیگشت برایش در مزار مروارید سنگ یادبودی میگذاشتند و اسمش را روی سنگ یادبود مینوشتند .

حتی در لیست به اصطلاح شهدای سازمان هم اسمی از نوح مجدّم نیست بله حاج مسعود راست گفته بود طعمه نداریم هر که از ما نیست بر ماست پس خونش مباح است هنوز لحن نجف کریمی شکنجه گر سازمان بعد از سقوط صدام حسین از یادم نمیرود که در نشستهای عملیات جاری میگفت شما بد موقع گیر سازمان افتادید سازمان دستش بسته است وعلی بهتان نشان میداد چند مرد حالج هستید .

سال ۱۳۷۷ سال فوت نوح مجدّم و فرمان در مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم هست , شاید روزی محسن حمزلوئیان فرمانده ترابری مقر ۳۵ بتواند اطلاعات بیشتری در باره ناپدید شدن و مرگ نوح مجدّم به دنیا بگوید چون زمان ناپدید شدن محسن حمزلوئیان مسئول مستقیم نوح مجدّم بود . طبق سیاق ثابت سازمان وقتی کسی را به جائی میفرستاد از طریق فرمانده مستقیم ابلاغ ماموریت میشد .

خدا رحمت کند نوح مجدّم و فرمان را

میر باقر صداقی سیزده آوریل دوهزاروشانزده سوئیس

***

زهرا اشرفخوانینامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید