نگاهی به ستون طنز سایت آفتابکاران

0
574

نگاهی به ستون طنز سایت آفتابکاران 

نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  سایت آفتابکاران که یکی از سایتهای با مزه باند رجوی در دنیای مجازی محسوب میشود،ستون طنزی دارد که با اسم مستعار اخبار مهم روز به تمامی کسانی که میخواهند کمی با خواندن اخبار طنز از کسالت درآیند ،تقدیم میشود. بخش اعظم این ستون طنز اختصاص به نامه های فکاهی زندانیانی دارد که از از هفت توی زندانهای ایران برای سایت آفتابکاران بطور منظم وشبانه روزی … 

لینک به منبع

نگاهی به ستون طنز سایت آفتابکاران

نادر کشتکارسایت آفتابکاران که یکی از سایتهای با مزه باند رجوی در دنیای مجازی محسوب میشود،ستون طنزی دارد که با اسم مستعار اخبار مهم روز به تمامی کسانی که میخواهند کمی با خواندن اخبار طنز از کسالت درآیند ،تقدیم میشود.

بخش اعظم این ستون طنز اختصاص به نامه های فکاهی زندانیانی دارد که از از هفت توی زندانهای ایران برای سایت آفتابکاران بطور منظم وشبانه روزی ارسال میشود.معمولأ محتوی و ارسالهای منظم اینگونه نامه ها با عکس و از زندانهای مختلف،برای هربیننده وخواننده ای این پارادوکس و سوأل را ایجاد میکند که اگر زندانیان در بند جمهوری اسلامی بتوانند به این راحتی و منظم و بطور روزانه با یکی از گروههای مخالف” که سوابق مزدوری و ستون پنجمی برای کشور عراق در طول جنگ و بعد مزدوری و جاسوسی برای سرویسهای اطلاعاتی کشورهایی نظیر امریکا،اسرائیل،عربستان و بعضی دیگر از کشورها ،و همینطور هزار و یک خیانت دیگر به کشور خودشان را در کارنامۀ خود دارند”،رابطه زده و نامه نگاری کنند،پس چگونه میتوان در عین حال مدعی رفتار غیر انسانی زندانبانان جمهوری اسلامی با آنها شد.واقعأ کدام کشور در جهان به کسانی که محکوم به اقدامات تروریستی و یا جاسوسی هستند آنهم چه به حق چه نا حق،این میزان از برخورداری از آزادی و دسترسی به امکانات ارتباطی را میدهد.

افراد و اعضاء این فرقه چه در لیبرتی و چه در آلبانی چه میزان از این امکاناتی که جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی خودش فراهم کرده ،برای اعضاء خود در لیبرتی و آلبانی مهیا کرده است .در حالیکه زندانیان وابسته به باند رجوی در داخل کشور میتوانند آزادانه با دنیای بیرون ،آنهم بطور منظم و شبانه روزی تماس بگیرند مسئولین این فرقه چه میزان از امکانات ارتباطی را برای اعضاء خودشان “نه افراد تحت کنترل و یا زندانیش” فراهم کرده است و اساسأ چرا این فرقه کوچکترین امکان رابطه اعضاء خود با دنیای بیرون را نمیدهد و از این ارتباط به چه دلیل تا این حد و بعد از اینهمه سال ترس و وحشت دارد.ایا ارتباط این افراد با دنیای آزاد از ارتباط افرادی که بدلیل وابستگی به این فرقه در زندانهای ایران و بخاطر مسائل امنیتی در بازداشت بسر میبرند خطرناکتر است.و در آخر اینکه این تفاوت در رفتار را مسئولین این فرقه چگونه توجیه میکنند،که افرادی بعضأ بعد از چند دهه بازاجازه نداشته باشند و نتوانند حتی برای چند لحظۀ کوتاه با خانواده هایشان تماس داشته باشند در حالیکه نه تنها زندانیان در بند جمهوری اسلامی بلکه بعضأ وابستگان این زندانیان نیز بدون ترس و با اسم و رسم و عکس ،میتوانند هر موقع که اراده کنند و در باب هر مبحثی که مد نظرشان است ،با گروههای مخالف دولت وحکومت ایران نامه نگاری کرده و مطالبشان بصورت منظم و روزانه در سایتهای وابسته به باند رجوی از جمله سایت آفتابکاران باز نشر شود. “البته با استناد به مکالمات و نامه نگاریهای روزمره این زندانیان با بیرون از زندان،مندرج در سایت آفتابکاران ،وبا فرض اینکه سایت مذکور سایتی صادق و بدور از دروغ و حقه بازیست و مطالب مندرج در این سایت همگی بر اساس واقعیت است و نه دروغ و شارلاتان بازی “.

اما نکتۀ مهم دیگری را که باید در نظر گرفت به روز بودن کامل این زندانیان به تمامی اخبار و رویدادهای داخلی و بین المللی است،بطوریکه آنها از سیر اخبارو رویدادهای داخلی و بین المللی ، بعضأ از افرادی که آزادانه در جامعه زندگی میکنند مطلعتر و بروز تر میباشند.

همچنین عکسهای الحاقی به این نامه ها از طرف ستون طنز سایت آفتابکاران این فضا را به خوانندگان منتقل میکند که زندانیان مذکور آزادی کاملی در برگزاری مراسم مختلف در زندان را دا شته و

آزادانه میتوانند سخنرانی کرده ، عکسهای یادگاری گرفته و از امکانات وسیع ارتباطی با خارج از زندان برخوردارهستند.این مسئله نیز برای هر خواننده ای میتواند سوال برانگیز باشد.

اگر در یکی دو روز گذشته برای تلطیف فضا و کمی تنوع به ستون طنز این سایت که همانطور که اشاره شد با عنوان اخبار مهم روز منتشر میشود،سری زده باشید،متوجه میشوید که یکی از سوژه های مورد استفاده سفر اخیر نخست وزیر ایتالیا به تهران بوده است.

باند رجوی که بیش از سی سال است سفر مقامات عالیرتبه کشورهای جهان را به ایران محکوم میکند،بعد از گذشت این سالیان همچنان از رو نرفته و از هر طریق ،حتی در ستون طنز و از زبان کسانی که روحشان هم با خبر نیست عصبانیت و خشم خودشان را نشان میدهند،هر چند میدانند کشورهای غربی آنها را تنها گروهی مزدور که برای رسیدن به پول و قدرت حتی به خودشان هم رحم نمیکنند،شناخته و میشناسند و برای آنها ارزشی قائل نیستند.

بهر حال در میان سایتهای مختلفی که بطور علنی و یا در پوشهای مختلف و با نامهای متفاوت در اختیار باند رجوی قرار دارد سایت آفتابکاران بخاطر راه اندازی ستون طنز موسوم به اخبار مهم روز،توانسته است گوی سبقت را در زمینۀ ارائۀ طنز و تلطیف فضا از سایر سایتهای وابسته به این باند برباید،هر چند که دست اندرکاران سایر سایتهای باند رجوی نیز در این زمینه صا حب استعدادی ذاتی میباشند.

والسلام

نادر کشتکار

آلمان

۴/۱۲/۲۰۱۶

***

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید