«دزد میگه آی دزد» حکایت جنجال «آی جاسوس» فرقۀ جاسوس پیشۀ رجوی

0
1203

«دزد میگه آی دزد» حکایت جنجال «آی جاسوس» فرقۀ جاسوسی پیشۀ رجوی

غفور فتاحیان، پیوند رهایی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۶:… در اطلاعیۀ فرقه در این مورد که در سایت موسوم به «همبستگی» منتشر شده به نحو بسیار مضحکی که واقعا مرغهای پختۀ سفرۀ رنگین مریم قجر در اور را هم به خنده وامی دارد!! ادعا شده که پیش از این در فرانسه هم حسین نژاد و محمدی (دو پدر سالخورده ای که با اطلاع قبلی و حفاظت پلیس فرانسه و اطلاع و حمایت شهرداری اور در آن شهر مقر اقامت مریم رجوی در … 

لینک به منبع

«دزد میگه آی دزد» حکایت جنجال «آی جاسوس» فرقۀ جاسوسی پیشۀ رجوی

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین

در ماجرای خروج از لیستهای تروریستی، فرقۀ رجوی در هر مرحله از اقدامات قضایی آن از بررسی و پرونده خوانی تا تشکیل دادگاه و صدور حکم و تجدید نظر وو… ماهها روی آن تبلیغ و جنجال پیروزی پیروزی به راه می انداخت و وقتی ما در اشرف بودیم در هر مرحله از این پیروزیها اعلام «اشرف گردی» می کردند که طی آن باید سوار ماشینها شده و بوق زنان به شعار دادن و کف و صوت و بزن و برقص می پرداختیم که دیگر تروریست نیستیم و ما پیروز شدیم!! و در هر بار این شوها عراقیها با تعجب نگاه می کردند و در تلفنهایی که به فرمودۀ مسئولین به عراقیها می کردند که موضوع را بگویند می پرسیدند: پس شما چند بار از لیست تروریستی در می آیید؟ همین یک ماه پیش بود که شما جشن پیروزی خروج از لیست تروریستی گرفتید؟ می گفتیم آن فقط مرحلۀ تشکیل پرونده بود!!! یا آن فقط تشکیل دادگاه بود وو…!!! بعضی عراقی ها هم از آنجا که ملت عراق آمریکا را دشمن جنایتکار و اشغالگر کشورشان می دانستند می گفتند: ما نمی فهمیم شما چرا خوشحالید که آمریکا دیگر از شما خوشش می آید و شما را تروریست نمی داند؟!!

حالا هم فرقۀ رجوی که چند ماه پیش جنجال «دستگیری دو جاسوس رژیم که به داخل تشکیلاتشان در آلمان نفوذ کرده بودند»!! را به راه انداخته بود اخیرا نیز دوباره همان جنجال را به سیاق جنجالهای «پیروزی» در ماجرای لیستهای تروریستی تکرار کرده و بازهم سایتهای خود و بیرونی را پر از اعلامیه های «دادستان آلمان» و اطلاعیه های «شورای» دست ساز رجوی در مورد دستگیری «دو جاسوس نفوذی رژیم» در آلمان علیه «مجاهدین» کرده است. و حتما عین همین تبلیغات و جار و جنجالها را بعد از مدتی به عنوان «صدور حکم دادگاه» یک بار دیگر هم تکرار خواهد کرد!! که نشان دهندۀ نیاز شدید این فرقه به مطرح شدن در اوج فراموش شدگی و انزوای داخلی و خارجی اش می باشد.

در اطلاعیۀ فرقه در این مورد که در سایت موسوم به «همبستگی» منتشر شده به نحو بسیار مضحکی که واقعا مرغهای پختۀ سفرۀ رنگین مریم قجر در اور را هم به خنده وامی دارد!! ادعا شده که پیش از این در فرانسه هم حسین نژاد و محمدی (دو پدر سالخورده ای که با اطلاع قبلی و حفاظت پلیس فرانسه و اطلاع و حمایت شهرداری اور در آن شهر مقر اقامت مریم رجوی در حومۀ پاریس خواستار آزاد گذاشتن دخترانشان در مقر سازمان مجاهدین در عراق برای تماس با خانواده شان شدند) رفته بودند مقر شورا در اورسوراواز که آنجا را «در مأموریتی از سوی رژیم» شناسایی کنند!!! تا بعدا عملیات تروریستی در آنجا انجام بدهند!!! آن هم بعد از نزدیک سی و پنج سال قرارگرفتن اور به عنوان مقر علنی رهبری فرقۀ رجوی که صدها بار توسط خود فرقه با عکس و تفصیلات شناسایی و مختصاتش اعلام و منتشر شده است!!!

اما این مرحلۀ دوم!! جنجال تبلیغاتی جاسوسی! مثل همان مرحلۀ اولش! یک ترفند کاملا برنامه ریزی شده توسط خود سازمان مجاهدین می باشد تا در انزوای کامل داخلی و خارجی افکار را به سوی خودش جلب کند و الا فرقۀ رجوی چه کار مخفی در آلمان و کل اروپا و خارج کشور دارد و چه چیزی را پنهان می کند که نیاز به جاسوسی علیه او داشته باشند؟ همۀ مقرها و خانه هایشان و افراد و مسئولینشان در تمام کشورهای اروپا علنی و شناخته شده هستند اگر کار مخفی یا خانۀ تیمی مخفی و فعالیت پنهانی در آلمان یا اروپا دارند پس خودشان اعتراف می کنند که کار غیر قانونی می کنند!!. مجاهدین امروز دیگر هیچ خطری برای رژیم ایران نیستند و الا رژیم اولین کارش فعالیت دیپلماتیک یا جاسوسی یا تروریستی علیه مقر مریم رجوی در پاریس بود که علنی و شناخته شده است، چرا؟ برای اینکه مبارزه امروز برای آزادی و برابری در داخل ایران جریان دارد. در خارج کشور هیچ مبارزه ای واقعی و مؤثر علیه رژیم وجود ندارد که رژیم از آن احساس خطر کند. هیچ مبارزه ای بدون ارتباط با مبارزات داخل کشور به ثمر نرسیده و نخواهد رسید.

این دو نفر هر کدام ۱۲ تا ۱۵ سال در تشکیلات مجاهدین در عراق در قرارگاههای اشرف و لیبرتی شبانه روزی برای فرقۀ رجوی کار می کردند بعد هم که جدا شدند و توسط کمیساریا به آلمان رفتند در آنجا طبق اعلام خود مجاهدین دوباره به مقرهای آنها پیوسته و آنجا با مجاهدین کار می کردند. واقعا مسخره است مگر سازمان مجاهدین اکنون عملیات و مبارزه ای علیه رژیم دارد که رژیم بیاید در خارجه مأمور بفرستد داخلشان آن هم از میان افراد خود مجاهدین تا برایش اطلاعات بفرستند؟؟!!.

همۀ کارها و فعالیتهای مجاهدین امروز در اروپا علنی است و هیچ اقدام مخفی و سری ندارند. مگر داخل ایران هستند که خانۀ تیمی داشته باشند؟؟ همۀ مقرهایشان هم علنی است. رژیم چه نیازی دارد مأمور مخفی به داخل آنان آن هم در خارجه بفرستد؟

تمام اینها ترفندها و صحنه سازیهای خود مجاهدین برای تبلیغات و بزرگ نمایی خودشان و جبران شکستها و ناکامی های خطوط و سیاستهای رجوی است تا به غربیها چنین جلوه بدهند که بله ما اینقدر برای رژیم مهم و خطرناک هستیم که به داخل ما جاسوس می فرستد پس روی ما حساب کنید و نیز می خواهند رسوایی های افشا شده فرقه توسط جدا شدگان را با این جنجال آفرینی ها بپوشانند. جنجال «آی جاسوس آی جاسوس» امروز فرقۀ رجوی که دقیقا مصداق مثل فارسی «دزد می گه آی دزد» می باشد در حالیست که کوس رسوایی جاسوسیهای این فرقه برای رژیم صدام و بعد هم برای آمریکایی ها علیه مقاومت عراقیان سالیان سال است زده شده و توسط جداشدگان افشا شده است که نمونۀ آن افشاگریهای آقای حسین نژاد مترجم ارشد بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین در عراق در لینگ زیر می باشد که می توانید بخوانید:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/416-2016-04-12-03-56-21

تمام اینها ترفندها و صحنه سازیهای خود مجاهدین برای تبلیغات و بزرگ نمایی خودشان و جبران شکستها و ناکامی های خطوط و سیاستهای رجوی است تا به غربیها چنین جلوه بدهند که بله ما اینقدر برای رژیم مهم و خطرناک هستیم که به داخل ما جاسوس می فرستد پس روی ما حساب کنید و نیز می خواهند افتضاحهای افشا شده شان توسط جدا شدگان را با این جنجال آفرینی ها بپوشانند از جمله جاسوسیهای خودشان در عراق به نفع رژیم صدام حسین و بعد هم برای آمریکایی ها که شرح آن گذشت.

از رهبری فرقه و حامیانش باید پرسید: سازمان مجاهدین چه راز نهفته و اسرار مگو در آلمان دارد که نیاز به جاسوسی علیه آن باشد؟ مگر همۀ کارها و فعالیتها و مقرهایش و دفاترش در اروپا علنی نیستند؟ در این سی سال یا بیست سال اخیر چند بار رژیم را سرنگون کرده؟؟؟ با اینهمه کارها و فعالیتهای مخفی و سری؟؟؟!!!! به جز مخفی شدن و فرار کردن و ناپدید شدن رهبر عقیدتی اش؟؟!!! فکر کنم تنها چیز سری این فرقه محل اختفای مسعود رجوی باشد که آن را هم از آلمان که نمی شود در آورد؟ مگر مسعود رجوی در یک سوراخ موش پنج ستاره در آلمان مخفی شده؟؟؟ که بروند به رژیم اطلاع بدهند؟؟؟!!!

پس حضرات رهبران فرقۀ!! حالا که می بینید ترفندهایتان لو رفته و شناخت شد و دیگر نمی توانید در دنیای امروز با روشهای کهنه و نخ نماشدۀ دیروزتان و با توهین به شعور مردم ایران و خارج فریبکاری کنید؛ دیگر بساط این نیرنگها را جمع کرده و تکرارشان نکنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندر عجایب علم لدنی آقای رجوی و ارتباط باطنی وی با عوامل غیب

۲۳ فرو ۱۳۹۵

اندر عجایب علم لدنی آقای رجوی و ارتباط باطنی وی با عوامل غیب شکرالله متحمل، پژواک ایران، یازدهم آوریل ۲۰۱۶:…  مگر کم بودند انسانهای والا …

اندر عجایب علم لدنی آقای رجوی و ارتباط باطنی وی با عوامل غیب

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها

آزمایش زندان استنفورد، آزمایشی برای شناخت فرقه ها

مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق …

ادامۀ انعکاسات فعالیتها و نامه های خانواده ها در رسانه های عراق

آزمایش زندان استنفورد، آزمایشی برای شناخت فرقه ها

ادامۀ انعکاسات فعالیتها و نامه های خانواده ها در رسانه های عراق بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:…  طی روزهای گذشته فعالیتها و نامه های سری سوم خانواده های متحصن در جلوی کمپ لیبرتی در بغداد در تلاش برای دیدار با عزیزان اسیرشان در دست فرقۀ رجوی که سران آن اجازۀ دیدار خانوادگی …

ایران فانوس: در حاشیه سفر روحانی به اروپا

آزمایش زندان استنفورد، آزمایشی برای شناخت فرقه ها

با آب شدن آهسته آهسته یخهای بی اعتمادی مابین ایران و غرب و سرانجام تلاش دو ساله اخیر ایران به همراه قدرتهای پنج + یک و اجرایی شدن برجام و شکستن تحریمها، رییس جمهور کشور فرانسه فرانسوا اولاند، رییس جمهور ایران حسن روحانی را رسماً دعوت کرد تا بلکه روابط ایران و غرب، سریعتر جوش خورده و دستاوردهای …

میلاد آریایی:عربستان سعودی و سرمایه گذاری ببیشتر روی مجاهدین ـ قسمت پایانی

آزمایش زندان استنفورد، آزمایشی برای شناخت فرقه ها

عربستان سعودی و سرمایه گذاری ببیشتر روی مجاهدین ـ قسمت پایانی میلاد آریایی، ایران قلم، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش بخش بزرگی از محافظه کاران در آمریکا هنوز هم مخالفان جدی با توافق با تهران است وبا دست‌های پنهان و آشکار خواهان بر هم زدن اوضاع هستند . ایران که تا کنون در صحنه سیاسی …

انسان های آزاده‌ی جهان به فریادمان برسید

آزمایش زندان استنفورد، آزمایشی برای شناخت فرقه ها

ما از انسان‌های آزاده‌ی جهان که برای نجات نوع بشر در تلاشند تقاضا داریم، شرایط دیدار رو در رو، بدون حضور نیروهای سازمان مجاهدین و با حضور نمایندگان دولت عراق یا نهادهای بین‌المللی را برای ما فراهم کنند. ما از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی که مدعی دفاع از حقوق بشرند و از تمام انسان‌های آزاده‌ی جهان طلب یاری …

راحله ایرانپور: سفرنامه رنج و دلتنگی (قستهای اول، دوم و سوم)

راحله ایرانپور: سفرنامه رنج و دلتنگی (قستهای اول، دوم و سوم)

سفرنامه رنج و دلتنگی (قستهای اول، دوم و سوم) راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:…  ساعت ۹ صبح است. به همراه پدران و مادران پیر و دلخسته و خواهران مظلوم و غمگین عازم لیبرتی می شویم. ساعت کمی از ۱۰ گذشته است. از دیوارهای بتنی تو در تو و پیچ در …

مجید روحی:“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

راحله ایرانپور: سفرنامه رنج و دلتنگی (قستهای اول، دوم و سوم)

“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید …

حمایت انجمن زنان از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی

حمایت انجمن زنان از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی

حمایت انجمن زنان از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی زنان ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:…  تعدادی از خانوادها که عزیزانشان هنوز در زندانی به اسم آزادی در نزدیکی بغداد عراق حبس هستند در مقابل این زندان در این سرمای زمستان دست به اعتصاب زده اند. ما انجمن زنان از این تحصن حمایت می …

غفور فتاحیان:درخواست از نخست وزیر عراق برای حمایت از خانواده های اسیران لیبرتی

حمایت انجمن زنان از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی

درخواست از نخست وزیر عراق برای حمایت از خانواده های اسیران لیبرتی غفور فتاحیان، پیوند رهایی، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:…  آقای نخست وزیر من بسیاری از فرزندان این خانواده ها را می شناسم و صد در صد مطمئن هستم که این افراد به زور و اجبار در آنجا نگه داشته شده اند. از این رو …

نامه هایی از خانواده های متحصن لیبرتی به مقامات بین المللی و عراقی

حمایت انجمن زنان از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی

نامه هایی از خانواده های متحصن لیبرتی به مقامات بین المللی و عراقی پیوند رهایی، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… احتراما ما گروهی از خانواده‌های افراد محصور در کمپ لیبرتی هستیم. عزیزان ما سال‌هاست که به‌وسیله‌ی فرقه‌ی کثیف رجوی (MKO) به انحاء مختلف فریب خورده و گرفتارند. ‌اکنون که ما خانواده‌ها در عرا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید