عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی …

0
1101

عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و  صحنه را ترک کرده و در کنار سران دول غرب به خیانت و وطن فروشی پرداخته است؟ حاج مسعود رجوی هر زمان … 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

مجید روحیهمه ساله حاج مسعود رجوی از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده می کرد و تمام تلاش حاج مسعود رجوی برای سوء استفاده ازمناسبت ماه محرم  و بطور خاص روز عاشورا بصورت شیادانه ادامه دارد

وقتی صحبت از عاشورا می شود خود به خود فرد به یاد فداکاری های که امام حسین در آن روزها انجام داده و برای آرمانش جان خود را فدا کرد می افتد یعنی حداکثر فداکاری که در تاریخ ثبت شده است

حاج مسعود رجوی چگونه از این روز برای فریب و دغلکاری سوء استفاده می کند ؟

حاج مسعود رجوی سعی کرد روز ۱۹ بهمن سال ۶۰ که روز کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی بود را به نام عاشورای فرقه اش نامگذاری کند و از این روز سوء استفاده کند.

باید از حاج مسعود رجوی این سوال را پرسید که آیا واقعا روز ۱۹ بهمن سال ۶۰ همانند عاشورای حسینی بود ؟

آیا می توان این روز را با روز عاشورای حسینی یکی دانست ؟

حاج مسعود رجوی در سخنرانی روز ۱۹ بهمن سال ۶۳ در فرانسه عنوان کرد که : ” کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم !!!!!

و یا در جای دیگری حاج مسعود رجوی عنوان می کند که * بشریت در شورانگیزترین اسطوره ها و حماسه هایش راز خود را آشکار می کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. این راز که در عین حال راز رهایی یعنی راز بقا و تکامل فردی و اجتماعی نوع انسان است در کلمه فدا خلاصه می شود. از همین جاست که بن بست ها گشوده می شود. بسا جبرهای کور در هم می شکند ، تقدیر سرکش و وحشی به زانو در می‌آید و بالمآل کون و مکان مسخر آدمی می شود *

حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و  صحنه را ترک کرده و در کنار سران دول غرب به خیانت و وطن فروشی پرداخته است؟

حاج مسعود رجوی هر زمان که بحث رهبران انقلابهای دیگر به میان می آید خودش را در چپ آنها می دید و عنوان می کرد که در مبارزه دچار رویزیونیسم شدند؟

باید از حاج مسعود رجوی پرسید آیا رهبرانی همچون مائو ، فیدل کاستر ، چه گوارا و هوشی مین و …. در شرایط سخت از محل مبارزه پا به فرار گذاشتن و صحنه را ترک کرده اند و از خارج رهبری را به عهده گرفتند؟

حاج مسعود رجوی مائو ، فیدل کاستر ، چه گوارا و هوشی مین و ….  همگی در داخل کشورشان و در کنار نیروهای خود تا به آخر به مبارزه ادامه داده و به پیروزی رسیدند.  حاج مسعود رجوی  شما چکار کردید؟ با اولین صدای گلوله پا به فرار گذاشتید و تهران را به قصد پاریس ترک کردید و به بهانه اینکه مبارزه را در آنجا ادامه بدهی کلیه نیروهای خودت را در ایران جا گذاشتی و اکنون هم لغز مبارزه سر می دهید؟

حاج مسعود رجوی حماسه روز عاشورا و امام حسین در مقابل ظلم بود. یعنی حداکثر فدا و صداقت که البته این مورد در حاج مسعود رجوی اصلا یافت نمی شود.  سر لوحه مبارزه در درون فرقه رجوی دروغ و ریا و خیانت می باشد.

حاج مسعود رجوی با جا گذاشتن بهترین دوستش و زن اولش در ایران سعی کرد جان خودش را در ببرد و بعد هم با اعلام عاشورای فرقه اش سعی کرد از این مسئله سوءاستفاده کرده تا هم فرار خودش را توجیه کند و هم بتواند از احساسات دیگران بخاطر اهمیتی که نسبت به روز عاشورا دارند نهایت سوء استفاده را بکند. طی این سالیان حاج مسعود رجوی به آسانی توانسته نهایت سوء استفاده را بکند ولی همه می دانند که حاج مسعود رجوی با فرار و ترس از مرگ نه تنها دوستان قدیمش را به کشتن داده بلکه مرزهای خیانت را یکی پس از دیگری در نوردیده است.

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد چرا این روز را به نام عاشورا نامگذاری کردید؟

 احتمالا چون زن اول حاج مسعود رجوی در این میان بوده باید برای او نامگذاری می شد و یا حاج مسعود رجوی خواهر تان در سال ۶۷ که وقتی کشته شد به نام سمبل اسیران در زنجیر نامگذاری می شود. حاج مسعود رجوی چرا همه القاب برای خانواده شما است؟ دیگران نباید سهمی داشته باشند؟ همانند یزید همه القاب را برای خودت می خواهی حاج مسعود رجوی.

شاید درگیری ۱۹ بهمن سال ۶۰ و کشته شدن این افراد به خواست شما بوده حاج مسعود رجوی که این گونه شما از دست اصلی ترین رقیب خود در امر رهبری یعنی موسی خیابانی راحت می شدید ؟

 حاج مسعود رجوی فکر نمی کنید که دیگر دوران عوام فریبی و سوء استفاده از روز عاشورا به سر آمده است ؟

حاج مسعود رجوی اگر در روز عاشورا امام حسین پا به فرار میگذاشت و صحنه جنگ را ترک می کرد دیگر از اسلام چیزی باقی نمی ماند؟

حاج مسعود رجوی فقط در مقطع بعد از سی خرداد سال ۶۰ نبود که صحنه جنگ را ترک و راه فرار در پیش گرفت بلکه او طی این سالیان نیز همیشه همین کار را کرده است.

برای مثال در نشست های تشکیلاتی و در نشست های طعمه و مراسم روز عاشورا در قرارگاه باقر زاده در سال ۱۳۸۰ حاج مسعود رجوی باد به غبغب انداخته و برای همه کری می خواند که در عملیات فروغ جاویدان همراه همسرش در کنار رزمنده گان خواهند بود و دستور حمله را صادر می کنند ولی افسوس که حاج مسعود رجوی این رهبر خیالی و خیانت کار همیشه در موقع حساس پا به فرار گذاشته است و صحنه را ترک می کرده این بار نیز با رندی تمام ابتدا زن خانوم بیارش مریم قجر عضدانلو را فراری داده و بعد هم همانند اربابش صدام معدوم به سوارخ موشی خزیده تا شاید دگر بار سرک کشیده و برای کشته های فرقه اش که خودش مسبب آنان است اشک تمساح ریخته و دو باره دم از امام حسین و عاشورای خیالی خودش بزند.

خدا لعنت کند حاج مسعود رجوی را که اسباب کشته شدن نیروهای خودش را فراهم میکرد و میکند و بر مزار آنان اشک تمساح می ریزد.

روایت است که بعد از خلافت رسیدن حضرت علی (ع) ، عبدالله ابن عمر حاضر نشد با حضرت علی (ع) بیعت کند و عنوان کرد که می خواهد از این جریانات به دور باشد و به زندگی معمولی خود ادامه دهد.

ولی همین فرد وقتی که حجاج با کشتار مردم به حکومت رسید عصر همان روز با شتاب نزد حاکم رفت و گفت که برای بیعت با امیرالمومنین به نزد ایشان آمدم درباریان به او گفتند که امیرالمومنین فردا در میدان شهر بیعت عمومی دارد و شما فردا مراجعه نمائید اما عبدالله ابن عمر که تاب تامل تا صبح فردا را نداشت مصرانه بر حجاج وارد شد ، امیر در حال صرف شام بود و مجال دست دادن با او را نداشت پای خویش را به سمت عبدالله ابن عمر دراز نمود و گفت پس با پای من بیعت کن !!! عمر که با دست حضرت علی (ع) بیعت نکرد امروز به پای حجاج قناعت نمود.

 حاج مسعود رجوی در ابتدای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و برخورد او با آیت الله خمینی بی شباهت با بیعت گرفتن عبدالله ابن عمر با حجاج نیست حاج مسعود رجوی به روزی رسید که به پای دیکتاتورترین حاکم زمان صدام بوسه زد و اکنون نیز در ادامه راه خود دست به دامن سران دول غرب و عراب و….. شده است و حاضر است نه تنها با پای آنها بیعت کند بلکه حاضر است تن به هر خفتی و خواری برای بقای خود بدهد.

در زمان امام حسین کسانی بودند هم چون شمر و حرمله و عمرو عاص که با یزید بیعت کردند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش هم اکنون به دور از مردم ایران با سران جنایت کار غرب و عراب و اسرائیل بر طبل حمله به ایران می کوبیدند تا شاید این دشمنان قسم خورده مردم ایران گوشه چشمی به حاج مسعود رجوی و فرقه اش نشان دهند ولی حاج مسعود رجوی و فرقه اش باید بدانند با هوشیاری مردم ایران شما هرگز از گندم ری نخواهید خورد.

صحبت از روز عاشورا و امام حسین برای حاج مسعود رجوی خیلی  زیاد است بهتر است حاج مسعود رجوی هر چه بیشتر در کنار سران دول غرب و عراب و اسرائیل و آمریکا به خوش گذارنی و باده نوشی سر کنند.  مردم ایران خودشان می‌توانند برای آینده خودشان تصمیم بگیرند دیگر نیازی به شمرها و عمر و عاص ها و حاج مسعود رجوی و فرقه اش ندارند.

حاج مسعود رجوی فلسفه عاشورا را با سیر رویدادهای گذشته تا کنون فرقه اش را مرتبط میکرد که تنها برگ به اصطلاح پیشروی بوده است

حاج مسعود رجوی هنگامی که باید عاشورا گونه از خودش قیمت پرداخت میکرد پا به فرار میگذاشت و صحنه جنگ را ترک میکرد

امام حسین در همه حال حق انتخاب را برای یاران خود قائل بود و در روز قبل از صحنه کربلا به همه آنان را اجازه داد که را خود را انتخاب کنند

در مناسبات حاج مسعود رجوی هیج کس جرات ندارد درخواست جدای از فرقه رجوی را داشته باشد و یا اینکه در یک جلسه و یا در کار نه بگوید تا برسد به اینکه انتقادی داشته باشد و یا یک عمکرد ساده روزانه از فرمانده خود به فرمانده بالاتر گزارش کند

این اوج شیادی حاج مسعود رجوی با سوء استفاده از احساسات اعضای اسیرش بود و هنوز هم حاج مسعود رجوی به این شیوه شیادانه ادامه می دهد

اما ماهیت اصلی حاج مسعود رجوی شیاد همانا همچون یزید ؛ شمر ؛ حرمله ؛ عمر سعد می باشد و حاج مسعود رجوی جزبه  قدرت و شهوت و …..  به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند

حاج مسعود رجوی شیاد در هر زمان با ادا و اطوار می خواست اینطور به اعضای اسیرش القاء کند که مثل امام حسین رفتار می کند

حاج مسعود رجوی جانوریست که در دو جهان جایی ندارد. بایستی مثل “خوک های سرگردان” که خدا به اشراف زمان حضرت عیسی در سوره مائده در قران مجید آورد ه است، خون وگوشت مردار ونجاست بخوره و در جهنم بسوزه . چرا که تا می بیند هوا پس است، یک روز به نعل و یک روز به میخ می زنه و پا به فرار گذاشته و صحنه را ترک میکند

تلاش و فرارهای حاج مسعود رجوی عاشورا گونه از جنگ و رستگاری در تاریخ های مختلف

تلاش حاج مسعود رجوی برای فرار از کشور در سال ۱۳۵۷

زمینه‌سازی برای خروج از کشور پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی

فرار حاج مسعود رجوی در مرداد ۱۳۶۰

همراه کردن بنی‌صدر در فرار از کشور و ازدواج با فیروزه بنی‌صدر

فرار از فرانسه به عراق در سال ۱۳۶۵

فرار سال ۸۱ و ۸۲ مریم و حاج مسعود رجوی پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان

فرار حاج مسعود رجوی پس از فروپاشی عراق

حاج مسعود رجوی کثیف ترین آدمی است که هم ردیف استالین و هیتلر قرار گرفته که فقط تشنه قدرت و حاکمیت است ولی حاج مسعود رجوی هیچ وقت در میدان مبارزه از خودش مایه نگذاشت و به هر قیمتی که شده چه مزدوری ، چه وطن فروشی باشد یا زیر پا گذاشتن اعضای اسیر فرقه اش و به تباهی کشیدن آنها همیشه جانش را برداشته و به سوراخی خزیده و یا فرار کرده.

_______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=iVt0xXJfr5o&nohtml5=False

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید