نامه سر گشاده به آقای بوجارنیشانی رئیس جمهور آلبانی

0
493

بله فرقه رجوی که گروهی خطر ناک هست و خود به خودی خود از داعش خطرناک تر و تروریست تر میباشد امروزدرخاک کشور شما برای بسیاری از جدا شدگان از این فرقه دام پهن کرده تا آنها را در زیر فشار های اقتصادی و مادی این نیروهارا وابسته به گروه تروریستی خود نگه دارد. بله مریم رجوی شخصا دستورداده تا برای اذیت و آزار این نیروهای جداشده تیمهایی از نفرات سازمان به آلبانی بیایند تا با ارگانهای مختلف تماس بر قرارکنند و مانع از گسترش جدایی این نیرو ها از فرقه رجوی شوند .

نامه سر گشاده به اقای بوجارنیشانی رئیس جمهور البانی

امیر موثقی ـ 08.04.2016

منبع : وبلاک موثقی

با عرض گرمترین و صمیمانه ترین سلام ها و درودهایم خدمت شما عالیجناب  آقای نیشانی

این جانب سید امیر موثقی که قبلا هم برایتان نامه فرستاده بودم میخواستم نکاتی را که جدیدا فرقه تروریستی رجوی در کشو شما برای ایجاد رعب و وحشت نیروهای جدا شده از این سازمان به راه انداخته است بازگو کنم تا شاید کمکی کرده باشم به دوستان قدیمی خود که از فرقه رجوی جدا شده اند .

بله فرقه رجوی که گروهی خطر ناک هست و خود به خودی خود از داعش خطرناک تر و تروریست تر میباشد امروزدرخاک کشور شما برای بسیاری از جدا شدگان از این فرقه دام پهن کرده تا آنها را در زیر فشار های اقتصادی و مادی این نیروهارا وابسته به گروه تروریستی خود نگه دارد. بله مریم رجوی شخصا دستورداده تا برای اذیت و آزار این نیروهای جداشده تیمهایی از نفرات سازمان به آلبانی بیایند تا با ارگانهای مختلف تماس بر قرارکنند و مانع از گسترش جدایی این نیرو ها از فرقه رجوی شوند .Movaseghi_Amir_400

بله رجوی یعنی ترو ریست یعنی داعش و شما امروز در خاک خود از ترو ریست و داعش حمایت و پشتیبانی میکنید و به پنا هندگان و جدا شدگان در خاک خود جایی و سر پناهی نمی دهید شما مینیمم های اصول و حقوق پنا هندگان را در کشور خود رعایت نمی کنید . بله شما باید طرحی برای رسیدگی به کسانی که سالیان سال مورد اذیت و آزار فرقه رجوی بوده و هستند اتخاذ کنید تا مانعی باشد برای پیشرفت ترو ریست در خاک کشور شما. من به شما بعنوان یک جدا شده از فرقه رجوی  و بعنوان یک ایرانی فعال حقوق بشر در خاک اروپا هشدار میدهم که نگذارید خاک کشور شما جولانگاهی باشد برای فرقه تروریستی و داعش صفت رجوی . فرقه رجوی همانند کرم همه جا میلولد و به هر روزنه و سوراخی سر فرو میکند تا خودش را به روشنایی و نور برساند یعنی خودش را مطرح کند تا به دیگران خودش را تحمیل کند و برای اجرای این کار از هیچ جنایتی ترس و واهمه ندارد. لذا لازم به ذکر است که امروز کمیساریای عالی پناهندگی در کشور شما برای تعدادی از جداشدگان از این فرقه که بیش از یک سال هست در خاک شما مستقر هستند و نه زبان بلد هستند و نه اشنایی با قوانین مدنی کشور شما را دارند مورد ستم واقع شده اند و این به خودی خود یعنی یک فاجعه انسانی که باید جلو آن گرفته شود آز طرف شما و دولت شما و این کار هرچه زودتر باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و به حق و حقوق این تعداد نیروهای ستم دیده رسیدگی شود

سید امیر موثقی

6 April 2016

آلمان کلن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید