آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

0
855

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

انجمن نجات، مرکز تهران، چهارم آوریل ۲۰۱۶:…  بنظر می رسد فشارهای سازمان بر سیاست های دولت آلبانی وسازمان ملل موجب چنین آشفتگی درآلبانی شده و ارگانهای امنیتی آلبانی باید متوجه خطرات توطئه اعزام تروریست توسط سازمان مجاهدین به اروپا باشند . بی خانمانی و گرسنگی پناهندگان جداشده از فرقه رجوی ، فشاری است که سازمان درصدد است مجددا پناهندگان را به محفل های فرقه ای سازمان در آلبانی بازگرداند … 

لینک به منبع

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

انتقال حدود یک هزار نفر از قرارگاه لیبرتی عراق به کشور آلبانی ، منطبق با قوانین بین المللی و توافق دولت آلبانی در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است .

آلبانی جزء معدود کشورهای است که با پذیرش پناهندگان به این امر اقدام نموده و فراهم نمودن ملزومات زندگی پناهندگان از وظایف دولت آلبانی و سازمان ملل می باشد .
از طرفی با فروپاشی قرارگاه اشرف در عراق و تزلزل پایه های قرارگاه لیبرتی ، که تنفر مردم و جناح های سیاسی عراق را به همراه داشته است .امید های واهی مسعود رجوی در حفظ و بقاء فرقه تروریستی مجاهدین به رویایی پوچ مبدل شده است .

با استقرار نفرات لیبرتی درآلبانی ، سازمان تمام هم خود را به کار بست تا بتواند با اعزام کادر های بالا و مسئولین اجرایی خود ، لیبرتی دیگری در آلبانی بنا نماید .

هزینه های زیاد فرقه در رسانه ها و ایجاد پایگاههای تشکیلات از جمله ترفندهای سازمان می باشد تا با القاء و حاکمیت مناسبات تشکیلاتی ، بتواند نیروهای وارد شده به آلبانی را سازماندهی و از جداشدن آنها جلوگیری نماید. سازمان درصدد است به هر طریق،پناهندگان نیازمند و مستمری بگیر ماهانه مجاهدین باشند، و ترس آنها از مشکلات زندگی ، آنها را مجاب به پذیرش خطوط تشکیلاتی سازمان نماید . پناهندگان مستقر در آلبانی ، کمیساریای عالی پناهندگان را متوجه این موضوع می نماید تا با اعمال به حقوق قانونی پناهندگان ، زمینه دسیسه های فرقه مجاهدین را نقش برآب نماید .

فشار بر پناهندگان در آلبانی نمی تواند سیاست معقول و انسانی کمیساریای پناهندگان در آلبانی باشد و چنین اتفاقاتی ناخوشایند و مشکوک بنظر می رسد .
پناهندگان هیچ راه دیگری جز زندگی در کشور آلبانی یا دیگر کشورهای پذیرنده پناهنده را ندارند و تا زمانی که آنها به کشورهای دیگری منتقل نشده اند ، کمیساریا موظف است به اعمال حقوق قانونی پناهندگان بپردازد.

سناریوی مشکوک فشار بر پناهندگان در کشور آلبانی می تواند زندگی و جان این آوارگان را به خطر انداخته و آنها را به تشکیلات مخوف تروریستی رجوی سوق دهد .
پناهندگان مستقر درآلبانی ، افردی هستند که در ادارات پناهجویی دارای پرونده پناهندگی می باشند و فشار بر آنها می تواند ، آنها را دست خوش حوادث ناگوار نماید.
قطع کمک مالی و گرفتن مسکن تعدادی از پناهندگان ، تنها مختص نفراتی می باشد که از سازمان جداشده و حاضر به استقرار در پایگاههای سازمان در آلبانی نمی باشند .

بنظر می رسد فشارهای سازمان بر سیاست های دولت آلبانی وسازمان ملل موجب چنین آشفتگی درآلبانی شده و ارگانهای امنیتی آلبانی باید متوجه خطرات توطئه اعزام تروریست توسط سازمان مجاهدین به اروپا باشند .

بی خانمانی و گرسنگی پناهندگان جداشده از فرقه رجوی ، فشاری است که سازمان درصدد است مجددا پناهندگان را به محفل های فرقه ای سازمان در آلبانی بازگرداند یا آنها را به نابودی بکشاند.

تمام جداشده های از فرقه ، توسط مسعود رجوی تهدید به قتل شده اند. و هر روز در کشورهای اروپایی ضرب و جرح و توطئه علیه آنها را شاهد هستیم .

جداشده های مستقر در آلبانی یا دیگر کشورهای اروپایی ، افرادی هستند که با گذشت سال ها شکنجه و تحمل زندان توانستند از سازمان جدا شوند و آزادانه زندگی در خارج از ایران را انتخاب نموده اند .

سفیر آلبانی درسازمان ملل ، تهدید حضور تروریستی فرقه رجوی در آلبانی را گوشزد نموده و خواستارعدم پذیرش گروه تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی شده است .

انجمن نجات از نیکولا مسئول کمیساریای پناهندگان سازمان ملل و مسئولین دیگر این سازمان بین المللی خواستار احترام به حقوق پناهندگان جداشده مستقر در آلبانی می باشد. و خواهان امکان برقراری ارتباط و تماس همه پناهندگان سازمان با خانواده هایشان در ایران می باشد .

تماس پناهندگان با خانواده هایشان می تواند توطئه های مسعود رجوی را بر ملا و اکثریت پناهندگان از سازمان جدا شده و آزادانه زندگی جدیدشان را انتخاب نمایند .

انجمن نجات بر این باور است که حقوق و مستمری اختصاص یافته از طرف مسعود رجوی به پناهندگان مسخ شده اسیر در قرارگاههای تشکیلاتی سازمان چیزی جز تروریست پروری و اعمال تروریستی نمی تواند باشد .

_________________________________________________

آرشیو موضوع : آلبانی

توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند …

مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

حرکت بی سر وصدای تروریست ها (+ مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی) انجمن نجات، مراکز مختلف، سوم آوریل ۲۰۱۶:… ار دیگر از مسئولین امنیتی کشور آلبانی میخواهیم که نظارت بیشتر به تحرکات اعضاء فرقه مجاهدین داشته باشند و اجازه ندهند که آنها در محل استقرارشان٬مکانی دیگر برای پیشبرد اهداف متحجر …

نامۀ گروهی از جداشدگان مجاهدین در اروپا به کمیساریای آلبانی در اعتراض به قطع حقوق جداشدگان

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

نامۀ گروهی از جداشدگان مجاهدین در اروپا به کمیساریای آلبانی در اعتراض به قطع حقوق جداشدگان پیوند رهایی، دوم آوریل ۲۰۱۶:… با توجه به نکات فوق ما امضا کنندگان این نامه از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در تیرانا پایتخت آلبانی می خواهیم که با حفظ استقلال خود به عنوان یک سازمان حقوق بشری …

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

به نظر نگارنده این امر ، یعنی دخالت در امور سیاسی آلبانی ، هم اکنون محقق شده است و فرقه مجاهدین به کمک پشتوانه مالی فراوان، خود را وارد بازی‌های سیاسی و دسته بندی های مافیایی در درون ساختار سیاسی کشور آلبانی  کرده است . …

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران احسان بیدی، صفحه فیسبوک، تیرانا، روبروی دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، اول آوریل ۲۰۱۶:…  آقای نیکولا (مسئول کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در کشور آلبانی) و آقای رفیع (مترجم رسمی آقای نیکولا در دفتر سازمان …

تحصن آقای احسان بیدی در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران

اما پایان سال میلادی 2015 نماینده کمیساریا اقای نیکولا نفرات جداشده ای که ازکمیساریا پول دریافت میکردند که نزدیک به 10 نفر بودند را صدا کرد واعلام کرد که ازاغازسال …

احتمال اسکان ۳ هزار عضو مجاهدین خلق در آلبانی

احتمال اسکان ۳ هزار عضو مجاهدین خلق در آلبانی

یکی از گزارشگران بخش بالکان دویچه‌وله که در روزهای پایانی ماه مارس ۲۰۱۶ از این اقامتگاه بازدید کرده، می‌گوید این عمارت با نرده‌ها و در آهنی قطوری محافظت می‌شود. مرد ۵۰ ساله‌ای که خود را به اسم مستعار فرزین بهادر گودرزی معرفی می‌کند گزارشگر دویچه‌وله را به داخل ساختمان و اتاق کوچکی نزدیکی ورودی راهنمایی می‌کند که عکس‌هایی از …

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید  بنیاد هابیلیان به نقل از پانوراما، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۶:… ” سج گریماج ” سفیر وقت آلبانی در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ در نامه ­ای به نخست وزیر آن کشور توصیه کرده بود اعضای منافقین را به دلیل سابقه تروریستی این …

آن سینگلتون: فرقه مجاهدین به‌ دنبال ایجاد قلمرو مخصوص خود در آلبانی هستند

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

فرقه مجاهدین به‌ دنبال ایجاد قلمرو مخصوص خود در آلبانی هستند بنیاد هابیلیان، به نقل از دویچه وله، بیست و چهارم مارس ۲۰۱۶:… پذیرش اعضای منافقین توسط مسئولین آلبانیایی تنها به این دلیل که آن­ها افرادی پیر و فرتوت هستند، اقدامی اشتباه است. ممکن است اعضای این گروه دیگر به عنوان نیروهای جنگی کارایی …

میلاد آریایی : اشتراتژی گمشده

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

استراتژی گمشده فعلاً در سال جدید قرار شده  است از آلبانی سر برآورد و باقی افراد مجاهدین دسته‌جمعی به این کشور مسلمان 3 میلیونی که در خاک اروپا قرار دارد ولی جزو اتحادیه اروپا نیست و اوامر اش بیشتر بواسطه  دولتمردان آمریکایی دیکته می‌شود انتقال یابند. کسی که با شعار – …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید