روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند

0
855

روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند

مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب نشد!  جداشده ها نقاب از چهره حاج مسعود رجوی کنار زدن و با افشاگریهایشان … 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضع ضد امپریالیستی خودش بمونه.

خوب نشد دیگه! حاج مسعود رجوی هم نموند!

آره روزگاره که نمی ذاره حاج مسعود رجوی روی مواضعش بمونه عرض میکنم.

مثلا مگه بد بود که حاج مسعود رجوی رو مواضع ضد امپریالیستی خودش میموند ؟

مجاهدین خلق بفرقه رجوی

 ۲۱ اردیبهشت ۵۴ هنگام مراجعت شاه از آمریکا و به اعتراض به اعدام ۹ نفر از زندانیان سیاسی بیژن جزنی و ……. اتومبیل دو مستشار نظامی آمریکایی سرهنگ ……در تهران از دو طرف به رگبار بسته شد و آنها در دام اعضای فرقه رجوی کشته شدند

 ۱۳ تیر ماه ۱۳۵۴ جهت ترور سفیر آمریکا در تهران تیم عملیاتی فرقه رجوی راه را بر اتومبیل وی بست و آتش گشود اما بخاطر تاریک بودن درون اتومبیل اشتباهی بجای سفیر آمریکایی اعضای فرقه رجوی یکی از کارمندهای ایرانی سفارت آمریکا که در اتومبیل بود را به قتل رساند وی حسن کارمند محلی سفارت آمریکا و نفوذی فرقه رجوی در آنجا بود فرقه رجوی اشتباهی مامور خود را ترور کرد اشتباه نکنید حاج مسعود رجوی گفت شلیک ناخواسته بود موقه تنظیف سلاح در ماشین …..

تیرماه ۱۳۵۴ در ادامه این عملیات ها بمبی در کمیته ایران و آمریکا که برای یاد بود ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تشکیل شده بود و یک بمب دیگر در کنسولگری انگلیس در مشهد منفجر کردند اعضای  فرقه رجوی……

 ۶ شهریور ۱۳۵۵ ترور دونالد جی اسمیت کارمند کمپانی آمریکایی راکول اینترناشنال ترور رابرت آر گرانگراد کارمند کمپانی آمریکایی راکول اینترناشنال ترور ویلیام سی کاترل کارمند کمپانی آمریکایی راکول اینترناشنال به دست اعضای فرقه رجوی ترور شدن و بمب گذاری در ساختمان اداره اطلاعات آمریکا سی آی آ در تهران به دست  اعضای فرقه رجوی انجام شد

اعدام انقلابی مستشار آمریکای به مناسبت دهمین سالگرد ۱۵ خرداد اطلاعیه فرقه رجوی در رابطه با ترور سرهنگ هاوکینز

مجاهد شماره ۸۱ تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹

جسد سرهنگ لویس ال هاولینز در پزشکی قانونی تهران تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۲

برای آمریکا ویتنامی دیگر بسازیم

مجاهد شماره ۳۶ تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۵۹

در شرایط خفقان و دیکتاتوری رگبار مسلسل چه کسانی سینه مزدوران و مستشاران آمریکا را می شکافت

مجاهد شماره ۱۸ تاریخ ۱۸ دیماه ۱۳۵۹

شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران خروشان تر باد

مجاهد شماره ۱۰ تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۵

مریم رجوی تروریست

حاج مسعود رجوی قبل از حمله آمریکا به عراق در قرارگاه باقرزاده در نشست عمومی که گردانده آن خودش بود بالای سن قمبوز در میکرد و اربده میکشید و از اربابش صدام حسین تعریف میکرد و به آمریکا میگفت ببر کاغذی، آره روزگار نذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضع ضد امپریالیستی خودش بمونه خب نشد  حاج مسعود رجوی هم نموند

یا مگه بد بود که حاج مسعود رجوی رو مواضع صدام اربابش می موند؟؟؟؟خوب روزگاره دیگه صدام خودش نموند حاج مسعود رجوی چرا بمونه

 مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اصولی نبرد مسلحانه میموند؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم مواضع اصولی و سلاحهای اصولی فرقه اش رو اصولی تحویل داد.

 اصلا مگه حاج مسعود رجوی شعار صلح صلح آزادی نمیداد؟ خب نشد! همه ارتش رفتن جنگ و حاج مسعود رجوی شعارشو عوض کرد شد جنگ صد برابر. بعد که آمریکا اومد  حاج مسعود رجوی شعار جنگ صد برابر رو هم عوض کرد شد آتش بس. با توجه به مواضع سر سخت حاج مسعود رجوی و قسم های که در نشستهای عمومی میخورد که تا آخرین قطره خونش می ایسته و از خون شهدا دفاع میکنه و آجرهای دیوارهای قرارگاه اشرف با خون شهدا روی هم چیده شده است و کوهها نجنبیده حاج مسعود رجوی جهید تو سوراخ موش و در پیام ۱۳ آبانش مواضع اش رو عوض کرد و خون شهدا را به نرخ ۲۰۰ میلیون دلار نرخ گذاری کرد و چوب حراج زد. به خون شهدا.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش که سلاح  ناموس و شرفش بود می ایستاد؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم ناموس و شرفش را تحویل آمریکای ها دو دستی تقدیم کرد و بعد هم مریم رجوی در میتینگی اعلام کرد از شمال تا جنوب ایران و از شرق تا غرب ایران همه شعار میدهند ناموس ناموس. حاج مسعود رجوی بی ناموس.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که کوه ها بجنبند قرارگاه اشرف نمی جنبد؟ خب نشد کوه ها نجبیدن درب قرارگاه اشرف رو تخته کردن و حاج مسعود رجوی رو جنبوندن فرار کرد تو سوراخ موش.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد و هر سال آخوندهای دجال رو سرنگون میکرد؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم موضع اش رو عوض کرد جای سرنگونی گفت سرافرازی!

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد اصرار میکرد ما در عراق می مانیم خب نشد سمبه پر زور بود. حاج مسعود رجوی دردش آمد و مواضع اش رو عوض کرد که ما در عراق به دنیا نیامدیم که بخواهیم در عراق بمونیم.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که قرار بود با اولین شلیک آمریگا به قرارگاه های فرقه اش سوار اولین تانک به سمت ایران حرکت کند و بقیه اعضای اسیر فرقه اش پشت سرش به سمت ایران بروند؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی انقدر جونشو دوست داشت و از مسئله شهادت عبور نکرده بود که قبل از ترقه در کردن آمریکا مواضع اش را عوض کرد و به فدا و صداقت یارانش خیانت کرد و پا به فرار گذاشت.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب نشد!  جداشده ها نقاب از چهره حاج مسعود رجوی کنار زدن و با افشاگریهایشان ماهیت حاج مسعود رجوی رو رو کردن و حاج مسعود رجوی هار شد و مواضع اش رو عوض کرد و فرمان به قتل رساندن جداشده ها رو برای چندمین بار اعلام کرد.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که حمله تروریستی القاعده ۱۱ سپتامبر به برج های دو قلو  آمریکا را میگفت این حمله انقلابی القاعده بود و اگر من به فرقه ام دستور بدهم چه بلای سر آمریکا می اید؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم مواضع اش رو عوض کرد و مثل زن روسپی رفت تو بقل آمریکای ها و شروع کرد به غلط کردن و وطن فروشی.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد صفی از اشرف تا تهران؟ خب نشد! روزگار نگذاشت. در اشرف رو هم با زور تخته کردن. سمبه پر زور بود. حاج مسعود رجوی هم مواضع اش رو عواض کرد. الان میگه صفی از لیبرتی تا تیرانا. از شانس بدش امسال هم درب لیبرتی تخته بشه فقط ته صف می مونه تو تیرانا.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که خانواده ها همان خلق قهرمان هستن؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی دید همین خلق قهرمان پشت درب فرقه اش دارن سرنگونش میکنند. مواضع اش را عوض کرد نوک شاغول مبارزه اش را گرفت به سمت خانواده ها.

مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که کمربندشو صفت کرده بود برای حمله آخر؟ خب نشد! آمریکا آمد عراق رو گرفت. حاج مسعود رجوی مواضع اش را عوض کرد. کمربندشو که در آورد هیچ، کلا لخت شد و دامن کرد تنش و زیر پرچم آمریکا سینه زد.

بعد از این هوادارها فرقه رجوی باید این طور شعار بدهند خون شهیدان مان رنج اسیران مان ربطی نداره به تو فلان شده ی فلان.

البته منظور از فلان شده ی فلان حاج مسعود رجوی است. فقط به خاطر جور شدن قافیه بوده اما صد افسوس که حاج مسعود رجوی به جای درس گرفتن از چنین تجاربی همچنان بر اشتباهات گذشته خود و ایستادن در مقابل خواست و اراده مردم ایران پا فشاری میکند و امروز که حامی جدی خود یعنی صدام حسین دشمن تمامی مردم ایران را از دست داده به دامان آمریکا آویخته و تلاش میکرد تا در شکاف اختلافات بین ایران و آمریکا و با خوش خدمتی های مشمئز کننده همچنان اسباب تنفر و خشم ملت ایران را فراهم نمایند. حاج مسعود رجوی عزم کرده که باز هم با اسیر و عبید نگاه داشتن بسیاری از اعضای اسیر که می بایست در حال حاضر در کنار خانواده و دوستان و آشنایان و هموطنان خود باشند برای بهره برداری حقیر و نا چیز سیاسی از آن اینچنین بیرحمانه اعضای اسیر در فرقه اش را به کام مرگ سوق بدهد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید