خانم «رجوی»! سین «سرافرازی» یا سرافکندگی؟!

0
1048

خانم «رجوی»! سین «سرافرازی» یا سرافکندگی؟!

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  آیا درخواست رهبر و همسرت مسعود رجوی از رژیم آخوندی مبنی بر اینکه به خود او و «اشرفیان» در یک اردوگاه زیر نظر سازمان ملل پناه و امان بدهد تا به مبارزۀ مسالمت آمیز و سیاسی با آزادی بیان بپردازند!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی و غلط کردم گویی؟ – آیا نامه نگاری همسر در سوراخ موش گمنام خزیده ات مسعود رجوی به خامنه ای و رفسنجانی و مجلس … 

لینک به منبع

خانم «رجوی»! سین «سرافرازی» یا سرافکندگی؟!

 به قلم قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

مریم قجر عضدانلو در برنامۀ نوروزی امسالش که در قلعۀ اورسوراواز فرانسه در انزوای کامل از جامعۀ ایرانیان خارج و حتی فرانسه تنها با تعدادی از افراد فرقۀ خودش برگزار کرد برخلاف معمول سنواتی اش که شعار س = سرنگونی را به عنوان سین هشتم! در سفرۀ هفت سینش برای فریب و یا روحیه دادن و نگهداری بیش از پیش اسیران فکری و جسمی اش در عراق و اندک هواداران پادرهوایش در خارجه می گذاشت؛ در برنامۀ نوروز امسالش دیگر با باز شدن مشت فریبکاریهای او و همسر فراری و ناپدید شده اش حتی برای نیروها و هواداران خودش از این شعار تکراری و مضحکش کوتاه آمده و به جای آن تابلوی س = سرافرازی!! را سر سفرۀ هفت سینش گذاشت.

باید به مریم قجر گفت: از کدام «سرافرازی» سخن می گویی خانم «رجوی»؟! اگر می خواستی واقعیت را بنویسی که خودت و همسرت از همه بهتر آن را می دانید باید می نوشتید س = سرافکندگی؛ و الا:

– آیا شکست مفتضحانۀ بمب گذاریها و جنگ چریک شهری دهۀ شصت که خود رجوی در همان جمع بندی سال ۶۱ به آن اعتراف کرد و لیستی از «نمیدانستیم» های مضحک را برای ما ردیف نمود و بهایش تقویت افراطی ترین جناحهای رژیم و تثبیت حاکمیت آنان و کشاندن هزاران تن از نسل جوان انقلاب ایران به کام مرگ و زندان و شکنجه بود «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا شکست مفتضحانۀ استراتژی موسوم به «جنگ آزادیبخش» با رفتن به عراق و جنگیدن در کنار یک ارتش و نیروی بیگانۀ در حال جنگ با ایران و ملت ایران و وابسته شدن تا خرخره به بیگانه و دشمن جنگی کشور که خود و همسر غایبت با اعلام گرفتن «استاتوی شهروندان تحت حفاظت آمریکا» طبق کنوانسیون چهارم ژنو و تحویل تمام سلاحهای سبک و سنگین صدامی و عراقی ات به ارتش آمریکا و اعلام رسمی تعهد «نفی خشونت وعدم استفاده از سلاح» که آمریکایی ها از شما گرفتند و به صورت یک کارت و با امضای تک تک ما ها گفتید که در اشرف باید همیشه در جیبمان داشته باشیم!! و… رسما و علنا همه جا به این شکست اعتراف کردید و رهبر و همسرت مسعود رجوی از مخفیگاهش به ما پیام داد که حتی حاضریم «دامن زنانه» هم بپوشیم، «سرافرازی» است یا سرافکندگی و بلکه ذلت و خواری و زبونی؟

– آیا شکست مفتضحانه در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» و به کشتن دادن نزدیک دو هزار از بهترین جوانان ایران از داخل و خارج کشور با فریب مضحک «فتح تهران» در یک روز و عقب نشینی و در گل و لای اشرف و لیبرتی ماندن تا امروز؛ «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا تبدیل کردن «رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران»!! به «پناهجویان» و «درخواست کنندگان پناهندگی» از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و حتی از مالکی نخست وزیر عراق و اعلام رسمی تغییر نام «قرارگاه» اشرف به «شهر» اشرف و تعطیل کردن نشریۀ هفتگی «مجاهد» با عقب نشینی رسمی و علنی از تمام شعارهای «سلاح ناموس مجاهد خلق» و «بازوی مسلح پرتوان و پر اقتدار» و«فراخوان به خدمت زیر پرچم در ارتش آزادیبخش»!! و… و جایگزین کردن آن با شعار«حفظ امنیت زندانیان لیبرتی»!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا درخواست رهبر و همسرت مسعود رجوی از رژیم آخوندی مبنی بر اینکه به خود او و «اشرفیان» در یک اردوگاه زیر نظر سازمان ملل پناه و امان بدهد تا به مبارزۀ مسالمت آمیز و سیاسی با آزادی بیان بپردازند!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی و غلط کردم گویی؟

– آیا نامه نگاری همسر در سوراخ موش گمنام خزیده ات مسعود رجوی به خامنه ای و رفسنجانی و مجلس خبرگان با سلام به آنها و عقب نشینی و توبه اش از شعار «مرگ بر فلان و بهمان و…» و «حقیر» و «احقر» خواندن خود در قبال آنان و… «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا تغییر یواشکی شعار «سرنگونی» به «تغییر» در تبلیغات خارجی «سرافرازی» است یا سرافکندگی و ندامت و غلط کردم گویی؟

– آیا تخلیۀ اشرف به عنوان «کانون نبرد استراتژیک»!! و تحویل آن به سپاه بدر! با به کشتن دادن صدها نفر در ده سال اخیر و معلول و مجروح شدن هزار نفر به اعتراف خودتان و سرانجام تن دادن به انتقال به «زندان» لیبرتی به تعبیر خودتان که باز به اعلام خودتان به «قتلگاه» تبدیل شد، و عقب نشستن از آنهمه شعر و شعارهای گوش خراش «چو اشرف نباشد تن من مباد»! و«اشرف اشرف شهر شرف»! و «کوه اگر بجنبد اشرف ز جا نجنبد»!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا وادار کردن بیهودۀ صدها تن از بیچاره های زندانی در لیبرتی به اعتصاب غذا و سرانجام عقب نشینی و اعلام پایان آن به بهانۀ مسخره و موهوم «حکم دادگاه اسپانیا مبنی بر دستگیری مقامات عراقی»!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– آیا «محکوم کردن ترورهای داعش در پاریس» بعد از آنهمه تعریف و تمجیدهایتان از داعش با عناوین «انقلابیون موصل» و«عشایر انقلابی عراق»؛ «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

– وووو آیا انواع شکستها و رنگ و جبهه و موضع و تابلو عوض کردنها و غلط از آب در آمدن تحلیلها و پیش بینی ها و… دیگر که این مقاله گنجایش همۀ آنها را ندارد و سرانجام هم آیا خود همین تغییر رسمی و علنی یکی از هشت سین سفرۀ نوروزی خصوصی تان! از سین سرنگونی همه ساله و سی اند ساله!! به سین سرافرازی!! «سرافرازی» است یا سرافکندگی؟

پس خانم «رجوی» یعنی همان مریم قجر عضدانلو! فریبکاری و دجالی متوهمانه با توهین به شعور مردم را بس کنید و از همین حالا سرتان را به زیر انداخته و شعر و شعار توخالی ندهید تا دیگر مجبور نشوید از همین شعار و سین جدید هم که تنها برای سرخ نگه داشتن صورتهای بی رگ و زرد شده تان با سیلی واژگان نیروفریب و هوادار نگهدار نوشته و اعلام می شود روزی عقب نشینی کرده و دنبال سین جدیدی بگردید که آن وقت یقین دارم هیچ سینی جز «سرافکندگی» یا «سرکشیدن جامهای زهر پیاپی» و یا سرانجام «سوختن و سقوط و سرنگونی تمام عیار» کل دم و دستگاه فرقه تان پیدا نخواهید کرد!…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد حسین سبحانی:علل ادامه نقض جقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

محمد حسین سبحانی:علل ادامه نقض جقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

همچنین اریک فروم اعتقاد دارد افرادی که به طور مستقیم در سرکوب، شکنجه شرکت می کنند، یا دچار انحراف شخصیتی هستند و یا این که در کودکی از کمبودهای عاطفی و نارسایی های تربیتی رنج برده اند. اریک فروم …

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد ! محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  افشین علوی با فریاد به شمس الله می گفت به خاطر حرفی که زدی زبانت را از پس گردنت بیرون می کشیم ؛ و مدام شمس الله را به مرگ تهدید می کرد . چند خاطره …

رویش یافتگان رجوی چگونه میاندیشند؟

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

رویش یافتگان رجوی چگونه میاندیشند؟ گروهی از خانواده ها، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  این حرف های توهین آمیز نسبت به خانواده ها، تنها ازدهان وقلم کسی مانند رجوی که ناامید ازحمایت مردم دربقدرت رسیدن است وبرای تحقق این نیت شوم ودور ازچشمان هوشیار مردم ایران که اعضای خانواده های گرفتار دردست او، …

عبدالکریم ابراهیمی:خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  امروز در اخبار سیماى شیطان سازى رجوى، از قول یک تحلیلگر عربستانى نقل و قول کردند که “عربستان در مقابله با ایران راهى جز مقابله نظامى” ندارد و رجوى پیتاره هم چنان با آب و تاب در …

نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده اسماعیل وفا یغمایی، وبلاگ دریچه زرد،  نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  راست میکوئید ملاک مبارزه ، حتما دوری و نزدیکی با دشمنان مردم است . دوری از رفسنجانی و خامنه ای گرفته تا شاه حسین و ملک صدام و ملک سلمان است اما چه کسی به آنها نامه نوشت وپول و …

زهرا معینی: مریم رجوی از مجبور کردن مسیحی به ترک دینش تا عبادت در کلیسای پاریس!!

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

مریم رجوی از مجبور کردن مسیحی به ترک دینش تا عبادت در کلیسای پاریس!! زهرا معینی، زنان ایران، هشتم ژآنویه ۲۰۱۶:…  به نوشتۀ سایتهای فرقۀ رجوی به مناسبت سالگرد میلاد مسیح (کریسمس) سال ۲۰۱۶ مریم رجوی با چهره‌ ای آرایش کرده در کلیسای سن ژرمن پاریس با اعوان و انصار پاریس نشین خود که همگی ادعای …

نامۀ مادر اسیر جنگی محمد علی ساسانی به کمیسر عالی پناهندگان و صلیب سرخ جهانی

نامۀ مادر اسیر جنگی محمد علی ساسانی به کمیسر عالی پناهندگان و صلیب سرخ جهانی

نامۀ مادر اسیر جنگی محمد علی ساسانی به کمیسر عالی پناهندگان و صلیب سرخ جهانی پیوند رهایی، هشتم ژانویه ۲۰۱۶:…  من مهناز عکافیان مادر محمد علی ساسانی اسیر جنگی در عراق هستم که اکنون در اسارت سازمان مجاهدین خلق ایران (MKO) در عراق به سر می برد. مدت ۲۸ سال است که …

اعدام شیخ شیعی، مهدی کروبی، دادگاه ویژه روحانیت، و اراذل و اوباش ضدایرانی‌

نامۀ مادر اسیر جنگی محمد علی ساسانی به کمیسر عالی پناهندگان و صلیب سرخ جهانی

اعدام شیخ شیعی، مهدی کروبی، دادگاه ویژه روحانیت، و اراذل و اوباش ضدایرانی‌ محمد سهیمی، خبرنامه گویا، هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… یکی از زشت‌ترین نکات درباره اوضاع کنونی خاورمیانه‌ حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم برخی‌ از ایرانیان از رژیم عربستان سعودی است. از انهأییکه در موسساتی که بودجه آنها توسط عربستان تامین میشود کار میکنند ، و …

مروری بر یک تجربه تلخ ـ خاطرات علی جهانی ـ قسمت ۹ : خط آموزش های تاکتیک و مانور های پوشالی

نامۀ مادر اسیر جنگی محمد علی ساسانی به کمیسر عالی پناهندگان و صلیب سرخ جهانی

زندانبانی نظیر عادل سادات در بند و مختار و قادر عزتی آنجا را اداره می کردند و افرادی که بیشتر مقاومت می کردند به دستور شخص رجوی به زندان ابوغریب در غرب بغداد در زمان صدام حسین که بدترین زندان عراق بود می فرستادند که اگر آنجا زنده می ماند بعد از هشت سال به ایران می فرستادند. …

یک فرقه و یک رهبر مخفی شده

یک فرقه و یک رهبر مخفی شده

سال ۱۳۶۵ مقطعی بود که کشور فرانسه به جهت تعیین تکلیف سنگ …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید