مصاحبه هایی با آقایان محمد رزاقی و قربانعلی حسین نژاد

0
896

مصاحبه هایی با آقایان محمد رزاقی و قربانعلی حسین نژاد 

کانون آوا، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:… رجوی بیست و چهار ساعته تهدید میکند و بیست و چهار ساعته استدلال می کند ولی با این کارها نمیتوانست این شکافی را که در بیرون باز شده بود را ببندد. در نتیجه رجوی با آن شیادی و شمه ضد انقلابی و ضد انسانی که داشت و خوب هم کار می کرد حساب کرد که این که بیرون اتفاق افتاده، اینها از کجا رفته اند؟ خوب از همین تشکیلات رفته اند. پس در نتیجه نرفت به بیرون توضیح بدهد … 

لینک به منبع

مصاحبه باآقای محمدرزاقی دررابطه با نقض حقوق انسانی در سازمان مجاهدین – قسمت اول

https://youtu.be/N3CeJDBP2uo

گفتگویی با قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق مسعود رجوی در زبان عربی

https://youtu.be/x_m4bIZZxLA

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید