رجوی و نمایندگی وجه حقیقی مردم

0
814

رجوی و نمایندگی وجه حقیقی مردم  

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  ما که درداخل ایران زندگی میکنیم، اثری ازاین حضور فعال نمی بینیم و این برادر عراقی میبایست فاکت هایی دراین مورد بدهد که نمیدهد ! بنظر میرسد که او وظیفه دارد، تشکیلات مافیایی رجوی را دربازار بورس کالا ارائه دهد و ابدا احتیاجی به رعایت آداب ژورنالیستی درنوشته اش نمیبیند! جاسوسی های فوقا شمرده شده را بحساب خدمت به بشریت و… میگذارد ومتاع … 

لینک به منبع

رجوی و نمایندگی وجه حقیقی مردم ایران؟!

رسانه های رجوی برای توجیه خدمات خود به ارتجاع عرب، به یک قلم بدست عاقی متوسل شده تا او مطالب بیهوده ای را در یک نشریه ی اردنی مطرح نماید وباند رجوی آنرا – بشرطی که قبول کنیم خودش ننوشته- به فارسی ترجمه کرده ومنتشر نماید!

این باند کوته فکر براین تصور خام است که نقل قول ازیک نویسنده ی خارجی بابهت خبرش خواهد افزود!

عراقی داود البصری نامی نوشته ای بانام ” ضرورت تقویت روابط بین مقاومت ایران و اتحادیه عرب ” در ” آژانس خبری کلئوپاترا- اردن ۲۰ مارس ۲۰۱۶″ نوشته است:

« … چرا نظام سیاسی عربی به تعامل علنی و صریح با نیروهای اپوزیسیون ملی ایران که نماینده وجه حقیقی مردم ایران هستند بی توجه بود و آنرا نادیده گرفت, اپوزیسیونی که با فداکاریهای خونین و عظیمی که در مقاومت علیه رژیم تروریستی تقدیم کرده, بهترین بیانگر منافع مردم ایران است, و این وضعیت سازمان مجاهدین خلق ایران است که پرچم مبارزه ضد استبداد و دیکتاتوری و منطق خرافی رژیم را حمل می کند”.

یعنی میل این یاروفادار رجوی ودشمن مردم ایران ، از تعاملات بشدت زیادی که ارتجاع عرب با باند رجوی میکند، بیشتر ازاین است؟!

ارتجاع عرب تاکنون چه کاری برخلاف میل رجوی انجام داده که اینقدر مورد انتقاد قرار گرفته وچه کاری بیشتر ازاین میتوانسته انجام دهد که نداده است؟!

میزان کمک های مالی واطلاعاتی این گماردگان استعمار پیر و سپس جوان به تشکیلات رجوی و استقرارشان در عراق ، کافی نبوده است؟!

آنها چه باید بکنند که این دوست عراقی را راضی نگهدارند؟!

آیا رجوی با حامیان واقعی اش درتشکیلات مخوف خود که تعدادشان مثلا به چند صد نفر میرسد، ” وجه حقیقی ” مردم ایران است وبقیه ی این ۷۸ میلیون جمعیت ایرانی ، مجازی اند وغاصب کشور پهناور ایران؟!

جاسوسی های نظامی برای ژاندارم وکشتی جنگی دنیای متجاوز وسلطه گر غرب درمنطقه و ایجاد جنگ روانی ازجانب اسرائیل با مردم ایران، ترور هزاران نفر در کشور، نابودی ده ها نفر از اعضای تشکیلات خود ، یتیم وصغیر نگهداشتن صدها کودک با گرفتن حق حضانت والدین آنها ، برهم زدن بنیان های خانوادگی درداخل مناسبات، تبدیل رزمندگان؟! اتش آزادی به بردگان فیزیکی وجنسی رجوی ، به حساب فداکاری گذاشته میشود؟!

این اعمال غیر طبیعی وغیرانسانی رجوی دارای کدام وجه از وجاهت انسانی است که این همسایه ی عراقی بدان فخر ورزیده وآنرا ضد استبدادی میخواند؟!

شخص مذکور درادامه ی نوشته اش آورده است:

عناصر این سازمان حضور فعالی در عمق ایران دارند و در قلب سلولهای رژیم پخش شده اند و حضور آنها در عمق ایران یک حالت پیشی گیرنده را شکل داده که امکان می دهد از طرحها و جنایاتی که رژیم برای آنها طراحی میکند اطلاع یابد, و اپوزیسیون ایران بسیاری از پنهانکاریها و رسواییهای رژیم را افشا کرد و آن را در برابر افکار عمومی جهانی در تنگنا قرار داد, و کارتهای توطئه گرانه آن را فاش کرد”.

ما که درداخل ایران زندگی میکنیم، اثری ازاین حضور فعال نمی بینیم و این برادر عراقی میبایست فاکت هایی دراین مورد بدهد که نمیدهد !

بنظر میرسد که او وظیفه دارد، تشکیلات مافیایی رجوی را دربازار بورس کالا ارائه دهد و ابدا احتیاجی به رعایت آداب ژورنالیستی درنوشته اش نمیبیند!

جاسوسی های فوقا شمرده شده را بحساب خدمت به بشریت و… میگذارد ومتاع ناچیز خود را با آب ورنگی که برچسب نیست، ارائه میدهد!

این طرفدار رجوی که ساده لوحانه فکر میکند متاع اش را بعنوان دلال بازار بورس قبلا بخوبی برای ارتجاع عرب عرضه نکرده ، برای جبران مافات، به دنیای هزار تکه ی اتحادیه عرب مراجعه ای دوباره میکند:

” این سازمان در سخت ترین شرایط به مبارزه خود ادامه می دهد بدون اینکه دنیای عرب با گشودن دریچه های تماس و دروازه روابط از خدمات آن استفاده کند امری که درهم آمیختگی مبارزاتی و مقاومت ضد دیکتاتوری بین خلقهای عربی و ایرانی و دستیابی به پایه های توافق برای آینده ای مطلوب و مسالمت آمیز در روابط را تقویت می کند…. ما به گشایش عربی و خلیجی فراگیر نسبت به اپوزیسیون ملی ایران فرا می خوانیم و در این امر فواید بسیاری هست که تصمیم گیرندگان در منطقه با علم یقینی به آن آگاهی دارند, دست دوستی و همکاری با خلق ایران آزاد را از طریق شورای ملی مقاومت ایران که بیان کننده شرعی خلق ایران است دراز کنید. زمان برای این اقدام جدا مناسب است, و رژیم ایران قطعا از ماجراجویی تروریستی خود در سوریه سالم خارج نخواهد شد, و اعراب باید با ایران آینده تعامل کنند … پس آیا شما را چنین خواهد یافت؟».

اگر نامبرده، این کالای بنجل را بشکل خجالت آوری به اعراب ارائه میدهد، اشکال چندان زیادی دراو مشاهده نمیشود. چرا که او بعنوان یک دلال، کالایش را دربازار سهام معرفی میکند ومسلما حق الزحمه ای ازجایی دریافت خواهد کرد!

آنچه عجیب است ، انتشار سخنان او ازطرف باند رجوی است که خودش را وارد بازار بورس معاملاتی کرده و دلال وعامل خود وشرایطش را هم معین کرده تا طرف معامله، احتیاج به چک وچانه زنی نداشته باشد!

وحید

________________________

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

پس از گذشت سال ها تصاویر تلویزیونی خود گویای عمق این جنایت است. سطح کوچه های خاکی و خانه ها با خاک یکسان شده اند، این شهر دورافتاده و عقب نگاه داشته شده ی کردستان پر از اجساد مردان، زنان …

اردوگاه لیبرتی … همدستی آمریکا و سکوت دولت

اردوگاه لیبرتی … همدستی آمریکا و سکوت دولت

اردوگاه لیبرتی … همدستی آمریکا و سکوت دولت  محمد الیاسری، جنوب لبنان (ترجمه بنیاد خانواده سحر)، بغداد، بیست و نهم فوریه ۲۰۱۶:…  امروز جمعه گروهی از خانواده های افراد ایرانی اسیر در نزد سازمان تروریستی مجاهدین خلق ضد رژیم سیاسی ایران که تعدادشان به دو هزار نفر اسیر این سازمان بالغ می گردد به اردوگاه لیبرتی …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ مسعود رجوی در اشرف دنبال ” خون” بود. قسمت ۴

اردوگاه لیبرتی … همدستی آمریکا و سکوت دولت

سازمان مجاهدین خودتون میدونید که با دجالیتهای خاص خودش و نشستهایی که مسعود رجوی می گذاشت، کتمان یکسری حقایق را میکرد ولی توی محفلهای درونی خب من مهرداد بهره وند رو دیدم که بنگال و اتیش زد اومدم بعدشم یخه شو گرفتم  و گفتم مهرداد  ببین تواین بنگال و اتیش …

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد پیوند رهایی، پاریس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۶:… سازمان مجاهدین خلق ایران از ژانویۀ گذشته (۲۰۱۶) حقوقی را که به عضو رهبری اتحاد نیروها می داد به علت اینکه او دیگر حرفی در دفاع از این سازمان و حضورش در خاک عراق نمی زند …

مروری بر یک تجربه تلخ ـ خاطرات علی جهانی ـ قسمت ۱۰:اعزام به خارج از عراق

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد

خوب بهتر بود که آن افرادی را که قبلا در خارج کشور بوده اند و به محیط و زبان آنجا آشنایی دارند برای اینکار بفرستد. ولی بعدا متوجه شدم که سازمان می ترسید که آن افراد به محض رفتن به خارج کشور از سازمان جدا شوند ولی ما تا بخواهیم با محیط آشنا شده و زبان یاد بگیریم …

تلاش برای ادامه زندگی حقیر با فرار سران فرقه رجوی و قربانی کردن اعضا زیر دستی

تلاش برای ادامه زندگی حقیر با فرار سران فرقه رجوی و قربانی کردن اعضا زیر دستی

تلاش برای ادامه زندگی حقیر با فرار سران فرقه رجوی و قربانی کردن اعضا زیر دستی ندای حقیقت، دوم فوریه ۲۰۱۶:… در بیشتر نشست های عملیات جاری و نشست دیگ ، نفرات که سوژه می شدند فرماندهان زن قرارگاه مثل رقیه عباسی فرمانده قرارگاه ۴ یا فرشته شجاع مسئول پذیرش در سال ۸۰ و قرارگاه ۱۲ در …

ندای حقیقت:برنامه فرار نفرات حفاظت رجوی از عراق با تبانی و رشوه

ندای حقیقت:برنامه فرار نفرات حفاظت رجوی از عراق با تبانی و رشوه

ندای حقیقت، اول فوریه ۲۰۱۶:… طبق خبرهای دریافتی مطلع شدیم که در چند روز آینده فرقه رجوی قصد دارد حدود بیست الی سی نفر دیگر از اعضایش را روانه آلبانی کند که البته این بیست سی نفر پوششی برای بدر بردن بعضی از مهره های اصلی آن از جمله سیما وطنخواه ( فاطمه وطنخواه رحمانی) یکی از مسئولین اصلی …

ترجمه کامل انعکاس فعالیت خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی در روزنامه “کل الاخبار”

ندای حقیقت:برنامه فرار نفرات حفاظت رجوی از عراق با تبانی و رشوه

ترجمه کامل انعکاس روزنامه “کل الاخبار” بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:… خانم رقیه گویا خواهر محمد رضا گویا داستان واقعا غم انگیز خود را اینگونه تعریف می کند که برادرش قبل از پایان جنگ عراق و ایران در سال ۱۹۸۸ به اسارت درآمد و او در سازمان مجاهدین خلق اسیر بود. در سال …

مهدی سجودی: مسعود رجوی با خانواده قربانیان در لیبرتی عراق چه خواهد کرد؟

ندای حقیقت:برنامه فرار نفرات حفاظت رجوی از عراق با تبانی و رشوه

این فشار بحدی بود که در طول سال دو پسرخاله ایی که همانجا داشتم که در چند صد متری خودم بودند ولی اجازه دیدن آنها را نداشتم و هر کدام می ترسیدیم که بگوییم می خواهیم دوست، همشهری یا فامیل خودمان را ببینیم. در واقع احساس وع اطفه در درون هر کسی مرده بود ، یا بهتر بگویم …

حضور خانواده ها در جمع جداشدگان در بغداد (+ مدارک تطمیع از طرف رجوی و انعکاس مطبوعاتی)

ندای حقیقت:برنامه فرار نفرات حفاظت رجوی از عراق با تبانی و رشوه

حضور خانواده ها در جمع جداشدگان در بغداد (+ مدارک تطمیع از طرف رجوی و انعکاس مطبوعاتی) بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای مجاهدین خلق که برای دیدار با عزیزان گرفتارشان در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی به بغداد سفر کرده اند امروز به هتل مهاجر، …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید