باند رجوی، ازبازندگان انتخابات 7اسفند 94 بود!

0
1413

دراینجا یک سئوال پیش میآید وآن عبارت ازاین است که آیا حکومتیان – وبقول شما جناح غالب آن- از نتایج انتخابات که ازنظر شما درآن شکست خورده- اطلاع قبلی داشته یانه؟  اگر داشته، طبق تعریفی که شما ازحکومت دارید ، میتوانست به بهانه های مختلف ازبرگزاری این انتخابات تا اطلاع ثانوی خودداری کند که نکرد!  واقعیت این است که میزان شرکت مردم دراین انتخابات ، بالاتر از نرم های جهانی بوده وتصور شکست حکومت درانتخاباتی که برگزار کرده وبا اقبال عمومی مواجه شده ، کار عاقلان نیست!  موضوع جالب توجه دراین تحلیل پذیرفتن اصلی بنام ” واقعیت خارج ازذهن ” است که اگر بمعنی اظهار فضل نباشد، دراینصورت باید پذیرفت که سرکردگان باند رجوی ، برای اولین بار ، واقعیتی را فراسوی ذهن رجوی وجود دارد  واو بعنوان نائب انبیا واولیا؟! ازهمه چیز باخبر نیست، مورد پذیرش قرار داده اند که اگر جدی باشد، تاثیر این طرزتفکر جدید را باید درعرصه های تشکیلاتی دید وعملا دریافت که دربیان وپذیرش این مفهوم ، چه میزان ازصداقت وجود دارد!  

باند رجوی، ازبازندگان انتخابات 7اسفند 94 بود ! 

حمید ( نام اصلی محفوظ است ) ـ 07/01/1395

فرقه ی رجوی کوشید که شکست مفتضحانه ی خود درانتخابات را درزگرفته وبه بحث های مربوطه که جوابی باین سادگی نداشت ، داده وپرونده ی انتخاباتی خود را طوری جمع وجور کند که اعضایش نفهمند که اینهمه هیاهوی ضد انتخاباتی این گروه ، با چنین بداقبالی مواجه شده است!

درمیان این چه کنم ، چه کنم ها، لازم دیده شد که محمد علی توحیدی را به صحنه آورند تا با پراکنده گویی در مصاحبه ای با سرتیتر ” برنده‌ی واقعی انتخابات کیست؟ ” آمیخته به پزهای عالمانه! طوری سروته قضیه را درآورده ونگذارد اعضای  عمدتا عادت نکرده به مطالعه ی سازمان، دچار ابهام ازمواضع باری به هرجهت رجوی گردند!

آقای توحیدی طی گفتگوی مبسوط وپرتضادی چنین میگوید:

” … قطعاً یک شکست، یک شکست بسیار بزرگ. در مورد این نکته که شما می‌گویید هر دو جناح رژیم ادعای پیروزی می‌کنند، به نظرم از بیانیه‌ها و پیام‌های خیلی رسمی و خیلی خشک سران رژیم که بگذریم، این‌طوری نیست، حتی در اظهارات علنی هم این‌طوری نیست. … ضمن این‌که در یک بحث جدی سیاسی، در یک واقعه‌ی جدی سیاسی، ادعای شکست و پیروزی نمی‌تواند پوشالی و روی یک حرف و یک لفظ بنا بشود. یا یک اتفاق جدی سیاسی هست یا نیست. اگر جدی هست، نتایج آن هم در خارج از ذهن ما، در واقعیت جامعه، در واقعیت سیاست ـ سیاستی که امروز تحولات ایران با منطقه و با طرفهای سیاسی در داخل همین رژیم ارتباط دارد ـ و همچنین در ارتباط با مردم ایران که طرفی اصلی هستند و همین‌طور با تحولات بین‌المللی و مردم دنیا. چون با این‌ها ارتباط دارد، نتایجش هم زود بارز می‌شود. نمی‌شود با ادعا، صحبت از این پیروزی کرد. بنابراین از نظر من شکست بوده، شکست بزرگی هم بوده است “. 

دراینجا یک سئوال پیش میآید وآن عبارت ازاین است که آیا حکومتیان – وبقول شما جناح غالب آن- از نتایج انتخابات که ازنظر شما درآن شکست خورده- اطلاع قبلی داشته یانه؟

اگر داشته، طبق تعریفی که شما ازحکومت دارید ، میتوانست به بهانه های مختلف ازبرگزاری این انتخابات تا اطلاع ثانوی خودداری کند که نکرد!

واقعیت این است که میزان شرکت مردم دراین انتخابات ، بالاتر از نرم های جهانی بوده وتصور شکست حکومت درانتخاباتی که برگزار کرده وبا اقبال عمومی مواجه شده ، کار عاقلان نیست!

موضوع جالب توجه دراین تحلیل پذیرفتن اصلی بنام ” واقعیت خارج ازذهن “ است که اگر بمعنی اظهار فضل نباشد، دراینصورت باید پذیرفت که سرکردگان باند رجوی ، برای اولین بار ، واقعیتی را فراسوی ذهن رجوی وجود دارد  واو بعنوان نائب انبیا واولیا؟! ازهمه چیز باخبر نیست، مورد پذیرش قرار داده اند که اگر جدی باشد، تاثیر این طرزتفکر جدید را باید درعرصه های تشکیلاتی دید وعملا دریافت که دربیان وپذیرش این مفهوم ، چه میزان ازصداقت وجود دارد!

آقای توحیدی درقسمتی از پرحرفی هایش آورده است:

” … هر قدر برای مردم ایران این بازیهای داخل رژیم، با این سور و سات و ترتیباتی خودکامه‌یی که در این رژیم جریان دارد، فاقد ارزش است و جدیتی ندارد، ولی برای داخل رژیم یک پدیده‌ی سیاسی است. .. “. 

اگر مردم ایران ارزشی به این انتخابات نمیدادند، شرکتی این چنین گسترده وبالاتر ازاستانداردهای جهانی درآن نمیکردند!

خواهید گفت که این شرکت ازروی ترس بوده ومن هم پیشاپیش جواب میدهم که اتفاقا خطری متوجه کسانی نشد که درخانه نشسته ورای ندادند!

ونیز:

” … پس باید ببینیم نتایجی که حاصل شده، چه بوده است. من می‌گویم شکست؛ برای این‌که هیچ کمکی به برون‌رفت این رژیم نمی‌کند. هیچ کمکی به آن تعادلی که رژیم می‌خواست به دست بیاورد تا بتواند خود را از این گرداب نجات بدهد، نه تنها به دست نیاورده است، بلکه آن تعادل به‌شدت برهم خورده است “. 

انتخابات درکشورها، برابر قوانین موجود آن وحتی المقدور در تاریخ معین خود برگزار میشود که اگر نشود، هزار حرف وحدیث درمورد دولت ها وحکومت ها خواهند گفت!

دولت دربرگزاری این انتخابات به یک وظیفه ی ذاتی خود پاسخ مثبت داد ونتایج آن هرچه که باشد ویا شده ، مغایرتی بانفس برگزاری انتخابات که قسمتی ازفرآیند اجرای قانون است ، ندارد!

اگر این انتخابات برگزار نمیشد، شما به هر وسیله ای متشبث نشده وادعا نمیکردید که قانون زیر پا گذاشته شده و دولت وحکومت ازترس شکست؟! درانتخابات، از برگزاری آن طفره رفتند؟!

وبالاخره:

” … قطعاً سیاست پیروز، سیاست سرفراز، سیاست درست و اصولی، تحریم بود؛ تحریم کل نمایش این انتخابات… ولی شما اگر بیرون بروید و در ارتباط با مردم ایران قرار بگیرید، مهمترین واقعیت، رأی منفی و طرد این نمایش انتخابات توسط اکثریت قاطع مردم ایران بوده است…”. 

اینکه چرا سیاست تحریم درست واصولی بوده، ابدا ثابت نشده است!

ازطرف دیگر ، اگر این انتخابات ضربه به کلیت نظام زده که شما برای آن اینهمه به آب وآتش میزنید ، پس نگرانی ها وتناقض گویی هایتان ازبهر چیست ؟!

با  دقت درتحلیل شما، باید پذیرفت که این شرکت کنندگان درانتخابات بودند که حکومت را وادار به شکست کردند و میتوان گفت که شما تحریمی ها، سهمی دراین شکست حکومتی ندارید!!!

آیا فکر نمیکنید که قافیه را در عدم تحلیل درست ازاوضاع ، مثل همیشه باخته اید؟!

حمید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

پدیده تروریست و راه اشتباه جهان کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و پنجم مارس ۲۰۱۶:… روریست در اروپا وحشت آفریده است ، هزینه های سرسام آور ، ترس ، عدم تعین و جنگ روانی پدیده تروریست باعث شده است تا دولت مردان اروپایی به فکر مبارزه با تروریست بیفتند . اما دقیقا اشتباه از همینجا …

آن سینگلتون: فرقه مجاهدین به‌ دنبال ایجاد قلمرو مخصوص خود در آلبانی هستند

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

فرقه مجاهدین به‌ دنبال ایجاد قلمرو مخصوص خود در آلبانی هستند بنیاد هابیلیان، به نقل از دویچه وله، بیست و چهارم مارس ۲۰۱۶:… پذیرش اعضای منافقین توسط مسئولین آلبانیایی تنها به این دلیل که آن­ها افرادی پیر و فرتوت هستند، اقدامی اشتباه است. ممکن است اعضای این گروه دیگر به عنوان نیروهای جنگی کارایی …

ابراهیم خدابنده:مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۱۰) – قسمت پایانی

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۱۰) – قسمت پایانی ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:… ما حق داریم رهبر یا گروه خود را امتحان کنیم و قبل از اعتماد به دنبال شاهد و دلیل باشیم. یک گروه سالم همیشه بردبار است و به تصمیم اعضای خود، حتی اگر خواهان جدائی باشند، احترام …

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

محمد حسین سبحانی: به یاد حلبچه

پس از گذشت سال ها تصاویر تلویزیونی خود گویای عمق این جنایت است. سطح کوچه های خاکی و خانه ها با خاک یکسان شده اند، این شهر دورافتاده و عقب نگاه داشته شده ی کردستان پر از اجساد مردان، زنان …

تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی؛ انگیزه‌ها و پیامدها

تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی؛ انگیزه‌ها و پیامدها

یرواند آبراهامیان، نویسنده «ایران بین دو انقلاب» معتقد است که «در دوران معاصر کمتر رژیمی در عالم یافت شده که چنان بی‌پروا تقویم مذهبی کشور را مخدوش کند». تغییر تقویم از شمسی به شاهنشاهی، احساسات دینی گروه بزرگی از مردم را تحریک کرد. از جمله روحانیانی که به این تصمیم اعتراض کردند آیت الله روح‌الله خمینی بود که این کار …

چه کسی “رزم آرا” را کشت؟

چه کسی “رزم آرا” را کشت؟

هنرى گریدى که در آن زمان سفیر ایالات متحده در تهران بود، در گزارشى که روز سوم بهمن ۱۳۲۹ (یک ماه و نیم پیش از قتل رزم آرا) براى وزیر خارجه کشورش فرستاد، اوضاع سیاسى ایران را بررسى کرد و نتیجه گرفت: «در شرایط فعلى رزم آرا یا باید براى کنترل اوضاع درصدد به دست …

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین

درد های امروزی نشانه هایی از سالیان رنج و شکنجه در مجاهدین کریم غلامی، ایران فانوس، دهم مارس ۲۰۱۶:…  طی یک ماه گذشته به دلیل عفونت ریه هایم حدود ۳ هفته در بیمارستان بستری شدم. در مقاله های که قبلا نوشته ام در رابطه با این موضوع توضیح داده ام. ولی در این نوشته می …

ترجمه مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتاـ آلبانی

ترجمه مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتاـ آلبانی

نظرت درمورد مجاهدین دیگری که به آلبانی خواهند آمد چیست؟ شنیده ام که قرار است دوهزار نفر دیگر بیایند. این تعداد که آمدند نباید به آنها آزادی زیادی داده شود…

نامه و خاطره از آخرین ماهها و روزهای دکتر محمد مصدق

نامه و خاطره از آخرین ماهها و روزهای دکتر محمد مصدق

دکترمصدق کم تر از دو ماه پس از نگارش این نامه، در سحرگاه روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۴۵، بر اثر سرطان فک، در بیمارستان نجمیه درگذشت. در روزهای واپسین عمر که شدیدا بیمار بود اجازه داده شده بود به تهران و به بیمارستانی که فرزندش در آن طبابت می کرد منتقل شود. جز در مورد اعضای فامیل، …

چرا روز جهانی زن شکل گرفت؟ زنان همچنان در کشاکش نابرابری جنسیتی

چرا روز جهانی زن شکل گرفت؟ زنان همچنان در کشاکش نابرابری جنسیتی

بیش از یک قرن است که روز جهانی زن توجه همگانی را به مصائب و مشکلات و دستاوردهای زنان جلب می کند. هم اکنون اما 15 سال دیگری پیش رو است که قرار است اهداف برابری جنسیتی در سطح جهانی دنبال شود. با طرح «جهان …

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید