منصور نظری:فرقه رجوی و خوابهای پنبه دانه و باز هم شکستی دیگر

0
1015

فرقه رجوی و خوابهای پنبه دانه و باز هم شکستی دیگر 

منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  با بستن شدن تنور جنگ در سوریه و اعلام اتش بس در ان کشور رجوی  مانده است که به کدامین دیگری متوسل شود که از این بن بست استراتژیک سیاسی ایدئولوژیک و تشکیلاتی برون اید اما هرگز رجوی از بن بست بیرون نخواهد امد چرا که بیش از ۳۵ سال است دارد در هر امتحانی رد میشود اما به بهای خونین از جیب دیگران مایع میگذارد و خودش را گم میکند تا کسی از او نپرسد که چه کرده ای … 

لینک به منبع

http://iran-interlink.org

فرقه رجوی و خوابهای پنبه دانه و باز هم شکستی دیگر

بیش از چهار سال است که تروریستها خاک سوریه را اشغال کرده اند و این سرزمین را با مردمانش به نابودی کشانده اند دیگر در این کشور خانه ای سالم نمانده است بیش از نیم میلیون نفر از مردمان این کشور کشته شده و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از مردم این کشور اواره بیابانها و کشورها شده اند و در همین هیاهو فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی که میخواست از این نمد خونین و از کیسه مردم نگونبخت سوریه برای خود کلاهی بدوزد باز هم شکست خورد .

روابط اشکار و پنهان فرقه رجوی با تروریستها در سوریه و حمایت اشکار از این جنایتکاران در سوریه که شعله جنگ را در کشور سوریه براه انداختند رسوائی دیگری برای فرقه رجویست همانگونه که رسوائی حمایت از تروریستها در عراق که فرقه رجوی به انها لقب عشایر انقلابی داده بود .

هدف رجوی در حمایت از این جنایتکاران این بود که در خوابهای پنبه دانه فکر میکرد میتواند از این نمد خونین برای خود کلاهی بدوزد و کشور و وطن ما ایران را تبدیل به سوریه دیگر کند اما مردم ایران هوشیارتر از ان هستند که این فرقه وطن فروش بتواند کشور ما ایران را تبدیل به سوریه کند .

همچنین با فروپاشی تروریستها در عراق یعنی همان به زعم فرقه رجوی عشایر انقلابی و فروپاشی تروریستها در سوریه تمام خوابهای پنبه دانه فرقه رجوی درهم ریخته اند و در یک واماندگی مانده اند که به نیروهای نگون بختشان چه بگویند اخر رجوی وعده داده بود که ارتش باصطلاح ازاد سوریه و برادران و عشایر انقلابی عراق همراه فرقه رجوی هستند .وقتی کسی مثل رجوی سکاندار میشود عاقبت کار معلوم است او همان کسیست که با شروع جنگ مسلحانه در ایران باعث هزاران خونریزی از هر طرف گشت بسیاری از مردم ایران از این فرقه اسیب ها که ندیده اند زخم هائی عمیق که مسبب ان شخص رجوی بود هزاران خانواده نابود گشتند هزاران انسان اواره شدند هزاران نفر از مردم یتیم از هر طرف چرا ؟رجوی مسئول و مسبب همه ان ها بود و هست و حالا هم که کشتی اش به گل نشسته میخواست که کشور ما ایران را هم تبدیل به سوریه کند و از بیگانگان جنایتکار از هر قماشی استقبال میکرد که بیائید و ایران را هم سوریه کنید همانگونه که با صدام حسین پیوند برادری بسته بود .

با بستن شدن تنور جنگ در سوریه و اعلام اتش بس در ان کشور رجوی  مانده است که به کدامین دیگری متوسل شود که از این بن بست استراتژیک سیاسی ایدئولوژیک و تشکیلاتی برون اید اما هرگز رجوی از بن بست بیرون نخواهد امد چرا که بیش از ۳۵ سال است دارد در هر امتحانی رد میشود اما به بهای خونین از جیب دیگران مایع میگذارد و خودش را گم میکند تا کسی از او نپرسد که چه کرده ای در این سالیان و چگونه چند نسل را نابود کرده ای و صدها سوال دیگر که بی پاسخ مانده است .

و صد البته رجوی و کشتی به گل نشسته اش مانده که به نیروهایش چه بگوید تا بتواند از درماندگی سیاسی استراتژیک ایدئولوژیک و تشکیلاتی بیرون بیاید که هرگز نخواهد امد.

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟

Massoud Khodabandeh: Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید