هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری

0
1091

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری

سید امیر موثقی، کانون آوا، سوم مارس ۲۰۱۶:… امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچگاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره … 

لینک به منبع

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری

هرساله در سراسرجهان روز هشتم مارس را زنان جشن میگیرند و به آزادی‌های اجتماعی سیاسی و عقیدتی خود می بالند. اما من بعنوان یک جدا شده از فرقه تروریستی رجوی میخواستم چند نکته‌ای از وضعیت زنان تحت سلطه رجوی بگویم که فریاد آزادی و برابری زنان و مردان را در تشکیلات فرقه ای خودش سر میداد و میدهد.

آقا و مریم قجر سالیان سال برای سر پوش گذاشتن بر جنایتها و سفله گیهایشان در درون تشکیلات رجوی همواره زنان را بالا بالا مینشاندند و مردان را مورد توهین و تحقیر قرار میدادند و به اصطلاح پرچم برابری زن و مرد را در تشکیلات برفراشته نگه میداشتند. اما سؤال اینجاست که چرا در درون تشکیلات رجوی زنان باید به حکم مسعود رجوی رحم هایشان را جراحی میکردند و به حکم رجوی در مراسم رقص رهایی در برابر مسعود حاضر میشدند و هر برنامه دیگر که شخص رجوی برایشان در نظر گرفته بود را انجام میدادند و اگر سر پیچی میکردند مثل مینو سپهر در خوابگاه زنان به قتل میرسید ویا مثل چند صد زن دیگری که در تشکیلات رجوی به بهانه‌های رجوی ساخته در گورستان کمپ اشرف به زیر خاک رفتند و صدایشان خاموش شد و کسی جرأت نداشت حرفی و یادی از آن‌ها به زبان بیاورد.

آری امروز فرقه تروریستی رجوی با جمع آوری فیلمهایی از وضعیت اجتماعی زنان در ایران که زنان به کارهایی همچون دستفروشی در مترو ویا خیابان مشغول هستند و برای تأمین مایحتاج روزانه خود و همسرو فرزندانشان تلاش میکنند شو مشمئز کننده ای را راه انداخته که همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهد این چنین وانمود کند که به اصطلاح مقاومت ضد مردمی به نمایندگی مریم قجر حامی و پشتیبان زنان بوده و هست. براستی چرا رجوی از هر فرصتی برای مطرح کردن خودش استفاده میکند تا شاید عدوشود سبب خیر برایشان.

امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچ‌گاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره هیولا صفت رجوی را افشا کردند.

درود بر همه زنان آزاده و مبارز میهنم ایران که خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند و اجازه نمیدهند دیگران برایشان خط ومشی زندگیشان را برنامه‌ریزی کنند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید