مریم رجوی اولین نیهیلیسم در سازمان مجاهدین

0
460

مریم رجوی اولین نیهیلیسم در سازمان مجاهدین

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، سوم مارس ۲۰۱۶:… در جریان انقلاب ایدئولوژیک طلاق های اجباری که بدون هیچ گونه اعتراضی باید تن به این طلاق ها می دادن و از همه بی رحم تر اینکه باید مادر بودن را هم طلاق می دادن و هر گونه مهر مادری را درخود خفه می کردن و بدتر از آن در آوردن رحم یک سری از زنان بدستور خود مریم رجوی و باز استفاده ابزاری و برده گی جنسی که برای نشان دادن سر سپردگی کامل خود به رهبری باید مورد سو … 

لینک به منبع

مریم رجوی اولین نیهیلیسم در سازمان مجاهدین

نهیلیسم یعنی رد کردن مبانی و اصول، باور نداشتن به ارزش‌ها و چارچوب‌های که خود را سمبل و منادی این ارزشها و اصول می دانند

مریم قجر در گردهمائی زود رس ۸ مارس روز جهانی زن ابتدا به شعور شرکت کنندگان توهینی تاریخی کرد البته که همین شرکت کنندگان لایق همین هستند چون با این کار مریم رجوی می خواست که شرکت ۷۰ درصدی واجدین شرایط رای دهنده را و عدم پایگاه مردمی خودش و سازمان جهنمی اش را با این گردهمائی سرپوش بگذارد و دوم اینکه سر پوشی بر یک واقعیت که این بار مردم خودشان انتخابات را مهندسی کردن و آنچه خودشان می خواستند را به سرانجام رساندن

و با فراخوان دسته جمعی رجوی چی ها حامیانش گرفته تا احزاب کمونیستی تا سلطنت طلب ها که همه یک سنفونی تحریم با هم داشتند این بار مردم یک تو دهنی هم به باند عالب حاکم و هم به تحریم کننده ها زدن و خود مهندسی انتخابات را بدست گرفتن و این شکست بزرگی بود برای رجوی چی ها بقیه

اما چرا می گویم بنیانگذار نیهیلیسم در سازمان مجاهدین مریم رجویست و دقیقا در مقابل آزادی ها و حقوق زنان است

و هیچ گونه اعتقادی به مبانی و اصول وارزشهای و چهارچوب های حقوق زنان ندارد

زن در اصول و مبانی در دیدگاه سازمان و مریم رجوی همیشه بعنوان ابزاری برای اهداف شوم خود استفاده می کرده و هنوز هم زنان را یک ابزار در سازمان کارآئی دارند

قبل از انقلاب ایدئولوژیک سازمان زنان در سازمان بعنوان افرادی که حق انتخاب نداشتند مورد استفاده تشکیلاتی قرار می گرفتن از جمله زنان حق انتخاب در ازدواج نداشتند و تشیلات و رهبری همسران آنان را انتخاب می کردن یا بطور خلاصه ازدواج های تشکیلاتی

خیلی از زنان هیچ گونه تمایلی به ازدواج با مردانی که سازمان برای آنها انتخاب می کرد نداشتند و در مواردی داشتیم که زنان علاقه به فردی دیگر یا عاشق فردی دیگر بودن اما به اجبار رهبری مریم قجر وتشکیلات باید با همان فرد که سازمان مشخث می کرد باید ازدواج می کردن والا عدم ازدواج با منتخب سازمان و رهبری ایستادن در مقابل تشکیلات و مریم بود و مرد غضب قرار می گرفتننادر نادری

یک مورد بود که یک خانم همراه نامزدش به سازمان پیوسته بودن و قصد داشتن با هم ازدواج کنند اما سازمان تشکیلاتا ابلاغ کرده بود که حق ازدواج با نامزدش را ندارد و باید با فردی که سازمان انتخاب کرده ازدواج کند

زنان از افرادی بودن که در سازمان مورد ستم مضاعف بودن عدم آزادی بیان یا هر گونه اعتراض به ازدواج آزادانه و ازدواج های اجباری

عدم آزادی پوشش زنان در سازمان هیچ گونه حق آزادی پوشش نداشتند و حجاب اجباری و اونیفرم تمام وقت با حجاب اجباری تمام وقت

زنان در سازمان جرعت خندیدن نداشتند در محیط های عمومی و بصورت کامل ایزوله بودن و در مقر های که هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارج از محیط زنانه نداشتن وچندین لایه سیم خاردار محصور بودن

و در جریان انقلاب ایدئولوژیک طلاق های اجباری که بدون هیچ گونه اعتراضی باید تن به این طلاق ها می دادن

و از همه بی رحم تر اینکه باید مادر بودن را هم طلاق می دادن و هر گونه مهر مادری را درخود خفه می کردن و بدتر از آن در آوردن رحم یک سری از زنان بدستور خود مریم رجوی

و باز استفاده ابزاری و برده گی جنسی که برای نشان دادن سر سپردگی کامل خود به رهبری باید مورد سو استفاده جنسی رهبر عقیده تی یعنی مسعود قرار می گرفتن

حال مریم قجری که سالها با استفاده ابزاری از زنان در سازمان مشغول بوده دم از آزادی زن و بزرگداشت روز زن می زند

کسی که هیچ گونه اعتقادی به اصول زن در سازمان یا معیار های استاندارد بین المللی و کنونسیون ها ندارد و باوری به ارزش ها و اصول آزادی زن در چهارچوب موجود ندارد بیانیه صادر می کند و یک سری لابی اجاره ای هم با تکان دادن سر حرف های این مریم بند اندالز را تائید می کنند به این اصول و ارزشها و باورها اعتقاد دارد در یک بیانیه رسمی اعلامکند که در سازمان زنان می توانند با انتخاب خود حق ازدواج دارند حجاب در سازمان برای زنان اجباری نیست و اختیاری است

اما نیهلیسم غلیظ حاکم بر تفکر این زن ضد زن این اجازه را به او نمی دهد

لطفا از لابی های اجاره ای درخواست داریم که مزد خودشان را بگیرند بروند

نادر نادری . فرانسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید